Інші завдання дивись тут...

Page 21

Exercise 1

1. d What do you want to be when you grow up? - Ким ти хочеш стати, коли виростеш?

I want to be an astronaut. - Я хочу бути космонавтом (астронавтом).

2. a What does he want to be when he grows up? - Ким він хоче стати, коли виросте?

He wants to be a police officer. - Він хоче бути поліцейським.

3. b What does she want to be when she grows up? - Ким вона хоче стати, коли виросте?

She wants to be a writer. - Вона хоче бути письменницею.

4.  c What do they want to be when they grow up? - Ким вони хочуть стати, коли виростуть?

They want to be photographers. - Вони хочуть бути фотографами.

 

Exercise 2

What do you want to be when you grow up? - Ким ти хочеш стати, коли виростеш?

-  I want to be a firefighter. - Я хочу бути пожежником.

-  I want to be an actor. - Я хочу бути актором.

-  I want to be an artist. - Я хочу бути художником.

-  I want to be a dentist. - Я хочу бути стоматологом.

-  I want to be a doctor. - Я хочу бути лікарем.

-  I want to be a pilot. - Я хочу бути пілотом.

-  I want to be a teacher. - Я хочу бути вчителем.

-  I want to be a chef. - Я хочу бути кухарем.

-  I want to be an astronaut. - Я хочу бути космонавтом.

-  I want to be a police officer. - Я хочу бути поліцейським.

-  I want to be a writer. - Я хочу бути письменником.

-  I want to be a photographer. - Я хочу бути фотографом.

 

Exercise 3

I want to be a doctor. - Я хочу бути лікарем.

 

Page 22

Exercise 1

1. - Hey, Sandy. How often do you have PE? - Привіт, Сенді. Як часто у тебе фізкультура?

- Four times a week. - Чотири рази на тиждень.

- Me too. I don’t like PE. - У мене також. Мені не подобається фізкультура.

2. - I like art, but I only have art once a week, on Thursdays. - Я люблю мистецтво, але займаюся мистецтвом лише раз на тиждень, по четвергах.

- I have art twice a week, on Mondays and Wednesdays. - Я займаюся мистецтвом двічі на тиждень, у понеділок та середу.

3. - Bye, Sandy. See you after school. - До побачення, Сенді. До зустрічі після школи.

- Bye, Anna. Here’s your timetable. - До побачення, Анна. Ось твій розклад занять.

- Thanks. - Дякую.

4. - Sandy? - Сенді?

5. - Anna? What are you doing here? - Анна? Що ти тут робиш?

6. - Sandy, I’ve got your timetable. - Сенді, у мене твій розклад.

- And I’ve got your timetable. Sorry. - А у мене твій розклад. Вибач.

- That’s OK. Thanks. - Все нормально. Дякую.

 

Does Anna like PE? - Чи подобається Анні фізкультура?

No, she doesn't. - Ні, не подобається.

 

Page 23

Exercise 2

1. Sandy has PE every day. - У Сенді фізкультура кожен день. - False

2. Anna likes PE. - Анна любить фізкультуру. - False

3. Anna likes art. - Анні подобається мистецтво. – True

4. Anna has art once a week. - Анна займається мистецтвом раз на тиждень. - True

5. Sandy doesn’t have art on Thursdays. - Сенді не має мистецтва по четвергах. - True

 

Exercise 3

How often do you have English? - Як часто у тебе англійська?

Three times a week. - Тричі на тиждень.

How often do you have history? - Як часто у тебе історія?

Once a week. - Раз в тиждень.

How often do you have social studies? - Як часто у тебе суспільствознавство?

Every day. - Кожен день.

How often do you have geography? - Як часто у тебе географія?

Twice a week. - Двічі на тиждень.

How often do you go to the park? - Як часто ти ходиш в парк?

Three times a week. - Тричі на тиждень.

How often do you go swimming? - Як часто ти ходиш плавати?

Twice a week. - Тричі на тиждень.

How often do you go to the cinema? - Як часто ти ходиш у кінотеатр?

Once a week. - Раз в тиждень.

How often do you play sports? - Як часто ти займаєшся спортом?

Every day. - Кожен день.

 

Exercise 4

I have English twice a week. I have maths three times a week. I have art once a week.

