Інші завдання дивись тут...

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 7

Завдання 826. З кожного добутку склади та обчисли вираз на ділення на 7.

7 • 2 = 14

7 • 6 = 42

7 • 9 = 63

14 : 2 = 7

42 : 6 = 7

63 : 9 = 7

14 : 7 = 2

42 : 7 = 6

63 : 7 = 9

 

Завдання 827 Поясни, як склали таблицю ділення на 7. Прочитай таблицю.

14 : 7 = 2

21 : 7 = 3

28 : 7 = 4

35 : 7 = 5

42 : 7 = 6

49 : 7 = 7

56 : 7 = 8

63 : 7 = 9

 

Завдання 828.

49 : 7 + 14 = 21

42 : 7 – 5 = 1

60 – 63 : 7 = 51

81 – 56 : 7 = 73

(68 - 26) : 7 = 6

35 – 14 : 7 = 33

21 : 7 + 0 = 3

28 : 7 – 4 = 0

49 : 7 + 14 = 7 + 14 = 21

42 : 7 – 5 =6 – 5 = 1

60 – 63 : 7 = 60 – 9 = 51

81 – 56 : 7 = 81 – 8 = 73

(68 - 26) : 7 = 42 : 7 = 6

35 – 14 : 7 = 35 – 2 = 33

21 : 7 + 0 = 3 + 0 = 3

28 : 7 – 4 = 4 – 4 = 0

 

Завдання 829. Склади і розв'яжи задачу за малюнком.

Маса гарбуза 12 кг, а маса дині на 9 кг менша. У скільки разів маса гарбуза більша за масу дині?

Розв'язання:             12 : (12 – 9)

12 – 9 = 3 (кг) – маса дині.

12 : 3 = 4 (р.) – у стільки разів маса гарбуза більша за масу дині.

Відповідь: у 4 рази.

 

Завдання 830. Перше число 5, а друге — на З0 більше. У скільки разів перше число менше від другого?

Розв'язання:                (5 + 30) : 5

5 + 30 = 35 – друге число.

35 : 5 = 7 (р.) -  у стільки разів перше число менше від другого.

Відповідь: у 7 разів.

 

Завдання 831. Заповни порожні клітинки.

⃞ • 6 = 18  ⃞ • 5 = 35  ⃞ • 7 = 21

Розв'язання.

3 • 6 = 18 7 • 5 = 35 3 • 7 = 21

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

18 : 6 = 3

35 : 5 = 7

21 : 7 = 3

 

Завдання 832*. Лабіринт. Покажи шлях до центру. Сума чисел, записаних біля воріт, через які проходить шлях, має дорівнювати числу, записаному всередині.

Розв'язання.

40 + 24 + 16 = 80

 

Завдання 833°. Накресли таблицю і запиши до неї дані й шукані числа.

 а

 28

 63

 54

 56

 48

 49

 36

 Ь

 7

 7

 6

 7

 6

 7

 6

 а : Ь

 4

 9

 9

 8

 8

 7

 6

Завдання 834°. Щоб одержати 7 кг цукру, використали 42 кг цукрових буряків. Скільки кілограмів цукрових буряків іде на виготовлення 1 кг цукру?

Розв'язання:

42 : 7 = 6 (кг) -  цукрових буряків іде на виготовлення 1 кг цукру.

Відповідь: 6 кілограмів.

Склади обернену задачу.

6 кг цукрових буряків іде на виготовлення  1 кг цукру. Скільки кілограмів цукрових буряків піде на виготовлення 7 кг цукру?

Розв'язання:

6 • 7 = 42 (кг) -  цукрових буряків піде на виготовлення 7 кг цукру.

Відповідь: 42 кілограми.

 

Завдання 835. Полічи шістками до 60, сімками до 70.

Розв'язання.

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70.

 

Завдання 836. З виразів та їх числових значень склади правильні рівності.

Розв'язання.

7 • 7 + 7 = 56

63 - 21 : 7 = 60

(2 + 5) • 7 = 49

48 – 8 : 2 = 44

8 : 4 • 7 = 14

3 • 3 • 3 = 27

7 • 7 + 7 = 49 + 7 = 56

63 - 21 : 7 = 63 – 3 = 60

(2 + 5) • 7 = 7 •  7 = 49

48 – 8 : 2 = 48 – 4 = 44

8 : 4 • 7 = 2 •  7 = 14

3 • 3 • 3 = 9 • 3 = 27

 

Завдання 837.  У кіоску до перерви продали 7 однакових листівок за 42 грн. Після перерви продали ще 5 однакових листівок за 45 грн. Скільки гривень одержали за листівки, продані за день?

