Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 10

Урок 6  Завдання 1  

6 – 2 = 4     15 – 5 = 10     48 – 40 = 8       36 – 6 = 30

Зменшуване дорівнює сумі від'ємника та різниці (щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник)

2 + 4 = 6     5 + 10 = 15     40 + 8 = 48      6 + 30 = 36

 

Завдання 2  Рівняння

38 – 30 = 8 (оскільки 8 + 30 = 38)       86 – 6 = 80 (оскільки 80 + 6 = 86)

51 – 50 = 1 (оскільки 1 + 50 = 51)

 

Завдання 3

1) Проста задача на віднімання 

У місті побудували 20 будинків. З них заселили 10 будинків. Скільки будинків залишилося заселити?

Було

Заселили

Залишилось

20 будинків

10 будинків

?

Короткий запис

Було (побудували) — 20 будинків

Заселили — 10 будинків

Залишилося — ?

Схема

Розв’язання

20 – 10 = 10 (б.) – будинків залишилося заселити

Відповідь: залишилося заселити 10 будинків 

 

2) Коли в місті заселили 10 нових будинків, залишилося заселити ще 20 таких будинків. Скільки нових будинків побудували в місті? 

1 спосіб  (задача на знаходження суми) 

Заселені

Незаселені

Всього

10 будинків

20 будинків

?

Короткий запис

Заселені — 10 будинків

Незаселені — 20 будинків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

20 + 10 = 30 (б.) – нових будинків побудували в місті

 

2 спосіб  (задача на знаходження зменшуваного) 

Було

Заселили

Залишилось

?

10 будинків

20 будинків

Короткий запис 

Було (побудували) — ? 

Заселили — 10 будинків 

Залишилось — 20 будинків 

Схема

 

 

 

Розв’язання 

20 + 10 = 30 (б.) – нових будинків побудували в місті

Відповідь: у місті побудували 30 нових будинків

 

Завдання 4  

1) Коли біля нового будинку посадили 2 липи, зали­шилося посадити ще 6. Скільки всього лип буде біля нового будинку?

1 спосіб (задача на знаходження зменшуваного)

Буде

Посадили

Залишилось

?

2 липи

6 лип

Короткий запис

Буде — ?

Посадили — 2 липи

Залишилось — 6 лип

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (л.) – всього лип буде біля нового будинку

 

2 спосіб (задача на знаходження суми)

Посадили

Не посадили

Всього

2 липи

6 лип

?

Короткий запис

Посадили — 2 липи

Не посадили — 6 лип

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 2 = 8 (л.) – всього лип буде біля нового будинку

Відповідь: біля нового будинку буде 8 лип

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданка

Коли біля нового будинку посадили 2 липи, лип стало 6. Скільки було спочатку?

Було

Посадили

Стало

?

2 липи

6 лип

Короткий запис

Було — ?

Посадили — 2 липи

Стало — 6 лип

Схема

Розв’язання

6 – 2 = 4 (л.) – лип було спочатку

Відповідь: спочатку було 4 липи 

 

Завдання 5 Сума двох чисел дорівнює одному доданку. Зна­йди інший доданок.

Міркуємо так. Щоб сума двох чисел дорівнювала одному доданку, інший доданок повинен дорівнювати 0.

5 + 0 = 5 

 

Завдання 6

30 + 10 = 40      40 + 5 = 45      45 – 40 = 5     5 + 4 = 9

9 – 0 = 9            9 + 10 = 19      19 – 9 = 10     10 + 80 = 90

 

СТОРІНКА 11

Завдання 7  Рівняння

4 + 5 = 9 (оскільки 9 – 5 = 4)            30 + 2 = 32 (оскільки 32 – 30 = 2)

46 – 20 = 26 (оскільки 26 + 20 = 46)   59 – 9 = 50 (оскільки 50 + 9  = 59)

44 – 7 = 37 (оскільки 37 + 7 = 44)      50 – 40 = 10 (оскільки 10 + 40 = 50)

 

Завдання 8 Проста задача на збільшення на деяке число

Левко живе на десятому поверсі, а Даринка піднімається ліфтом на 6 поверхів вище. На якому поверсі живе Даринка?

