Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Будна Н., Беденко М."

Завдання 348

1) 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 12      8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13    9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 11

6 + 7 = 7 + 3 + 3 = 13          7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

2) 13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 8      12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 7    18 – 6 = 12

14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8          11 – 4 = 11 – 1 – 3 = 7

 

Завдання 349

23 – 22 = 1

13 + 13 = 26

63 – 32 = 31

23 + 22 = 45

49 – 37 = 12

21 + 68 = 89

64 – 53 = 11

31 + 47 = 78

Завдання 350  Доба

Година до полудня:  5 год,  7 год,  6 год

Година після полудня:   

5 год + 12 год = 17 год    7 год + 12 год = 19 год   6 год + 12 год = 18 год

 

Завдання 351 Складена задача на збільшення на деяке число

Два віслючки взяли з городу по 8 гарбузів кожен, а на городі залиши­лося на 30 гарбузів більше, ніж вони взяли. Скільки гарбузів залишилося на городі? 

Короткий запис

І віслючок — 8 гарбузів

ІІ віслючок — 8 гарбузів

Всього (Зібрали) — ?

Залишилось — ?, на 30 гарбузів більше

Вираз   (8 + 8) + 30

Короткий запис №1

І віслючок — 8 гарбузів

ІІ віслючок — 8 гарбузів 

Всього — ?

Короткий запис №2

Зібрали — 16 гарбузів

Залишилося — ?, на 30 гарбузів більше

План розв’язування

1) Скільки всього гарбузів зібрали віслючки?

2) Скільки гарбузів залишилося на городі?

Розв’язання

1) 8 + 8 = 16 (г.) – всього гарбузів зібрали віслючки.

2) 16 + 30 = 46 (г.) – гарбузів залишилося на городі.

Відповідь: на городі залишилось 46 гарбузів.

 

Завдання 352  Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У трьох кошиках 80 груш. У перших двох – по 20 груш. Скільки груш у третьому кошику?

І кошик і ІІ кошик

ІІІ кошик

Всього

20 груш і 20 груш

?

80 груш

Короткий запис

І кошик — 20 груш

ІІ кошик — 20 груш

Всього (І і ІІ кошики) — ?

ІІІ кошик — ?

Всього — 80 груш

Вираз   80 – (20 + 20)

Короткий запис №1

І кошик — 20 груш

ІІ кошик — 20 груш 

Всього — ?

Короткий запис №2

І і ІІ кошики — 40 груш

ІІІ кошик — ?

Всього — 80 груш

План розв’язування

1) Скільки всього груш у перших двох кошиках?

2) Скільки груш у третьому кошику?

Розв'язання

1) 20 + 20 = 40 (гр.) – всього груш у першому і другому кошиках.

2) 80 – 40 = 40 (гр.) – груш у третьому кошику.

2 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки було груш у першому і третьому кошиках, а потім серед них у третьому, тоді

Короткий запис

І кошик — 20 груш

ІІІ кошик — ?

Всього (І і ІІІ кошики) — ?

ІІ кошик — 20 груш

Всього — 80 груш

Вираз   (80 – 20) – 20

Короткий запис №1

І і ІІІ кошики — ?

ІІ кошик — 20 груш

Всього — 80 груш

Короткий запис №2

І кошик — 20 груш

ІІІ кошик — ?

Всього — 60 груш

План розв’язування

1) Скільки всього груш у першому і третьому кошиках?

2) Скільки груш у третьому кошику?

Розв'язання

1) 80 – 20 = 60 (гр.) – всього груш у першому і третьому кошиках.

2) 60 – 20 = 40 (гр.) – груш у третьому кошику.

3 спосіб  (виразом)

І кошик

ІІ кошик

ІІІ кошик

Всього

20 груш

20 груш

?

80 груш

 Короткий запис

І кошик — 20 груш

ІІ кошик — 20 груш

ІІІ кошик — ?

Всього — 80 груш

Розв'язання

80 – 20 – 20 = 40 (гр.) – груш у третьому кошику.

Відповідь: у третьому кошику 40 груш.

 

Завдання 353 Порядок дій

Розставили дужки так, щоб порядок виконання дій допоміг прочитати слово «лящ»  □ + (Я) □ – (Л) □ + (Щ) □:

□ + (□ – □) + □

 

Завдання 354 Накресли прямокутник, сторонами якого є відрізки 4 см і 1 см. Знайди його периметр

Р = 4 + 1 + 4 + 1 = 10 (см) – периметр прямокутника зі сторонами 4 см і 1 см

 

Завдання 355

54 + 23 = 77

37 + 21 = 58

68 – 23 = 45

44 – 42 = 2

79 – 31 = 48

92 – 11 = 81

27 + 42 = 69

83 – 43 = 40

Завдання 356 Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування) трьох човнах було 18 моряків.

У першому чов­ні їх було 8, у другому — 6. Скільки моряків було в третьому човні?