Розв'язання:

42 + 45 = 87 (грн)  - гривень одержали за листівки, продані за день.

Відповідь: 87 гривень.

Постав ще запитання за умовою задачі.

Скільки всього листівок продали за день?

На скільки менше гривень за листівки вторгували у кіоску до перерви, ніж після перерви?

На скільки більше гривень за листівки вторгували у кіоску після перерви, ніж до перерви?

 

Завдання 838. За даними малюнка і запитаннями склади числові вирази, щоб дізнатися:

1) скільки виростили гіацинтів і фікусів;

2) на скільки менше фікусів, ніж крокусів;

3) на скільки більше фікусів, ніж гіацинтів.

Розв'язання.

1) 25 + 30 = 55 (шт.) - виростили гіацинтів і фікусів.

2) 75 – 30 = 40 (шт.) - на стільки менше фікусів, ніж крокусів.

3) 30 – 25 = 5 (шт.) - на стільки більше фікусів, ніж гіацинтів.

 

Завдання 839. У спортивний табір прибуло 24 футболісти, а хокеїстів — у 3 рази менше. На скільки більше прибуло футболістів, ніж хокеїстів?

Розв'язання:          24 – (24 : 3)

24 : 3 = 8 (осіб) – прибуло хокеїстів.

24 – 8 = 16 (осіб) - на стільки більше прибуло футболістів, ніж хокеїстів.

Відповідь: на 16 осіб.

 

Завдання 840*. Знайди числа й запиши рівності.

28 більше від 7 у ⃞ рази;

54 більше від 6 у ⃞ разів;

7 менше від 35 у ⃞  разів і менше від 63 у ⃞ разів

Розв'язання.

28 більше від 7 у 4 рази;

54 більше від 6 у 9 разів;

7 менше від 35 у 5  разів і менше від 63 у 9 разів.

Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше, треба більше число поділити на менше.

28 > 7 ,  тому 28 : 7 = 4. Відповідь: у 4 рази.

54  > 6, тому 54 : 6 = 9. Відповідь: у 9 разів.

35 > 7 і  63 > 7, тому 35 : 7 = 5 і  63 : 7 = 9. Відповідь: у 5 разів і 9 разів.

 

Завдання 841°. Фермеру треба розфасувати 21 кг червоних і 14 кг рожевих помідорів у ящики по 7 кг. Скільки потрібно ящиків?

1-й спосіб.

Розв'язання:      (21 + 14) : 7

21 + 14 = 35 (кг)  - всього  є помідорів (разом червоних і рожевих).

35 : 7 = 5 (ящ.) – потрібно ящиків.

Відповідь: 5 ящиків.

2-й спосіб.

Розв'язання:        21 : 7 + 14 : 7

21 : 7  = 3 (ящ.)  - потрібно ящиків для червоних помідорів.

14 : 7 = 2 (ящ.) – потрібно ящиків для рожевих помілорів.

3 + 2 = 5 (ящ.) – потрібно ящиків.

Відповідь: 5 ящиків.

 

Завдання 842°. 

28 : 7 + 49 = 53

63 – 63 : 7 = 54

7 • 3 + 7 • 6 = 63

7 – 6 + 7 • 2 = 15

70 - 56 : 7 = 62

42 : (12 – 5) = 6

28 : 7 + 49 = 4 + 49 = 53

63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 54

7 • 3 + 7 • 6 = 21 + 42 = 63

7 – 6  + 7 • 2 = 7 – 6 + 14 = 1 + 14 = 15

70 - 56 : 7 = 70 – 8 = 62

42 : (12 – 5) = 42 : 7 = 6

 

Завдання  843. Закінчи обчислення.

7 • 4 = 28

28 : 7 = 4

28 : 4 = 7

5 • 7 = 35

35 : 5 = 7

35 :  7 = 5

6 • 5 = 30

З0 : 5 = 6

З0 : 6 = 5

Що дістаємо, коли добуток ділимо на множник? 

