Інші завдання дивись тут...

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

Завдання 1026  Запиши найбільше і найменше двоцифрові числа та їх різницю

Найбільше двоцифрове число 99

Найменше двоцифрове число 10

99 – 10 = 89

 

Завдання 1027 Сума розрядних доданків

75 = 70 + 5

26 = 20 + 6

62 = 60 + 2

88 = 80 + 8

Завдання 1028 Накресли відрізок, на 3 см довший від подано­го. Його довжину спочатку запиши в сантиметрах, а по­тім — у дециметрах і сантиметрах

АВ = 11 см

11 см + 3 см = 14 см = 1 дм 4 см – довжина нового відрізка

 

Завдання 1029

45 + 1 = 46

45 – 1 = 44

 

57 – 7 = 50

57 – 50 = 7

 

60 + 4 = 64

4 + 60 = 60 + 4 = 64

 

29 + 10 = 39

29 – 10 = 19

 

80 – 50 = 30

30 + 70 = 100

 

Завдання 1030 Було дві шовкові стрічки: перша завдовж­ки 28 дм, а друга — 39 дм. Від довшої стрічки відріза­ли 10 дм, а від коротшої — 8 дм. Якою завдовжки стала кожна стрічка?

Розв’язання

28 – 8 = 20 (см) – стала довжина коротшої стрічки

39 – 10 = 29 (см) – стала довжина довшої стрічки

 

Завдання 1031 Різниця двоцифрового і одноцифрового числа менша 3 (□□ – □ < 3)

Оскільки 2 < 3, тому

10 – 8 < 3

11 – 9 < 3

Оскільки 1 < 3, тому

10 – 9 < 3

 

Завдання 1032 З трьох грядок зібрали цибулю. З першої зі­брали 34 кг, з другої — стільки ж, а з третьої — на 20 кг менше, ніж із першої і другої грядок разом. На скільки кілограмів цибулі менше зібрали з першої грядки, ніж із третьої?

Розв’язання

1) 34 + 34 = 68 (кг) – цибулі зібрали з першої і другої грядок разом

2) 68 – 20 = 48 (кг) – цибулі зібрали з третьої грядки

3) 48 – 34 = 14 (кг) – на стільки цибулі менше зібрали з першої грядки, ніж із третьої

Відповідь: на 14 кг цибулі менше зібрали з першої грядки, ніж із третьої

 

Завдання 1033

64 + 3 = 67

64 + 30 = 94

 

76 – 40 = 36

67 + 32 = 99

 

35 + 40 + 4 = 75 + 4 = 79

88 – 4 – 50 = 84 – 50 = 34

 

78 – (25 + 3) = 78 – 28 = 50

99 – (39 – 6) = 99 – 33 = 66

 

Завдання 1034° На першій клумбі розквітло З0 жовтих і 20 червоних тюльпанів, а на другій — 32 червоних тюльпани. На скільки менше тюльпанів розквітло на другій клумбі? Скільки всього тюльпанів розквітло?

Розв’язання

1) 30 + 20 = 50 (т.) – тюльпанів розквітло на першій клумбі

2) 50 – 32 = 18 (т.) – на стільки менше тюльпанів розквітло на другій клумбі, ніж на першій

3) 50 + 32 = 82 (т.) – всього тюльпанів розквітло

Відповідь: на 18 тюльпанів, 82 тюльпани

 

Завдання 1035

7 + 8 = 7 + (3 + 5) = 10 + 5 = 15

8 + 9 = 8 + (2 + 7) = 10 + 7 = 17

 

3 + 16 = 19

15 – 9 = 15 – (5 + 4) = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6

 

19 – 5 = 14

12 – 9 = 12 – (2 + 7) = 12 – 2 – 7 = 10 – 7 = 3

 

14 – 6 = 14 – 4 – 2 = 8

6 + 6 = 12

 

17 – 8 + 4 = 9 + 4 = 13

13 + 1 – 7 = 14 – 7 = 7

 

Завдання 1036 Парк прибирало 32 робітники. Це на 18 менше, ніж учнів старших класів. Скільки учнів старших класів прибирало парк?

Розв’язання

1) 32 + 18 = 50 (уч.) – учнів старших класів прибирало парк

Відповідь: парк прибирали 50 учнів старших класів

 

Завдання 1037

14 > 8 на 6

7 < 13 на 6    (бо 13 – 7 = 6)

 

16 > 9 на 7    (бо 16 – 9 = 7)

6 < 11 на 5    (бо 11 – 6 = 5)

 

15 > 8 на   (бо 15 – 8 = 7)

6 < 16 на 10   (бо 16 – 6 = 10)

 

Завдання 1038

Суму чисел 4 і 9 зменши на 6

(4 + 9) – 6 = 13 – 6 = 7
Різницю чисел 18 і 9 збільши на 7

(18 – 9) + 7 = 9 +  7 = 16

Зменши 38 на суму чисел 22 і 3

38 – (22 + 3) = 38 – 25 = 13

 

Завдання 1039 Накресли три відрізки: перший завдовжки 14 см, другий — на 5 см коротший, а третій — у 2 рази коротший від першого

Розв’язання

14 см – довжина першого відрізка

14 – 5 = 9 (см) – довжина другого відрізка

14 : 2 = 7 (см) – довжина третього відрізка

 

Завдання 1040* Коли батькові було 28 років, сину було 5 років. Скільки років батькові зараз, якщо сину 14 років?