 

Page 24

Exercise 1

My name’s Karen. I live in New Jersey. It’s in the USA. This is my house. Upstairs there are two bedrooms and a bathroom. There is a balcony too. In the summer, I sometimes have my breakfast there. Downstairs there is a kitchen and a living room. My house has got a garage and a basement too. In the basement, there is a rug and a coffee table. We’ve got a dog, Spark. Look! He’s inside his house.

Мене звуть Карен. Я живу в Нью-Джерсі. Це в США. Це мій будинок. На верхньому поверсі є дві спальні та ванна кімната. Також є балкон. Влітку я іноді снідаю там. На нижньому поверсі є кухня та вітальня. У моєму будинку є гараж і підвал. У підвалі - килимок і журнальний столик. У нас є собака, Спарк. Подивіться! Він всередині свого будинку.

 

My name’s Chad. I live in Canada. This is my flat. My aunt and uncle live in the flat above us and my grandfather lives in the flat below us. Our flat has got two bedrooms, a kitchen, a bathroom and a living room. We haven’t got a car, so we haven’t got a garage. We ride our bikes.

Мене звуть Чад. Я живу в Канаді. Це моя квартира. Мої тітка і дядько живуть у квартирі над нами, а мій дід живе в квартирі під нами. У нашій квартирі є дві спальні, кухня, ванна кімната та вітальня. У нас немає автомобіля, тому у нас немає гаража. Ми їздимо на велосипедах.

 

How many rooms are there in Karen’s and Chad’s homes? - Скільки кімнат у будинках Карен і Чада?

Karen’s home:

It has got five rooms. - Він (будинок) має п’ять кімнат.

Chad’s home:

It has got five rooms. - Він (будинок) має п’ять кімнат.

 

Page 25

Exercise 2

1. About Karen...

a. She lives in a flat. - Вона живе в квартирі. - False

b. Her home has got a garage. - Її будинок має гараж. - True

c. Spark is outside his house. - Спарк знаходиться поза його будинком. - False

2. About Chad...

a. He lives in a flat. - Він живе в квартирі. - True

b. His uncle and aunt live below him. - Його дядько і тітка живуть під ним. - False

c. His home has got one bedroom. - Його будинок має одну спальню. - False

 

Exercise 3

1. c

2. b

 

Exercise 4

Where's Laura? She's inside the house. She's upstairs. - Де знаходиться Лаура? Вона вдома. Вона нагорі.

Where's John? He's inside the house. He's downstairs. - Де знаходиться Джон? Він вдома. Він внизу.

Where's Tom? He's inside the house. He's downstairs. - Де знаходиться Том? Він вдома. Він внизу.

Where's Sandy? She's inside the house. She's downstairs. - Де знаходиться Сенді? Вона вдома. Вона внизу.

Where's Dexter? He's outside the house. - Де знаходиться Декстер? Він надворі.

 

Page 26

Exercise 1

Let’s have a sports day!

Let’s play sports.

Let’s have a sports day!

Let’s watch games.

Let’s do a school play!

Let’s do a play.

Let’s do a school play!

Let’s do a musical.

Let’s have a school party!

Let’s have it at a cafe.

Let’s have a school party!

Let’s listen to music.

Let’s have a school party!

Let’s play games.

Let’s have a book fair!

Let’s read books.

Let’s have a book fair!

Let’s buy books.

Let’s have a fundraiser!

Let’s make biscuits.

Let’s have a fundraiser!

Let’s clean the park.

Let’s have a fundraiser!

Let’s wash cars.

 

Page 27

Exercise 1

Let's have a school party! - Давайте влаштуємо шкільне свято!

Let’s sing and dance! - Співаймо і танцюймо!

Come to the school party - Приходьте на шкільне свято

and let's have fun! - і давай веселитися!

Let's have a school party! - Давайте влаштуємо шкільне свято!

Let's eat and drink. - Будемо їсти і пити.

Come to the school party - Приходьте на шкільне свято

and let's have fun! - і давай веселитися!

 

Exercise 2

BOOK FAIR

Let’s read books.

Let’s buy books.

When: On Friday Where: At school Time: 7.00 p.m.

 

Exercise 3

Come to sports day on Saturday. - Приходьте в суботу на спартакіаду.

Sorry, I can’t. / Of course. Thank you. - Вибачте, я не можу. / Звичайно. Дякую тобі.

Come to the school party on Friday. - Приходьте в п'ятницю на шкільне свято.

Sorry, I can’t. / Of course. Thank you. - Вибачте, я не можу. / Звичайно. Дякую тобі.