Дістаємо другий множник.

Якщо а • b = с, то чому дорівнює частка с : а; частка с : b?

с : а = b;        с : b = а

 

Завдання 844. (Усно.) Знайди невідомі множники.

⃞ • 2 = 12 ⃞ • 3 = 15 4 • ⃞ = 20

Розв'язання.

6 • 2 = 12 5 • 3 = 15 4 • 5 = 20

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

12 : 2 = 6

15 : 3 = 5

20 : 4 = 5

 

Завдання 845. 7 хлопчиків поділили між собою порівну 35 абрикосів. Скільки абрикосів одержав кожен хлопчик?

Розв'язання:

35 : 7 = 5 (абр.) – абрикосів одержав кожен хлопчик.

Відповідь: 5 абрикосів.

Склади обернені задачі.

Задача 1.

7 хлопчиків одержали по 5 абрикосів кожен. Скільки всього було абрикосів?

Розв'язання:

5 • 7 = 35 (абр.) – всього було абрикосів.

Відповідь: 35 абрикосів.

Задача 2.

35 абрикосів розділили між собою порівно декілька хлопчиків. Скільки було хлопчиків, якщо кожен з них одержав по 5 абрикосів?

Розв'язання:

35 : 5 = 7 (хл.) – було хлопчиків.

Відповідь: 7 хлопчиків.

 

Завдання 846. Ширина річки 20 м. Під час повені річка з одного боку вийшла з берегів на 6 м, а з другого — у 3 рази далі. Яка ширина річки під час повені? Поясни, що означають доданки 20 + 6   і    6 • 3 у складеному виразі. Закінчи розв'язання задачі.

Розв'язання:           20 + 6 + 6 • 3

6 • 3  = 18 (м) – ширина другого боку берега.

20 + 6 = 26 (м) – ширина річки і першого боку берега.

18 + 26 = 44 (м) – ширина річки під час повені.

Відповідь: 44 метри.

 

Завдання 847*. 18 л томатного соку розлили в дволітрові банки і таку саму кількість соку розлили в трилітрові банки. Скільки всього вийшло банок із соком?

Розв'язання:           18 : 2 + 18 : 3

18 : 2 = 9 (б.) – вийшло дволітрових банок з соком.

18 : 3 = 6 (б.) – вийшло трилітрових банок з соком.

9 + 6 = 15 (б.) – всього вийшло банок з соком.

Відповідь: 15 банок.

 

Завдання 848°.  Порядок арифметичних дій

56 : 7 + 22 = 30

14 + 28 : 7 = 18

22 – 56 : 7 = 14

63 : 7 : 3 = 3

(14 + 28) : 7 = 6

42 : 6  7 = 49

56 : 7 + 22 = 8 + 22 = 30

14 + 28 : 7 = 14 + 4 = 18

22 – 56 : 7 = 22 – 8 = 14

63 : 7 : 3 = 9 : 3 = 3

(14 + 28) : 7 = 42 : 7 = 6

42 : 6 • 7 = 7  7 = 49

 

Завдання 849°. За рік у селищі збудували 6 будинків, по 4 квартири в кожному, і 8 двоквартирних будинків. Скільки всього квартир збудували в селищі за рік?

Розв'язання:          4 • 6 + 2 • 8

4 • 6 = 24 (кв.) – квартир у чотириквартирних будинках.

2 • 8 = 16 (кв.) – квартир у двоквартирних будинках.

24 + 16 = 40 (кв.) – всього квартир збудували.

Відповідь: 40 квартир.

 

Завдання 850. (Усно.) Виконай обчислення.

9 • 7 = 63

7 • 7 = 49

5 • 7 = 35

3 • 7 = 21

8 • 7 = 56

6 • 7 = 42

42 : 7 = 6

21 : 7 = 3

35 : 7 = 5

49 : 7 = 7

63 : 7 = 9

56 : 7 = 8

99 – 23 = 76

54 – 23 = 31

23 – 23 = 0

30 – 23 = 7

46 – 23 = 23

43 – 23 = 20

                                          Інші завдання дивись тут...

  • Анна
    Завдання 839 1)24:3=8; 2)24-8=16. Відповідь: на 16 осіб. -------- Дякуємо, виправлено.
    3 квітня 2018 13:25