Інші завдання дивись тут...

РІВНЯННЯ – це рівність зі змінною, яка позначена буквою.

Корінь рівняння – це таке значення змінної х, при якому рівність істинна.

Щоб знайти корінь, треба розв’язати рівняння.

 

Приклади розв’язування найпростіших рівнянь.

Приклад 1 (сума)

24 + х = 93

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 93 – 24

х = 69

24 + 69 = 93

 

х + 24 = 93

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

х = 93 – 24

х = 69

69 + 24 = 93

 

Приклад 2 (різниця)

93 – х = 24

Щоб знайти від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю

х = 93 – 24

х = 69

93 – 69 = 24

 

х – 69 = 24

1 спосіб.

х – 69 = 24

Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від’ємник

х = 24 + 69

х = 93

93 – 69 = 24

2 спосіб.

х – 69 = 24

Щоб знайти зменшуване, треба до від’ємника додати різницю

х = 69 + 24

х = 93

93 – 69 = 24

 

Приклад 3 (добуток)

х • 5 = 40

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 40 : 5

х = 8

8 • 5 = 40

 

5 • х = 40

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

х = 40 : 5

х = 8

5 • 8 = 40

 

Приклад 4 (частка)

80 : х = 4

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

х = 80 : 4

х = 20

80 : 20 = 4

 

х : 20 = 4

1 спосіб.

х : 20 = 4

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

х = 4 • 20

х = 80

80 : 20 = 4

2 спосіб.

х : 20 = 4

Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на частку

х = 20 • 4

х = 80

80 : 20 = 4

 

Щоб розв’язати складніше рівняння, спочатку числовими обчисленнями зводять до найпростішого рівняння, яке легко розв’язати.

Приклад 5.

80 : х = 20 : 5

80 : х = 4

х = 80 : 4

х = 20 

80 : 20 = 4

20 : 5 = 4

4 = 4

 

Приклад 6.

24 • 12 – х = 340 – 152

288 – х = 188

х = 288 – 188

х = 100 

24 • 12 – 100 = 288 – 100 = 188

340 – 152 = 188

 

188 – 188

 

 

Щоб перевірити, чи деяке число буде коренем рівняння, треба підставити це число замість змінної в рівність. Якщо рівність буде істинною, то це означає, що дане число є коренем рівняння.

Приклад 7. Перевірити чи є число 80 коренем рівняння х : 20 = 4.

Розв’язання.

Підставимо число 80 замість змінної х. Маємо істинну числову рівність 80 : 20 = 4.

Відповідь: число 80 – корінь даного рівняння.

Інші завдання дивись тут...