Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

Сторінка 55

Завдання 1  Складена задача (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У класі 15 учнів, з них 7 займаються карате, 5 — фут­болом, решта — художньою

гімнастикою. Скільки учнів займається художньою гімнастикою?

Короткий запис

Карате і футболом — ?, 7 учнів і 5 учнів

Гімнастикою — ?

Всього — 15 учнів

Вираз   15 – (7 + 5)

Короткий запис №1

Карате — 7 учнів

Футболом — 5 учнів

Всього — ?

Короткий запис №2

Карате і футболом — 12 учнів

Гімнастикою — ?

Всього — 15 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів займається карате і футболом?

2) Скільки учнів займається художньою гімнастикою?

Розв'язання

1) 7 + 5 = 12 (уч.) – всього учнів займається карате і футболом.

2) 15 – 12 = 3 (уч.) – учнів займається художньою гімнастикою.

2 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки учнів займається гімнастикою і футболом, а потім серед них гімнастикою, тоді

Короткий запис

Гімнастикою — ?

Футболом — 5 учнів

Всього (Гімнастикою і футболом) — ?

Карате — 7 учнів

Всього — 15 учнів

Вираз   (15 – 7) – 5

Короткий запис №1

Гімнастикою і футболом — ?

Карате — 7 учнів

Всього — 15 учнів

Короткий запис №2

Гімнастикою — ?

Футболом — 5 учнів

Всього — 8 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів займається гімнастикою і футболом?

2) Скільки учнів займається художньою гімнастикою?

Розв'язання

1) 15 – 7 = 8 (уч.) – всього учнів займається гімнастикою і футболом.

2) 8 – 5 = 3 (уч.) – учнів займається художньою гімнастикою.

3 спосіб

Спочатку дізнаємося скільки учнів займається гімнастикою і карате, а потім серед них гімнастикою, тоді

Короткий запис

Гімнастикою — ?

Карате — 7 учнів

Всього (Гімнастикою і карате) — ?

Футболом — 5 учнів

Всього — 15 учнів

Вираз   (15 – 5) – 7

Короткий запис №1

Гімнастикою і карате — ?

Футболом — 5 учнів

Всього — 15 учнів

Короткий запис №2

Гімнастикою — ?

Карате — 7 учнів

Всього — 10 учнів

План розв’язування

1) Скільки всього учнів займається гімнастикою і карате?

2) Скільки учнів займається художньою гімнастикою?

Розв'язання

1) 15 – 5 = 10 (уч.) – всього учнів займається гімнастикою і карате.

2) 10 – 7 = 3 (уч.) – учнів займається художньою гімнастикою.

4 спосіб  (виразом)

Карате

Футболом

Гімнастикою

Всього

7 учнів

5 учнів

?

15 учнів

 Короткий запис

Карате — 7 учнів

Футболом — 5 учнів

Гімнастикою — ?

Всього — 15 учнів

Схема

Розв'язання

15 – 7 – 5 = 3 (уч.) – учнів займається художньою гімнастикою.

Відповідь: художньою гімнастикою займається 3 учнів.

 

Завдання 2 Проста задача на віднімання

У класній кімнаті було 20 учнів, 10 пішли на заняття з фут­болу. Скільки учнів залишилося в класі?

Було

Пішли

Залишилось

20 учнів

10 учнів

?

Короткий запис

Було — 20 учнів

Пішло — 10 учнів

Залишилось — ?

Розв’язання

20 – 10 = 10 (уч.) – учнів залишилося в класі.

Відповідь: у класі залишилося 10 учнів.

 

Завдання 3 Проста задача на різницеве порівняння

У класі 10 дівчаток, 7 хлопчиків. Кого більше й на скільки?

Короткий запис

Дівчатка — 10 учнів, на ? більше

Хлопчики — 7 учнів

Розв’язання

10 > 7  дівчаток більше, ніж хлопчиків

10 – 7 = 3 (д.) – на стільки більше дівчаток, ніж хлопчиків.

Відповідь: на 3 дівчаток більше, ніж хлопчиків.

 

Завдання 4  Проста задача на зменшення на деяке число

У класі займаються футболом 15 учнів, а гімнастикою — на 2 учні менше. Скільки учнів займається гімнастикою?

Короткий запис

Футболом — 15 учнів

Гімнастикою — ?, на 2 учнів менше

Короткий запис

Футболом — 15 учнів

Гімнастикою — ?, стільки ж, але без 2 учнів

Розв’язання

15 – 2 = 13 (уч.) – учнів займається гімнастикою.

Відповідь: гімнастикою займається 13 учнів.

 

Завдання 5  Проста задача на знаходження від’ємника

У класі було 20 учнів. Після того як кілька учнів пішло на заняття з фізкультури, у класі залишилося 10 учнів. Скіль­ки учнів пішло на заняття з фізкультури?

Було

Пішли

Залишилось

20 учнів

?

10 учнів

Короткий запис

Було — 20 учнів

Пішло — ?

Залишилось — 10 учнів

Розв’язання

20 – 10 = 10 (уч.) – учнів пішло на заняття з фізкультури.

Відповідь: на заняття з фізкультури пішло 10 учнів.

