Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 109

Завдання 2 Протягом 2 годин кравчиня прикріпляла до теа­тральних костюмів по 5 застібок за годину. Залиши­лося прикріпити ще 40 застібок. Скільки застібок потрібно було прикріпити на театральні костюми?

Було

Прикріпляла

Залишилось

?

2 години по 5 застібок

40 застібок

Короткий запис

Було (потрібно) — ?

Прикріпляла — ?, 2 години по 5 застібок

Залишилось — 40 застібок

Схема

Вираз   40 + 5 • 2

Короткий запис №1

Прикріпляла — ?, 2 години по 5 застібок

Короткий запис №2

Було (потрібно) — ?

Прикріпляла — 10 застібок

Залишилось — 40 застібок

План розв’язування

1) Скільки застібок прикріпила кравчиня?

2) Скільки застібок потрібно було прикріпити на театральні костюми?

Розв’язання

1) 5 • 2 = 10 (з.) – застібок прикріпили кравчиня

2) 40 + 10 = 50 (з.) – застібок потрібно було прикріпити на театральні костюми

Відповідь: на театральні костюми потрібно прикріпити 50 застібок

 

Завдання 3 Зробили 50 ніжок для театральних стільців. До скількох стільців їх прикріпили, якщо зали­шилося 26 ніжок?

Було

Прикріпили

Залишилось

50 ніжок

? стільців по 4 ніжки

26 ніжок

Схема

Вираз   (50 – 26) : 4

Короткий запис №1

Було (зробили) — 50 ніжок

Прикріпили — ?

Залишилось — 26 ніжок

Короткий запис №2

24 ніжки — це ? стільців по 4 ніжки

Стільці — ? с., 24 ніжки уміщає по 4 ніжки

План розв’язування

1) Скільки ніжок прикріпили до стільців?

2) До скількох стільців їх прикріпили?

Розв’язання

1) 50 – 26 = 24 (н.) – ніжок прикріпили до стільців

2) 24 : 4 = 6 (с.) – стільців полагодили

Відповідь: ніжки прикріпили до 6 стільців

 

Завдання 4

1 м 6 дм : 4 = 16 дм : 4 = 4 дм      1 м – 4 см = 100 см – 4 см = 96 см

2 дм 7 см : З = 27 см : 3 = 9 см

 

Завдання 5 Знайди довжини ламаних у дециметрах і санти­метрах

І ламана — 6 ланок по 4 см               ІІ ламана — 7 ланок по 3 см

Р = 4 см • 6 = 24 см = 2 дм 4 см     Р = 3 см • 7 = 21 см = 2 дм 1 см

 

Завдання 6 У виразі 12 : 2 + 2 • 2 розставте дужки так, щоб його значення дорівнювало 6; 2

Міркуємо так

12 : (2 + 2) • 2 = 12 : 4 • 2 = 3 • 2 = 6       12 : (2 + 2 • 2) = 12 : (2 + 4) = 12 : 6 = 2

 

Завдання 7 Першого дня на виставі побувало 3 групи учнів, а другого — у 2 рази більше груп. На скільки більше груп побувало на виставі другого дня, ніж першого?

Короткий запис

І день — 3 групи

ІІ день — ?, у 2 рази більше; на ? більше

Схема

Вираз    3 • 2 – 3

Короткий запис №1

І день — 3 групи

ІІ день — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

І день — 3 групи

ІІ день — 6 груп, на ? більше

План розв’язування

1) Скільки груп побувало на виставі другого дня?

2) На скільки більше груп побувало на виставі другого дня, ніж першого?

Розв’язання

1) 3 • 2 = 6 (г.) – груп побувало на виставі другого дня

2) 6 – 3 = 3 (г.) – на стільки більше груп побувало на виставі другого дня, ніж першого 

Відповідь: на 3 групи більше побувало на виставі другого дня, ніж першого

 

Завдання 8

31 – 40 : 5 = 31 – 8 = 21 + (10 – 8) = 23     (55 – 19) : 4 = (55 – 15 – 4) : 4 = 36 : 4 = 9

4 • 5 – 14 : 2 = 20 – 7 = 13                 92 – 18 : 3 = 92 – 6 = 92 – 2 – 4 = 90 – 4 = 86

5 • 8 – 3 • 6 = 40 – 18 = 20 + (20 – 18) = 20 + 2 = 22    6 • 6 – 4 • 9 = 36 – 36 = 0

 

