Буквосполучення дж позначає один звук [дж]. Вимовляйте ці звуки злито, не ділячи їх на два.

Під час поділу на склади сполучення букв дж, яке позначає звук [дж], не розрива­ється.

1. Доповніть речення потрібними словами. Назвіть букви в цих словах, вимовте звуки.

Медоносна комаха, що збирає квітковий нектар і переробляє його на мед, — бджола. Бджола – 5 зв., 6 б.

Цимбали, скрипки, тромбони — це музич­ні інструменти. Інструменти – 11 зв., 11 б.

Дерев'яний будиночок для бджіл — це вулик. Вулик – 5 зв., 5 б.

2. Складіть слова й запишіть їх. Поділіть слова на склади для переносу.

Джерело, джерельна, джемпер, джмелик.

Дже-ре-ло, дже-рель-на, джем-пер, джме-лик.

3. З'єднайте частини прислів'їв, запишіть їх. По­ясніть, як ви їх розумієте.

Бджола мала, а й та працює.   

Джмелі гудуть — тепло несуть.

З маленького джерела великі ріки бувають.

4. Прочитайте текст. Спишіть речення, уставляючи слова з довідки.

На луг прийшла весна. Першими від зи­мової дрімоти прокидаються ... . Вони підкріплюються медом і вилітають надвір, сідають на дах хатинки з моху. Починають настроювати ... інструменти — цимбали, скрипки, тромбони. Малий ... дістає калино­ву сопілочку. Гарний буде ... орекстр. (За Василем Чухлібом)

Довідка: джмелі, джмелині, джмелик, джмелиний.

На луг прийшла весна. Першими від зи­мової дрімоти прокидаються джмелі. Вони підкріплюються медом і вилітають надвір, сідають на дах хатинки з моху. Починають настроювати джмелині інструменти — цимбали, скрипки, тромбони. Малий джмелик дістає калино­ву сопілочку. Гарний буде джмелиний орекстр.