Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 134  Розв’язування задач

Завдання 1 Проста задача на різницеве порівняння

Висота письмового стола 1 м (100 см), а журнального — 50 см. На скільки сантиметрів висота журнального стола менша, ніж висота письмового?

Короткий запис

Письмовий — 100 см

Журнальний — 50 см, на ? менше

Схема

Розв’язання

100 – 50 = 50 (см) – на стільки сантиметрів висота журнального стола менша, ніж висота письмового

Відповідь: висота журнального столика на 50 см менша, ніж висота письмового стола

 

Завдання 2 На столі лежать 2 пачки зошитів у клітинку, по 9 зошитів у кожній, і 3 пачки зошитів у лінійку, по 8 зошитів у кожній. Яких зошитів більше й на скільки більше?

Короткий запис

Клітинка — ? з., 2 пачки по 9 зошитів

Лінійка — ? з., 3 пачки по 8 зошитів; на ? більше

Схема

Вираз   8 • 3 – 9 • 2

Короткий запис №1

Клітинка — ? з., 2 пачки по 9 зошитів

Короткий запис №2

Лінійка — ? з., 3 пачки по 8 зошитів

Короткий запис №3

Клітинка — 18 зошитів

Лінійка — 24 зошити, на ? більше

План розв’язування

1) 9 • 2 = 18 (з.) – зошитів у клітинку

2) 8 • 3 = 24 (з.) – зошитів у лінійку

3) 24 > 18   зошитів у лінійку більше, ніж зошитів у клітинку

24 – 18 = 6 (з.) – на стільки більше зошитів у лінійку, ніж у клітинку

Відповідь: у лінійку на 6 зошитів більше, ніж у клітинку

 

Завдання 3  Сину 8 років, а батькові — у 4 рази більше. Скільки років батькові? На скільки років батько старший (більше років) за сина?

Короткий запис

Син — 8 років

Батько — ?, у 4 рази більше, ніж синові; на ? років більше, ніж синові

Схема

Вираз    8 • 4 – 8

Короткий запис №1

Син — 8 років

Батько — ?, у 4 рази більше

Короткий запис №2

Син — 8 років

Батько — 32 роки, на ? років більше

План розв’язування

1) Скільки років батькові?

2) На скільки років батько старший за сина?

Розв’язання

1) 8 • 4 = 32 (р.) – років батькові

2) 32 – 8 = 24 (р.) – на стільки років батько старший за сина

Відповідь: батькові 32 роки, він на 24 роки старший за сина

 

Завдання 4 Проста задача на зменшення на деяке число

Батькові 35 років, а мама молодша (менше років) від батька на 7 років. Скільки років мамі?

Короткий запис

Батько — 35 років

Мама — ?, на 7 років менше

Короткий запис

Батько — 35 років

Мама — ?, стільки ж, але без 7 років

Схема

Розв’язання

35 – 7 = 28 (р.) – років мамі

Відповідь: мамі 28 років

 

Завдання 5 Проста задача на віднімання

Учитель узяв на перевірку З0 зошитів. Половину (15 зошитів) з них він перевірив. Скільки зошитів залишилося перевірити вчите­леві?

Було

Перевірив

Залишилось

30 зошитів

15 зошитів

?

Короткий запис

Було — 30 зошитів

Перевірив — 15 зошитів

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

30 – 15 = 15 (з.) – зошитів залишилось перевірити

2 спосіб

Міркуємо так. Якщо вчитель перевірив половину зошитів, то йому залишилося перевірити ще половину, тобто 15 зошитів

Відповідь: вчителеві залишилось перевірити 15 зошитів

 

Завдання 6  На святковому ранку 4 хлопчики декламувало вірші, дів­чаток танцювало у 3 рази більше, а співало ще 13 інших дітей. Скільки всього дітей долучилося до концерту?

Декламували

Танцювали

Співали

Всього

4 дітей

у 3 рази більше, ніж декламували

13 дітей

?

Короткий запис

Декламували — 4 дітей

Танцювали — ?, у 3 рази більше, ніж декламували

Співали — 13 дітей

Всього — ?

