Урок 69. Чесноти школяра.

Спільнокореневі слова.

Праця, працювати працівник.

Шана, шанувати, шановний.

 

Прочитай уголос слова, що позначають чесноти школяра, інші прочитай мовчки.

Працьовитий - ледачий. 

Вихований - нечемний. 

Чистий - брудний. 

Мовчазний - говіркий.

 

         УКРАЇНСЬКІЙ ДИТИНІ.

Учися, дитино, бо вчитися треба! 

Учися, голубко, хай розум не спить, 

Хай серце, і воля, і дух росте в силу, 

Хай книжка розкрита любові навчить. 

Учися, дитино, Бог буде з тобою, 

З любов'ю тебе шануватиме світ; 

Учися, щоб сіять добро поміж люди, - 

І житимеш вічно, не згине твій слід! 

Учися, дитино, бо вчитися треба,

Шукай сонця правди, хай розум не спить: 

Того, що навчишся, - воді не розлити, 

Не взяти розбоєм, вогнем не спалить!             (Марійка Підгірянка)

Які найголовніші цінності в житті людини? 

Найголовніші цінності – розум, добро, пам'ять. 

Для чого дитині необхідно вчитися? 

Дитині необхідно вчитися для того, щоб краще пізнати оточуючий світ, не робити помилок, розкрити усі свої таланти, досягти мети у житті, робити добро та заслужити повагу інших. 

Прочитай ще раз останні два рядки, поясни, як ти їх розумієш. 

Того, що навчишся, - воді не розлити, не взяти розбоєм, вогнем не спалить!   

Знання завжди із людиною, вони допомагають жити. 

Чи близькі ці слова до змісту прислів'я: «Вміти - за плечима не носити»?

Останні два рядки близькі за змістом до прислів'я, адже чим більше людина знає, тим легше їй у житті. 

 

Запам'ятай! 

 

Російською мовою

Українською мовою

Роботящий

працьовитий

воспитанный

вихований

чрезмерно

занадто

задиристо

задерикувато

молчаливый

мовчазний