Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 43

Завдання 2

64 + 4 + 30 = 68 + 30 = 98     32 + 6 – 8 = 38 – 8 = 30

38 – 6 – 30 = 32 – 30 = 2         75 – 40 – 5 = 35 – 5 = 30

47 – 4 – 20 = 43 – 20 = 23       84 – 22 – 62 = 62 – 62 = 0

 

Завдання 3  За день 2 бетоновози зробили 16 рейсів на будів­ництво. Перший зробив 9 рейсів. На скільки менше рейсів зробив другий бетоновоз?

Короткий запис

І бетоновоз — 9 рейсів

ІІ бетоновоз — ? , на ? менше

Всього — 16 рейсів

Схема

Вираз    9 – (16 – 9)

Короткий запис №1

І бетоновоз — 9 рейсів

ІІ бетоновоз — ?

Всього — 16 рейсів

Короткий запис №2

І бетоновоз — 9 рейсів

ІІ бетоновоз — 7, на ? менше

План розв’язування

1) Скільки рейсів зробив другий бетоновоз?

2) На скільки менше рейсів зробив другий бетоновоз?

Розв’язання 

1) 16 – 9 = 7 (р.) – рейсів зробив другий бетоновоз

2) 9 – 7 = 2 (р.) – на стільки менше рейсів зробив другий бетоновоз

Відповідь: другий бетоновоз зробив на 2 рейси менше

�  Замінимо 16 на 17, не змінився хід розв’язування, тільки результат

9 – (17 – 9) = 1 (р.)

 

Завдання 4  Проста задача  Два асфальтоукладачі заасфальтували 97 м дороги. Перший заасфальтував 42 м. Скільки метрів дороги заасфальтував за другий асфальтоукладач?

Короткий запис

І асфальтоукладач — 42 м

ІІ асфальтоукладач — ?

Всього — 97 м

Схема

Розв’язання

97 – 42 = 55 (м) – метрів дороги заасфальтував другий асфальтоукладач

Відповідь: другий асфальтоукладач заасфальтував 55 метрів дороги

 

Завдання 5

1) На малюнку всього 5 трикутників (ОАС, АКЕ, АСЕ, СВЕ, ВКО), 6 чотирикутників (ОКЕС, АКВС, АСЕК, ОАЕС, АСВЕ, АЕВО)

5 < 6     трикутників менше, ніж чотирикутників

6 > 5     чотирикутників більше, ніж трикутників

5 ≠ 6     трикутників і чотирикутників не є порівну

2) На малюнку 4 трикутники (АВК, KCD, DEF, AMF), 2 чотирикутники (BCEM, AKDF)

4 > 2    трикутників більше, ніж чотирикутників

2 < 4    чотирикутників більше, ніж трикутників

4 ≠ 2    трикутників і чотирикутників не є порівну

 

Завдання 6 Дві дошки завдовжки 11 м і 12 м збили в одну так, що їх загальна довжина стала 20 м. Яка довжина здвоєної частини цієї дошки?

_______

       ________

 

Розв’язання

1) 11 + 12 = 23 (м) – довжина двох дошок разом

2) 23 – 20 = 3 (м) – довжина здвоєної частини цієї дошки

Відповідь: довжина здвоєної частини 3 метри

 

Завдання 7 На будівництві працює 65 робітників. З них 24 жінки. Кого більше на будівництві — жінок чи чо­ловіків — і на скільки більше?

Короткий запис

Жінки — 24 особи

Чоловіки — ?, на ? більше

Всього — 65 осіб

Схема

Вираз    41 – (65 – 24)

Короткий запис №1

Жінки — 24 особи

Чоловіки — ?

Всього — 65 осіб

Короткий запис №2

Жінки — 24 особи

Чоловіки — 41, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки чоловіків працює на будівництві?

2) Кого більше на будівництві — жінок чи чо­ловіків?

3) На скільки більше чоловіків, ніж жінок?

Розв’язання

1) 65 – 24 = 41 (ч.) – чоловіків працює на будівництві

41 > 21    чоловіків більше, ніж жінок

2) 41 – 24 = 18 (ос.) – на стільки більше чоловіків, ніж жінок

Відповідь: на будівництві працює на 18 чоловіків більше, ніж жінок

 

Завдання 8

34 + 40 < 98 – 20      (74 < 78)

96 – 50 = 59 – 13       (46 = 46)

76 – 5 = 21 + 50        (71 = 71)

38 – 6 > 65 – 44        (32 > 21)

Інші завдання дивись тут...