Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Будна Н."

Сторінка 46

Завдання 1, 2 

Довжина олівця 7 см:

Довжина першого відрізка 2 клітинки або 1 см:

Довжина другого відрізка 10 клітинок або 5 см:

Завдання 3

Було

Сіли спочити

Залишилось

6 птахів

4 птахів

?

Короткий запис

Було (летіли) — 6 птахів

Сіли спочити — 4 птахів

Залишилось (продовжують політ) — ?

Вираз     6 – 4

Рівність  6 – 4 = 2

6 без 4 залишиться 2

Завдання 4

Слід дитини довший. Слід собаки ширший.

Завдання 5

4 + 3 = 7    8 – 3 = 5     7 – 3 = 4     8 – 4 = 4     2 + 6 = 8    7 – 2 = 5

Завдання 6  №1 — чотирикутник, №2 — трикутник, №3 — чотирикутник, №4 — трикутник, №5 — шестикутник, №6 — трикутник, №7 — чотирикутник (квадрат), №8 — чотирикутник

Трикутники — 3 фігури, чотирикутники — 4 фігури

4 > 3   чотирикутників більше, ніж трикутників

4 > 3  на 1 (см)  (бо 4 – 3 = 1)

Завдання 7

4 + 4 = 8      8 – 3 = 5     5 + 2 = 7      7 – 3 = 4     4 – 2 = 2

Завдання 8  Яка іграшка найлегша?

2 паровози = 2 машини, а 2 машини = 3 автомобілі.

Автомобіль найлегший.

 

Сторінка 47

Завдання 1

Склад числа 6:  1 + 5 = 6    2 + 4 = 6    3 + 3 = 6     4 + 2 = 6     5 + 1 = 6

Склад числа 7: 

1 + 6 = 7    2 + 5 = 7    3 + 4 = 7     4 + 3  = 7    5 + 2 = 7    6 + 1 = 7

Склад числа 8: 

1  + 7 = 8   2 + 6 = 8    3 + 5 = 8     4 + 4 = 8     5 + 3 = 8    6 + 2 = 8    7 + 1 = 8

2 + 6 = 8      4 + 4 = 8     3 + 5 = 8      1 + 6 = 7

2 + 4 = 6      1 + 7 = 8     3 + 4 = 7      3 + 3 = 6

Завдання 2

8 – 4 = 4 (Р)  8 – 7 = 1 (О)   8 – 3 = 5 (Е)   8 – 6 = 2 (В)   8 – 5 = 3 (Е)   8 – 2 = 6 (Д)

Літери в порядку спадання значень виразів:  6 (Д), 5 (Е), 4 (Р), 3 (Е), 2 (В), 1 (О)

Завдання 3

Було

Зустріли

Стало

6 риб

2 риб

?

Короткий запис

Було (пливли) — 3 риб

Зустріли — 2 риб

Стало — ?

Вираз   6 + 2

Рівність  6 + 2 = 8

6 і 2 стане 8

Завдання 4 Перший відрізок — 4 см, другий відрізок — 3 см

4 > 3  перший відрізок довший, ніж другий

4 > 3  на 1 (см)    (бо 4 – 3 = 1)

Завдання 5

2 + 3 = 5    5 + 3 = 8     8 – 4 = 4     4 – 3 = 1     1 + 5 = 6

Завдання 6

Кружечки намагалися сховатись один за одним, але кожного з них було видно хоча б раз, отже було 6 кружечків (синій, блакитний, червоний, зелений, оранжевий, коричневий) 

Видно кружечків

Не видно кружечків

3 (блакитний, оранжевий, зелений)

6 – 3 = 3 (синій, червоний, коричневий)

4 (червоний, зелений, синій, блакитний)

6 – 4 = 2 (оранжевий, коричневий)

4 (оранжевий, синій, червоний, коричневий)

6 – 4 = 2 (зелений, блакитний)

3 (оранжевий, коричневий, червоний)

6 – 3 = 3 (синій, зелений, блакитний)

Сторінка 48

Завдання 1, 2

Трьома монетами:

2 + 2 + 5 = 9

Чотирма монетами:

