Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 97

Урок 76 Завдання 1 

Збільшили число 4 у 5, 6, 8, 9 разів:  4 • 5 = 20   4 • 6 = 24    4 • 8 = 32    4 • 9 = 36

Зменшили числа 16, 12, 28, 36 у 4 рази:  16 : 4 = 4    12 : 4 = 3    28 : 4 = 7     36 : 4 = 9

 

Завдання 2 Для лепбука «Морські тварини» діти вибрали 4 світлини китів, а світлин інших тварин — у 6 разів більше. Скільки всього світлин з морськими тварина­ми вибрали діти?

Кити

Інші тварини

Всього

4 світлини

у 6 разів більше

?

Короткий запис

Кити — 4 світлини

Інші тварини — ?, у 6 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   4 + 4 • 6

Короткий запис №1

Кити — 4 світлини

Інші тварини — ?, у 6 разів більше

Короткий запис №2

Кити — 4 світлини

Інші тварини — 24 світлини

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки світлин з іншими тваринами вибрали діти?

2) Скільки всього світлин з морськими тварина­ми вибрали діти?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (с.) – світлин з іншими тваринами вибрали діти

2) 4 + 24 = 28 (с.) – всього світлин з морськими тварина­ми вибрали діти

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо з китами вибрали 4 світлини, а з іншими тваринами — у 6 разів більше, це також означає, що взяли 1 частину і 6 таких частин , тоді разом 7 частин по 4 світлини

4 • 7 = 28 (с.) – всього світлин з морськими тварина­ми вибрали діти

Відповідь: діти вибрали 28 світлин з морськими тваринами

� Зміни запитання так, щоб у розв'язанні останньою була дія віднімання

На скільки більше світлин з іншими тваринами, ніж із китами? На скільки менше світлин з китами, ніж з іншими тваринами?

 

Завдання 3 У природничому музеї на екскурсії було 28 друго­класників, а першокласників — у 4 рази менше. Скільки всього учнів було на екскурсії?

Другокласники

Першокласники

Всього

28 учнів

у 4 рази менше

?

Короткий запис

Другокласники — 28 учнів

Першокласники — ?, у 4 рази менше

Всього — ?

Схема

Вираз   28 + 28 : 4

Короткий запис №1

Другокласники — 28 учнів

Першокласники — ?, у 4 рази менше

Короткий запис №2

Другокласники — 28 учнів

Першокласники — 7 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки першокласників було на екскурсії?

2) Скільки всього учнів було на екскурсії?

Розв’язання

1) 28 : 4 = 7 (п.) – першокласників було на екскурсії

2) 28 + 7 = 28 + 2 + 5 = 35 (уч.) – всього учнів було на екскурсії

Відповідь: на екскурсії було 35 учнів

 

Завдання 4

Якщо а = 24, тоді а : 4 = 24 : 4 = 6

Якщо а = 24, тоді а – 4 = 24 – 4 = 20

Якщо а = 24, тоді а : 3 + 22 = 24 : 3 + 22 = 8 + 22 = 30

Якщо а = 24, тоді а + (а – 8) = 24 + (24 – 8) = 24 + (24 – 4 – 4) = 24 + 16 = 40

 

Завдання 5 Обчисли периметр квадратної ділянки зі стороною 3 м

Р = 3 • 4 = 12 (м) – периметр квадратної ділянки зі стороною 3 м

2 спосіб

Р = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (м) – периметр квадратної ділянки зі стороною 3 м

 

Завдання 6  Скільки всього є способів розмістити в ряд фігу­ри: □ ∆ О?

Міркуємо так

□ ∆ О      □ О ∆     ∆ □ О      ∆ О □    О □ ∆      О ∆ □

Відповідь: 6 способів

 

Завдання 7

(26 – 8) : 3 = (26 – 6 – 2) : 3 = 18 : 3 = 6

(18 + 14) : 4 = (18 + 2 + 12) : 4 = 32 : 4 = 8

(32 – 5) : 3 = (32 – 2 – 3) : 3 = 27 : 3 = 9

18 : 2 + 8 = 9 + 8 = 17

 

Завдання 8 У дельфінарії було 4 дорослих, а дітей — у З рази більше. Скільки всього дорослих і дітей було в дельфінарії?

Дорослі

Діти

Всього

4 особи

у 3 рази більше

?

Короткий запис

Дорослі — 4 особи

Діти — ?, у 3 рази більше

Всього — ?

Схема

Вираз   4 + 4 • 3

Короткий запис №1

Дорослі — 4 особи

Діти — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Дорослі — 4 особи

Діти — 12 осіб

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей було в дельфінарії?

2) Скільки всього дорослих і дітей було в дельфінарії?

