Інші завдання дивись тут...

2 клас

Арифметичні дії : множення й ділення, додавання й віднімання.

 

Дії першого ступеня: додавання і віднімання.

Дії другого ступеня: множення і ділення.

 

У виразі без дужок з діями додавання і віднімання виконуємо їх в порядку запису.

40 + 50 – 10 = 90 – 10 = 80

1) 40 + 50 = 90

2) 90 – 10 = 80

 

40 – 10 + 50 = 30 + 50 = 80

1) 40 – 10 = 30

2) 30 + 50 = 80

 

Зауважимо, що в таких виразах для зручності дозволяється переставляти компоненти.

13 + 9 – 5 = 9 – 5 + 13 = 4 + 13 = 17

1) 9 – 5 = 4

2) 4 + 13 = 17

 

У виразі без дужок з діями множення і ділення виконуємо їх в порядку запису.

6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9

1) 6 • 3 = 18

2) 18 : 2 = 9

 

6 : 2 • 3 = 3 • 3 = 9

1) 6 : 2 = 3

2) 3 • 3 = 9

 

У виразі без дужок з діями множення, ділення, додавання, віднімання спочатку виконуємо дії множення і ділення в порядку запису, а потім додавання і віднімання в порядку запису.

11 + 6 : 2 • 3 = 11 + 3 • 3 = 11 + 9 = 20

1) 6 : 2 = 3

2) 3 • 3 = 9

3) 11 + 9 = 20

 

11 + 6 : 2 + 6 • 3 = 11 + 3 + 18 = 14 + 18 = 32

1) 6 : 2 = 3

2) 6 • 3 = 18

3) 11 + 3 = 14

4) 14 + 18 = 20 + 12 = 32

 

Дужки — особливі знаки, які визначають порядок виконання дій у виразі.

Порядок виконання дій у виразах з дужками:

1) Дії в дужках.

2) Множення і ділення (по порядку).

3) Додавання і віднімання (по порядку).

30 + (70 – 10) = 30 + 60 = 90

У цьому виразі дужки вказують на те, що першою дією треба знаходити суму чисел, а другою — різницю, і відповідно читаємо «від числа 30 відняти суму чисел 70 і 10».

1) 70 – 10 = 60

2) 30 + 60 = 90

 

6 : (3 – 2) • 2 = 6 : 1 • 2 = 6 • 2 = 12

У цьому виразі дужки вказують на те, що першою дією треба знаходити різницю, потім частку і добуток, відповідно читаємо «6 поділити на різницю чисел 3 і 2 та помножити на 2».

1) 3 – 2 = 1

2) 6 : 1 = 6

3) 6 • 2 = 12

 

Загальне правило виконання арифметичних дій:

1) якщо у виразі без дужок наявні дії тільки одного ступеня, то їх виконують по порядку запису зліва направо;

2) якщо у виразі без дужок наявні дії першого і другого ступеня, то спочатку виконують дії другого ступеня (множення, ділення згідно правила 1), потім – дії першого ступеня (додавання, віднімання згідно правила 1);

3) якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках (враховуючи при цьому правила 1, 2), а потім відповідно всі інші дії (враховуючи при цьому правила 1, 2).

Інші завдання дивись тут...