1 + 1 + 2 + 5 = 9

П’ятьма монетами:

1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9

1 + 1 + 1 + 1 + 5 = 9

Шістьма монетами:

1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 9

Сімома монетами:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 = 9

Вісьмома монетами:

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 = 9

Дев’ятьма монетами: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9

Завдання 3

Літери в порядку зростання чисел: 1 (С), 3 (О), 5 (Й), 7  (К), 9 (А)

Літери в порядку спадання чисел: 9 (М), 8 (І), 5 (С), 4 (Т), 2 (О)

Завдання 4

Було

Прийшло

Стало

5 верблюдів

2 верблюдів

?

Короткий запис

Було — 5 верблюдів

Прийшло — 2 верблюдів

Стало — ?

Вираз   5 + 2

Рівність  5 + 2 = 7

5 і 2 стане 7

Завдання 5  Усередині — 5 квітів, зовні — 4 квітки

5 > 4    усередині зміїного кільця квітів більше, ніж за його межами

Завдання 6

Числа розташовані в крузі, обмеженому зеленою лінією: 4, 5, 6, 7

Числа розташовані в крузі, обмеженому блакитною лінією: 1, 2, 4, 5

Числа розташовані в крузі, обмеженому червоною лінією: 2, 3, 4, 6

Числа розташовані в спільній частині всіх кругів: 4

Завдання 7

6 + 2 = 8      8 – 3 = 5     8 – 2 = 6     3 + 2 = 5     5 + 3 = 8     7 – 1 = 6

Завдання 8

Трикутники намагалися сховатись один за одним, але кожного з них було видно хоча б раз, отже було 5 трикутників (синій, блакитний, червоний, зелений, жовтий) 

Видно трикутників

Не видно трикутників

3 (блакитний, синій, червоний)

5 – 3 = 2 (зелений, жовтий)

3 (червоний, зелений, синій)

5 – 3 = 2 (блакитний, жовтий)

3 (жовтий, синій, червоний)

5 – 3 = 2 (блакитний, зелений)

3 (зелений, синій, червоний)

5 – 3 = 2 (блакитний, жовтий)

Сторінка 49

Завдання 1

4 + 5 = 9     3 + 6 = 9     7 + 2 = 9

1 + 8 = 9     5 + 4 = 9     6 + 3 = 9

Завдання 2

«Родина» чисел 3, 6, 9:  3 + 6 = 9     6 + 3 = 9     9 – 3 = 6     9 – 6 = 3

Завдання 3  Червоний відрізок — 5 см, синій відрізок — 1 см, зелений відрізок — 1 см, блакитний відрізок — 1 см, коричневий відрізок — 1 см

5 + 1 = 6 (см)           додали синій відрізок

5 + 1 + 1 = 7 (см)     додали синій і зелений відрізки

5 + 1 + 1 + 1 = 8 (см)  додали синій, зелений і блакитний відрізки

5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9 (см)  додали синій, зелений, блакитний і коричневий відрізки

Завдання 4

Було

Дозріло

Стало

5 горіхів

4 горіхи

?

Короткий запис

Було — 5 горіхів

Дозріло — 4 горіхи

Стало — ?

Вираз   5 + 4

Рівність  5 + 4 = 9

5 і 4 стане 9

Завдання 5

Було

Сіли спочити

Залишилось

5 цвяхів

4 цвяхів

?

Короткий запис

Було — 5 цвяхів

Використали — 4 цвяхи

Залишилось — ?

Вираз     5 – 4

Рівність  5 – 4 = 1

5 без 4 залишиться 1

Завдання 6  Кожний з цих чотирикутників можна сховати за двома іншими

Завдання 7 

Цифри розташовані поза червоним квадратом: 2, 4, 6, 8

Цифри розташовані на перетині двох квадратів: 9

 

Сторінка 50

Завдання 1

Склад числа 7:  1 + 6 = 7    2 + 5 = 7    3 + 4 = 7     4 + 3  = 7    5 + 2 = 7    6 + 1 = 7

Склад числа 8: 

1 + 7 = 8   2 + 6 = 8    3 + 5 = 8     4 + 4 = 8     5 + 3 = 8    6 + 2 = 8     7 + 1 = 8