Розв’язання

1) 4 • 3 = 12 (д.) – дітей було в дельфінарії

2) 4 + 12 = 16 (ос.) – всього дорослих і дітей було в дельфінарії

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо було 4 дорослих, а дітей — у 3 рази більше, це також означає, що була  1 частину і 3 таких частин , тоді разом 4 частини по 4 особи

4 • 4 = 16 (ос.) – всього дорослих і дітей було в дельфінарії

Відповідь: у дельфінарії було 16 дорослих і дітей

 

Урок 77  Завдання 1

24 : 3 = 8   28 : 3 = 7    12 : 3 = 4   

15 : 3 = 5   18 : 3 = 6    21 : 3 = 7    27 : 3 = 9   12 : 3 = 4

5 • 3 = 15   6 • 3 = 18   7 • 3 = 21    8 • 3 = 24   9 • 3 = 27   4 •  3 = 12

 

СТОРІНКА 98

Завдання 2  Доведемо, що 5 • 6 = З0

По 5 узяли 6 разів   5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30

 

Завдання 3  Таблиця множення числа 5 (у таблиці множення числа 5 наступний добуток на 5 більший за попередній, а попередній добуток на 5 менший, ніж наступний):

5 • 2 = 5 + 5 = 10

5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 10 + 5 = 15

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 15 + 5 = 20

5 • 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 20 + 5 = 25

5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 + 5 = 30

5 • 7 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 + 5 = 35

5 • 8 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 35 + 5 = 40

5 • 9 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 40 + 5 = 45

 

Завдання 4

5 • 3 + 12 = 15 + 12 = 27     5 • 7 – 23 = 35 – 23 = 12

5 • 9 + 50 = 45 + 50 = 95     5 • 8 – 14 = 40 – 14 = 30 – 4 = 26

 

Завдання 5  У першій вазі було 2 букети по 5 гвоздик у кожному, а в другій вазі – 3 гвоздики. Скільки всього гвоздик у вазах?

Перша ваза

Друга ваза

Всього

2 букети по 5 гвоздик

3 гвоздики

?

Короткий запис

Перша ваза — ? г., 2 букети по 5 гвоздик

Друга ваза — 3 гвоздики

Всього — ?

Схема

Вираз  5 • 2 + 3

Короткий запис №1

Перша ваза — ? г., 2 букети по 5 гвоздик

Короткий запис №2

Перша ваза — 10 гвоздик

Друга ваза — 3 гвоздики

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гвоздик у першій вазі?

2) Скільки всього гвоздик у вазах?

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (г.) – гвоздик у першій вазі

2) 10 + 3 = 13 (г.) – всього гвоздик у вазах

Відповідь: у вазах 13 гвоздик

 

Завдання 6 Квіткарка склала для продажу 7 букетів по 5 чер­воних гвоздик, а для букетів з білих узяла на 25 гвоздик більше. Зі скількох білих гвоздик вона скла­ла букети?

Короткий запис

Червоні — ?, 7 букетів по 5 гвоздик

Білі — ?, на 25 гвоздик більше

Схема

Вираз   5 • 7 + 25

Короткий запис №1

Червоні — ?, 7 букетів по 5 гвоздик

Короткий запис №2

Червоні — 35 гвоздик

Білі — ?, на 25 гвоздик більше

План розв’язування

1) Зі скількох червоних гвоздик вона скла­ла букети?

2) Зі скількох білих гвоздик вона скла­ла букети?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (г.) – червоні гвоздики

2) 35 + 25 = 60 (г.) – білі гвоздики

Відповідь: квіткарка склала букети зі 60 білих гвоздик

 

Завдання 7 Обчисли периметр трикутника, одна сторона яко­го 3 см, друга — у 2 рази довша (більше сантиметрів), а третя — на 2 см коротша (менше сантиметрів) від другої

І сторона

ІІ сторона

ІІІ сторона

Всього (периметр)

3 см

у 2 рази більша, ніж І сторона

на 2 см менша, ніж друга сторона

?

Короткий запис

І сторона — 3 см

ІІ сторона — ?, у 2 рази більша, ніж перша

ІІІ сторона — ?, на 2 см менша, ніж друга

Всього (периметр) — ?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (см) – довжина другої сторони

2) 6 – 2 = 4 (см) – довжина третьої сторони

3) 3 + 6 + 4 = 13 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 8 З теплиці до магазину привезли 25 кг огірків, а свіжого кропу — у 5 разів менше. Скільки кілограмів кропу привезли з теплиці?

Короткий запис

Огірки — 25 кг

Кріп — ?, у 5 разів менше

Схема

Розв’язання

25 : 5 = 5 (кг) – кілограмів кропу привезли

Відповідь: привезли 5  кілограмів кропу

 

Завдання 9

5 • 6 – 9 = 30 – 9 = 21     5 • (12 – 3) = 5 • 9 = 45

5 • 9 + 36 = 45 + 36 = 45 + 5 + 31 = 50 + 31 = 81

(24 – 19) • 7 = (24 – 14 – 5) • 7 = 5 • 7 = 35

5 • 8 – 19 = 40 – 19 = 20 + (20 – 19) = 21

5 • (11 – 5) = 5 • 6 = 30     5 • 4 – 3 = 20 – 3 = 17

5 • 3 – 4 = 15 – 4 = 11

Інші завдання дивись тут...