Come to the school a book fair on Monday. - Приходьте в понеділок до школи на книжковий ярмарок.

Sorry, I can’t. / Of course. Thank you. - Вибачте, я не можу. / Звичайно. Дякую тобі.

 

Page 28-29

Exercise 1

Jason and his friends have a geography class. They have geography twice a week. Their teacher is Mr Walters. Today they are learning about children from different countries around the world.

У Джейсона та його друзів урок географії. Географія у них двічі на тиждень. Їхній вчитель містер Уолтерс. Сьогодні вони дізнаються про дітей з різних країн світу.

'In some places, children haven't got books to read. They haven't got toys to play with,' says Mr Walters. 'Let's collect toys and books. We can help these children!' says Jason. 'Let's have a Help Children from around the World Fair. We can have friends and family come with books and toys,' says Oliver. 'OK, children. Let's have a fair on Saturday,' says Mr Walters.

«У деяких місцях діти не мають книжок для читання. У них немає іграшок, якими можна було б гратися», — каже пан Волтерс. «Давайте збирати іграшки та книжки. Ми можемо допомогти цим дітям!», каже Джейсон. «Давайте влаштуємо ярмарок допомоги дітям з усього світу. До нас можуть прийти друзі та сім’я з книжками та іграшками», — каже Олівер. «Добре, діти. Давайте влаштуємо ярмарок у суботу», — каже містер Волтерс.

It's Saturday afternoon. There are desks and tables with books and toys in the school's gym. 'Where can I put these books?' asks Oliver. 'Here. Above the box with the toys/ says Jason.

Сьогодні суботній день. У спортивному залі школи стоять парти та столи з книгами та іграшками. «Куди я можу покласти ці книги?», - питає Олівер. «Ось. Над коробкою з іграшками», - каже Джейсон.

It's Tuesday morning. Jason and his friends have got a geography class again. 'Good morning, children,' says Mr Walters. 'What's that?' says Jason. 'Look! It's a card. Here. Read it,' says Mr Walters.

Dear friends

Thank you for the toys and books. You are great!

I'm so happy!' says Jason.

Ранок вівторка. Джейсон і його друзі знову отримали урок географії. «Доброго ранку, діти», - каже містер Волтерс. «Що це?», - каже Джейсон. «Дивіться! Це листівка. тут. Прочитайте», - каже містер Волтерс.

Дорогі друзі

Дякую за іграшки та книжки. Ти крутий!

Я дуже щасливий!' каже Джейсон.

What do the children want to have? - Що хочуть діти?

Children want to have a Help Children from around the World Fair.

 

Page 30

Exercise 1

Where is zoo? - Де знаходиться зоопарк?

It's over there. - Воно там.

hair, chair, pear, bear

 

Exercise 2

Look over there! - Подивись туди!

Look over there! - Подивись туди!

It’s a big brown bear - Це великий бурий ведмідь

A big brown bear! - Великий бурий ведмідь!

Where? Where? - Де? Де?

It’s over there! - Там!

A big brown bear - Великий бурий ведмідь

Is sitting on a chair - Сидить на стільці

And it’s eating - І їсть

A big green pear. - Велику зелену грушу.

bear, there, where, chair, pear.

 

Page 31

Exercise 1

1. How often does Betty have history? - Як часто Бетті має історію? - b

2. What does Tony want to be when he grows up? - Ким Тоні хоче стати, коли виросте? - a

3. Where’s Fifi? - Де Фіфі? - a

4. What do the children want to have? - Що хочуть мати діти? - a

 

Exercise 2

1. What do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. - Ким ти хочеш стати коли подорослішаєш? Я хочу стати лікарем.

2. How often do you have maths? I have maths 2 times a week. - Як часто в тебе математика? Я маю математику 2 раза в тиждень.

3. How often does your friend play sports?  My friends play sports every day. - Як часто твої друзі займаються спортом? Мої друзі займаються спортом кожен день.