Схема

Вираз 4 + (4 • 3) + 13

Короткий запис №1

Декламували — 4 дитини

Танцювали — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Декламували — 4 дитини

Танцювали — 12 дітей

Співали — 13 дітей

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки дітей танцювали?

2) Скільки всього дітей долучилося до концерту?

Розв’язування

1) 4 • 3 = 12 (д.) – дітей танцювали

2) 4 + 12 + 13 = 29 (д.) – всього дітей долучилися до концерту

Відповідь: до концерту долучилися 29 дітей

 

СТОРІНКА 135

Завдання 7 Учителька видала дітям 29 зошитів у клітинку і стільки ж — у лінійку, після чого в неї залишилося 20 зошитів. Скільки зошитів було у вчительки?

Короткий запис

Було — ?

Видала — ?, 29 зошитів і стільки ж

Залишилось — 20 зошитів

Схема

Вираз   20 + (29 + 29)

Короткий запис №1

Клітинка — 29 зошитів

Лінійка — стільки ж

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — ?

Видала — 58 зошитів

Залишилось — 20 зошитів

План розв’язування

1) Скільки всього зошитів видала вчителька?

2) Скільки зошитів було у вчительки?

Розв’язання

1) 29 + 29 = 58 (з.) – всього зошитів видала вчителька

2) 20 + 58 = 78 (з.) – зошитів було у вчительки?

2 спосіб

Припустимо, що спочатку вчителька видала 29 зошитів, а потім ще 29 зошитів, тоді

Короткий запис

Було — ?

Видала — 29 зошитів

Залишилось (Було) — ?

Видала — 29 зошитів

Залишилось — 20 зошитів

Схема

Вираз   (20 + 29) + 29

Короткий запис №1

Було — ?

Видала — 29 зошитів

Залишилось — 20 зошитів

Короткий запис №2

Було — ?

Видала — 29 зошитів

Залишилось — 49 зошитів

План розв’язування

1) Скільки зошитів було після того, як видала 29 зошитів?

2) Скільки зошитів було у вчительки?

Розв’язання

1) 20 + 29 = 49 (з.) – зошитів було після того, як видала 29 зошитів

2) 49 + 29 = 78 (з.) – зошитів було у вчительки

Відповідь: у вчительки було 78 зошитів

 

Завдання 8 Мишко підклеїв 12 книг, Грицько — на 3 менше, а Олесь — на 5 більше, ніж Грицько. Скільки всього книг підклеїли хлопчики?

Короткий запис

Мишко — 12 книг

Грицько — ?, на 3 книги менше, ніж Мишко

Олесь — ?, на 5 книг більше, ніж Грицько

Всього — ?

Схема

Вираз   12 + (12 – 3) + (12 – 3 + 5)

Короткий запис №1

Мишко — 12 книг

Грицько — ?, на 3 книги менше

Короткий запис №2

Грицько — 9 книг

Олесь — ?, на 5 книг більше

Короткий запис №3

Мишко — 12 книг

Грицько — 9 книг

Олесь — 14 книг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки книг підклеїв Грицько?

2) Скільки книг підклеїв Олесь?

3) Скільки всього книг підклеїли хлопчики?

Розв’язання

1) 12 – 3 = 9 (к.) – книг підклеїв Грицько

2) 9 + 5 = 14 (к.) – книг підклеїв Олесь

3) 12 + 9 + 14 = 35 (к.) – всього книг підклеїли хлопчики

Відповідь: хлопчики підклеїли 35 книг 

 

Завдання 9 У класній бібліотеці на нижній полиці було 60 книг, а на верхній — 40 книг. З0 книг видали дітям. Скільки всього книг залишилося на полицях?

Короткий запис

Було — ?, 60 книг і 40 книг

Видали — 30 книг

Залишилося — ?

Короткий запис

Нижня полиця — 60 книг

Верхня полиця — 40 книг

Всього (Було) — ?

Видали — 30 книг

Залишилось — ?