Склад числа 9: 

1 + 8 = 9   2 + 7 = 9    3 + 6 = 9     4 + 5 = 9     5 + 4 = 9    6 + 3 = 9      7 + 2 = 9     8 + 1 = 9

3 + 6 = 9      1 + 7 = 8      3 + 5 = 8      1 + 6 = 7

2 + 6 = 8      4 + 5 = 9      2 + 7 = 9      8 + 1 = 9

Завдання 2

9 – 6 = 3 (Е)    9 – 3 = 6 (Р)    9 – 8 = 1 (А)    9 – 4 = 5 (А)    9 – 7 = 2 (Т)    9 – 5 = 4 (К)

Літери в порядку спадання значень виразів: 6 (Р), 5 (А), 4 (К), 3 (Е), 2 (Т), 1 (А)

Завдання 3

Перша тарілка

Друга тарілка

Всього

5 слив

4 сливи

?

Короткий запис

І тарілка — 5 слив

ІІ тарілка — 4 сливи

Всього — ?

Вираз   5 + 4

Рівність  5 + 4 = 9

5 і 4 всього 9

Завдання 4 Озеро має форму квадрата. Яку найменшу кількість клітинок треба домалювати до місточка, щоб перейти з лівого берега на правий? 4 клітинки.

З верхнього краю потрапити на нижній край? 1 клітинку.

□□□□

□    □

□    □

□□□□

Завдання 5  Трикутник має сторони 10 см, 8 см, 6 см. Накресли у зошиті відрізок, довжина якого дорівнює найбільшій стороні трикутника.

Сторінка 51

Завдання 1, 2

Набрати 10 копійок монетами по 2 копійки: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Набрати 10 копійок монетами по 5 копійок:  5 + 5 = 10

Завдання 3 Склад числа 10:   1 + 9 = 10    2 + 8 = 10   3 + 7 = 10    4 + 6 = 10

5 + 5 = 10      6 + 4 = 10    7 + 3 = 10   8 + 2 = 10    9 + 1 = 10

4 + 6 = 10     2 + 8 = 10     5 + 5 = 10

1 + 9 = 10     3 + 7 = 10     7 + 3 = 10

Завдання 4  На галявині було 3 бабки і 4 метелики. Скільки всього бабок і метеликів?

Бабки

Метелики

Всього

3 комахи

4 комахи

?

Короткий запис

Бабки — 3 комахи

Метелики — 4 комахи

Всього — ?

Вираз   3 + 4

Рівність  3 + 4 = 7

3 і 4 всього 7

Завдання 5

10 – 1 = 9     10 – 4 = 6     10 – 2 = 8     10 – 3 = 7

Завдання 6

6 + 3 = 9      5 + 5 = 10      8 – 3 = 5

10 – 1 = 9     3 + 7 = 10      9 – 4 = 5

Завдання 7

Геометричні фігури: трикутник, квадрат, п’ятикутник, прямокутник, круг, шестикутник.

 

Сторінка 52

Завдання 1

Склад числа 9:   1 + 8 = 9    2 + 7 = 9   3 + 6 = 9    4 + 5 = 9

5 + 4 = 9        6 + 3 = 9   7 + 2 = 9    8 + 1 = 9

Склад числа 10:   1 + 9 = 10    2 + 8 = 10   3 + 7 = 10    4 + 6 = 10

5 + 5 = 10      6 + 4 = 10    7 + 3 = 10   8 + 2 = 10    9 + 1 = 10

5 + 5 = 10     3 + 7 = 10      9 + 1 = 10     4 + 6 = 10

4 + 5 = 9       1 + 8 = 9       7 + 2 = 9       6 + 4 = 10

Завдання 2

Знайшли 5 квадратів:

Забрали дві палички, щоб залишилося три квадрати

Знайшли 5 трикутників:

Забрали дві палички, щоб залишилося три трикутники

Завдання 3

10 – 5 = 5 (Т)    10 – 7 = 3 (В)    10 – 3 = 7 (О)   

10 – 8 = 2 (С)    10 – 4 = 6 (Л)    10 – 6 = 4 (І)

Літери в порядку зростання значень виразів: 2 (С), 3 (В), 4 (І), 5 (Т), 6 (Л), 7 (О)

Завдання 4

Було

Зірвали

Залишилось

8 огірків

4 огірки

?