 

Сторінка 56

Завдання 6  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Коли до класу повернулося 7 учнів з футболу їх стало 17. Скільки учнів було в класі спочатку?

Було

Повернулося

Стало

?

7 учнів

17 учнів

Короткий запис

Було — ?

Повернулося — 7 учнів

Стало — 17 учнів

Розв’язання

17 – 7 = 10 (уч.) – учнів було в класі спочатку.

Відповідь: спочатку в класі було 10 учнів.

 

Завдання 7 Проста задача на знаходження суми трьох доданків

4 учнів зі спортивного класу займаються карате, 6 учнів — футболом, решта 10 — гімнастикою. Скільки учнів у спор­тивному класі?

Карате

Футболом

Гімнастикою

Всього

4 учнів

6 учнів

10 учнів

?

Короткий запис

Карате — 4 учнів

Футболом — 6 учнів

Гімнастикою — 10 учнів

Всього — ?

Розв’язання

4 + 6 + 10 = 20 (уч.) – всього учнів у спортивному класі.

Відповідь: у спортивному класі 20 учнів.

 

Завдання 8 Складена задача на знаходження суми числа і різниці

У спортивному класі 8 футболістів, а гімнастів — на 2 менше. Скільки всього футболістів і гімнастів у класі?

Футболісти

Гімнасти

Всього

8 учнів

на 2 учні менше

?

Короткий запис

Футболісти — 8 учнів

Гімнасти — ?, на 2 учні менше

Всього — ?

Вираз   8 + (8 – 2)

Короткий запис №1

Футболісти — 8 учнів

Гімнасти — ?, на 2 учні менше

Короткий запис №2

Футболісти — 8 учнів

Гімнасти — 6 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гімнастів у класі?

2) Скільки всього футболістів і гімнастів у класі?

Розв’язання

1) 8 – 2 = 6 (г.) – гімнастів у класі.

2) 8 + 6 = 14 (уч.) – всього футболістів і гімнастів у класі.

Відповідь: у класі всього 14 футболістів і гімнастів.

 

Завдання 9 Проста задача на знаходження третього числа за сумою двох інших

У спортивному класі — 6 каратистів, 4 гімнастів, а фут­болістів — стільки, скільки каратистів і гімнастів разом. Скільки футболістів у класі?

Короткий запис

Каратисти — 6 учнів

Гімнасти — 4 вазонів

Футболісти — ?, стільки ж, скільки з синіми і червоними разом

Розв’язання

6 + 4 = 10 (ф.) – футболістів у класі.

Відповідь: у класі 10 футболістів.

 

Завдання 10 Складена задача на зменшення на деяке число і знаходження суми

У класі 10 футболістів, каратистів — на 6 менше, а гім­настів — на 2 менше, ніж каратистів. Скільки каратистів і скільки гімнастів у класі? Скільки всього учнів у класі?

Короткий запис

Футболісти — 10 учнів

Каратисти — ?, на 6 учнів менше, ніж футболістів

Гімнасти — ?, на 2 учнів менше, ніж каратистів

Всього — ?

Короткий запис №1

Футболісти — 10 учнів

Каратисти — ?, на 6 учнів менше

Короткий запис №2

Каратисти — 4 учні

Гімнасти — ?, на 2 учнів менше

Короткий запис №3

Футболісти — 10 учнів

Каратисти — 4 учні

Гімнасти — 2 учні

Всього — ?

Розв’язання

1) 10 – 6 = 4 (к.) – каратистів у класі.

2) 4 – 2 = 2 (г.) – гімнастів у класі.

3) 10 + 4 + 2 = 16 (уч.) – учнів у класі.

Відповідь: у класі 16 учнів.

 

Завдання 11 Складена задача на знаходження суми числа і суми

У класі 8 футболістів, а гімнастів – на 2 більше. Скільки гімнастів і футболістів у класі?

Футболісти

Гімнасти

Всього

8 учнів

на 2 учні більше

?

Короткий запис

Футболісти — 8 учнів

Гімнасти — ?, на 2 учні більше

Всього — ?

Вираз   8 + (8 + 2)

Короткий запис №1

Футболісти — 8 учнів

Гімнасти — ?, на 2 учні більше

Короткий запис №2

Футболісти — 8 учнів

Гімнасти — 10 учнів

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки гімнастів у класі?

2) Скільки всього футболістів і гімнастів у класі?

Розв’язання

1) 8 + 2 = 10 (г.) – гімнастів у класі.

2) 8 + 10 = 18 (уч.) – всього футболістів і гімнастів у класі.

Відповідь: у класі всього 18 футболістів і гімнастів.

 

Завдання 12 Проста задача на різницеве порівняння

Коли на тренування пішло 7 учнів, у класі залишилося 9 учнів. На скільки більше учнів було (залишилося) в класі, ніж на тре­нуванні?

Короткий запис

Учнів пішло — 7 учнів

Учнів залишилося — 9 учнів, на ? більше

Розв’язання

9 – 7 = 2 (уч.) – на стільки більше учнів залишилося в класі, ніж було на тре­нуванні.

Відповідь: на 2 учнів більше було в класі, ніж на тренуванні.

Інші завдання дивись тут...