Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до зошита для самостійних та тематичних

контрольних робіт 

"МАТЕМАТИКА 5 клас" Істера О. С. 

НОВА ПРОГРАМА, 2013, 2018 рік

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не для використання на інших сайтах!

Самостійна робота №1. Сторінки 3 – 4. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел

Самостійна робота №2. Сторінки 5 – 6. Додавання і віднімання натуральних чисел   

Тематична контрольна робота № 1. Сторінки 7 – 10. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел   

 

Самостійна робота №3. Сторінки 11 – 12. Множення натуральних чисел. Властивості множення   

Самостійна робота №4. Сторінки 13 – 14. Степінь натурального числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею   

Тематична контрольна робота № 2. Сторінки 15 – 18. Множення і ділення натуральних чисел. Степінь натурального числа. Ділення з остачею 

 

Самостійна робота № 5. Сторінки 19 – 20. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння

Самостійна робота № 6. Сторінки 21 – 22. Текстові задачі. Розв'язування задач за допомогою рівнянь 

Тематична контрольна робота № 3. Сторінки 23 – 26. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачі

 

Самостійна робота № 7. Сторінки 27 – 28. Комбінаторні задачі. Вправи на всі дії з натуральними числами 

Самостійна робота № 8. Сторінки 29 – 30. Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь. Шкала

Тематична контрольна робота № 4. Сторінки 31 – 34. Комбінаторні задачі. Задачі на всі дії з натуральними числами. Координатний промінь.

 

Самостійна робота № 9. Сторінки 35 – 36. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Многокутник. Трикутник. Прямокутник. Квадрат

Самостійна робота № 10. Сторінки 37 – 38. Рівні фігури. Площі прямокутника і квадрата. Прямокутний. Паралелепіпед. Куб

Тематична контрольна робота № 5. Сторінки 39 – 46. Прямокутник і його площа. Прямокутний паралелепіпед. Куб

 

Самостійна робота № 11. Сторінки 47 – 48. Звичайні дроби. Порівняння дробів. Правильні і неправильні дроби

Самостійна робота № 12. Сторінки 49 – 50. Мішані числа. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками та мішаних чисел

Тематична контрольна робота № 6. Сторінки 51 – 54. Звичайні дроби 

 

Самостійна робота № 13. Сторінки 55 – 56. Десяткові дроби. Порівняння десяткових дробів

Самостійна робота № 14. Сторінки 57 – 58. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробів

Тематична контрольна робота № 7. Сторінки 59 – 62. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів

 

Самостійна робота № 15. Сторінки 63 – 64. Множення десяткових дробів

Самостійна робота № 16. Сторінки 65 – 66. Ділення на натуральне число і на десятковий дріб  

Тематична контрольна робота № 8. Сторінки 67 – 74. Множення і ділення десяткових дробів

 

Самостійна робота № 17. Сторінки 75 – 76. Відсотки. Задачі на відсотки.

Самостійна робота № 18. Сторінки 77 – 78. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з числами

Тематична контрольна робота № 9. Сторінки 79 – 86 Відсотки. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з десятковими дробами

Тематична контрольна робота № 10. Сторінки 87 – 94 Підсумкова контрольна робота за 5 клас 

Інші ГДЗ дивись тут...