Схема

Вираз  (60 + 40) – 30

Короткий запис №1

Нижня полиця — 60 книг

Верхня полиця — 40 книг

Всього — ?

Короткий запис №2

Було — 100 книг

Видали — 30 книг

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки всього книг було на полицях?

2) Скільки всього книг залишилося на полицях?

Розв’язання

1) 60 + 40 = 100 (к.) – всього книг було на полицях

2) 100 – 30 = 70 (к.) – всього книг залишилось на полицях

2 спосіб

Оскільки в задачі не сказано з яких полиць видали книги, то припустимо, що книги видали з нижньої полиці, тоді

Короткий запис

Було — 60 книг

Видали — 30 книг

Залишилось (Нижня полиця) — ?

Верхня полиця — 40 книг

Всього — ?

Схема

Вираз  (60 – 30) + 40

Короткий запис №1

Було — 60 книг

Видали — 30 книг

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Нижня полиця — 30 книг

Верхня полиця — 40 книг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки книг залишилось на нижній полиці, коли видали 30 книг?

2) Скільки всього книг залишилося на полицях?

Розв’язання

1) 60 – 30 = 30 (к.) – книг залишилось на нижній полиці, коли видали 30 книг

2) 30 + 40 = 70 (к.) – всього книг залишилось на полицях

3 спосіб

Припустимо, що книги видали з верхньої полиці, тоді

Короткий запис

Було — 40 книг

Видали — 30 книг

Залишилось (Верхня полиця) — ?

Нижня полиця — 60 книг

Всього — ?

Схема

Вираз  (40 – 30) + 60

Короткий запис №1

Було — 40 книг

Видали — 30 книг

Залишилось — ?

Короткий запис №2

Верхня полиця — 10 книг

Нижня полиця — 60 книг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки книг залишилось на верхній полиці, коли видали 30 книг?

2) Скільки всього книг залишилося на полицях?

Розв’язання

1) 40 – 30 = 10 (к.) – книг залишилось на верхній полиці, коли видали 30 книг

2) 10 + 60 = 70 (к.) – всього книг залишилось на полицях

Відповідь: на полицях залишилось 70 книг

 

Завдання 10 На двох полицях 14 книг, порівно на кожній. Скільки книг на одній полиці? Скільки книг на 7 таких полицях?

Схема

Короткий запис №1

14 книг — це 2 полиці по ? книг

Книги на полиці — ? к., 14 книг поділити на 2 порівну

Короткий запис №2

Книги — ? к., 7 полиць по 7 книг

Вираз     14 : 2 • 3

План розв’язування

1) Скільки книг на одній полиці?

2) Скільки книг на 7 таких полицях?

Розв’язання

1) 14 : 2 = 7 (к.) – книг на одній полиці

2) 7 • 7 = 49 (к.) – книг на семи таких полицях

2 спосіб

Якщо на одній полиці 7 книг, то на семи полицях у 7 разів більше

Схема

Короткий запис №1

14 книг — це 2 полиці по ? книг

Книги на полиці — ? к., 14 книг поділити на 2 порівну

Короткий запис №2

1 полиця — 7 книг

7 полиць —  ?, у 7 разів більше

Вираз     14 : 2 • 7

План розв’язування

1) Скільки книг на одній полиці?

2) Скільки книг на 7 таких полицях?

Розв’язання

1) 14 : 2 = 7 (к.) – книг на одній полиці

2) 7 • 7 = 49 (к.) – книг на семи таких полицях

Відповідь: на одній полиці 7 книг, на семи таких полицях 49 книг

 

Завдання 11  28 учнів класу відвідують по одному гуртку. Шестеро з них відвідують гурток лозоплетіння, інші, яких у 2 рази біль­ше, — гурток вишивання, решта учнів відвідують гурток гончарства. Скільки учнів відвідують гурток гончарства?

Короткий запис

Лозоплетіння — 6 учнів

Вишивання — ?, у 2 рази більше, ніж лозоплетіння

Всього (Лозоплетіння і вишивання) — ?

