Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 57

Завдання 1

1) Складена задача В Антарктиці мешкають птахи: альбатрос і помор­ник. На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників — на 3 більше. Скільки всього птахів сиділо на скелях?

Короткий запис

Альбатроси — 8 птахів

Поморники — ?, на 3 птахи більше

Всього — ?

Схема

Вираз   8 + (8 + 3)

Короткий запис №1

Альбатроси — 8 птахів

Поморники — ?, на 3 птахи більше

Короткий запис №2

Альбатроси — 8 птахів

Поморники — 11 птахів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки поморників сиділо на скелях?

2) Скільки всього птахів сиділо на скелях?

Розв’язання

1) 8 + 3 = 11 (п.) – всього поморників сиділо на скелях

2) 8 + 11 = 19 (п.) – всього птахів сиділо на скелях

Відповідь: на скелях сиділо 19 птахів

 

2) Проста задача На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників — на 3 більше. Скільки поморників сиділо на скелях?

Короткий запис

Альбатроси — 8 птахів

Поморники — ?, на 3 птахи більше

Схема

Розв’язання

8 + 3 = 11 (п.) – всього поморників сиділо на скелях

Відповідь: на скелях сиділо 11 поморників

 

Завдання 2  На ске­лях сиділо 8 альбатросів, а поморників — на 3 більше. Скіль­ки поморників залишилося після того, як 5 із них злетіли?

Короткий запис

Альбатроси — 8 птахів

Поморники (Було) — ?, на 3 птахів більше

Злетіли — 5 поморників

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (8 + 3) – 5 

Короткий запис №1

Альбатроси — 8 птахів

Поморники — ?, на 3 птахів більше

Короткий запис №2

Було — 11 птахів

Злетіли — 5 поморників

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки поморників сиділо на скелях?

2) Скіль­ки поморників залишилося після того, як 5 із них злетіли?

Розв’язання

1) 8 + 3 = 11 (п.) – поморників сиділо на скелях

2) 11 – 5 = 6 (п.) – поморників залишилося на скелях

Відповідь: на скелях залишилось 6 поморників

 

Завдання 3  На скелях сиділо 8 альбатросів, а поморників — на 3 біль­ше. Скільки поморників стало після того, як ще 5 прилетіли?

Короткий запис

Альбатроси — 8 птахів

Поморники (Було) — ?, на 3 птахів більше

Прилетіли — 5 поморників

Стало — ?

Схема

Вираз    (8 + 3) + 5

Короткий запис №1

Альбатроси — 8 птахів

Поморники — ?, на 3 птахів більше

Короткий запис №2

Було — 11 птахів

Прилетіли — 5 поморників

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки поморників сиділо на скелях?

2) Скіль­ки поморників стало після того, як ще 5 прилетіли?

Розв’язання

1) 8 + 3 = 11 (п.) – поморників сиділо на скелях

2) 11 + 5 = 16 (п.) – поморників стало на скелях

Відповідь: на скелях стало 16 поморників

 

СТОРІНКА 58

Завдання 1   Біля причалу стояло 11 човнів. Спочатку попливло в море 3 човни, а потім — ще 5. Скільки човнів залишилося біля причалу?

Короткий запис

Було — 11 човнів

Попливли — ?, 3 човни і 5 човнів

Залишилося — ?

Схема

Вираз   11 – (3 + 5)

Короткий запис №1

Спочатку — 3 човни

Потім — 5 човнів

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 11 човнів

Попливли — 8 човнів

Залишилося — ?

План розв’язування

1) Скільки всього човнів попливло?

2) Скільки човнів залишилося біля причалу?

Розв’язання

1) 3 + 5 = 8 (ч.) – всього човнів попливло

2) 11 – 8 = 3 (ч.) – човнів залишилося біля причалу

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — 11 човнів

Попливло — 3 човни

Залишилось (Було) — ?

Попливло — 5 човнів

Залишилось — ?

Схема

Вираз   (11 – 3) – 5

Короткий запис №1

Було — 11 човнів

Попливло — 3 човни

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 8 човнів

Попливло — 5 човнів

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки човнів залишилося біля причалу після того, як 3 з них попливло?

2) Скільки човнів залишилося біля причалу?

Розв’язання

1) 11 – 3 = 8 (ч.) – човнів залишилося біля причалу після того, як 3 з них попливло

2) 8 – 5 = 3 (ч.) – човнів залишилося біля причалу

Відповідь: біля причалу залишилося 3 човни

 

Завдання 2  Біля причалу стояло 11 човнів. Попливли в море 3 човни, а пристали до причалу — 5 човнів. Скільки човнів стало біля причалу?

Короткий запис

Було — 11 човнів

Попливли — 3 човни

Залишилось (Було) — ?

Причалили — 5 човнів

Стало — ?

Схема

Вираз  (11 – 3) + 5

Короткий запис №1

Було — 11 човнів

Попливли — 3 човни

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Було — 8 човнів

Причалили — 5 човнів

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки човнів залишилося біля причалу після того, як 3 з них попливли?

2) Скільки човнів стало біля причалу?

Розв’язання

1) 11 – 3 = 8 (ч.) – човнів залишилося біля причалу після того, як 3 з них попливли

2) 8 + 5 = 13 (ч.) – човнів стало біля причалу

 

2 спосіб

Короткий запис

Було — 11 човнів

Причалили — ?, 5 човнів без 3 човнів

Стало — ?

Схема

Вираз  11 + (5 – 3)

Короткий запис №1

Попливли — 3 човни

Причалили — 5 човнів, на ? більше

Короткий запис №2

Було — 11 човнів

Причалили — 2 човни

Стало — ?

План розв’язування

1) На скільки збільшилось човнів?

2) Скільки човнів стало біля причалу?

Розв’язання

1) 5 – 3 = 2 (ч.) – на стільки збільшилось човнів

2) 11 + 2 = 13 (ч.) – човнів стало біля причалу

Відповідь: біля причалу стало 13 човнів

 

Завдання 3

8 + 6 9 = 5       19 5 9 = 5

7 – 4 + 8 = 11      12 9 + 8 = 11

5 3 + 9 = 11      3 1 + 9 = 11

Інші завдання дивись тут...