Короткий запис

Було — 8 огірків

Зірвали — 4 огірки

Залишилось — ?

Вираз     8 – 4

Рівність  8 – 4 = 4

8 без 4 залишиться 4

Завдання 5

4 + 3 = 7     7 + 2 = 9    9 – 6 = 3    3 + 3 = 6     6 – 5 = 1

Завдання 6

Було

Прилетіло

Стало

3 бабок

3 бабок

?

Короткий запис

Було — 3 бабок

Прилетіло — 3 бабок

Стало — ?

Вираз   3 + 3

Рівність  3 + 3 = 6

3 і 3 стане 6

 

Сторінка 53

Завдання 1  Перший доданок + Другий доданок = Сума

Підкреслили найбільший доданок і наймен­шу суму:

4 + 4 = 8     1 + 7 = 8     2 + 3 = 5      3 + 6 = 9

Завдання 2

Многокутники: трикутник синій, шестикутник зелений, квадрат коричневий, п’ятикутник оранжевий, восьмикутник бірюзовий.

Завдання 3

Зліва

Справа

Всього

6 грибів

3 гриби

?

Короткий запис

Зліва — 6 грибів

Справа — 3 гриби

Всього — ?

Вираз   6 + 3

Рівність  6 + 3 = 9

6 і 3 всього 9

Завдання 4  Спільні ознаки тварин:

летюча миша і беркут — літають; кінь і страус — бігають; беркут і страус — птахи; летюча миша і кінь — ссавці.

Завдання 5

5 + 3 = 8      2 + 4 = 6     4 + 5 = 9     7 + 3 = 10

 

Сторінка 54

Завдання 1

Було

Пішло

Залишилось

2 корови

2 корови

?

Вираз     2 – 2

Рівність  2 – 2 = 0

Завдання 2

4 – 4 = 0        3 – 3 = 0        5 – 5 = 0

Завдання 3  Порівняння чисел

4 > 0     0 < 3     0 < 10     1 > 0

Завдання 4

Було

Витратили

Залишилось

5 копійок і 5 копійок

10 копійок

?

Вираз     5 + 5 – 10

Рівність  5 + 5 – 10 = 10 – 10 = 0

Завдання 5 

Довжина відрізка 9 см. За допомогою зеленої риски даний відрізок зменшили на 1 см, блакитної — на 2 см, жовтої — на 3 см, фіолетової — на 4 см.

Завдання 6

4 + 4 = 8      2 – 2 = 0      5 + 4 = 9      8 + 2 = 10

 

Сторінка 55

Завдання 1

Було

Принесли

Стало

3 квіток

0 квіток

?

Вираз   3 + 0

Рівність  3 + 0 = 3

3 і 0 стане 3

Завдання 2, 3

5 + 0 = 5       5 – 0 = 5

3 + 0 = 0       5 + 0 = 5      0 + 0 = 0

Завдання 4

Було

Поставили

Стало коней

2 коней

0 коней

?

Вираз  2 + 0

Було

Поставили

Стало фігур

2 фігур

5 фігур

?

Вираз   2 + 5

Завдання 5

1) 8 + 2 = 10     4 + 4 = 8      10 – 2 = 8     5 + 5 = 10   3 + 6 = 9      10 – 1 = 9

2) 2 + 8 = 10     5 + 4 = 9        9 – 3 = 6     6 + 3 = 9     7 + 3 = 10    10 – 3 = 7

Завдання  6  Рожеві — 7 зірочок, блакитні — 3 зірочки. Скільки рожевих зірочок треба перефарбувати, щоб їх стало стільки ж, скільки блакитних?

7 > 3  на  4  (бо 7 – 3 = 4), щоб зірочок стало порівну, треба перефарбувати 2 зірочки, бо  7 – 2 = 5 і 3 + 2 = 5.

Інші завдання дивись тут...