Інші завдання дивись тут...

РОЗРЯДНІ ДОДАНКИ.

   Нумерація чисел ґрунтується ще на принципі додавання, оскільки будь–яке число є записом суми його розрядних доданків.

 

Мільярди Мільйони Тисячі Сотні Десятки Одиниці
    4 2 3 1

4231 = 4000 + 200 + 30 + 1

 

Кожне натуральне число можна розкласти на суму розрядних доданків, або розрядних чисел. Такий розклад для кожного числа єдиний.

 

Розклад числа на розрядні доданки.

7 654 321 = 7 000 000 + 600 000 + 50 000 + 4 000 + 300 + 20 + 1

7 000 000 + 600 000 + 50 000 + 4 000 + 300 + 20 + 1 = 7 654 321

Інші завдання дивись тут...