Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ/ ОТВЕТЫ

до підручника «Українська мова 7 клас" Заболотний О. В., Заболотний В. В.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2015 року

Вступ

Мова - скарбниця духовності народу     4

Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого.

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях     7

Вправа 

§ 2. Частини мови. Вивчені орфограми     9

Дієслово

§ 3. Дієслово як частина мови. Форми дієслова     16

§ 4. Неозначена форма дієслова    19

§ 5. Особові форми дієслова     22

§ 6. Написання не з дієсловами     24

§ 7. Вид дієслова     27

§ 8. Часи дієслова     30

§ 9. Теперішній час     32

§ 10. Минулий час     35

§ 11. Майбутній час     37

§ 12. Дієслова І та ІІ дієвідмін     40

§ 13. Способи дієслів. Дієслова дійсного та умовного способів     43

§ 14. Дієслова наказового способу     45

§ 15. Безособові дієслова     50

§ 16. Способи творення дієслів     52

§ 17. Узагальнення вивченого з теми «Дієслово»     56

Дієприкметник

§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова       64

§ 19. Дієприкметниковий зворот       67

§ 20. Творення активних дієприкметників       71

§ 21. Творення пасивних дієприкметників       74

§ 22. Відмінювання дієприкметників       78

§ 23. Написання не з дієприкметниками       80

§ 24. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники       83

§ 25. Безособові дієслівні форми на -но, -то       87

§ 26. Узагальнення вивченого з теми «Дієприкметник»       89

Дієприслівник

§ 27. Дієприслівник як особлива форма дієслова     98

§ 28. Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому

звороті та одиничному дієприслівникові     101

§ 29. Написання не з дієприслівниками     106

§ 30. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду     108

§ 31. Узагальнення вивченого з теми «Дієприслівник»     112

Прислівник

§ 32. Прислівник як частина мови     120

§ 33. Ступені порівняння прислівників     123

§ 34. Способи творення прислівників     127

§ 35. Букви н та нн у прислівниках     130

§ 36. Написання не та ні з прислівниками     131

§ 37. Написання и та і в кінці прислівників     134

§ 38. Правопис прислівників на -о, -е, утворених

Від прикметників і дієприкметників     136

§ 39. Написання прислівників разом і через дефіс     137

§ 40. Написання прислівникових сполучень     143

§ 41. Узагальнення вивченого з теми «Прислівник»     146

Службові частини мови. Вигук

§ 42. Прийменник як службова частина мови     154

§ 43. Написання прийменників     158

§ 44. Особливості вживання прийменників     160

§ 45. Сполучник як службова частина мови     166

§ 46. Сполучники сурядності та підрядності     169

§ 47. Написання сполучників     175

§ 48. Частка як службова частина мови     178

§ 49. Правопис часток     183

§ 50. Не та ні з різними частинами мови     186

§ 51. Вигук як частина мови     190

§ 52. Узагальнення вивченого з теми «Службові частини мови. Вигук»     194

Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови    199

Уроки Розвитку зв'язного мовлення

Тема 1. Повторення вивченого про текст     211

Тема 2. Поняття про публіцистичний стиль мовлення.

Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю     212

Тема 3. Читання мовчки     215

Тема 4. Опис зовнішності людини. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини     217

Тема 5. Письмовий докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини в художньому стилі     219

Тема 6. Усний твір-опис зовнішності людини в художньому стилі     220

Тема 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі     223

Тема 8. Опис дій. Письмовий стислий переказ розповідного тексту з елементами опису дій у художньому стилі     224

Тема 9. Усний твір-опис дій на основі власних спостережень     225

Тема 10. Письмовий твір-опис дій у художньому стилі     227

Тема 11. Аудіювання     227

Тема 12. Усний стислий переказ тексту наукового стилю     229

Тема 13. Роздум дискусійного характеру. Письмовий докладний переказ тексту-роздуму дискусійного характеру     230

Тема 14. Діалог     231

Тема 15. Усний твір-роздум дискусійного характеру публіцистичного стилю   232

Тема 16. Замітка дискусійного характеру в газету    233

Тема 17. Розписка    234

Тема 18. Письмовий твір-оповідання за поданим сюжетом     236

ДОДАТКИ

Пояснення щодо виконання деяких видів завдань     239

Словничок синонімів     240

Орфографічний словничок     245

Тлумачний словничок    247

Перевір себе. Відповіді    249

Інші ГДЗ дивись тут...