Інші завдання дивись тут...

РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ.

Нумерація чисел ґрунтується ще на принципі додавання, оскільки будь–яке число є записом суми його розрядних доданків. 

Мільярди Сотні мільйонів Десятки мільйонів Мільйони Сотні тисяч Десятки тисяч Тисячі Сот-ні Десят-ки Оди-ниці
            4 2 3 1

Розрядний запис числа: 4 231 = 4 тис. 2 сот. 3 дес. 1 од.

Число представили сумою розрядних доданків : 4 231 = 4 000 + 200 + 30 + 1

 

Кожне натуральне число можна розкласти на суму розрядних доданків, або розрядних чисел.

Такий розклад для кожного числа єдиний.

 

Розклад числа на розрядні доданки:

1 спосіб. 

7 654 321 = 7 000 000 + 600 000 + 50 000 + 4 000 + 300 + 20 + 1

2 спосіб.

7 654 321 = 7 • 1 000 000 + 6 • 100 000 + 5 • 10 000 + 4 • 1 000 + 3 • 100 + 2 • 10 + 1

 

Суму розрядних доданків замінили числом:

7 000 000 + 600 000 + 50 000 + 4 000 + 300 + 20 + 1 = 7 654 321

Інші завдання дивись тут...