Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 40

Завдання 1

1) Якщо перший доданок збільшити на деяке число, сума збільшиться на таке саме число

Якщо p = 5, тоді p + 9 = 5 + 9 = 14

Якщо p = 8, тоді p + 9 = 8 + 9 = (5 + 3) + 9 = (5 + 9) + 3 = 14 + 3 = 17

2) Якщо другий доданок зменшити на деяке число, сума зменшиться на таке саме число

Якщо n = 8, тоді 8 + n = 8 + 8 = 16

Якщо n = 6, тоді 8 + n = 8 + 6 = 8 + (8 – 2) = (8 + 8) – 2 = 16 – 2 = 14

3) Якщо зменшуване зменшити на деяке число, різниця зменшиться на таке саме число

Якщо d = 12, тоді d – 6 = 12 – 6 = 6

Якщо d = 11, тоді d – 6 = 11 – 6 = (12 – 1) – 6 = (12 – 6) – 1 = 6 – 1 = 5

4) Якщо від’ємник збільшити на деяке число, різниця зменшиться на таке саме  число

Якщо z = 5, тоді 14 – z = 14 – 5 = 9

Якщо z = 9, тоді 14 – z = 14 – 9 = 14 – (5 + 4) = (14 – 5) – 4 = 9 – 4 = 5

 

Завдання 2

Якщо перший доданок збільшити на деяке число, сума збільшиться на таке саме  число

5 + 5 = 10    9 + 5 = (5 + 4) + 5 = (5 + 5) + 4 = 10 + 4 = 14

Якщо зменшуване збільшити на деяке число, різниця збільшиться на таке саме  число

8 – 4 = 4     12 – 4 = (8 + 4) – 4 = (8 – 4) + 4 = 4 + 4 = 8

Якщо від’ємник збільшити на деяке число, різниця зменшиться на таке саме  число

11 – 5 = 6    11 – 7 = 11 – (5 + 2) = (11 – 5) – 2 = 6 – 2 = 4

 

Завдання 3 

1) Проста задача на збільшення на деяке число

Яна намалювала 9 малюнків фарбами, а олівцями — на 2 малюнки більше. Скільки малюнків олівцями намалю­вала дівчинка?

Короткий запис

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — ?, на 2 малюнки більше

Схема

Розв’язання

9 + 2 = 11 (м.) – малюнків намалювала дівчинка олівцями

Відповідь: дівчинка намалювала олівцями 11 малюнків

 

2) Проста задача на знаходження суми

Яна намалювала 9 малюнків фарбами, а олівцями — 11 малюнків. Скільки всього малюнків намалювала Яна?

Короткий запис

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — 11 малюнків

Всього — ?

Схема

Розв’язання

9 + 11 = 20 (м.) – всього малюнків намалювала Яна

Відповідь: Яна намалювала 20 малюнків

 

1) Складена задача на збільшення на деяке число та знаходження суми

Яна намалювала 9 малюнків фарбами, а олівцями — на 2 малюнки більше. Скільки малюнків олівцями намалю­вала дівчинка? Скільки всього малюнків намалювала Яна?

Короткий запис

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — ?, на 2 малюнки більше

Всього — ?

Схема

Вираз  9 + (9 + 2)

Короткий запис №1

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — ?, на 2 малюнки більше

Короткий запис №2

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — 11 малюнків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки малюнків намалю­вала дівчинка олівцями?

2) Скільки всього малюнків намалювала Яна?

Розв’язання

1) 9 + 2 = 11 (м.) – малюнків намалювала дівчинка олівцями

2) 9 + 11 = 20 (м.) – всього малюнків намалювала Яна

Відповідь: дівчинка намалювала олівцями 11 малюнків, Яна намалювала 20 малюнків

 

2) Складена задача на зменшення на деяке число та знаходження суми

Яна намалювала 9 малюнків фарбами, а олівцями — на 2 малюнки менше. Скільки малюнків олівцями намалю­вала дівчинка? Скільки всього малюнків намалювала Яна?

Короткий запис

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — ?, на 2 малюнки менше

Всього — ?

Схема

Вираз  9 + (9 – 2)

Короткий запис №1

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — ?, на 2 малюнки менше

Короткий запис №2

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — 11 малюнків

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки малюнків олівцями намалю­вала дівчинка?

2) Скільки всього малюнків намалювала Яна?

Розв’язання

1) 9 – 2 = 7 (м.) – малюнків олівцями намалювала дівчинка

2) 9 + 7 = 16 (м.) – всього малюнків намалювала Яна

Відповідь: дівчинка намалювала олівцями 7 малюнків, всього намалювала 16  малюнків

� Зміни запитання першої простої задача так, щоб вона розв’язувалась дією віднімання.

