Інші завдання дивись тут...

Page 87

Exercise 1

What's the matter? - Що трапилось?

Hey, what's the matter? - Гей, що сталося?

I've got a stomach ache. - У мене болить живіт.

Why? Why? Why? - Чому? Чому? Чому?

BecauseIatetenpancakes! - Бо я з'їв десять млинців!

Hey, what's the matter? - Гей, що сталося?

I'vegotearache. - У мене болить вухо.

Why? Why? Why? - Чому? Чому? Чому?

BecauseIswaminacoldlake! - Бо я купався в холодному озері!

Hey, what's the matter? - Гей, що сталося?

I'vegottoothache. - У мене болить зуб.

Why? Why? Why? - Чому? Чому? Чому?

BecauseIatechocolatecake. - Тому що я їв шоколадний торт.

Hey, what's the matter? - Гей, що сталося?

I've got a headache. - У мене головний біль.

Why? Why? Why? - Чому? Чому? Чому?

I don't know! But it aches, aches, aches! - Не знаю! Але болить, болить, болить!

a. 10 line

b. 2 line

c. 6 line

d. 14 line

 

Exercise 2

What’s the matter? Have you got toothache? - Що сталося? У тебе болить зуб?

No, I haven’t. I’ve got a headache. - Ні. У мене головний біль.

What’s the matter? Have you got stomach ache? - Що сталося? У тебе болить живіт?

No, I haven’t. I’ve got a earache. - Ні. У мене болить вухо.

 

Page 88

Exercise 1

1. Anna broke her leg. She's in hospital. - Анна зломала ногу. Вона в лікарні.

Nice cast, Anna. Can we write on it? - Гарний акторський склад, Анна. Ми можемо про це написати?

2. It's time for Anna to sleep. Her friends don't want to go home. Can we stay longer, please? No, children. It's time to go. Anna should sleep.

- Анні пора спати. Її друзі не хочуть повертатися додому. Ми можемо залишитися довше, будь ласка? Ні, діти. Час іти. Анна повинна спати.

3. That afternoon... What's the matter, Greg? I don't feel well. You're really warm, Greg. You've got a cough and a fever. We should go to the hospital.

- Того дня... Що сталося, Греґ? Я погано себе почуваю. Ти дуже горячий, Грег. У тебе кашель і температура. Треба йти в лікарню.

4. Sandy is playing in the park. Ouch! Sandy, what's the matter? I hurt my leg. It's bleeding!

- Сенді грає в парку. Ой! Сенді, в чому справа? Я пошкодила ногу. Це кровотеча!

5. Greg and Sandy are in hospital now. Sandy, I should clean your cut and change the plaster. Greg, you should sleep a bit.

- Грег і Сенді зараз у лікарні. Сенді, я повинен очистити твій поріз і поміняти пластир. Грег, ти повинен трохи поспати.

6. Greg? Sandy? What are you doing here? Oh hi, Anna. Now we can stay longer.

- Грег? Сенді? Що ти тут робиш? О, привіт, Анна. Тепер ми можемо залишитися довше.

What’s the matter with Anna? - Що з Анною?

Anna broke her leg. She's in hospital. - Анна зломала ногу. Вона в лікарні.

 

Page 89

Exercise 2

1. Anna broke her leg. - Анна зламала ногу. - True - Правда

2. Anna should go to sleep. - Анна повинна йти спати. - True - Правда

3. Greg has got a cough and a stomach ache. - У Грега кашель і болить живіт. - False - Неправда

4. Sandy is playing in the park. - Сенді грається в парку. - True - Правда

5. Gregshouldsleep. - Грег повинен спати. - True - Правда

 

Exercise 3

1. Steve - f.

2. Kelly - d.

3. Tommy - b.

4. Brad - a.

5. Lisa - c.

 

Exercise 4

- What's the matter? - Що трапилось?

- I've got a stomach ache. - У мене болить живіт.

- You should eat yoghurt for dinner. - На вечерю треба з'їсти йогурт.

- What's the matter? - Що трапилось?

- I've got a headache. - У мене головний біль.

- You should sleep. - Ти маєш спати.

- What's the matter? - Що трапилось?

- I've got a sore throat. - У мене болить горло.

- You should drink hot tea. - Вам слід пити гарячий чай.

- What's the matter? - Що трапилось?

- I'vegotafever. - У мене температура.

- You should go to the doctor. - Тобі треба піти до лікаря.

 

Exercise 5

Brad should sleep. - Бред повинен спати.

Kelly should eat yoghurt for dinner. - Келлі повинна з'їсти йогурт на вечерю.

Lisa should go to the doctor. - Ліза повинна піти до лікаря.

 

Page 90

Exercise 1

1. g; 2. d; 3. e; 4. f; 5. c; 6. b; 7. a.

