Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 99

Урок 78   Завдання 1

У вагоні метро їхало 5 жінок, а чоловіків — у 7 разів більше. Скільки всього пасажирів їхало у вагоні метро?

Жінки

Чоловіки

Всього

5 пасажирів

у 7 разів більше

?

Короткий запис

Жінки — 5 пасажирів

Чоловіки — ?, у 7 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   5 + 5 • 7

Короткий запис №1

Жінки — 5 пасажирів

Чоловіки — ?, у 7 разів більше

Короткий запис №2

Жінки — 5 пасажирів

Чоловіки — 35 пасажирів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чоловіків їхало у вагоні метро?

2) Скільки всього пасажирів їхало у вагоні метро?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (ч.) – чоловіків їхало у вагоні метро

2) 5 + 35 = 40 (п.) – всього пасажирів їхало у вагоні метро

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо було 5 жінок, а чоловіків — у 7 рази більше, це також означає, що була  1 частина і 7 таких частин , тоді разом 8 частин по 5 пасажирів, тобто

5 • 8 = 40 (п.) – всього пасажирів їхало у вагоні метро

Відповідь: у вагоні метро їхало 40 пасажирів

 

� Заміни слова в 7 разів більше сло­вами на 7 більше

У вагоні метро їхало 5 жінок, а чоловіків — на 7 більше. Скільки всього пасажирів їхало у вагоні метро?

Жінки

Чоловіки

Всього

5 пасажирів

на 7 пасажирів більше

?

Короткий запис

Жінки — 5 пасажирів

Чоловіки — ?, на 7 пасажирів більше

Всього — ?             

Схема

Вираз   5 + (5 + 7)

Короткий запис №1

Жінки — 5 пасажирів

Чоловіки — ?, на 7 пасажирів більше

Короткий запис №2

Жінки — 5 пасажирів

Чоловіки — 12 пасажирів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки чоловіків їхало у вагоні метро?

2) Скільки всього пасажирів їхало у вагоні метро?

Розв’язання

1) 5 + 7 = 12 (ч.) – чоловіків їхало у вагоні метро

2) 5 + 12 = 17 (п.) – всього пасажирів їхало у вагоні метро

Відповідь: у вагоні метро їхало 17 пасажирів

 

Завдання 2

1) У першому вагоні трамваю їхало 15 пасажирів, а в другому вагоні – у 5 разів менше. Скільки всього пасажирів їхало в трамваї?

І вагон

ІІ вагон

Всього

15 пасажирів

у 5 разів менше

?

Короткий запис

І вагон — 15 пасажирів

ІІ вагон — ?, у 5 разів менше

Всього — ?

Схема

Вираз   15 + 15 : 5

Короткий запис №1

І вагон — 15 пасажирів

ІІ вагон — ?, у 5 разів менше

Короткий запис №2

І вагон — 15 пасажирів

ІІ вагон — 3 пасажирів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів їхало в другому вагоні?

2) Скільки всього пасажирів їхало в трамваї?

Розв’язання

1) 15 : 5 = 3 (п.) – пасажирів їхало в другому вагоні

2) 15 + 3 = 18 (п.) – всього пасажирів їхало в трамваї

Відповідь: у трамваї їхало 18 пасажирів

 

2) У першому вагоні трамваю їхало 15 пасажирів, а в другому вагоні – на 5 пасажирів менше. Скільки всього пасажирів їхало в трамваї?

І вагон

ІІ вагон

Всього

15 пасажирів

на 5 пасажирів менше

?

Короткий запис

І вагон — 15 пасажирів

ІІ вагон — ?, на 5 пасажирів менше

Всього — ?

Схема

Вираз   15 + (15 – 5)

Короткий запис №1

І вагон — 15 пасажирів

ІІ вагон — ?, на 5 пасажирів менше

Короткий запис №2

І вагон — 15 пасажирів

ІІ вагон — 10 пасажирів менше

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки пасажирів їхало в другому вагоні?

2) Скільки всього пасажирів їхало в трамваї?

Розв’язання

1) 15 – 5 = 10 (п.) – пасажирів їхало в другому вагоні

2) 15 + 10 = 25 (п.) – всього пасажирів їхало в трамваї

Відповідь: у трамваї їхало 25 пасажирів

 

Завдання 3

5 • 3 + 65 = 15 + 65 = 70 + 10 = 80   10 : 2 • 8 = 5 • 8 = 40

(90 – 85) • 9 = 5 • 9 = 45    (36 – 22) : 2 = 14 : 2 = 7

 

Завдання 4

Добуток чисел 5 і 2: 5 • 2 = 10

Сума чисел 5 і 2:  5 + 2 = 7

Різниця чисел 5 і 2:  5 – 2 = 3

 

Завдання 5  Побудуй прямокутник завширшки 2 см, який мож­на поділити на 5 квадратів

Міркуємо так

Сторона квадрата повинна дорівнювати 2 см. Щоб вийшло 5 квадратів довжина повинна  дорівнювати  2 см  • 5 = 10 см

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, а шириною 2 см

Завдання 6 На стоянці було 15 міських автобусів, а між­міських — у 3 рази менше. Скільки всього автобусів було на стоянці?

Міські

Міжміські

Всього

15 автобусів

у 3 рази менше

?

Короткий запис

Міські — 15 автобусів

Міжміські — ?, у 3 рази менше

Всього — ?

