Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 72  Складена задача

Завдання 1 Проста задача

Уранці з аеродрому вилетіло 6 літаків, опівдні — на 4 лі­таки більше. Скільки літаків вилетіло з аеродрому опівдні?

Короткий запис

Уранці — 6 літаків

Опівдні — ?, на 4 літаки більше

Схема

Розв’язання

6 + 4 = 10 (л.) – літаків вилетіло з аеродрому опівдні

Відповідь: опівдні з аеродрому вилетіло 10 літаків

 

Завдання 2 Складена задача

Уранці з аеродрому вилетіло 6 літаків, опівдні — на 4 лі­таки більше. Скільки всього літаків вилетіло з аеродрому вранці й опівдні?

Уранці

Опівдні

Всього

6 літаків

на 4 літаки більше

?

Короткий запис

Уранці — 6 літаків

Опівдні — ?, на 4 літаки більше

Всього — ?

Схема

Вираз 6 + (6 + 4)

Короткий запис №1

Уранці — 6 літаків

Опівдні — ?, на 4 літаки більше

Короткий запис №2

Уранці — 6 літаків

Опівдні — 10 літаків

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки літаків вилетіло з аеродрому опівдні ?

2) Скільки літаків вилетіло з аеродрому вранці й опівдні?

Розв’язання

1) 6 + 4 = 10 (л.) – літаків вилетіло з аеродрому опівдні

2) 6 + 10 = 16 (л.) – літаків вилетіло з аеродрому вранці й опівдні

Відповідь: вранці й опівдні з аеродрому вилетіло 16 літаків

 

Завдання 3 Складена задача

На аеродром з польоту повернулися опівдні 10 літаків, а увечері — на 4 менше. Скільки всього літаків повернуло­ся опівдні й увечері?

Опівдні

Увечері

Всього

10 літаків

на 4 літаки менше

?

Короткий запис

Опівдні — 10 літаків

Увечері — ?, на 4 літаки менше

Всього — ?

Схема

Вираз 10 + (10 – 4)

Короткий запис №1

Опівдні — 10 літаків

Увечері — ?, на 4 літаки менше

Короткий запис №2

Опівдні — 10 літаків

Увечері — 6 літаків

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки літаків повернуло­ся увечері?

2) Скільки всього літаків повернуло­ся опівдні й увечері?

Розв’язання

1) 10 – 4 = 6 (л.) – літаків повернулося увечері

2) 10 + 6 = 16 (л.) – всього літаків повернуло­ся опівдні й увечері

Відповідь: опівдні й увечері повернулося 16 літаків

 

Завдання 4

36 + 20 = 56     7530 = 45    8970 = 29

9460 = 34      31 + 9 = 40     65 + 20 = 85

27 + 2 = 29       343 = 31     82 + 4 = 86

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 13

4 + 8 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

13 – 7 = 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6

 

Завдання 5

№1 має 2 прямих кути, №2 – 2 прямих кути, №3 (прямокутник) – 4 прямих кути, №4 (квадрат) – 4 прямих кути

 

Завдання 6  Задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків задача завжди має декілька способів розв’язування)

Оленка прочитала 4 казки зі збірки. Потім братик прочитав їй ще 6 казок, а мама — решту. Усього в збірці 20 казок. Скільки казок прочитала мама?

Оленка

Братик

Мама

Всього

4 казки

6 казок 

?

20 казок

Короткий запис

Оленка — 4 казки

Братик — 6 казок

Мама — ?

Всього — 20 казок

Схема

Розв’язання

20 – 4 – 6 = 10 (к.) – казок прочитала мама

 

2 спосіб

Спочатку порахуємо скільки разом прочитали Оленка і братик, а потім знайдемо решту казок, що прочитала мама, тоді

Короткий запис

Оленка і братик — ?, 4 казки і 6 казок

Мама — ?

Всього — 20 казок

Короткий запис

Оленка — 4 казки 

Братик — 6 казок

Всього (Оленка і братик) — ?

Мама — ?

Всього — 20 казок

Схема

Вираз   20 – (4 + 6)

Короткий запис №1

Оленка — 4 казки 

Братик — 6 казок

Всього — ?

Короткий запис №2

Оленка і братик — 10 казок

Мама — ?

Всього — 20 казок

План розв’язування

1) Скільки всього казок прочитали Оленка й братик?

2) Скільки казок прочитала мама?

Розв’язання

1) 4 + 6 = 10 (к.) – всього казок прочитали Оленка й братик

2) 20 – 10 = 10 (к.) – казок прочитала мама

 

3 спосіб

Порахуємо скільки разом прочитали мама і братик, а потім знайдемо скільки прочитала мама, тоді

Короткий запис

Мама — ?

Братик — 6 казок

Всього (Мама і братик) — ?   

Оленка — 4 казки

Всього — 20 казок

Схема

Вираз   (20 – 4) – 6

Короткий запис №1

Мама і братик — ?

Оленка — 4 казки

Всього — 20 казок

Короткий запис №2

Мама — ?

Братик — 6 казок

Всього — 16 казок

План розв’язування

1) Скільки казок прочитали мама й братик?

2) Скільки казок прочитала мама?

Розв’язання

1) 20 – 4 = 16 (к.) – казок прочитали мама й братик

2) 16 – 6 = 10 (к.) – казок прочитала мама

 

4 спосіб

Порахуємо скільки разом прочитали мама й Оленка, а потім знайдемо скільки прочитала мама, тоді

Короткий запис

Мама — ?

Оленка — 4 казки

Всього (Мама й Оленка) — ?  