Гончарства — ?

Всього — 28

Схема

Вираз  28 – (6 + 6 • 2)

Короткий запис №1

Лозоплетіння — 6 учнів

Вишивання — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Лозоплетіння — 6 учнів

Вишивання — 12 учнів

Всього — ?

Короткий запис №3

Лозоплетіння і вишивання — 18 учнів

Гончарства — ?

Всього — 28

План розв’язування

1) Скільки учнів відвідують гурток вишивання?

2) Скільки всього учнів відвідують гуртки лозоплетіння і вишивання?

3) Скільки учнів відвідують гурток гончарства?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (уч.) – учнів відвідують гурток вишивання

2) 6 + 12 = 18 (уч.) – всього учнів відвідують гуртки лозоплетіння і вишивання

3) 28 – 18 = 10 (уч.) – учнів відвідують гурток гончарства

2 спосіб

Короткий запис

Лозоплетіння — 6 учнів

Вишивання — ?, у 2 рази більше, ніж лозоплетіння

Гончарства — ?

Всього — 28

Схема

Вираз  28 – 6 – 6 • 2

Короткий запис №1

Лозоплетіння — 6 учнів

Вишивання — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

Лозоплетіння — 6 учнів

Вишивання — 12 учнів

Гончарства — ?

Всього — 28

План розв’язування

1) Скільки учнів відвідують гурток вишивання?

2) Скільки учнів відвідують гурток гончарства?

Розв’язання

1) 6 • 2 = 12 (уч.) – учнів відвідують гурток вишивання

2) 28 – 6 – 12 = 10 (уч.) – учнів відвідують гурток гончарства

Відповідь: урок гончарства відвідують 10 учнів

 

Завдання 12  У класі 28 учнів. Кожен учень має 2 зошити з математики для класних і домашніх робіт та 1 зошит з математики для самостійних робіт. Скільки зошитів з математики мають разом усі учні?

Короткий запис

Класні роботи — 28 зошитів

Домашні роботи — 28 зошитів

Самостійні роботи — 28 зошитів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

28 + 28 + 28 = 84 (з.) – зошитів з математики мають разом усі учні

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки зошитів має кожен учень, а потім – усі учні, тоді

Короткий запис

Зошити — ? з., 28 учнів по ? (2 зошити і 1 зошит)

Схема

Вираз   (2 + 1) • 28

Короткий запис №1

Класні і домашні роботи — 2 зошити

Самостійні роботи — 1 зошит

Всього — ?

Короткий запис №2

Зошити — ? з., 28 учнів по 3 зошити

План розв’язування

1) Скільки всього зошитів у кожного учня?

2) Скільки зошитів з математики мають разом усі учні?

Розв’язання

1) 2 + 1 = 3 (з.) – всього зошитів у кожного учня

2) 3 • 28 = 28 • 3 = 28 + 28 + 28 = 84 (з.) – зошитів з математики мають разом усі учні

3 спосіб

Спочатку обчислимо скільки класних і домашніх зошитів мають учні, врахуємо, що у 28 учнів по одному зошиті означає 28 зошитів для самостійних робіт, потім обчислимо всього зошитів, тоді

Короткий запис

Класні і домашні роботи — ? з., 28 учнів по 2 зошити

Самостійні роботи — 28 зошитів

Всього — ?

Схема

Вираз   2 • 28 + 28

Короткий запис №1

Класні і домашні роботи — ? з., 28 учнів по 2 зошити

Короткий запис №2

Класні і домашні роботи — 56 зошитів

Самостійні роботи — 28 зошитів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки зошитів для класних і домашніх робіт мають усі учні?

2) Скільки зошитів з математики мають разом усі учні?

Розв’язування

1) 2 • 28 = 28 • 2 = 28 + 28 = 56 (з.) – зошитів для класних і домашніх робіт мають усі учні

2) 56 + 28 = 84 (з.) – зошитів з математики мають разом усі учні

Відповідь: усі учні разом мають 84 зошити з математики

Інші завдання дивись тут...