1. You shouldn't play with knives. - He варто грати з ножами.

2. You shouldn't sit too close to the fireplace. - Не варто сидіти занадто близько до каміна.

3. You shouldn't play with matches. - Не варто гратися із сірниками.

4. You shouldn't touch the oven when it's hot. - Не можна торкатися духовки, коли вона гаряча.

5. You shouldn't run up or down the stairs. - Ви не повинні бігати вгору або вниз по сходах.

6. You shouldn't jump on your bed. - Не варто стрибати на ліжко.

7. You shouldn't play with sockets. - Не варто гратися з розетками.

 

Page 91

Exercise 2

1. You shouldn't touch the oven when it's hot. - Не можна чіпати духовку, коли вона гаряча.

2. You shouldn't sit too close to the fireplace. - Не варто сидіти занадто близько до каміна.

3. You should walk up and down the stairs. - Ви повинні ходити вгору та вниз по сходах.

4. You shouldn't play with matches. - Не варто гратися сірниками.

5. You should be careful with knives. - Ви повинні бути обережним з ножами.

6. You shouldn't play with sockets. - Не варто гратися з розетками.

 

Exercise 3

1. a;

2. c;

3. b;

4. d.

 

Exercise 4

1) Не shouldn't play with matches. - Він не повинен грати сірниками.

2) She shouldn't play with sockets. - Вона не повинна гратися з розетками.

3) He should be careful with knives. - Він повинен бути обережним з ножами.

4) She shouldn't touch the oven when it's hot. - Вона не повинна торкатися духовки, коли вона гаряча.

 

Page 92

Exercise 1

1. There are jellyfish in the sea. Should you swim? - У морі водяться медузи. Чи варто плавати? - No. - Ні.

2. Whats this? - Що це? - Plaster - Пластир

3. What are these? - Що це? - Matches - Сірники

4. You have got a bad cut. So to 2 and get a plaster! - У вас поганий поріз. Так до 2 і отримати гіпс!

5. Should Sarr eat before swimming? - Чи повинен Сарр їсти перед плаванням? - No - Ні

6. Whats this? - Що це? - Sunscreen - Сонцезахисний крем

7. Whats this? - Що це? - Socket - Розетка

8. Should Mandy eat more sweets? - Чи варто Менді їсти більше солодкого? - No - Ні

9. What should Bill do? - Що повинен зробити Білл? - Shouldn't sit too close to the fireplace. - Не слід сидіти занадто близько до каміна.

10. Paul has got a headache. What should he do? - У Павла болить голова. Що йому робити? - He should sleep. - Він повинен спати.

11. You have got a sunburn. Go to 6 and put on some sunscreen! - Ви отримали сонячний опік. Перейдіть до 6 і нанесіть сонцезахисний крем!

12. Is this a plaster? - Це пластир? - No, it's a gypsum (bandage) - Ні, це гіпс (бинт)

13. What's the matter with Bobby? - Що трапилося з Боббі? - Він захворів - He fell ill.

 

Page 93

Exercise 1

1. Draw a picture of a beach with people on it on a piece of white card. Think about what people should and shouldn't do at the beach. Write sentences using should and shouldn't.

Намалюйте на білій картці зображення пляжу з людьми. Подумайте, що люди повинні, а що не повинні робити на пляжі. Напишіть речення, використовуючи слід і не слід.

2. Colour your drawings in and write the title 'Beach Safety' at the top of the card.

Розфарбуйте свої малюнки та напишіть назву «Безпека на пляжі» у верхній частині картки.

 

Exercise 2

You should wear sunscreen at the beach. You shouldn’t play with matches. - Ви повинні носити

сонцезахисний крем на пляжі. Ви не повинні грати з сірники.

 

Page 94

Exercise 1

What are germs?

Що таке мікроби?

They live in you, on you and around you, but you can't see them. What are they? They're germs. Germs are tiny living things. You can see them only through a microscope. Some germs can make you ill, so doctors work hard to learn more about them.

Вони живуть у вас, на вас і навколо вас, але ви їх не бачите. Хто вони? Вони мікроби. Мікроби — крихітні живі істоти. Побачити їх можна лише в мікроскоп. Деякі мікроби можуть вас зробити хворими, тому лікарі наполегливо працюють, щоб дізнатися про них більше.

Germs like to live in warm, wet and dark places. They get inside your body through your eyes, mouth and nose, and when you cut yourself.

Мікроби люблять жити в теплих, вологих і темних місцях. Вони потрапляють у ваше тіло через очі, рот і ніс, а також під час порізів.

What can we do to stop germs? Don't touch your eyes, mouth or nose with your hands. Germs hate soap and water, so you should always wash your hands before you eat.

Що ми можемо зробити, щоб зупинити мікроби? Не торкайтеся руками очей, рота чи носа. Мікроби ненавидять мило та воду, тому завжди слід мити руки перед їжею.

