Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 10

Урок 6  Завдання 1  

6 – 2 = 4     15 – 5 = 10     48 – 40 = 8       36 – 6 = 30

Зменшуване дорівнює сумі від'ємника та різниці (щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник)

2 + 4 = 6     5 + 10 = 15     40 + 8 = 48      6 + 30 = 36

 

Завдання 2  Рівняння

38 – 30 = 8 (оскільки 8 + 30 = 38)       86 – 6 = 80 (оскільки 80 + 6 = 86)

51 – 50 = 1 (оскільки 1 + 50 = 51)

 

Завдання 3

1) Проста задача на віднімання У місті побудували 20 будинків. З них заселили 10 будинків. Скільки будинків залишилося заселити?

Було

Заселили

Залишилось

20 будинків

10 будинків

?

Короткий запис

Було (побудували) — 20 будинків

Заселили — 10 будинків

Залишилося — ?

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (б.) – будинків залишилося заселити

Відповідь: залишилося заселити 10 будинків 

 

2) Коли в місті заселили 10 нових будинків, залишилося заселити ще 20 таких будинків. Скільки нових будинків побудували в місті? 

1 спосіб  (задача на знаходження суми) 

Заселені

Незаселені

Всього

10 будинків

20 будинків

?

Короткий запис

Заселені — 10 будинків

Незаселені — 20 будинків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

20 + 10 = 30 (б.) – нових будинків побудували в місті

 

2 спосіб  (задача на знаходження зменшуваного) 

Було

Заселили

Залишилось

?

10 будинків

20 будинків

Короткий запис 

Було (побудували) — ? 

Заселили — 10 будинків 

Залишилось — 20 будинків 

Схема

 

 

 

Розв’язання 

20 + 10 = 30 (б.) – нових будинків побудували в місті

Відповідь: у місті побудували 30 нових будинків

 

Завдання 4  

1) Коли біля нового будинку посадили 2 липи, зали­шилося посадити ще 6. Скільки всього лип буде біля нового будинку?

1 спосіб (задача на знаходження зменшуваного)

Буде

Посадили

Залишилось

?

2 липи

6 лип

Короткий запис

Буде — ?

Посадили — 2 липи

Залишилось — 6 лип

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (л.) – всього лип буде біля нового будинку

 

2 спосіб (задача на знаходження суми)

Посадили

Не посадили

Всього

2 липи

6 лип

?

Короткий запис

Посадили — 2 липи

Не посадили — 6 лип

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (л.) – всього лип буде біля нового будинку

Відповідь: біля нового будинку буде 8 лип

 

2) Задача на знаходження невідомого доданка

Коли біля нового будинку посадили 2 липи, лип стало 6. Скільки було спочатку?

Було

Посадили

Стало

?

2 липи

6 лип

Короткий запис

Було — ?

Посадили — 2 липи

Стало — 6 лип

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (л.) – лип було спочатку

Відповідь: спочатку було 4 липи 

 

Завдання 5 Сума двох чисел дорівнює одному доданку. Зна­йди інший доданок.

Міркуємо так. Щоб сума двох чисел дорівнювала одному доданку, інший доданок повинен дорівнювати 0.

5 + 0 = 5 

 

Завдання 6

30 + 10 = 40      40 + 5 = 45      45 – 40 = 5     5 + 4 = 9

9 – 0 = 9            9 + 10 = 19      19 – 9 = 10     10 + 80 = 90

 

СТОРІНКА 11

Завдання 7  Рівняння

4 + 5 = 9 (оскільки 9 – 5 = 4)            30 + 2 = 32 (оскільки 32 – 30 = 2)

46 – 20 = 26 (оскільки 26 + 20 = 46)   59 – 9 = 50 (оскільки 50 + 9  = 59)

44 – 7 = 37 (оскільки 37 + 7 = 44)      50 – 40 = 10 (оскільки 10 + 40 = 50)

 

Завдання 8 Задача на збільшення на деяке число

Левко живе на десятому поверсі, а Даринка піднімається ліфтом на 6 поверхів вище. На якому поверсі живе Даринка?

