Інші завдання дивись тут...

2 клас

Арифметичні дії : множення й ділення, додавання й віднімання.

 

Дії першого ступеня: додавання і віднімання.

Дії другого ступеня: множення і ділення.

 

У виразі без дужок з діями додавання і віднімання виконуємо їх в порядку запису.

40 + 50 – 10 = 90 – 10 = 80

1) 40 + 50 = 90

2) 90 – 10 = 80

 

40 – 10 + 50 = 30 + 50 = 80

1) 40 – 10 = 30

2) 30 + 50 = 80

 

Зауважимо, що в таких виразах для зручності дозволяється переставляти компоненти.

13 + 9 – 5 = 9 – 5 + 13 = 4 + 13 = 17

1) 9 – 5 = 4

2) 4 + 13 = 17

 

У виразі без дужок з діями множення і ділення виконуємо їх в порядку запису.

6 • 3 : 2 = 18 : 2 = 9

1) 6 • 3 = 18

2) 18 : 2 = 9

 

6 : 2 • 3 = 3 • 3 = 9

1) 6 : 2 = 3

2) 3 • 3 = 9

 

У виразі без дужок з діями множення, ділення, додавання, віднімання спочатку виконуємо дії множення і ділення в порядку запису, а потім додавання і віднімання в порядку запису.

11 + 6 : 2 • 3 = 11 + 3 • 3 = 11 + 9 = 20

1) 6 : 2 = 3

2) 3 • 3 = 9

3) 11 + 9 = 20

 

11 + 6 : 2 + 6 • 3 = 11 + 3 + 18 = 14 + 18 = 32

1) 6 : 2 = 3

2) 6 • 3 = 18

3) 11 + 3 = 14

4) 14 + 18 = 20 + 12 = 32

 

Дужки — особливі знаки, які визначають порядок виконання дій у виразі.

Порядок виконання дій у виразах з дужками:

1) Дії в дужках.

2) Множення і ділення (по порядку).

3) Додавання і віднімання (по порядку).

30 + (70 – 10) = 30 + 60 = 90

У цьому виразі дужки вказують на те, що першою дією треба знаходити суму чисел, а другою — різницю, і відповідно читаємо «від числа 30 відняти суму чисел 70 і 10».

1) 70 – 10 = 60

2) 30 + 60 = 90

 

6 : (3 – 2) • 2 = 6 : 1 • 2 = 6 • 2 = 12

У цьому виразі дужки вказують на те, що першою дією треба знаходити різницю, потім частку і добуток, відповідно читаємо «6 поділити на різницю чисел 3 і 2 та помножити на 2».

1) 3 – 2 = 1

2) 6 : 1 = 6

3) 6 • 2 = 12

 

Загальне правило виконання арифметичних дій:

1) якщо у виразі без дужок наявні дії тільки одного ступеня, то їх виконують по порядку запису зліва направо;

2) якщо у виразі без дужок наявні дії першого і другого ступеня, то спочатку виконують дії другого ступеня (множення, ділення згідно правила 1), потім – дії першого ступеня (додавання, віднімання згідно правила 1);

3) якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках (враховуючи при цьому правила 1, 2), а потім відповідно всі інші дії (враховуючи при цьому правила 1, 2).

Інші завдання дивись тут...

