Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання

СТОРІНКА 10

Завдання 1

70 – 60 = 10   10 + 30 = 40   40 – 40 = 0   0 + 50 = 50    50 + 20 = 70  70 – 40 = 30

 

Завдання 2

1) � Проста задача на віднімання

Мама купила 10 зошитів. Потім віддала Софійці 7 зошитів. Скільки зошитів залишилось у мами?

Було

Віддала

Залишилось

10 зошитів

7 зошитів

?

 Короткий запис

Було (купила) — 10 зошитів

Віддала — 7 зошитів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (з.) – зошитів залишилось у мами

Відповідь: у мами залишилось 3 зошити

 

� Проста задача на різницеве порівняння

У класі 10 дівчаток і 7 хлопчиків. На скіль­ки більше дівчаток, ніж хлопчиків, у класі?

Короткий запис

Дівчатка — 10 учнів, на ? більше

Хлопчики — 7 учнів

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (д.) – на стільки більше дівчаток, ніж хлопчиків

Відповідь: на 3 дівчинки більше, ніж хлопчиків

 

� Проста задача на різницеве порівняння

У класі 10 дівчаток і 7 хлопчиків. На скіль­ки менше хлопчиків, ніж дівчаток, у класі?

Короткий запис

Дівчатка — 10 осіб

Хлопчики — 7 осіб, на ? менше

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (хл.) – на стільки менше хлопчиків, ніж дівчаток

Відповідь: на 3 хлопчиків менше, ніж дівчаток

 

2) � Проста задача на додавання

У Софійки було 10 зошитів. Вона купила ще 7 зошитів. Скільки зошитів стало в Софійки?

Було

Купила

Стало

10 зошитів

7 зошитів

?

Короткий запис

Було — 10 зошитів

Купила — 7 зошитів

Стало — ?

Схема

Розв’язання

10 + 7 = 17 (з.) – зошитів стало в Софійки

Відповідь: в Софійки стало 17 зошитів

 

� Проста задача на знаходження суми

У Софійки було 10 зошитів у клітинку та 7 в лінійку. Скільки всього зошитів у  Софійки?

У клітинку

У лінійку

Всього

10 зошитів

7 зошитів

?

Короткий запис

У клітинку — 10 зошитів

У лінійку — 7 зошитів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

10 + 7 = 17 (з.) – всього зошитів було в Софійки

Відповідь: у Софійки 17 зошитів

 

� Проста задача на збільшення на деяке число

У Софійки було 10 зошитів у клітинку, а в лінійку – на 7 більше. Скільки зошитів у лінійку?

Короткий запис

У клітинку — 10 зошитів

У лінійку — ?, на 7 зошитів більше

Короткий запис

У клітинку — 10 зошитів

У лінійку — ?, стільки ж і ще 7 зошитів

Схема

Розв’язання

10 + 7 = 17 (з.) – зошитів у лінійку

Відповідь: у лінійку 17 зошитів

 

Завдання 3

1) Проста задача на знаходження суми

У Сашка 6 карамельок і 3 шоколадні цукерки. Скільки всього цукерок у Сашка?

Карамельки

Шоколадні

Всього

6 цукерок

3 цукерки

?

Короткий запис

Карамельки — 6 цукерок

Шоколадні — 3 цукерки

Всього — ?

Схема

Розв’язання

6 + 3 = 9 (ц.) – всього цукерок у Сашка

Відповідь: у Сашка 9 цукерок

 

2) Проста задача на знаходження невідомого доданку

У Сашка всього 9 цукерок — карамельок і шоколадних. Скільки в Сашка карамельок, якщо шоколадних цукерок у нього 3?

Карамельки

Шоколадні

Всього

?

3 цукерки

9 цукерок

Короткий запис

Шоколадні — 3 цукерки

Карамельки — ?

Всього — 9 цукерок

Схема

Розв’язання

9 – 3 = 6 (к.) – карамельок у Сашка

Відповідь: у Сашка 6 карамельок

 

3) Проста задача на знаходження невідомого доданку

У Сашка всього 9 цукерок — карамельок і шо­коладних. Скільки в Сашка шоколадних цуке­рок, якщо карамельок у нього 6?

Карамельки

Шоколадні

Всього

6 цукерок

?

9 цукерок

Короткий запис

Карамельки — 6 цукерок

Шоколадні — ?

Всього — 9 цукерок

Схема

Розв’язання

9 – 6 = 3 (ц.) – шоколадних цукерок у Сашка

Відповідь: у Сашка 3 шоколадні цукерки

 

СТОРІНКА 11

Завдання 1

40 + 40 = 80   80 – 70 = 10   10 + 60 = 70   70 – 20 = 50  50 – 30 = 20  20 – 20 = 0

 

Завдання 2  Проста задача на зменшення на деяке число

У танцювальному гуртку 10 дівчаток, а хлопчиків на 2 мен­ше, ніж дівчаток. Скільки хлопчиків у гуртку?

Короткий запис

Дівчатка — 10 учасників

Хлопчики — ?, на 2 учасників менше

Короткий запис

Дівчатка — 10 учасників

Хлопчики — ?, стільки ж, але без 2 учасників

Схема

Розв’язання

10 – 2 = 8 (хл.) – хлопчиків у гуртку

Відповідь: у гуртку 8 хлопчиків

 

Завдання 3 Прості задача на різницеве порівняння

1) У танцювальному гуртку 10 дівчаток і 8 хлопчиків. На скільки більше в танцювальному гуртку дівчаток, ніж хлопчиків?

Короткий запис

Дівчатка — 10 дітей, на ? більше

Хлопчики — 8 дітей

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (д.) – на стільки більше дівчаток, ніж хлопчиків

Відповідь: на 2 дівчинки більше, ніж хлопчиків

 

2) У танцювальному гуртку 10 дівчаток і 8 хлопчиків. На скільки менше в танцювальному гуртку хлопчиків, ніж дівчаток?

Короткий запис

Дівчатка — 10 дітей

Хлопчики — 8 дітей, на ? менше

Схема

Розв’язання

10 – 8 = 2 (хл.) – на стільки менше хлопчиків, ніж дівчаток

Відповідь: на 2 хлопчики менше, ніж дівчаток

 

Завдання 4  Рівняння

48 + 1 = 49     (оскільки 49 – 48 = 1)

64 – 1 = 63      (оскільки 64 – 63 = 1)

72 + 4 = 76     (оскільки 76 – 4 = 72)

54 – 3 = 51      (оскільки 51 + 3 = 54)

80 – 10 = 70    (оскільки 80 – 70 = 10)

50 + 20 = 70    (оскільки 70 – 50 = 20)

70 + 5 = 75     (оскільки 75 – 70 = 5)

59 – 9 = 50      (оскільки 59 – 50 = 9)

Інші завдання дивись тут...