Короткий запис

Левко — 10 поверх

Даринка — ?, на 6 поверхів більше

Схема

Розв’язання

10 + 6 = 16 (п.) – поверх, де живе Даринка

Відповідь: Даринка живе на 16 поверсі 

 

Урок 7   Завдання 1   Якщо від зменшуваного відняти різницю, то дістанемо від’ємник

26 – 20 = 6  (зменшуване 26, від’ємник 20, різниця 6)  26 – 6 = 20

25 – 5 = 20  (зменшуване 25, від’ємник 5, різниця 20)  25 – 20 = 5

37 – 1 = 36  (зменшуване 37, від’ємник 1, різниця 36)  37 – 36 = 1

90 – 50 = 40 (зменшуване 90, від’ємник 50, різниця 40) 90 – 40 = 50

 

Завдання 2

46 – 6 = 40 (оскільки 46 – 40 = 6)     58 – 50 = 8 (оскільки 58 – 8 = 50)

67 – 1 = 66 (оскільки 67 – 66 = 1)     70 – 69 = 1 (оскільки 70 – 69 = 1)

 

Завдання 3 Задача на знаходження від’ємника

Олі йти від воріт до школи 100 м. Скільки метрів вона вже пройшла, якщо до школи залишилося 40 м?

Було

Пройшла

Залишилось

100 м

?

40 м

Короткий запис

Було — 100 м

Пройшла — ?

Залишилось — 40 м

Схема

Розв’язання

1) 100 – 40 = 60 (м) – метрів Оля вже пройшла

Відповідь: Оля вже пройшла 60 метрів 

 

Завдання 4 Задача на віднімання Від школи до зупинки 90 м. Учні пройшли 30 м. Скільки метрів залишилось пройти до зупинки?

Було

Пройшли

Залишилось

90 м

30 м

?

Короткий запис

Було – 90 метрів

Пройшли — 30 метрів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

90 – 30 = 60 (м) – метрів залишилось пройти до зупинки

Відповідь: до зупинки залишилось пройти 60 метрів 

 

Завдання 5

1-ша команда

36 – 1 = 35       53 – 3 = 50      48 – 40 = 8

90 – 1 = 89       79 + 1 = 80      80 + 2 = 82

49 – 9 = 40       44 – 4 = 40       90 + 9 = 99

2-га команда

59 – 9 = 50       39 + 1 = 40      68 – 60 = 8

80 – 1 = 79       35 – 1 = 34       30 + 3 = 33

99 + 1 = 100     19 – 10 = 9      71 – 1 = 70

 

СТОРІНКА 12

Завдання 6 

Накреслили відрізок такий завдовжки, як ламана  2 см + 4 см + 3 см = 9 см

Завдання 7  Різниця двох чисел дорівнює зменшуваному. Чому дорівнює від'ємник?

Міркуємо так.  Якщо  зменшуване – від’ємник = зменшуване, тоді від’ємник дорівнює 0

5 – 0 = 5 

 

Завдання 8  Рівняння

7 – 4 = 3     (оскільки 7 – 3 = 4)        10 – 7 = 3  (оскільки 3 + 7 = 10)

57 – 1 = 56  (оскільки 56 + 1 = 57)     27 – 7 = 20  (оскільки 27 – 20 = 7)

28 – 27 = 1  (оскільки 28 – 1 = 27)     59 – 50 = 9  (оскільки 59 – 9 = 50)

35 – 34 = 1  (оскільки 35 – 1 = 34)     45 – 5 = 40  (оскільки 40 + 5 = 45)

 

Завдання 9 Ширина дороги 20 м. Від зупинки автобуса до переходу 50 м. Скільки метрів треба пройти від зупинки, щоб перейти дорогу?

До переходу

Через дорогу

Всього

50 м

20 м

?

Короткий запис

До переходу — 50 м

Через дорогу — 20 м

Всього — ?

Схема

Розв’язання

50 + 20 = 70 (м) – метрів треба пройти

Відповідь: щоб перейти дорогу, від зупинки треба пройти 70 метрів

Інші завдання дивись тут...