Короткий запис

Левко — 10 поверх

Даринка — ?, на 6 поверхів більше

Короткий запис

Левко — 10 поверх

Даринка — ?, стільки ж і ще 6 поверхів

Схема

Розв’язання

10 + 6 = 16 (п.) – поверх, де живе Даринка

Відповідь: Даринка живе на 16 поверсі 

 

Урок 7   Завдання 1   Якщо від зменшуваного відняти різницю, то дістанемо від’ємник

26 – 20 = 6  (зменшуване 26, від’ємник 20, різниця 6)  26 – 6 = 20

25 – 5 = 20  (зменшуване 25, від’ємник 5, різниця 20)  25 – 20 = 5

37 – 1 = 36  (зменшуване 37, від’ємник 1, різниця 36)  37 – 36 = 1

90 – 50 = 40 (зменшуване 90, від’ємник 50, різниця 40) 90 – 40 = 50

 

Завдання 2

46 – 6 = 40 (оскільки 46 – 40 = 6)     58 – 50 = 8 (оскільки 58 – 8 = 50)

67 – 1 = 66 (оскільки 67 – 66 = 1)     70 – 69 = 1 (оскільки 70 – 69 = 1)

 

Завдання 3 Проста задача на знаходження від’ємника

Олі йти від воріт до школи 100 м. Скільки метрів вона вже пройшла, якщо до школи залишилося 40 м?

Було

Пройшла

Залишилось

100 м

?

40 м

Короткий запис

Було — 100 м

Пройшла — ?

Залишилось — 40 м

Схема

Розв’язання

1) 100 – 40 = 60 (м) – метрів Оля вже пройшла

Відповідь: Оля вже пройшла 60 метрів 

 

Завдання 4 Проста задача на віднімання

Від школи до зупинки 90 м. Учні пройшли 30 м. Скільки метрів залишилось пройти до зупинки?

Було

Пройшли

Залишилось

90 м

30 м

?

Короткий запис

Було – 90 метрів

Пройшли — 30 метрів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

90 – 30 = 60 (м) – метрів залишилось пройти до зупинки

Відповідь: до зупинки залишилось пройти 60 метрів 

 

Завдання 5

1-ша команда

36 – 1 = 35       53 – 3 = 50      48 – 40 = 8

90 – 1 = 89       79 + 1 = 80      80 + 2 = 82

49 – 9 = 40       44 – 4 = 40       90 + 9 = 99

2-га команда

59 – 9 = 50       39 + 1 = 40      68 – 60 = 8

80 – 1 = 79       35 – 1 = 34       30 + 3 = 33

99 + 1 = 100     19 – 10 = 9      71 – 1 = 70

 

СТОРІНКА 12

Завдання 6 

Накреслили відрізок такий завдовжки, як ламана  2 см + 4 см + 3 см = 9 см

Завдання 7  Різниця двох чисел дорівнює зменшуваному. Чому дорівнює від'ємник?

Міркуємо так.  Якщо  зменшуване – від’ємник = зменшуване, тоді від’ємник дорівнює 0

5 – 0 = 5 

 

Завдання 8  Рівняння

7 – 4 = 3     (оскільки 7 – 3 = 4)        10 – 7 = 3  (оскільки 3 + 7 = 10)

57 – 1 = 56  (оскільки 56 + 1 = 57)     27 – 7 = 20  (оскільки 27 – 20 = 7)

28 – 27 = 1  (оскільки 28 – 1 = 27)     59 – 50 = 9  (оскільки 59 – 9 = 50)

35 – 34 = 1  (оскільки 35 – 1 = 34)     45 – 5 = 40  (оскільки 40 + 5 = 45)

 

Завдання 9 Проста задача на знаходження суми

Ширина дороги 20 м. Від зупинки автобуса до переходу 50 м. Скільки метрів треба пройти від зупинки, щоб перейти дорогу?

До переходу

Через дорогу

Всього

50 м

20 м

?

Короткий запис

До переходу — 50 м

Через дорогу — 20 м

Всього — ?

Схема

Розв’язання

50 + 20 = 70 (м) – метрів треба пройти

Відповідь: щоб перейти дорогу, від зупинки треба пройти 70 метрів

Інші завдання дивись тут...