Інші завдання дивись тут...

Page 99

Exercise 1

The holiday! - Свято!

We’re going to go to the beach! - Ми йдемо на пляж!

I’m going to go sailing and - Я збираюся плисти і

you’re going to go windsurfing. - ти збираєшся займатися віндсерфінгом.

We’re going to play in the sand - Ми будемо грати в пісок

and sit in the sun! - і сиди на сонечку!

We’re on holiday! We’re on holiday! - У нас свято! У нас свято!

Let’s play and have fun all day! - Давайте грати та веселитися весь день!

We’re going to go to the mountains! - Ми йдемо в гори!

I’m going to buy a sleeping bag and - Я збираюся купити спальний мішок і

you’re going to buy a tent. - ти збираєшся купити намет.

We’re going to go camping - Ми йдемо в похід

and sleep on the mountain! - і спати на горі!

We’re on holiday! We’re on holiday! - У нас свято! У нас свято!

Let’s play and have fun all day! - Давайте грати та веселитися весь день!

a) 11 line

b) 2 line

c) 3 line

d) 4 line

 

Exercise 2

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to go swimming. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я збираюся поплавати.

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to go sailing. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я збираюся плисти.

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to go windsurfing. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я збираюся зайнятися віндсерфінгом.

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to play in the sand. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я буду грати в піску.

I’m going to go to Forestland. I’m going to ride my bike. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я збираюся кататися на велосипеді.

I’m going to go to Forestland. I’m going to pick flowers. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я йду збирати квіти.

I’m going to go to Forestland. I’m going to swim in the river. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я збираюся купатися в річці.

I’m going to go to Forestland. I’m going to go camping. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я збираюся піти в похід.

 

Exercise 3

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to go swimming. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я збираюся поплавати.

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to go sailing. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я збираюся плисти.

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to go windsurfing. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я збираюся зайнятися віндсерфінгом.

I’m going to go to Palm Tree Beach. I’m going to play in the sand. - Я збираюся поїхати на Палм-Трі-Біч. Я буду грати в піску.

I’m going to go to Forestland. I’m going to ride my bike. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я збираюся кататися на велосипеді.

I’m going to go to Forestland. I’m going to pick flowers. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я йду збирати квіти.

I’m going to go to Forestland. I’m going to swim in the river. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я збираюся купатися в річці.

I’m going to go to Forestland. I’m going to go camping. - Я збираюся поїхати в Форестленд. Я збираюся піти в похід.

 

Page 100

Exercise 1

1. The children are at school.

- OK, children. Tomorrow we’re going to go on our end-of-the year school trip. We’re not going to go to the zoo. We’re going to go camping!

- Super! See you tomorrow Mrs Holden

Діти в школі.

- Добре, діти. Завтра ми вирушаємо в нашу шкільну екскурсію наприкінці року. Ми не підемо в зоопарк. Ми йдемо в похід!

- Супер! До зустрічі завтра, місіс Холден.

2. The next day.

- Wow! Today was great!

- Yes! We played all day!

- Caught ajish in the river. What did you do Carlos?

- І chased a squirrel and now I’m tired'

Наступного дня...

- Оце Так! Сьогодні було чудово!

- Так! Ми грали цілий день!

- Я зловив рибу в річці. Що ти робив, Карлос?

- Я ганявся за білкою, а тепер я втомився!

3. - I’m going to go fishing again.

- Tomorrow I’m going to swim in the river!

- Hmm... I’m not going to swim and I’m not going to go fishing. I’m going to pick flowers!

- Я збираюся знову порибалити.

- Завтра я збираюся купатися в річці!

- Хм... Я не збираюся плавати і не збираюся ловити рибу. Я йду збирати квіти!

4. I’m going to take photo! I’m going to ride my bike.

Я збираюся фотографувати. Я збираюся кататися на велосипеді.

5. - Sandy?

- Mrs Holden! We’re talking about tomorrow... Greg, Anna, Carlos?

- Сенді?

- Місіс Холден! Ми поговоримо про завтрашній день… Грег, Анна, Карлос?

6. - We’re going to bed, Sandy! We’re tired!

- OK. I’m going to bed too.

- Goodnight, children.

- Ми йдемо спати, Сенді! Ми втомилися!

- Ну, добре. Я теж лягаю спати.

- На добраніч, діти.

Where are the children going for their trip? - Куди збираються діти в подорож?