What are germs? - Що таке мікроби?

Germs are tiny living things. You can see them only through a microscope. - Мікроби — крихітні живі істоти. Побачити їх можна лише в мікроскоп.

 

Page 95

Exercise 2

1. Can you see germs? - Чи можете ви побачити мікроби? - You can see them only through a microscope. - Побачити їх можна лише в мікроскоп.

2. Why do doctors want to learn more about germs? - Чому лікарі хочуть дізнатися більше про мікроби? - Because germs can make you ill. - Тому що мікроби можуть вас зробити хворими.

3. What places do germs like? - Які місця люблять мікроби? - Germs like to live in warm, wet, and dark places. - Мікроби люблять жити в теплих, вологих і темних місцях.

4. What can we do to stop germs? - Що ми можемо зробити, щоб зупинити мікроби? - Don’t touch your eyes, mouth or nose with your hands and wash your hands before you eat. - Не торкайтеся руками очей, рота чи носа та мийте руки перед їжею.

 

Exercise 3

1. Put hand cream on your hands. - Нанесіть на руки крем для рук.

2. Put glitter on your hands. - Нанесіть блиск на руки.

3. Clean your hands with paper towels. - Витріть руки паперовими рушниками.

4. Wash your hands with water. - Вимийте руки водою.

5. Wash your hands with soap and water. - Вимийте руки з милом.

 

Page 96

Exercise 1

play - грати;

rain - дощ;

rice - рис;

ріе - пиріг.

 

Exercise 2

On the train - У поїзді

We are on the train! - Ми в поїзді!

Look at the rain! - Подивіться на дощ!

Look at the rain! - Подивіться на дощ!

I want to go home - Я хочу додому

And make two pies, - І зробити два пирога,

One with dates - Один із датами

And one with rice! - І один з рисом!

I want to go home - я хочу піти додому

And play with my sister, Fay. - І пограти з моєю сестрою Фей.

Play, play all day! - Грати, грати цілий день!

1. train, rain, play, Fay, day

2. pies, rice

 

Page 97

Exercise 1

1. You shouldn't eat before you swim. - He можна їсти перед тим, як плавати.

2. You should always put on sunscreen when you are at the beach. - Ви завжди повинні наносити сонцезахисний крем, коли ви на пляжі.

3. You shouldn't touch the oven when it's hot. - He можна чіпати духовку, коли вона гаряча.

4. You shouldn't sit close to the fireplace. - He можна сидіти близько до каміна.

 

Exercise 2

1. c;

2. a;

3. b;

4. d.

 

Exercise 3

I've got a headache. - У мене головний біль.

You shouldn't watch TV. - Не варто дивитися телевізор.

You should sleep. - Ти маєш спати.

You should go to the doctor. - Ти повинен піти до лікаря.

I'vegottoothache. - У мене болить зуб.

You should go to the dentist's. - Ти повинен сходити до стоматолога.

You shouldn't eat sweets. - Не варто їсти солодке.

You should brush your teeth. - Ти повинен чистити зуби.

I've got a sore throat. - У мене болить горло.

You shouldn't eat ice cream and drink cold drinks. - Не варто їсти морозиво і пити холодні напої.

You should drink some hot tea. - Ти повинен випити гарячого чаю.

You should go to the doctor. - Ти повинен піти до лікаря.

 

Page 98

Exercise 1

1. headache - головний біль;

2. stomach ache - біль у животі;

3. earache - біль у вусі;

4. toothache - біль у зубах;

5. sore throat - біль у горлі;

6. cough - кашель;

7. fever - температура;

8. cut - поріз;

9. bleed - кровотеча;

10. burn - опік;

11. sunburn - сонячний опік;

12. hurt - біль;

13. ill - хвороба.

 

Exercise 2

1. socket - розетка;

2. matches - сірники;

3. oven - духова шафа;

4. hob - плита;

5. stairs - сходи;

6. fireplace - камін;

7. soap - мило.

 

Exercise 3

1. cast - гіпс.

2. plaster - пластир.

3. break - зламати.

4. sunscreen - сонцезахисний крем.

5. touch - дотикатися.

6. stay - стояти.

7. jellyfish - медуза.

8. tiny - крихітний.

9. microscope - мікроскоп.

10. germs - мікроби.

11. wet - вологий.

12. dark - темний.

 

Exercise 4

1. - What's the matter? - Що сталося?

- I have got a stomach ache. - У мене болить живіт.

2. Her leg is bleeding. She should put on a plaster. - Її нога кровоточить. Їй слід наклеїти гіпс.

3. She shouldn't play with matches. - Вона не повинна гратися з сірниками.

4. - Should he eat before he swims? - Чи повинен він їсти перед тим, як попливе?

- No, he shouldn't. - Ні, не повинен.

Інші завдання дивись тут..