Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 1 клас Корчевська О., Козак М."

СТОРІНКА 58

Завдання 1 Додавання і віднімання числа 1

1 + 1 = 2    2 + 1 = 3    3 + 1 = 4    4 + 1 = 5    5 + 1 = 6   6 + 1 = 7   7 + 1 = 8    8 + 1 = 9    9 + 1 = 10

2 – 1 = 1    3 – 1 = 2     4 – 1 = 3     4 – 1 = 4    6 – 1 = 5    7 – 1 = 6    8 – 1 = 7     9 – 1 = 8    10 – 1 = 9

Завдання 2

6 + 2 – 1 = 8 – 1 = 7         7 – 2 + 1 = 5 + 1 = 6

9 – 2 + 1 = 7 + 1 = 8        8 + 2 – 1 = 10 – 1 = 9

Завдання 3

Було — 4 кошенят

Прийшло — 2 кошенят

Стало — ?

Було — 6 кошенят

Пішло — 2 кошенят

Залишилось — ?

Скільки стало кошенят?

Скільки кошенят залишилося?

OOOO  OO

4 і 2 стане 6

OOOOOO

6 без 2 залишиться 4

Вираз     4 + 2

Рівність  4 + 2 = 6

Вираз     6 – 2

Рівність  6 – 2 = 4

Спочатку менше, потім більше – дія додавання. Спочатку більше, потім менше – дія віднімання.

Завдання 4

На останньому вагончику має бути число 5 (1 2 1 3 1 4 1 5)

 

СТОРІНКА 59

Завдання 1  Проста задача на знаходження суми

На одній тарілці 4 помідори, а на іншій — 2. Скільки по­мідорів на двох тарілках разом?

І тарілка

ІІ тарілка

Всього

4 помідори

2 помідори

?

Короткий запис

І тарілка — 4 помідори

ІІ тарілка — 2 помідори

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 2 = 6 (п.) – помідорів на двох тарілках.

Відповідь: на двох тарілках 6 помідорів.

 

СТОРІНКА 60

Завдання 1 Проста задача на віднімання

У Сашка було 6 апельсинів. Двома апельсинами він пригостив свою подругу. Скільки апе­льсинів залишилось у Сашка?

Було

Пригостив

Залишилось

6 апельсинів

2 апельсини

?

Короткий запис

Було — 6 апельсинів

Пригостив — 2 апельсини

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (ап.) – апе­льсинів залишилось у Сашка.

Відповідь: у Сашка залишилось 4 апельсини.

Завдання 3

3 + 1 + 2 = 4 + 2 = 6       8 + 1 – 2 = 9 – 2 = 7

8 – 1 + 2 = 7 + 2 = 6        6 – 1 – 2 = 5 – 2 = 3

4 + 2 – 1 = 6 – 1 = 5        10 – 2 – 1 = 8 – 1 = 7

4 – 2 – 2 = 2 – 2 = 0         10 – 1 – 1 = 9 – 1 = 8

Завдання 4

OOOO

oo

4 і 2 всього 6

OO 

ooo

2 і 3 всього 5

Високі — 4 шматки

Низькі — 2 шматки

Всього — ?

Вантажні — 2 машини

Легкові — 3 машини

Всього — ?

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

6 – 2 = 4

6 – 4 = 2

2 + 3 = 5

3 + 2 = 5

5 – 3 = 2

5 – 2 = 3

Завдання 5

«Зайвий» корабель серед сухопутних транспортних засобів.

 

СТОРІНКА 61

Завдання 1 Проста задача на знаходження суми

У вазу поставили 4 жовті квітки і 3 сині. Скільки всього квіток поставили у вазу?

Жовті

Сині

Всього

4 квітки

3 квітки

?

Короткий запис

Жовті — 4 квітки

Сині — 3 квітки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 3 = 7 (кв.) – всього квіток поставили у вазу.

Відповідь: у вазу поставили 7 квіток.

 

Завдання 2  Проста задача на віднімання

У гнізді було 10 бджілок. З нього вилетіло 2. Скільки бджілок залишилось у гнізді?

