Завдання 862
Трикутник (2); прямокутник (4); коло (6); п’ятикутник (10); квадрат (13); прямокутний трикутник (15); круг (16); прямокутник (19). 
Рівні фігури: прямокутник (4); і прямокутник (19).

 

Завдання 863
Рівні фігури: Г і Е.

 

Завдання 864 
Многокутники: ромб, прямокутник, шестикутник

 

Завдання 865
Зелена фігура симетрична червоній відносно прямої на малюнку А.

 

Завдання 866
Симетричним є перший орнамент. 

 

Завдання 867
Рівні трикутники Б і Ґ.

 

Завдання 870
Побудуй у зошиті прямокутник. Покажи його:
а) осі симетрії;
Знайди його площу і периметр.
Розв’язання
1) 3 • 2 = 6 (см²) – площа прямокутника;
2) (3 + 2) • 2 = 5 • 2 = 10 (см) – периметр прямокутника.
Відповідь: 6 см², 10 см.
б) центр симетрії. Точка на перетині осей симетрії.
Знайди його площу і периметр.
Розв’язання
1) 2 • 2 = 4 (см²) – площа прямокутника;
2) 2 • 4 = 8 (см) – периметр прямокутника.
Відповідь: 4 см², 8 см.

 

Завдання 871
Випиши декілька друкованих літер, що мають:
а) вісь симетрії; М, Н, К, В, Ф
б) центр симетрії. О, Х

 

Завдання 872
Візерунок створено з фігур: трикутник, паралелограм, трапеція. Візерунок є симетричним.

 

Завдання 874
Побудуй у зошиті чотирикутник, що:
а) має вісь і центр симетрії;
б) має вісь симетрії, але не має центра симетрії;
в) не має осі і центра симетрії.
Завдання 875
Чи жовтий трикутник симетричний блакитному:
а) відносно деякої прямої; Ні
б) відносно деякої точки? Так

 

Завдання 876
Вибери довільний з двох малюнків, перемалюй його в зошит та знайди його площу в одиничних квадратах. Побудуй пряму і відповідне симетричне зображення відносно цієї прямої. 
б) Площа фігури 32 од. кв.

 

Завдання 877
Многокутників 49, з них, білих 20 і чорних 29.
Орнамент має вісь симетрії і центр симетрії.

 

Завдання 878
У двох ящиках 40 кг яблук. Якщо з першого ящика перекласти 4 кг яблук у другий ящик, то в обох ящиках яблук стане порівну. Скільки яблук було у кожному ящику?
Розв’язання
1) 40 : 2 = 20 (кг) – порівну в кожному ящику;
2) 20 + 4 = 24 (кг) – було в І ящику;
3) 20 – 4 = 16 (кг) – було в ІІ ящику.
Відповідь: 24 кг і 16 кг.

 

Завдання 879
Трикутники ABC і KLM приклали так, що утворився чотирикутник. Знайди периметр чотирикутника, якщо AB = 3 см, BC = 4 см, AC = 5 см, KL = 12 см, LM = 5 см, KM = 13 см.
Розв’язання
Оскільки трикутники прикладені стороною довжиною 5 см, тоді
4 см + 3 см + 13 см + 12 см = 32 см – периметр утвореного чотирикутника.
Відповідь: 32 см.

 

Завдання 880
Двоцифрових натуральних чисел від 10 до 99: 99  10 + 1 = 90

 

Вправи для повторення
Вправи 881 Порядок дій
24 999 + 57 994 : 271 – 15 975 : 75 = 24 999 + 214 – 213 = 25 000

 

Завдання 882
Обчисли площу прямокутника, одна сторона якого на 11 см довша за другу, а його периметр становить 62 см.
Короткий запис
Довжина  ?, на 11 см більше, ніж ширина
Ширина  ?
 62 см
 ?
Розв’язання
1) 62 : 2 = 31 (см) – сума довжини та ширини;
2) 31 – 11 = 20 (см) – порівно; 
3) 20 : 2 = 10 (см) – ширина прямокутника;
4) 10 + 11 = 21 (см) – довжина прямокутника.
5) 21 • 10 = 210 (см²– площа прямокутника.
Відповідь: площа прямокутника 210 см².

 

Завдання 883
У шкільній першості із шахів взяли участь 6 школярів. Кожен зіграв з кожним один раз. Скільки ігор відбулося?
Розв’язання
6 • 5 : 2 = 15 (ігр.)
Відповідь: відбулося 15 ігор.