 • Віталій
  Який порядок дій 6:2•(2+1) ? Відповідь: 6:2•3=3•3=9
  11 січня 2019 18:51
 • Светлана
  6:2 • (2+1)=1
  1) в дужках 2+1=3
  2) множення 2*3=6
  3) ділення 6:6=1
  Відповідь : 1 -------------- Невірно. Обчислимо 6 :2 • (2+1) = 9
  1) в дужках 2+1=3
  далі дії другого ступеня в порядку запису (дії одного ступеня без дужок виконуються в порядку запису)
  2) ділення 6 : 2 = 3
  3) множення 3 • 3 = 9
  Відповідь : 9
  9 січня 2020 10:05
 • Віктор
  9+8•(5•2)+3=? Як правильно виконати? ---- І спосіб 1)в дужках 5•2=10 2)множення 8•10=80 3)додавання 9+80=89 4)додавання 89+3=92. ІІ спосіб Якщо врахуємо, що додавання одного ступеня, тоді 1)в дужках 5•2=10 2)множення 8•10=80 3)додавання 9+80+3=12+80=92
  3 березня 2020 22:19
 • Дина
  30:6 • (2+3)= 25 ----------- спочатку у дужках 1) 2 + 3 = 5, далі в порядку запису, бо дії одного ступеня 2) 30 : 6 = 5 3) 5 • 5 = 25
  4 травня 2020 15:38
 • RAMSES_II
  Математики не розв'яжуть правильно 6:2•(2+1), це можуть зробити тільки фізики :)
  В них просто інше бачення... тому правильна відповідь - 1. -------- Фейк
  19 листопада 2020 18:59
 • Ярослав
  Не морочте собі голову
  30:6(2+3) = 5(2+3) = 5*5 = 25
  9+8(5*2)+3=9+8*10+3=9+80+3=92
  6/2(2+1)=3(2+1)=3*3=9
  Дужки розкривають по мірі необхідності, а не в першу чергу виконують. Хоча відразу обчислити всі значення в дужках ніхто не заважає, це спростить їх розкриття і скоротить запис. ---------- Для кращого розуміння ми рекомендуємо дотримуватися однозначно сформованих правил, тоді учню (особливо в початкових класах!) буде набагато легше правильно обчислювати будь-які вирази, наприклад, 30:6(2+3), 30+6(2+3), 30*6(2+3), 30-6(2+3). Перевірте себе самі!
  23 січня 2021 22:20
 • Леонід Мірошко
  Светлана 6:2 • (2+1)=1 1) в дужках 2+1=3 2) множення 2*3=6 3) ділення 6:6=1 Відповідь : 1 Світлана рахувала правильно! Для перевірки спрощуємо вираз: 6:2 • (2+1) = 6:(2*2+2*1) = 6:6 = 1 Перетворення виконане за всіма правилами і має дати результат, аналогічний оригінальному виразу. Отже - МНОЖЕННЯ МАЄ ПРІОРИТЕТ НАД ДІЛЕННЯМ. Порядок виконання операцій одного рангу враховується лише в комп'ютерних системах і то не завжди. ------------------- згідно нових правил порядку виконання обчислень 6 : 2 • (2 + 1) можна розглядати як 6/2 • (2 + 1), але ніяк не 6 : (2 • 2 + 2 • 1)
  7 лютого 2021 19:07
 • Мироненко Оксана
  Леонід Мірошко, це у Вас невірна відповідь на завдання: 6:2 • (2+1)=1 Відповідь: 9.
  Спочатку в дужках (2+1) = 3, потім 6 / 2 = 3, потім 3 • 3 = 9
  А тепер хто-небудь дайте мені будь-ласка відповідь на оцю маячню під назвою
  16 лютого 2021 12:54
 • Світлана
  6-1*0+2/2, скільки буде і яка послідовність розвязання виразу? -----------
  Для виразу 6 – 1 • 0 + 2 : 2 = 7
  Дії другого ступеня в порядку запису, тоді
  1) 1 • 0 = 0
  2) 2 : 2 = 1
  Дії першого ступеня в порядку запису, тоді
  3) 6 – 0 = 6
  4) 6 + 1 = 7
  20 квітня 2021 21:06
 • Валентина
  Вираз 2+5(8-4)
  Мене в школі вчили, що якщо немає ніякого знаку (між 5 та дужкою), то виконується дія множення.
  8-4=4
  5*4=20
  2+20=22
  А де є якесь сформульоване правило про цей прихований знак множення?? Не знаю як це довести тим, хто вважає цей вираз неправильним і не має вирішення.
  Буду вдячна за відповідь! ------------------- Розрізняємо числовий вираз 2+5•(8-4) і буквений вираз 2+а(8-4), у якому знак множення можна не писати перед дужками або буквами.
  15 жовтня 2022 17:49