Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 60

Завдання 7 Діти читали 4 дні по 2 сторінки книжки щодня. Скільки всього сторінок вони прочитали?

Короткий запис

Перший день — 2 сторінки

Другий день — 2 сторінки

Третій день — 2 сторінки

Четвертий день — 2 сторінки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (стор.) – всього сторінок прочитали

 

2 спосіб

Короткий запис

Прочитали — ? стор., 4 дні по 2 сторінки

Схема

Розв’язання

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4 = 8 (стор.) – всього сторінок прочитали

Відповідь: діти прочитали 8 сторінок

 

Завдання 8

5 • 3 = 5 + 5 + 5 = 15   6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24     34 • 2 = 34 + 34 = 68

3 • 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15    20 • 4 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80

 

Урок 46 Завдання 1  Суму однакових доданків можна замінити множенням

24 + 24 + 24 = 24 • 3   (по 24 узяли 3 рази)

51 + 15 + 15

20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 20 • 5  (по 20 узяли 5 разів)

 

Завдання 2  Множення числа 2 (наступний добуток на 2 більший від попереднього, а попередній на 2 менший, ніж наступний)

2 • 2 = 2 + 2 = 4

2 • 3 = 2 + 2 + 2 = 4 + 2 = 6

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 6 + 2 = 8

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 + 2 = 10

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

2 • 7 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12 + 2 = 14

2 • 8 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 14 + 2 = 16

2 • 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 + 2 = 18

 

Завдання 3  Порівняння чисел  (спочатку спростимо вирази, а потім порівняємо) 

2 + 2 + 2 < 2 • 4  (2 • 3 < 2 • 4)    2 • 6 > 2 + 2 + 2 + 2 (2 • 6 > 2 • 4)

2 • 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 (2 • 5 = 2 • 5)  2 • З < 2 + 2 + 2 + 2 + 2 (2 • 3 < 2 • 5)

 

СТОРІНКА 61

Завдання 4  У класі 6 учнів виготовили по 2 кутики для кни­жок. Скільки всього кутиків виготовили ці учні?

Короткий запис

Кутиків — ? к., 6 учнів по 2 кутики

Схема

Розв’язання

2 • 6 = 12 (к.) – всього кутиків виготовили ці учні

Відповідь: ці учні виготовили 12 кутиків

  

Завдання 5 На першій полиці у шкільній бібліотеці 17 дитячих журналів, на другій — на 4 журнали більше, на тре­тій — на 3 менше, ніж на другій. Скільки журналів на третій полиці?

Короткий запис

І полиця — 17 журналів

ІІ полиця — ?, на 4 журнали більше, ніж на першій

ІІІ полиця — ?, на 3 журнали менше, ніж на другій

Схема

Вираз   (17 + 4) – 3

Короткий запис №1

І полиця — 17 журналів

ІІ полиця — ?, на 4 журнали більше

Короткий запис №2

ІІ полиця — 21 журнал

ІІІ полиця — ?, на 3 журнали менше

План розв’язування

1) Скільки журналів на другій полиці?

2) Скільки журналів на третій полиці?

Розв’язання

1) 17 + 4 = 21 (ж.) – журналів на другій полиці

2) 21 – 3 = 18 (ж.) – журналів на третій полиці

Відповідь: на третій полиці 18 журналів

�  Як швидко дізнатися, на скіль­ки більше журналів на третій полиці, ніж на першій?

4 – 3 = 1 (ж.) – на стільки більше журналів на третій полиці, ніж на першій

 

Завдання 6  Ламана має 5 ланок завдовжки 2 см кож­на. Обчисли її довжину.

Короткий запис

Довжина — ? см, 5 ланок по 2 см

Розв’язання

2 • 5 = 10 (см) – довжина ламаної

Відповідь: довжина ламаної 10 см

 

Завдання 7

2 + 2 + 2 + 2 + 22 = 2 • 4 + 22 = 8 + 22 = 30

2 + 2 + 2 + 43 = 2 • 3 + 43 = 6 + 43 = 49

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 65 = 2 • 5 + 65 = 10 + 65 = 75

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 37 = 2 • 6 + 37 = 12 + 37 = 49

 

Урок 47  Завдання 1  У кожного учня по 2 червоних олівці. Скільки чер­воних олівців у 2 учнів, у 7 учнів, у 8 учнів, у 9 учнів?

2 • 2 = 4 (ол.) – олівців у двох учнів        2 • 7 = 14 (ол.) – олівців у семи учнів

2 • 8 = 16 (ол.) – олівців у восьми учнів    2 • 9 = 18 (ол.) – олівців у дев’яти учнів

  

Завдання 2

Добуток чисел 2 і 3:  2 • 3 = 6      Добуток чисел 2 і 6:  2 • 6 = 12

Добуток чисел 2 і 7:  2 • 7 = 14     Добуток чисел 2 і 8:  2 • 8 = 16

Добуток чисел 2 і 5:  2 • 5 = 10     Добуток чисел 2 і 4:  2 • 4 = 8

 

Завдання 3 В одному ряді 6 двомісних парт з учнями. Скіль­ки потрібно підручників, щоб кожен учень отримав по підручнику?

Короткий запис

Підручники — ? п., 6 парт по 2 підручники

Схема

Розв’язання

2 • 6 = 12 (п.) – підручників потрібно

Відповідь: потрібно 12 підручників

 

Завдання 4 У класі 3 ряди парт. У кожному ряді сидить по 2 учні, у яких є домашні улюбленці. Скільки всього учнів, у яких є домашні улюбленці, у цьому класі?

Короткий запис

Учні — ? уч., 3 ряди по 2 учні

Схема

Розв’язання

2 • 3 = 6 (уч.) – учні, в яких є домашні улюбленці

Відповідь: у цьому класі 6 учнів, у яких є домашні улюбленці

Інші завдання дивись тут...