Урок 89 Завдання 1

Збільшили числа у 4 рази: 3 • 4 = 12    5 • 4 = 20   7 • 4 = 28    8 • 4 = 32

Зменшили числа у 4 рази: 16 : 4 = 4    24 : 4 = 6   28 : 4 = 7     32 : 4 = 8

 

Завдання 2

1) АВ = 2 см  (довжина відрізка АВ дорівнює 2 см)

КМ = 10 см  (довжина відрізка КМ дорівнює 10 см)

2) Побудували відрізки завдовжки АВ = 12 см і KM = 3 см

Поділили АВ на частини по 3 см:

12 см — це ? частин по 3 см

12 : 3 = 4 (ч.) – отримали 4 однакові частини

Визначили кратним порівнянням, у скіль­ки разів KM коротший (менша довжина) за АВ:

АВ — 12 см

КМ — 3 см, у ? разів менший

12 : 3 = 4 (рази) – у стільки разів КМ коротший за АВ

 

СТОРІНКА 110

Завдання 3 У скільки разів у кожному ряді більше синіх фігур, ніж рожевих?

І ряд

Рожеві — 3 фігури

Сині — 9 фігур, у ? разів більше

9 : 3 = 3 (рази)

ІІ ряд

Рожеві — 2 фігури

Сині — 12 фігур, у ? разів більше

12 : 2 = 6 (разів)

ІІІ ряд

Рожеві — 4 фігури

Сині — 12 фігур, у ? разів більше

12 : 4 = 3 (рази)

Завдання 4 Перше число 18, а друге — на 12 менше. У скіль­ки разів друге число менше від першого?

Короткий запис

Перше число — 18

Друге число — ?, на 12 менше; у ? разів менше

Схема

Вираз    18 : (18 – 12) 

Короткий запис №1

Перше число — 18

Друге число — ?, на 12 менше

Короткий запис №2

Перше число — 18

Друге число — 6, у ? разів менше

План розв’язування

1) Чому дорівнює друге число?

2) У скіль­ки разів друге число менше від першого?

Розв’язання

1) 18 – 12 = 6  друге число

2) 18 : 6 = 3 (рази)  у стіль­ки разів друге число менше від першого

Відповідь: у 3 рази менше друге число від першого  

 

Завдання 5 Проста задача на кратне порівняння

У книжкову крамницю надійшли 2 збірки оповідань і 6 збірок віршів. У скільки разів більше надійшло у продаж збірок віршів, ніж оповідань?

Короткий запис

Оповідання — 2 збірки

Вірші — 6 збірок, у ? разів більше

Схема

Розв’язання

6 : 2 = 3 (рази) – у стіль­ки разів більше надійшло у продаж збірок віршів, ніж оповідань

Відповідь: у 3 рази більше надійшло у продаж збірок віршів, ніж оповідань 

 

Завдання 6 Довжина віммельбуха 25 см, а книжки пригод — 15 см. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює різниці довжин цих книжок.

Міркуємо так.   25 – 15 = 10 (см) – довжина відрізка

 

Завдання 7  «Кругові приклади»

35 : 5 + 35 = 7 + 35 = 35 + 5 + 2 = 40 + 2 = 42

42 – 2 • 5 = 42 – 10 = 32     32 : 4 + 10 = 8 + 10 = 18

18 : 2 : 3 = 9 : 3 = 3      3 • 7 – 4 = 21 – 4 = 11 + (10 – 4) = 17

17 + 3 • 6 = 17 + 18 = 18 + 2 + 15 = 20 + 15 = 35

 

Завдання 8 Маса 3 пачок віммельбухів 18 кг, а пачки розмальовок — 3 кг. У скільки разів маса пачки розмальовок менша від маси пачки віммельбухів?

18 кг — це 3 пачки по ? кг

Короткий запис

Віммельбух — ? кг, 18 кг розділити на 3 порівну

Розмальовка — 3 кг, у ? разів менша

Схема

Вираз   18 : 3 : 3 

Короткий запис №1

Віммельбух — ? кг, 18 кг розділити на 3 порівну

Короткий запис №2

Віммельбух — 6 кг

Розмальовка — 3 кг, у ? разів менша

План розв’язування

1) Яка маса кожної пачки віммельбухів?

2) У скільки разів маса пачки розмальовок менша від маси пачки віммельбухів?

Розв’язання

1) 18 : 3 = 6 (кг) – маса кожної пачки віммельбухів

2) 6 : 3 = 2 (рази) – у стільки разів маса пачки розмальовок менша від маси пачки віммельбухів

Відповідь: у 2 рази менша маса пачки розмальовок, ніж маса пачки віммельбухів

Інші завдання дивись тут...