They are going to go on our end-of-the year school trip. They are going to go camping! - Вони збираються поїхати на нашу шкільну екскурсію наприкінці року. Вони збираються йти в похід!

 

Page 101

Exercise 2

1. He caught a fish. – Він зловив рибу. - а

2. He chased a squirrel. – Погнався за білкою. - с

3. She is going to swim in the river. – Вона збирається купатися в річці. - b

4. She is going to take photos. – Вона збирається фотографувати. - d

 

Exercise 3

1. Fay’s mum is going to make the cake. - Мама Фей збирається приготувати торт.

2. Fay’s mum isn't going to make the burgers and the pizza. - Мама Фей не збирається готувати бургери та піцу.

3. Fay’s brother is going to buy the balloons. - Брат Фей збирається купити повітряні кульки.

4. Fay’s sister is going to buy some ice cream. - Сестра Фей збирається купити морозиво.

5. Fay’s birthday party isn't going to be at five o’clock. - День народження Фей буде не о п'ятій годині.

 

Exercise 4

1. Anna isn’t going to swim in the lake. She is going to swim in the river. - Анна не збирається купатися в озері. Вона збирається купатися в річці.

2. Greg isn’t going to go sailing. He is going to go fishing. - Грег не збирається плавати. Він збирається порибалити.

3. Sandy isn’t going to swim in the river. She is going to take photos. - Сенді не збирається плавати в річці. Вона збирається фотографувати.

4. Sandy isn’t going to go fishing. She is going to ride your bike. - Сенді не збирається йти на риболовлю. Вона збирається їздити на вашому велосипеді.

 

Page 102

Exercise 1

Alan. Good morning, Eric! How are you? My family and I are going to go to France on holiday. We're going to go snowboarding and skiing in the mountains. My baby sister isn't going to go skiing. She wants to play in the snow and make a big snowman!

Алан. Доброго ранку, Ерік! Як ти? Ми з родиною збираємось поїхати у відпустку до Франції. Ми збираємося покататися на сноуборді та лижах у горах. Моя маленька сестра не збирається кататися на лижах. Вона хоче пограти в сніг і зліпити великого сніговика!

Eric. Wow! That's great! The famous Courchevel ski resort is in France. Are you going to visit it?

Ерік. Оце Так! Це чудово! Знаменитий гірськолижний курорт Куршевель знаходиться у Франції. Ви збираєтесь його відвідати?

Alan. Yes, we are. We're going to stay there for five days. What about you?

Алан. Так. Ми збираємося залишитися там на п'ять днів. А що до тебе?

Eric. Well, my family and I aren't going to go to the mountains this year. We're going to go to Ipanema beach in Brazil. My father wants to go windsurfing there, and I want to swim in the sea. My sister is going to collect pebbles, and I am going to paint them! They're going to be a present for you!

Ерік. Ну, цього року я з сім’єю в гори не поїду. Ми збираємося поїхати на пляж Іпанема в Бразилії. Мій батько хоче займатися там віндсерфінгом, а я хочу скупатися в морі. Моя сестра буде збирати камінчики, а я буду їх розмальовувати! Вони будуть подарунком для тебе!

Where are Alan and Eric going to go?- Куди збираються поїхати Алан і Ерік?

Alan and his family are going to go to France on holiday. - Алан з сім'єю збирається поїхати на відпочинок до Франції.

Ерік and his family are going to go to Ipanema beach in Brazil. - Ерік з сім'єю збирається поїхати на пляж Іпанема в Бразилії.

 

Page 103

Exercise 2

1. IsAlangoingtogotothebeach? - Алан збирається піти на пляж?

b. No, he isn’t. - Ні, він не є.

2. IsAlanssistergoingtogoskiing? - Чи збирається сестра Алана кататися на лижах?

b. No, she isn’t. - Ні, вона не є.

3. Are Eric and his family going to go to Brazil? - Ерік і його сім'я збираються поїхати до Бразилії?

a. Yes, they are. - Так, вони є.

4. Is Eric’s sister going to collect pebbles? - Чи збирається сестра Еріка збирати камінці?

a. Yes, she is. - Так, вона є.

 

Exercise 3

1. e

2. c

3. a

 

Exercise 4

Are you going to play basketball tomorrow? - Ти збираєшся завтра грати в баскетбол? - No, I’m not. - Ні.

Are you going to the park at the weekend? - Ти збираєшся йти в парк на вихідних? - Yes, I’m. - Так.