Було

Вилетіли

Залишилось

10 бджілок

2 бджілки

?

Короткий запис

Було — 10 бджілок

Вилетіли — 2 бджілки

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (бдж.) – бджілок залишилось у гнізді.

Відповідь: у гнізді залишилось 8 бджілок.

Завдання 3

9 – 2 + 2 = 7 + 2 = 9           3 – 2 + 1 = 1 + 1 = 2

4 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8          3 + 2 – 1 = 5 – 1 = 4

5 + 2 + 1 = 7 + 1 = 8         10 – 1 – 2 = 9 – 2 = 7

8 – 2 – 1 = 6 – 1 = 5           6 – 2 + 1 = 4 + 1 = 5

Завдання 4

Червоний відрізок = 6 см

Зелений відрізок = 5 см

6 см > 5 см   червоний відрізок більший, ніж зелений

5 см < 6 см   зелений відрізок менший, ніж червоний

 

СТОРІНКА 62

Завдання 1

У поросятка було 4 гарбузи. Воно прикотило ще 1 гарбуз.

Якщо спочатку було менше, а потім – більше, тоді додаємо: 

4 + 1 = 5

Завдання 2

У зайчика було 4 морквини. Він з'їв одну морквину.

Якщо спочатку було більше, а потім – менше, тоді віднімаємо:

4 – 1 = 3

Завдання 3

Збільшили числа 5, 7, 2 на 1 (додали число 1):

5 + 1 = 6       7 + 1 = 8      2 + 1 = 3

Зменшили числа 9, 3, 6 на 1 (відняли число 1):

9 – 1 = 8        3 – 1 = 2        6 – 1 = 5

 

Завдання 4  Проста задача на віднімання

У гнізді лежало 9 яєць. З одного яйця вилупилося курчатко. Скільки залишилося цілих яєць?

Було

Вилупилось курча

Залишилось

9 яєць

1 яйце

?

Короткий запис

Було — 9 яєць

Вилупилось курча — 1 яйце

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

9 – 1 = 8 (яєць) – цілих яєць залишилось.

Відповідь: залишилось 8 цілих яєць.

 

СТОРІНКА 63

Завдання 1 Збільшення на деяке число

Трикутники — 4 фігури

Кружечки — стільки ж і ще 2 фігури

Груші — 4 штуки

Сливи — стільки ж і ще 2 штуки

Схема

Схема

4 + 2 = 6  (кружечок)

кружечок на 2 фігури більше, ніж трикутників

4 + 2 = 6  (слив)

слив на 2 штуки більше, ніж груш

Завдання 2

У першій вазочці 3 кульки морозива, а в другій — на 2 більше. Скільки кульок морозива в другій вазочці?

І (перша) вазочка — 3 кульки

ІІ (друга) вазочка — стільки ж і ще 2 кульки

Схема

3 + 2 = 5  (кульок)

у другій вазочці на 2 кульки більше, ніж у першій

Завдання 3

Збільшили числа 3, 5, 7 на 2 (додали число 2):

3 + 2 = 5      5 + 2 = 7        7 + 2 = 9

 

СТОРІНКА 64

Завдання 1 Зменшення на деяке число

Квадрати — 7 фігур

Трикутники — стільки ж, але без 2 фігур

Сині — 8 намистин

Зелені — стільки ж, але без 2 намистин

Схема

Схема

7 – 2 = 5 (трикутників)

трикутників на 2 фігури менше, ніж квадратів

8 – 2 = 6 (намистин)

зелених на 2 намистини менше, ніж синіх

Завдання 2

На першій тарілці 5 яблук, а на другій — на 2 менше Скільки яблук на другій тарілці?

І тарілка — 5 яблук

ІІ тарілка — стільки ж, але без 2 яблук

Схема

5 – 2 = 3  (яблука)

на другій тарілці на 2 яблука менше, ніж на першій

Завдання 3

Зменшили числа  10, 8, 6 на 2 (відняли число 2):

10 – 2 = 8        8 – 2 = 6          6 – 2 = 4

Інші завдання дивись тут...