 

Page 32

Exercise 1

1. writer - письменник

2. police officer - поліцейський

3. astronaut - космонавт

4. photographer - фотограф

 

Exercise 2

1. socialstudies - суспільствознавство

2. geography - географыя

3. history - історія

4. PE - фізкультура

5. art - малювання

6. maths - математика

 

Exercise 3

1. garage - гараж

2. balcony - балкон

3. upstairs - вгорі

4. downstairs - внизу

5. above - вище

6. below - нижче

 

Exercise 4

1. have a fundraiser - збір коштів

2. have a fair - ярмарок

3. do a school play - шкільна вистава

4. do a musical - мюзикл

5. have a school party - шкільна вечірка

 

Exercise 5

1. rug - килимок

2. coffeetable - журнальний столик

 

Exercise 6

1. country - країна

2. put - покласти

3. collect - збирати

4. gym - спортзал

5. timetable - розклад

6. cafe - кафе

 

Exercise 7

1. - What do you want to be when you grow up? - Ким ти хочеш стати, коли виростеш?

- I want to be an author - Я хочу стати автором

2. - How often do you have English? - Як часто в тебе англійська мова?

- Three times a week - Три рази на тиждень

3. - Where’s the bedroom? - Де спальня?

- It’s upstairs. - Це нагорі.

4. Let’s do a school play. - Давайте зробимо шкільну виставу.

 

Page 33

Exercise 1

It‛s International Day today, and the students are presenting their cities at school. - Сьогодні Міжнародний день, і учні презентують свої міста у школі.

I’m Veronica and I’m from Ukraine. I live in Lviv. It is a big city. You can see museums, art galleries, theatres and markets there. Here is the Lviv National Opera. It’s beautiful. At the Opera, you can see performances. This is the Market Square. There are restaurants and cafés here. I love my city! - Я Вероніка і я з України. Я живу у Львові. Це велике місто. Тут можна побачити музеї, картинні галереї, театри та ринки. Тут є Львівська національна опера. Це красиво. В Опері можна побачити вистави. Це площа Ринок. Тут є ресторани та кафе. Я люблю своє місто!

I’m William and I’m from the UK. My dad is Ukrainian, but my mum is British. My grandmother lives in Nottingham and I go to see her in my summer holidays. It is a beautiful city. There are museums, art galleries, theatres and cinemas there. There is a castle too. In this photo, you can see the Nottingham Castle. It is amazing! The city of Nottingham has got an Old Market Square too. You can watch music performances there. There is great food too. - Я Вільям і я з Великобританії. Мій тато українець, але мама британка. Моя бабуся живе в Ноттінгемі, і я їжджу до неї на літні канікули. Це прекрасне місто. Тут є музеї, картинні галереї, театри та кінотеатри. Також є замок. На цій фотографії ви можете побачити Ноттінгемський замок. Це дивовижно! У місті Ноттінгем також є Стара ринкова площа. Тут можна подивитися музичні виступи. Там теж чудова їжа.

What day is it at school? - It‛s International Day

 

Exercise 2

1. Where is Veronica from? - Звідки Вероніка?

- She’s from Ukraine. - Вона з України.

2. Are there markets and museums in Lviv? - Чи є у Львові ринки та музеї

- Yes, there are.? - Так, є.

3. Where does William’s grandmother live? - Де живе бабуся Вільяма?

- In Nottingham. - У Ноттінгемі.

4. Is there a castle in Nottingham? - Чи є замок у Ноттінгемі?

- Yes, there is. - Так, є.

 

Exercise 3

My name’s Olena. I’m from Ukraine and I live in Kyiv. It is a big city. Here is Saint Sophia Cathedral, Kyivo-Pecherska Lavra, Volodymyr hill, funicular and pedestrian bridge. It’s beautiful. I love my city! Мене звуть Олена. Я з України і живу в Києві. Це велике місто. Тут знаходиться Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Володимирська гірка, фунікулер і пішохідний міст. Це красиво. Я люблю своє місто!

 

Page 34

Exercise 1

Where can you find these cities?

1. In the USA

2. In the UK

3. In France

4. In China

5. In Ukraine

 

Exercise 2

1. Which is the capital city of the UK? - Яка столиця Великобританії?

- London. - Лондон.

2. Where is the Statue of Liberty? - Де Статуя Свободи?

- In New York. - В Нью-Йорку.

3. Which is the capital city of France? - Яка столиця Франції?

- It’s Paris. - Це Париж.

4. Where is the Shcherbatov Palace? - Де палац Щербатової?

- In Nemyriv. - У Немирові.

5. Is Shanghai in China? - Чи є Шанхай у Китаї?

- Yes, it is. - Так.

 

Exercise 3

Madrid is the capital city of Spain. You can see Prado Museum, Plaza Mayor, Royal Palace, Park del Retiro.

Інші завдання дивись тут...