Are you going to watch TV in the afternoon? - Ти будеш дивитися телевізор вдень? - No, I’m not. - Ні.

Are you going to the cinema on Saturday? - Ти збираєшся в кіно в суботу? - No, I’m not. - Ні.

Are you going to do your homework in the afternoon? - Ти збираєшся робити домашнє завдання вдень? - Yes, I’m. - Так.

Are you going to have pasta for lunch? - Ти збираєтеся їсти макарони на обід? - Yes, I’m. - Так.

 

Page 104

Exercise 1

1. stadium - D. play basketball

2. skatepark - C. skateboard

3. amusement park - F. go on a ride

4. bookshop - B. buy books

5. cinema - A. watch a film

6. beach - E. go surfing

7. park - J. go cycling

8. clothes shop - G. buy clothes

9. cafe - H. drink some orange juice

10. florist’s - I. buy flowers

 

Page 105

Exercise 1

My summer holidays

I’m going to go to the beach. I’m going to go surfing with my friends there. I’m going to buy some sunscreen because it's sunny on the beach. I'm going to collect pebbles. I’m going to make a sandcastle too! I love the summer because I swim and play on the beach all day!

Мої літні канікули

Я збираюся піти на пляж. Я збираюся там займатися серфінгом з друзями. Я збираюся купити сонцезахисний крем, тому що на пляжі сонячно. Я буду збирати камінці. Я збираюсь робити замок з піску також! Я люблю літо, тому що я плаваю і граю на пляжі цілий день!

 

Exercise 2

1. Where is Tara going to go for summer holidays? - Куди Тара збирається поїхати на літні канікули?

Tara is going to go to the beach. - Тара збирається піти на пляж.

2. What is she going to do there? - Що вона збирається там робити?

She is going to go surfing with her friends there. - Вона збирається там займатися серфінгом з друзями.

3. What is she going to buy? - Що вона збирається купити?

She is going to buy some sunscreen because it's sunny on the beach. - Вона збирається купити сонцезахисний крем, тому що на пляжі сонячно.

4. Why does she love the summer? - Чому вона любить літо?

She loves the summer because she swims and play on the beach all day! - Вона любить літо, тому що вона плаває і грає на пляжі цілий день!

 

Page 106-107

Exercise 1

Ryan and Owen were on a ship last Saturday. Their uncle is the captain. They went sailing to the Arctic. The boys were very happy about the trip. ‘Are we going to see sharks, Uncle Brian?’ asked Owen. ‘No, we aren’t. We’re going to see whales and dolphins,’ he answered.

Раян і Оуен були на кораблі минулої суботи. Їхній дядько — капітан. Вони вирушили в плавання до Арктики. Хлопці були дуже задоволені поїздкою. «Ми збираємося побачити акул, дядьку Брайане?», — запитав Оуен. «Ні. Ми збираємося побачити китів і дельфінів», — відповів він.

The next day, Ryan saw a whale swimming in the sea. ‘Look! Uncle Brian, a whale!’ he said. ‘That’s a blue whale,’ said Uncle Brian. ‘Is it going to hurt us, Uncle Brian?’ asked Owen. ‘No, it isn’t. Don’t worry, Owen,’ said Uncle Brian.

Наступного дня Райан побачив кита, який плавав у морі. «Дивіться! Дядько Брайан, кит!», — сказав він. «Це синій кит», — сказав дядько Браян. «Це зашкодить нам, дядьку Брайане?», — запитав Оуен. «Ні. Не хвилюйся, Оуене», — сказав дядько Браян.

That night, it was windy and cold in the Arctic. The children saw some beautiful colours in the sky. ‘What is that?’ asked Owen. ‘It’s the Northern Lights or aurora borealis,’ answered Uncle Brian. ‘Wow! said Ryan. ‘Would you like to take a photo?’ asked Uncle Brian. ‘Sure,’ said Owen.

Тієї ночі в Арктиці було вітряно і холодно. Діти побачили гарні кольори на небі. «Що це?», — запитав Оуен. «Це північне сяйво або полярне сяйво», — відповів дядько Браян. «Ого!», — сказав Райан. «Хочете сфотографувати?», — запитав дядько Браян. — «Звичайно», — сказав Оуен.

After the trip, the children are back home. ‘Did you like your trip?’ Ryan and Owen’s mum asked. ‘It was amazing! When I grow up, I’m going to be a sailor!’ said Owen. ‘I’m not going to be a sailor. I’m going to be a captain!’ said Ryan. The boys were so happy!