Розв’язання

1) 14 – 5 = 9 (р.) – років минуло

2) 28 + 9 = 37 (р.) – років батькові зараз

Відповідь: зараз батькові 37 років

 

Завдання 1041° У квітковому магазині на трьох полицях стоїть 85 горщиків із квітами. На першій полиці 28 горщиків, а на другій – 32. Скільки горщиків на третій полиці?

Розв’язання

1) 28 + 32 = 60 (г.) – горщиків на першій і другій полицях разом

2) 85 – 60 = 25 (г.) – горщиків на третій полці

Відповідь: на третій полиці 25 горщиків

 

Завдання 1042° Випиши вирази зі значеннями 50, 73, 80

30 – 2

41 + 9 = 50

51 + 22 = 73

 

73 + 7 = 80

48 + 2 = 50

70 – 9

 

94 + 6

40 – 4

56 – 6 = 50

 

80 – 7 = 73

20 – 5

75 + 5 = 80

 

Завдання 1043

Зменшуване

8

10

15

15

10

8

Від'ємник

6

6

6

8

8

8

Різниця

2

4

9

7

2

0

1) Як зміниться різниця, якщо зменшуване збільшити на кілька одиниць?

Різниця збільшиться на стільки ж одиниць

2) Як зміниться різниця, якщо від'ємник збільшити на кілька одиниць?

Різниця зменшиться на стільки ж одиниць

 

Завдання 1044

Як зміниться сума, якщо один доданок збіль­шити на кілька одиниць?

Сума збільшиться на стільки ж одиниць

Як зміниться сума, якщо один доданок зменшити на кілька одиниць?

Сума зменшиться на стільки ж одиниць

 

Завдання 1045

28 + 5 = (28 + 2) + 3 = 30 + 3 = 33

28 + 5 = 20 + (8 + 5) = 28 + 5 = 33

 

46 – 7 = 46 – (6 + 1) = (46 – 6) – 1 = 40 – 1 = 39

82 – 27 = 82 – (20 + 7) = (82 – 20) – 7 = 60 – 7 = 53

 

82 – 27 = (3 + 82) – (27 + 3) = 3 + (82 – 30) = 3 + 52 = 55

48 + 37 = (48 – 3) + (37 + 3) = 48 + 40 – 3 = 88 – 3 = 85

 

Завдання 1046

7 + 7 = 14

85 – 9 = 85 – 5 – 4 = 80 – 4 = 76

 

14 + 7 = 14 + 6 + 1 = 20 + 1 = 21

76 – 8 = 76 – 6 – 2 = 70 – 2 = 68

 

68 – 9 = 68 – 8 – 1 = 60 – 1 = 59

21 – 6 = 21 – 1 – 5 = 20 – 5 = 15

 

15 + 70 = 85

59 – 52 = 7

 

56 + 32 < 32 + 57

Сума менша там, де менший доданок

26 – 13 > 26 – 14

Різниця більша там, де менший від’ємник

 

Завдання 1047 На трьох полицях 62 книжки. На першій полиці 22 книжки, на другій — на 5 менше. Скільки книжок на третій полиці?

Розв’язання

1) 22 – 5 = 17 (кн.) – книжок на другій полиці

2) 22 + 17 = 39 (кн.) – книжок на першій і другій полиці разом

3) 62 – 39 = 23 (кн.) – книжок на третій полиці

Відповідь: на третій полці 23 книжки

 

Завдання 1048 В автопарку 9 маршрутних таксі, а решта — автобуси. Усього 40 автомобілів. На скільки більше ав­тобусів, ніж таксі?

Розв’язання

1) 40 – 9 = 31 (шт.) – автобусів у автопарку

2) 31 – 9 = 22 (шт.) – на стільки більше ав­тобусів, ніж таксі

Відповідь: на 22 автобуси більше, ніж таксі

 

Завдання 1049°

□ – 80 = 4

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

□ = 4 + 80

□ = 84

84 – 80 = 4

 

□ + 4 = 80

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

□ = 80 – 4

□ = 76

76 + 4 = 80

 

80 – □ = 4

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

□ = 80 – 4

□ = 76

80 – 76 = 4

 

Завдання 1050° Ніна вирізала витинанки. 7 витинанок вона по­дарувала подругам. У неї залишилося ще 13 витинанок. Скільки витинанок вирізала Ніна?

Розв’язання

1) 13 + 7 = 20 (в.) – витинанок вирізала Ніна

Відповідь: Ніна вирізала 20 витинанок 

Обернена задача

Ніна вирізала 20 витинанок, 7 таких витинанок вона по­дарувала подругам. Скільки витинанок залишилось у Ніни?

Розв’язання

1) 20 – 7 = 13 (в.) – витинанок залишилось у Ніни

Відповідь: у Ніни залишилось 13 витинанок

Обернена задача

Ніна вирізала 20 витинанок. Після того, як вона по­дарувала подругам декілька витинанок, у неї залишилося ще 13 витинанок. Скільки витинанок Ніна подарувала подругам?

Розв’язання

1) 20 – 13 = 7 (в.) – витинанок Ніна подарувала подругам

Відповідь: подругам Ніна подарувала 7 витинанок

Інші завдання дивись тут...