Інші завдання дивись тут...

Page 111

Exercise 1

Hi, Kim!

How are you? I’m great! Tomorrow is the last day of school. Summer holidays are here! In Ukraine, we have the ‘Last Bell’ ceremony. It is beautiful. In the ‘Last Bell’ ceremony, children sing and dance. Our teachers are going to give us awards too! It’s going to be fun. I’m going to say ‘Goodbye’ to my teacher and my friends for the summer. It’s a special day! Have you got a special day you like in the USA?

Write back soon, Mariya

Привіт, Кім!

Як ти? Я супер! Завтра останній день у школі. Літні канікули скоро! В Україні є свято «Останнього дзвоника». Це красиво. На святі «Останнього дзвоника» діти співають і танцюють. Вчителі ще й нас нагородять! Це буде весело. Я збираюся сказати «До побачення» своєму вчителю та моїм друзям на літо. Це особливий день! У вас є особливий день, який вам подобається в США?

Чекаю відповіді, Марія

Hello, Mariya!

That sounds great! My favourite day is Teachers’ Day. It’s in May. We want to make our teachers happy, because they are special. We decorate our classroom with balloons, and we give them cards and flowers! Don’t you think Teachers’ Day is special?

Goodbye now, Kim

Привіт, Марія!

Звучить чудово! Мій улюблений день – День вчителя. Він в травні. Ми хочемо привітати наших вчителів, адже вони особливі. Ми прикрашаємо наш клас кульками, даруємо їм листівки та квіти! Тебе не здається, що День вчителя особливий?

До побачення, Кім

What are Masha a celebrate and Kim talking about? - Про що говорять Маша та Кім?

They are talking about special days and how they are celebrated. - Вони розповідають про особливі дні та як їх відзначають.

 

Exercise 2

1. People celebrate this day in May. - Люди відзначають цей день у травні. - TD

2. On this day, children sing and dance. - У цей день діти співають і танцюють. - LB

3. On this day, people get flowers and cards. - У цей день люди отримують квіти та листівки. - TD

4. On this day, children get awards. - У цей день діти отримують нагороди. - LB

 

Exercise 3

In our country, Vyshyvanka Day is special. It is celebrated on May 18th. On this day, people wear vyshyvankas when they go somewhere. It is beautiful

У нашій країні День вишиванки є особливим. Відзначається 18 травня. У цей день люди одягають вишиванки, коли кудись йдуть. Це красиво.

 

Page 112

Exercise 1

Summer celebrations around the world!

Літні свята по всьому світу!

In August, people celebrate Independence Day! It’s a holiday in Ukraine. There is a parade where people wear traditional costumes. There are also fireworks, traditional dancing and other celebrations.

У серпні люди святкують День Незалежності! В Україні свято. Є парад, де люди одягають традиційні костюми. Є також феєрверки, традиційні танці та інші свята.

Canada Day is in July. It’s a holiday for Canada. There are parades, festivals and fireworks. You can see shows in the sky, and you can watch musical shows too! It is great fun!

День Канади - у липні. Для Канади це свято. Тут проходять паради, фестивалі та феєрверки. Ви можете бачити шоу в небі, а також дивитися музичні шоу! Це дуже весело!

People celebrate Independence Day in the USA too. It’s in July. In the morning, you can watch parades and in the evening you can watch many fireworks. You can have barbecues and picnics too! It’s always fun and exciting!

Святкують День незалежності і в США. Це в липні. Вранці можна спостерігати за парадами, а ввечері – безліч феєрверків. Також можна влаштовувати шашлики та пікніки! Це завжди весело та захоплююче!

Which countries are the texts about?- Про які країни йдеться в текстах?

The texts are about Ukraine, Canada, the USA. - Тексти є про Україну, Канаду, США.