Після екскурсії діти повертаються додому. «Вам сподобалася ваша подорож?», — запитала мама Раяна й Оуена. «Це було чудово! Коли я виросту, я стану моряком!», — сказав Оуен. «Я не збираюся бути моряком. Я збираюся бути капітаном!», — сказав Раян. Хлопчики були такі щасливі!

Where did the boys go?- Куди поділися хлопчики?

They went sailing to the Arctic. - Вони вирушили в плавання до Арктики.

 

Page 108

Exercise 1

night - ніч;

straight - прямо;

knee - коліно;

knife - ніж.

 

Exercise 2

My cat - Мій кіт

At night, at night - Вночі, вночі

I sit with my cat, Kate. - Я сиджу зі своїм кішкою Кейт.

Shessmallandcute. - Вона маленька і мила.

Her tail is long and straight. - Її хвіст довгий і прямий.

Come Kate, come Kate - Приходь Кейт, приходь Кейт

Come sit on my knee. - Сідай до мене на коліно.

Letssittogether - Давайте посидимо разом

Just you and me. - Тільки ти і я.

night, straight, knee

 

Page 109

Exercise 1

1. Ted is going to go snowboarding. - Тед збирається покататися на сноуборді. - b.

2. Simon is going to play in the sand. He is going to collect pebbles. - Саймон збирається пограти в піску. Він збирається збирати камінчики. - c.

3. We are going to go to a ski resort for holidays. - Ми збираємося поїхати на гірськолижний курорт у відпустку. - d.

4. They are going to buy a tent because they are going to go camping. - Вони збираються купити намет, тому що збираються йти в похід. - e.

5. Today, I swam in the river, went fishing and chased my friends. Imtired. - Сьогодні я купався в річці, ходив на риболовлю і ганявся за друзями. Я втомився. - a.

 

Exercise 2

1. c - collect pebbles - збирати камінчики

2. b - make a snowman - зліпити сніговика

 

Exercise 3

What are you going to do next weekend? - Що ти збираєшся робити наступних вихідних?

I’m going to go to the park. - Я збираюсь піти в парк.

What are you going to do next weekend? - Що ти збираєшся робити наступних вихідних?

I’m going to go to on a trip. - Я збираюся поїхати в подорож.

What are you going to do next weekend? - Що ти збираєшся робити наступних вихідних?

I’m going to go to the amusement park. - Я збираюсь піти в парк розваг.

What are you going to do next weekend? - Що ти збираєшся робити наступних вихідних?

I’m going to watch tennis on TV. - Я збираюся дивитися теніс по телевізору.

What are you going to do next weekend? - Що ти збираєшся робити наступних вихідних?

I’m going to play with friends. - Я збираюся пограти з друзями.

What are you going to do next weekend? - Що ти збираєшся робити наступних вихідних?

I’m going to clean my room. - Я збираюся прибрати свою кімнату.

 

Page 110

Exercise 1

1. gocamping – відправитися в похід.

2. gofishing – порибалити.

3. goskiing – покататися на лижах.

4. make a snowman – зліпити сніговика.

5. gosnowboarding – покататися на сноуборді.

6. gosurfing – покататися на серфінгу.

7. chase – погоня.

 

Exercise 2

1. squirrel – білка.

2. shark – акула.

3. dolphin – дельфін.

4. whale – кит.

 

Exercise 3

1. skiresort – гірськолижний курорт.

2. stadium – стадіон.

3. skatepark – скейтпарк.

4. clothesshop – магазин одягу.

5. florist’s – квітковий магазин.

 

Exercise 4

1. tent – намет.

2. sleepingbag – спальний мішок.

3. tired – втомився.

4. sea – море.

5. pebbles – камінчики.

6. sailor – матрос.

7. captain – капітан.

8. ship – корабель.

 

Exercise 5

1. He’s going to go camping on Saturday. - Він збирається піти в похід у суботу.

2. I’m not going to swim in the river. Imgoingtogofishing. - Я не збираюся купатися в річці. Я збираюся порибалити.

3. - What are you going to do at the ski resort? - I’m going to go snowboarding. - Що ти збираєшся робити на гірськолижному курорті? - Я збираюся покататися на сноуборді.

4. - Would you like to go to the stadium? We can watch a game. - Sure! - Чи хотіли б ви піти на стадіон? Ми можемо подивитися гру. - Звичайно!

Інші завдання дивись тут...