Схема

Вираз   15 + 15 : 3

Короткий запис №1

Міські — 15 автобусів

Міжміські — ?, у 3 рази менше

Короткий запис №2

Міські — 15 автобусів

Міжміські — 5 автобусів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки міжміських автобусів було на стоянці?

2) Скільки всього автобусів було на стоянці?

Розв’язання

1) 15 : 3 = 5 (ав.) – міжміських автобусів було на стоянці

2) 15 + 5 = 20 (ав.) – всього автобусів було на стоянці

Відповідь: на стоянці було 20 автобусів

 

Завдання 7 

5 • 7 – 19 = 35 – 19 = 35 – 15 – 4 = 20 – 4 = 16

(40 – 35) • 6 = 5 • 6 = 30     20 : 4 • 9 = 5 • 9 = 45

(24 – 19) • 4 = (24 – 14 – 5) • 4 = 5 • 4 = 20

 

Урок 79 Завдання 1

Зменшили числа у 4 рази:

8 : 4 = 2   12 : 4 = 3    16 : 4 = 4    20 : 4 = 5

Зменшили числа на 4:

8 – 4 = 4  12 – 4 = 8     16 – 4 = 14    20 – 4 = 16

Збільшили числа у 4 рази:

3 • 4 = 12   5 • 4 = 20    6 • 4 = 24     8 • 4 = 32

Збільшили числа на 4:

3 + 4 = 7   5 + 4 = 9     6 + 4 = 10     8 + 4 = 12

 

Завдання 2, 3 Порядок дій

2 • (5 + 4) = 2 • 9 = 18

75 – (13 – 6) = 75 – 7 = 75 – 5 – 2 = 70 – 2 = 68

5 • (2 + 7) = 5 • 9 = 45      16 : 2 – 4 = 8 – 4 = 4

 

СТОРІНКА 100

Завдання 4

28 – 8 : 2 = 28 – 4 = 24        24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

26 + 4 • 3 = 26 + 12 = 38   2 • 9 : 3 = 18 : 3 = 6

(50 – 12) + (43 – 3) = 38 + 40 = 78

(33 + 8) – (60 – 25) = (33 + 7 + 1) – (60 – 20 – 5) = 41 – 35 = 41 – 31 – 4 = 6

 

Завдання 5 Біля входу в зоопарк контро­лер перевірив у групи відвідува­чів квитки. У групі було 5 дорос­лих, а дітей — у 7 разів біль­ше. Скільки відвідувачів було в цій групі?

Дорослі

Діти

Всього

5 відвідувачів

у 7 разів більше

?

Короткий запис

Дорослі — 5 відвідувачів

Діти — ?, у 7 разів більше

Всього — ?

Схема

Вираз   5 + 5 • 7

Короткий запис №1

Дорослі — 5 відвідувачів

Діти — ?, у 7 разів більше

Короткий запис №2

Дорослі — 5 відвідувачів

Діти — 35 відвідувачів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей було в цій групі?

2) Скільки відвідувачів було в цій групі?

Розв’язання

1) 5 • 7 = 35 (в.) – дітей було в цій групі

2) 5 + 35 = 40 (в.) – відвідувачів було в цій групі

2 спосіб

Міркуємо так

Якщо було 5 дорослих, а дітей — у 7 рази більше, це також означає, що була  1 частина і 7 таких частин , тоді разом 8 частин по 5 відвідувачів, тобто

5 • 8 = 40 (п.) – відвідувачів було в цій групі

Відповідь: у цій групі було 40 відвідувачів

� Зміни запитання так, щоб задача розв'язувалася виразом 5 • 7 – 5

На скільки більше було дітей, ніж дорослих? На скільки менше було дорослих, ніж дітей?

 

Завдання 6 На пункті пропуску 6 працівників митниці огляну­ли за зміну по 4 машини, а 9 інших працівників – по 5 машин. Скільки всього машин оглянули працівники митниці за зміну?

Шість працівників

Дев’ять працівників

Всього

6 працівників по 4 машини

9 працівників по 5 машин

?

Короткий запис

Шість — ? м., 6 працівників по 4 машини

Дев’ять — ? м., 9 працівників по 5 машин

Всього — ?

Схема

Вираз  4 • 6 + 5 • 9

Короткий запис №1

Шість — ? м., 6 працівників по 4 машини

Короткий запис №2

Дев’ять — ? м., 9 працівників по 5 машин

Короткий запис №3

Шість — 24 машини

Дев’ять — 45 машин

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки машин оглянули шість працівників?

2) Скільки машин оглянули дев’ять працівників?

3) Скільки всього машин оглянули працівники митниці за зміну?

Розв’язання

1) 4 • 6 = 24 (м.) – машин оглянули шість працівників

2) 5 • 9 = 45 (м.) – машин оглянули дев’ять працівників

3) 24 + 45 = 69 (м.) – всього машин оглянули працівники митниці за зміну

Відповідь: за зміну працівники митниці оглянули 69 машин

 

Завдання 7  Накресли два відрізки: довжина першого стано­вить 6 см, що у 2 рази більше за довжину другого

Міркуємо так

Якщо довжина першого у 2 рази більша, це означає, що довжина другого – у 2 рази менша

6 : 2 = 3 (см) – довжина другого відрізка

Інші завдання дивись тут..