 

Exercise 2

1. These celebrations are in July. - Ці святкування припадають на липень. - b, c

2. People can watch musical shows. - Люди можуть дивитися музичні шоу. - b

3. This celebration is in August. - Це свято в серпні. - a

4. Peoplecanhavebarbecuesandpicnics. - Люди можуть влаштовувати шашлики та пікніки. - c

5. Youcanseeparadesandfireworks. - Можна побачити паради та феєрверки. - a, b, c

 

Page 114

Exercise 1

1. hat - C

2. black cat - E

3. bat - B

4. sweets - D

5. monster - A

 

Exercise 2

1. Різного розміру місяці

2. Хвіст кота в різні сторони

3. Низ сукні різного кольору

4. Справа бракує одного кажана

5. Зліва бракує одної хмаринки

 

Page 115

Exercise 1

Materials - матеріали

toiletpaperroll - рулон від туалетного паперу

brownmarker- коричневий маркер

brown, red, orangeandyellowpiecesofcard - коричневі, червоні, помаранчеві та жовті частини картки

pencil, scissors and glue - олівець, ножиці та клей

googly eyes - очі наліпки

1. Use the brown marker to colour the toilet paper roll brown. - Використовуйте коричневий маркер, щоб розфарбувати рулон від туалетного паперу в коричневий колір.

2. Put your hand on each piece of card and trace it. Then cut each shape out to make the turkey’s feathers. - Покладіть свою руку на кожну картку та обведіть її. Потім виріжте кожну форму, щоб зробити пір’я індички.

3. Use the glue to stick the turkey’s feathers to the toilet paper roll. - Використовуйте клей, щоб приклеїти пір’я індички до рулону від туалетного паперу.

4. Drawalongovalontheredcardandcutitouttomaketheturkeyswattle. - Намалюйте довгий овал на червоній картці та виріжте його, щоб зробити плетенку індика.

5. Draw a diamond shape on the orange card. Cut it out and fold it in half to make the turkey’s beak. - На помаранчевій картці намалюйте форму ромба. Виріжте його і складіть навпіл, щоб зробити дзьоб індички.

6. Use the glue to stick the wattle, the beak and the googly eyes to the toilet paper roll. - Використовуйте клей, щоб приклеїти плетенку, дзьоб і очі, що вирячаються, до рулону туалетного паперу.

 

Page 116

Exercise 1

We wish you a Merry Christmas, - Ми бажаємо вам щасливого Різдва,

We wish you a Merry Christmas,- Ми бажаємо вам щасливого Різдва,

We wish you a Merry Christmas,- Ми бажаємо вам щасливого Різдва,

And a Happy New Year! - І з Новим роком!

 

Exercise 2

Materials - матеріали

scissors - ножиці

colour markers - кольорові фломастери

paper straw - паперова трубочка

hole puncher - діркопробивач

glue - клей

1. Colour in and cut out a tree and a star.- Розфарбуйте та виріжте дерево та зірку.

2. Fold the tree like an accordion from one end to the other. - Складіть ялинку як гармошку від одного кінця до іншого.

3. Use the hole puncher to make a hole in the centre of the folded tree. - Використовуйте дирокол, щоб зробити отвір у центрі складеної ялинки.

4. Push the paper straw through the hole. - Просуньте паперову соломинку через отвір.

5. Glue the star on top of the tree. - Приклейте зірку на верхівку ялинки.

 

Page 117

Exercise 1

metal - метал

glass - скло

paper - папір

plastic - пластик

 

Exercise 2

1. plastic - пластик

2. metal - метал

3. paper - папір

4. glass - скло

 

Exercise 3

Makeapencilholder - зроби підставку для олівців

paperroll - паперовий рулон

a small piece of card - невеликий листок

coloured pencils - кольорові олівці

glue - клей

1. Use the coloured pencils to decorate the paper roll. - Використовуй кольорові олівці, щоб прикрасити паперовий рулон.

2. Stick the paper roll on the card and leave it to dry. - Приклей рулон паперу до листівки та дай йому висохнути.

3. Your pencil holder is ready! - Твоя підставка для олівців готова!

Інші завдання дивись тут...