 • Віталій
  Який порядок дій 6:2•(2+1) ? Відповідь: 6:2•3=3•3=9
  11 січня 2019 18:51
 • Светлана
  6:2 • (2+1)=1
  1) в дужках 2+1=3
  2) множення 2*3=6
  3) ділення 6:6=1
  Відповідь : 1 -------------- Невірно. Обчислимо 6 :2 • (2+1) = 9
  1) в дужках 2+1=3
  далі дії другого ступеня в порядку запису (дії одного ступеня без дужок виконуються в порядку запису)
  2) ділення 6 : 2 = 3
  3) множення 3 • 3 = 9
  Відповідь : 9
  9 січня 2020 10:05
 • Віктор
  9+8•(5•2)+3=? Як правильно виконати? ---- І спосіб 1)в дужках 5•2=10 2)множення 8•10=80 3)додавання 9+80=89 4)додавання 89+3=92. ІІ спосіб Якщо врахуємо, що додавання одного ступеня, тоді 1)в дужках 5•2=10 2)множення 8•10=80 3)додавання 9+80+3=12+80=92
  3 березня 2020 22:19
 • Дина
  30:6 • (2+3)= 25 ----------- спочатку у дужках 1) 2 + 3 = 5, далі в порядку запису, бо дії одного ступеня 2) 30 : 6 = 5 3) 5 • 5 = 25
  4 травня 2020 15:38
 • RAMSES_II
  Математики не розв'яжуть правильно 6:2•(2+1), це можуть зробити тільки фізики :)
  В них просто інше бачення... тому правильна відповідь - 1. -------- Фейк
  19 листопада 2020 18:59
 • Ярослав
  Не морочте собі голову
  30:6•(2+3) = 5•(2+3) = 5*5 = 25
  9+8•(5*2)+3=9+8*10+3=9+80+3=92
  6/2•(2+1)=3•(2+1)=3*3=9
  Дужки розкривають по мірі необхідності, а не в першу чергу виконують. Хоча відразу обчислити всі значення в дужках ніхто не заважає, це спростить їх розкриття і скоротить запис. ---------- Для кращого розуміння ми рекомендуємо дотримуватися однозначно сформованих правил, тоді учню (особливо в початкових класах!) буде набагато легше правильно обчислювати будь-які вирази, наприклад, 30:6•(2+3), 30+6•(2+3), 30*6•(2+3), 30-6•(2+3). Перевірте себе самі!
  23 січня 2021 22:20
 • Леонід Мірошко
  Светлана 6:2 • (2+1)=1 1) в дужках 2+1=3 2) множення 2*3=6 3) ділення 6:6=1 Відповідь : 1 Світлана рахувала правильно! Для перевірки спрощуємо вираз: 6:2 • (2+1) = 6:(2*2+2*1) = 6:6 = 1 Перетворення виконане за всіма правилами і має дати результат, аналогічний оригінальному виразу. Отже - МНОЖЕННЯ МАЄ ПРІОРИТЕТ НАД ДІЛЕННЯМ. Порядок виконання операцій одного рангу враховується лише в комп'ютерних системах і то не завжди. ------------------- згідно нових правил порядку виконання обчислень 6 : 2 • (2 + 1) можна розглядати як 6/2 • (2 + 1), але ніяк не 6 : (2 • 2 + 2 • 1)
  7 лютого 2021 19:07
 • Мироненко Оксана
  Леонід Мірошко, це у Вас невірна відповідь на завдання: 6:2 • (2+1)=1 Відповідь: 9.
  Спочатку в дужках (2+1) = 3, потім 6 / 2 = 3, потім 3 • 3 = 9
  А тепер хто-небудь дайте мені будь-ласка відповідь на оцю маячню під назвою
  16 лютого 2021 12:54
 • Світлана
  6-1*0+2/2, скільки буде і яка послідовність розвязання виразу? -----------
  Для виразу 6 – 1 • 0 + 2 : 2 = 7
  Дії другого ступеня в порядку запису, тоді
  1) 1 • 0 = 0
  2) 2 : 2 = 1
  Дії першого ступеня в порядку запису, тоді
  3) 6 – 0 = 6
  4) 6 + 1 = 7
  20 квітня 2021 21:06
 • Валентина
  Вираз 2+5(8-4)
  Мене в школі вчили, що якщо немає ніякого знаку (між 5 та дужкою), то виконується дія множення.
  8-4=4
  5*4=20
  2+20=22
  А де є якесь сформульоване правило про цей прихований знак множення?? Не знаю як це довести тим, хто вважає цей вираз неправильним і не має вирішення.
  Буду вдячна за відповідь! ------------------- Розрізняємо числовий вираз 2+5•(8-4) і буквений вираз 2+а(8-4), у якому знак множення можна не писати перед дужками або буквами.
  15 жовтня 2022 17:49
 • Yurii Pylypenko
  Коли цитуєте меми з інтернету про фізиків, то цитуйте уважно і повністю.
  6:2*(2+1)
  6:2(2+1)
  це різні вирази.
  в інтернетах гуляє другий вираз. в науці "алгебра" (в початковій школі НЕ вивчається) біля дужок допускається не писати операнд множення ("опускати" знак множення). За правилами алгебри (в початковій школі не вивчається) опущений знак має пріоритет над іншими, тобто спершу виконується множення, і лише потім ділення.
  Як в арифметиці, так і в 99% мов програмування не дозволяється пропускати знак множення перед дужками. В алгебрі (та фізиці) для економії - можна пропускати. В арифметиці (та мовах програмування) пропускати не можна.
  30 листопада 2022 09:03