Короткий запис

І човен — 8 моряків

ІІ човен — 6 моряків

Всього (І і ІІ човни) — ?

ІІІ човен — ?

Всього — 18 моряків 

Розв’язання

1) 8 + 6 = 14 (м.) – всього моряків було у першому і другому човнах

2) 18 – 14 = 4 (м.) – моряків було в третьому човні

2 спосіб

Спочатку знайдемо кількість моряків у першому і третьому човнах, а потім серед них у третьому човні, тоді

Короткий запис

І човен — 8 моряків

ІІІ човен — ?

Всього (І і ІІІ човни) — ?

ІІ човен — 6 моряків

Всього — 18 моряків

Розв’язання

1) 18 – 6 = 12 (м.) – всього моряків було у першому і третьому човнах.

2) 12 – 8 = 4 (м.) – моряків було в третьому човні.

3 спосіб

Спочатку знайдемо кількість моряків у другому і третьому човнах, а потім серед них у третьому човні, тоді

Короткий запис

ІІ човен — 6 моряків

ІІІ човен — ?

Всього (ІІ і ІІІ човни) — ?

І човен — 8 моряків

Всього — 18 моряків

Розв’язання

1) 18 – 8 = 10 (м.) – всього моряків було у другому і третьому човнах

2) 10 – 6 = 4 (м.) – моряків було в третьому човні.

4 спосіб (виразом)

Короткий запис

І човен — 8 моряків

ІІ човен — 6 моряків

ІІІ човен — ?

Всього — 18 моряків

Розв’язання

18 – 8 – 6 = 4 (м.) – моряків було в третьому човні.

 

 

 

 

 

Відповідь: у третьому човні було 4 моряків.

 

Завдання 358  

1) Додавання перевіряємо відніманням:

15 + 3 = 18  перевірка 18 – 15 = 3   18 – 3 = 15

3 + 8 = 11  перевірка 11 – 3 = 8   11 – 8 = 3

12 + 5 = 17  перевірка 17 – 5 = 12   17 – 12 = 5

13 + 4 = 17 перевірка 17 – 4 = 13   17 – 13 = 4

7 + 2 = 9  перевірка  9 – 2 = 7   9 – 7 = 2

2) Віднімання перевіряємо додаванням і відніманням:

12 – 5 = 7  перевірка  7 + 5 = 12   12 – 7 = 5

16 – 8 = 8  перевірка  8 + 8 = 16  16 – 8 = 8

14 – 7 = 7  перевірка  7 + 7 = 14 

17 – 6 = 11  перевірка  11 + 6 = 17  17 – 11 = 6

18 – 9 = 9  перевірка 9 + 9 = 18

 

Завдання 359

№1 – прямокутник (прямі куті, сторони попарно різні), №2 – чотирикутник (непрямі кути, сторони рівні), №3 – квадрат (прямі кути, сторони рівні), №4 чотирикутник (не всі кути прямі, дві сторони рівні)

Прямокутник з однаковими сторонами (квадрат): 3

 

Завдання 360

№1 – прямокутник, №2 – чотирикутник (паралелограм), №3 – квадрат, №4 – чотирикутник (прямокутна трапеція).

Накресли квадрат зі сторонами 2 см. Познач його літерами латинського алфавіту і знайди периметр

Р = 2 + 2 + 2 + 2 = 8 (см)

 

Завдання 361

1) 5 + 7 = 12     12 + 30 = 42      54 – 50 = 4

    6 + 4 = 10     18 + 21 = 39      62 + 27 = 89

2) 33 + 40 = 73     55 – 5 = 50     22 + 41 = 63  

    55 + 3 = 58      30 + 6 = 36     55 – 50 = 5

 

Завдання 362  Складена задача на збільшення на деяке число

Коли від мотузки відрізали 2 шматки завдовжки 10 м і 20 м, з'ясувалося, що довжина залишку на 40 м більша, ніж загальна довжина цих шматків. Знайди довжину залишку. 

Короткий запис 

І і ІІ шматки — ?, 10 м і 20 м 

Довжина залишку — ?, на 40 м більша, ніж довжина І і ІІ шматків разом 

Розв’язання

1) 10 + 20 = 30 (м) – довжина двох шматків разом. 

2) 30 + 40 = 70 (м) – довжина залишку.

Відповідь: довжина залишку 70 метрів.

 

Завдання 363    Розставили дужки так, щоб порядок виконання дій допоміг прочитати слово «вуж»  □ – (Ж) □ – (В) □ – (У) □:    

□ – (□ – □ – □)

 

Завдання 364

32 + 24 = 56    43 + 15 = 58    48 – 41 = 7       95 – 53 = 42

12 + 27 = 39    46 – 31 = 15     42 + 44 = 86    78 – 40 = 38

 

 

Завдання 365 Проста задача на знаходження від’ємника

У бібліотеці було 67 книжок із казками. Коли частину з них узяли читачі, то в бібліотеці за­лишилося ще 42 такі книжки. Скільки книжок із казками взяли  в бібліотеці читачі? 

