Інші завдання дивись тут...

ПОРЯДОК ДІЙ.

Арифметичні дії : множення й ділення, додавання й віднімання.

 

У прикладах без дужок спочатку виконуються дії множення та ділення, а потім додавання й віднімання. 

12 : 3 - 2 • 1 = 12 : 3 - 2 = 4 - 2 = 2

 

У прикладах з дужками спочатку виконуються дії в дужках, далі – множення й ділення, а потім додавання й віднімання.

12 : (3 - 2) • 1 = 12 : 1 • 1 = 12 : 1 = 12

Інші завдання дивись тут...