Братик — 6 казок

Всього — 20 казок

Схема

Вираз   (20 – 6) – 4

Короткий запис №1

Мама й Оленка — ?

Братик — 6 казок

Всього — 20 казок

Короткий запис №2

Мама — ?

Оленка — 4 казки

Всього — 14 казок

План розв’язування

1) Скільки казок прочитали мама й Оленка?

2) Скільки казок прочитала мама?

Розв’язання

1) 20 – 6 = 14 (к.) – казок прочитали мама й Оленка

2) 14 – 4 = 10 (к.) – казок прочитала мама

Відповідь: мама прочитала 10 казок

 

Завдання 7

13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 7

15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 9

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14

19 – 10 = 9      19 – 9 = 10

32 + 10 = 42    32 – 10 = 22

� Між двома сусідніми поверхами будинку 20 сходинок. Скільки сходинок треба пройти Романові, щоб піднятися на четвертий поверх?

Міркуємо так

Короткий запис

1 поверх — 0 сходинок

2 поверх — 20 сходинок

3 поверх — 20 сходинок

4 поверх — 20 сходинок

Всього — ?

0 + 20 + 20 + 20 = 60 (с.) – сходинок треба пройти Романові, щоб піднятися на четвертий поверх

 

СТОРІНКА 73  Прямокутник

Завдання 1

Групи многокутників за кількістю кутів: чотирикутники (4 кути), шестикутник (6 кутів), семикутник (7 кутів)

Групи многокутників за кольором: зелені (семикутник, шестикутник) і білі (чотирикутники)

 

Завдання 2,3  №1 – чотирикутник (прямокутна трапеція), №2 – чотирикутник (паралелограм), №3 – прямокутник, №4 – чотирикутник (ромб), №5 – квадрат

Чотирикутники, у яких всі кути прямі: №3 (прямокутник), №5 (квадрат)

 

Завдання 4 Перевір, чи ці чотирикутники — прямокутники. Порівняй периметри

Міркуємо так

У чотирикутників усі кути прямі, тому вони є прямокутниками

У прямокутнику ABCD довжина АВ = 4 см, ширина ВС = 1 см

Р = 4 + 1 + 4 + 1 = 10 (см) – периметр прямокутника ABCD

У прямокутнику MNPO довжина ОР = 7 см, ОМ = 1 см

Р = 7 + 1 + 7 + 1 = 16 (см) – периметр прямокутника MNPO

16 – 10 = 6 (см) – на стільки сантиметрів більший периметр прямокутника MNPO, ніж прямокутника ABCD (на стільки сантиметрів менший периметр прямокутника ABCD, ніж прямокутника MNPO)

 

Завдання 5  У лісовій школі навчалося 20 лисичок, а зайчиків — на 5 менше. Білочок навчалося стільки, скільки лисичок та зайчиків разом. Скільки учнів у лісовій школі?

Лисички

Зайчики

Білочки

Всього

20 учнів

на 5 учнів більше, ніж лисичок

стільки ж, скільки лисичок і зайчиків разом

?

Короткий запис

Лисички — 20 учнів

Зайчики — ?, на 5 учнів менше, ніж лисичок

Всього (Лисички і зайчики) — ?

Білочки — стільки ж, скільки лисичок і зайчиків

Всього — ?

Схема

Вираз (20 + 20 – 5) + (20 + 20 – 5)

Короткий запис №1

Лисички — 20 учнів

Зайчики — ?, на 5 учнів менше

Короткий запис №2

Лисички — 20 учнів

Зайчики — 15 учнів

Всього (білочки) — ?

Короткий запис №3

Лисички — 20 учнів

Зайчики — 15 учнів

Білочки — 35 учнів

Всього — ?

План розв'язування

1) Скільки зайчиків у школі?

2) Скільки білочок у школі?

3) Скільки учнів у лісовій школі?

Розв’язання

1) 20 – 5 = 15 (з.) – зайчиків навчалося у школі

2) 20 + 15 = 35 (б.) – білочок навчалося у школі

3) 35 + 35 = 70 (уч.) – учнів у лісовій школі

Відповідь: у лісовій школі 70 учнів

 

Завдання 6

17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9

16 – 7 = 16 – 6 – 1 = 9

20 + 8 = 28     28 – 8 = 20

50 – 15 = 30 + (20 – 15) = 30 + 5 = 35

50 – 35 = 50 – 30 – 5 = 20 – 5 = 15

49 + 11 = 50 + 10 = 60

79 + 21 = 79 + 1 + 20 = 80 + 20 = 100

 

Завдання 7 Задача на знаходження суми

На зиму білка зробила в дуплі запаси: 20 грибів, 15 жолу­дів і 35 лісових горішків. Скільки харчів запасла білка?

Гриби

Жолуді

Лісові горішки

Всього

20 харчів

15 харчів

35 харчів

?

Короткий запис

Гриби — 20 харчів

Жолуді — 15 харчів

Горішки — 35 харчів

Всього — ?

Схема

Розв’язання

20 + 15 + 35 = 70 (х.) – харчів запасла білка

Відповідь: білка запасла 70 харчів  

 

Завдання 7

Прямокутник зі сторонами 4 см і 3 см

� Володя зайшов у ліфт на четвертому поверсі. Він піднявся на 2 поверхи, поговорив із другом, а потім проїхав ліфтом 3 поверхи. На якому поверсі міг вийти з ліфта Володя?

Міркуємо так

4 + 2 + 3 = 9 (п.) – поверх, якщо Володя піднявся уверх на 3 поверхи

4 + 2 – 3 = 3 (п.) – поверх, якщо Володя їхав вниз на 3 поверхи

Інші завдання дивись тут...