Було

Узяли

Залишилось

67 книжок

?

42 книжки

Короткий запис

Було — 67 книжок

Узяли — ?

Залишилось — 42 книжки

Схема

Розв’язання

67 – 42 = 25 (кн.) – книжок із казками взяли  в бібліотеці читачі.

Відповідь: у бібліотеці читачі взяли 25 книжок із казками.

 

Завдання  366

1) 8 + 3 = 11     9 + 6 = 15    12 + 2 = 14    7 + 7 = 14    3 + 9 = 12

2) 11 – 7 = 4     16 – 9 = 7     132 = 11    17 – 8 = 9     15 – 7 = 8

 

Завдання 367

15 – (9 – 3) = 15 – 6 = 9     100 – 20 – 50 = 80 – 50 = 30    12 + (60 – 40) = 12 + 20 = 32

Завдання 368

1) 48 – 3 = 45     48 – 8 = 40     48 – 10 = 38    48 – 15 = 33    48 – 20 = 28

2) 48 + 1 = 49    48 + 11 = 59   48 + 21 = 69    48 + 30 = 78   48 + 41 = 89

 

Завдання 369 Розставили дужки так, щоб порядок виконання дій допоміг прочитати слово «сова» □ +(В) □ – (А) □ + (С) □ – (О) □:

□ + □ – (□ + □ – □)

 

Завдання 370  Складена задача на збільшення на деяке число і знаходження суми 

У магазині було 13 маленьких телевізорів, а ве­ликих — на 12 більше. Скільки всього телевізорів було в магазині? 

Короткий запис 

Маленькі — 13 телевізорів 

Великі — ?, на 12 телевізорів більше 

Всього  — ? 

(13 + 12) + 13 = 38 (т.)  

Відповідь: у магазині було 38 телевізорів.

1) Складена задача на додавання числа до різниці

У магазині було 38 телевізорів. Продали 18 те­левізорів, а зі складу привезли ще 6. Скільки телевізорів стало в магазині?

Короткий запис

Було — 38 телевізорів

Продали — 18 телевізорів

Залишилось (Було) — ?

Привезли — 6 телевізори

Стало  — ?

(38 – 18) + 6 = 26 (т.)

Відповідь: у магазині стало 26 телевізорів.

2) Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох  доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У трьох вантажівках привезли 49 холодильників. Скільки холодильників було в третій вантажівці, якщо у двох перших вантажівках привезли по 13 холодильників?

Короткий запис

І вантажівка — 13 холодильників

ІІ вантажівка — 13 холодильників

Всього (І і ІІ вантажівки) — ?

ІІІ вантажівка — ?

Всього — 49 холодильників

49 – (13 + 13) = 23 (х.)

Відповідь: у третій вантажівці було 23 холодильники.

Завдання 371 

2 трикутники

2 прямокутники

трикутник і чотирикутник

трикутник і п’ятикутник

Завдання 372 Складена задача на додавання числа до різниці

У вагоні поїзда їхало 25 пасажирів. На зупинці 12 пасажирів вийшло, а 33 — зайшло. Скільки па­сажирів стало у вагоні?

Короткий запис 

Було — 25 пасажирів 

Вийшло — 12 пасажирів 

Залишилось (Було) — ? 

Зайшло — 33 пасажири 

Стало — ? 

Вираз   (25 – 12) + 33 

Короткий запис №1

Було — 25 пасажирів

Вийшло — 12 пасажирів

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 13 пасажирів

Зайшло — 33 пасажири

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів залишилось, коли вийшли 12 пасажирів?

2) Скільки пасажирів стало  у вагоні, коли зайшли 33 пасажири?

Розв’язання

1) 25 – 12 = 13 (п.) – пасажирів залишилось у вагоні, коли вийшли 15 пасажирів.

2) 13 + 33 = 46 (п.) – пасажирів стало у вагоні.

2 спосіб

Короткий запис 

Було — 25 пасажирів 

Збільшилось — ?, 33 пасажири без 12 пасажирів 

Стало — ? 

План розв’язування 

1) На скільки пасажирів збільшилось у вагоні? 

2) Скільки пасажирів стало  у вагоні? 

Розв’язання 

1) 33 – 12 = 21 (п.) – на стільки пасажирів збільшилось у вагоні. 

2) 25 + 21 = 46 (п.) – пасажирів стало у вагоні. 

Відповідь: у вагоні стало 46 пасажирів.

 

Завдання 373 

25 + 14 = 39

36 + 33 = 69

99 – 1 = 98

95 – 5 = 90

56 + 33 = 89

44 + 20 = 64

87 – 80 = 7

56 + 3 = 59

45 + 22 = 67

62 + 31 = 93

48 + 51 = 99

45 + 44 = 89

Інші завдання дивись тут...