Проста задача на зменшення на деяке число

Яна намалювала 9 малюнків фарбами, а олівцями — на 2 малюнки менше. Скільки малюнків олівцями намалю­вала дівчинка?

Короткий запис

Фарбами — 9 малюнків

Олівцями — ?, на 2 малюнки менше

Схема

Розв’язання

9 – 2 = 7 (м.) – малюнків олівцями намалювала дівчинка

Відповідь: дівчинка намалювала 7 малюнків олівцями

 

СТОРІНКА 41

Завдання 1

Якщо другий доданок збільшити на деяке число, сума збільшиться на таке саме  число:

8 + 5 = 13

8 + 10 = 8 + (5 + 5) = 8 + 5 + 5 = 13 + 5 = 18

Якщо другий доданок зменшити на деяке число, сума зменшиться на таке саме  число:

8 + 5 = 8 + (10 – 5) = 8 + 10 – 5 = 18 – 5 = 13

Якщо від’ємник збільшити на деяке число, різниця зменшиться на таке саме число:

15 – 8 = 7

15 – 10 = 15 – (8 + 2) = 15 – 8 – 2 = 7 – 2 = 5

Якщо від’ємник зменшити на деяке число, різниця збільшиться на таке саме число:

15 – 8 = 15 – (10 – 2) = 15 – 10 + 2 = 5 + 2 = 7

Якщо перший доданок збільшити на деяке число, то сума збільшиться на таке саме число:

7 + 4 = 11

10 + 4 = (7 + 3) + 4 = (7 + 4) + 3 = 11 + 3 = 14

Якщо перший доданок зменшити на деяке число, то сума зменшиться на таке саме число:

7 + 4 = (10 – 3) + 4 = (10 + 4) – 3 = 14 – 3 = 11

 

Завдання 2 

Якщо додати й відняти однакове число, то сума не зміниться:

5 + 8 = 13      7 + 6 = (5 + 2) + (8 – 2) = (5 + 8) + 2 – 2 = 13

Якщо відняти й додати однакове число, то сума не зміниться:

6 + 7 = 13    3 + 10 = (6 – 3) + (7 + 3) = 13

9 + 5 = 14    6 + 8 = (9 – 3) + (5 + 3) = 14

 

Завдання 3   Якщо зменшуване збільшити на 2, тоді різниця збільшиться на 2:

Якщо а = 3, тоді 11 – а = 11 – 3 = 8

Якщо а = 5, тоді 11 – а = 11 – 5 = 11 – (3 + 2) = (11 – 3) – 2 = 8 – 2 = 6

Якщо а = 7, тоді 11 – а = 11 – 7 = 11 – (5 + 2) = (11 – 5) – 2 = 6 – 2 = 4

Якщо а = 9, тоді 11 – а = 11 – 9 = 11 – (7 + 2) = (11 – 7) – 2 = 4 – 2 = 2

 

Завдання 4  Складена задача з непов’язаними запитаннями (на різницеве порівняння та знаходження суми)

Білочка сховала в дупло 5 грибів і 7 горі­хів. На скільки більше горіхів, ніж грибів, сховала білочка? Скільки всього грибів і горіхів сховала білочка?

Короткий запис

Грибів — 5 штук

Горіхів — 7 штук, на ? більше

Всього — ?

Схема

Короткий запис №1

Грибів — 5 штук

Горіхів — 7 штук, на ? більше

Короткий запис №2

Грибів — 5 штук

Горіхів — 7 штук

Всього — ?

План розв’язування

1) На скільки більше горіхів, ніж грибів, сховала білочка?

2) Скільки всього грибів і горіхів сховала білочка?

Розв’язання

1) 7 – 5 = 2 (шт.) – на стільки більше горіхів, ніж грибів, сховала білочка.

2) 5 + 7 = 12 (шт.) – всього грибів і горіхів сховала білочка.

Відповідь: на 2 горіхи більше, ніж грибів; білочка сховала 12 грибів і горіхів.

 

Завдання 5  Рівняння

Доданок + Доданок = Сума

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок

7 + 5 = 12

8 + 8 = 16  (бо 16 – 8 = 8)

5 + 6 = 11  (бо 11 – 6 = 5)

9 + 7 = 16

8 + 6 = 14  (бо 14 – 8 = 6)

4 + 8 = 12  (бо 12 – 8 = 4)

7 + 7 = 14

9 + 9 = 18  (бо 18 – 9 = 9)

8 + 7 = 15  (бо 15 – 7 = 8)

4 + 8 = 12

6 + 7 = 13  (бо 13 – 6 = 7)

7 + 4 = 11  (бо 11 – 4 = 7)

8 + 8 = 16

9 + 6 = 15  (бо 15 – 6 = 9)

Інші завдання дивись тут...