КРОК 13
Завдання 169
21 : 7 = 3
32 : 4 = 8
45 : 9 = 5
48 : 6 = 8
56 : 7 = 8
81 : 9 = 9

Завдання 170

22 : 7 = 3 (ост. 1)
49 : 6 = 8 (ост. 1)
34 : 4 = 8 (ост. 2)
58 : 7 = 8 (ост. 2)
49 : 9 = 5 (ост. 4)
84 : 9 = 9 (ост. 3)

Завдання 171

11 : 2 = 5 (ост. 1)
7 : 3 = 2 (ост. 1)
11 : 3 = 3 (ост. 2)
11 : 5 = 2 (ост. 1)
15 : 4 = 3 (ост. 3)
14 : 3 = 4 (ост. 2)

Завдання 172

28 : 9 = 3 (ост. 1)
29 : 9 = 3 (ост. 2)
30 : 9 = 3 (ост. 3)
31 : 9 = 3 (ост. 4)
32 : 9 = 3 (ост. 5)
33 : 9 = 3 (ост. 6)
34 : 9 = 3 (ост. 7)
35 : 9 = 3 (ост. 8)

Завдання 173

11 : 4 = 2 (ост. 3)
• 4 + 3 = 11
9 : 2 = 4 (ост. 1)
• 2 + 1 = 9
11 : 3 = 3 (ост. 2)
• 3 + 1 = 11
17 : 4 = 4 (ост. 1)
• 4 + 1 = 17

Завдання 174

38 : 4 = 9 (ост. 2)
 4 + 2 = 38
50 : 8 = 6 (ост. 2)
 8 + 2 = 50
62 : 9 = 6 (ост. 8)
 9 + 8 = 62
61 : 7 = 8 (ост. 5)
 7 + 5 = 61

Завдання 175

Зліпили 30 вареників. У кожен вареник поклали по 3 вишні. Скільки було вишень, якщо залишилася лише одна вишня?
Розв'язання
 30 + 1 = 91 (в.)
Відповідь: було 91 вишня.

 

Завдання 176
9 : 3 = 3
60 : 3=20
8 : 2 = 4
50 : 5=10
6 : 3 = 2
900 : 3=30
5 : 5 = 1
800 : 2=400
90 : 3 = 30
600 : 3=200
80 : 2 = 40
500 : 5=100

Завдання 177

Якщо х = 25, тоді 55 + х = 55 + 25 = 80
Якщо х = 26, тоді 55 + х = 55 + 26 = 81
Якщо х = 29, тоді 55 + х = 55 + 29 = 84
Якщо у = 34, тоді 55 – у = 55 – 34 = 21
Якщо у = 35, тоді 55 – у = 55 – 35 = 20
Якщо у = 37, тоді  55 – у, 55 – 37 = 18

 

Завдання 178
Мрійниця сплела вінок із ромашок, волошок та маків. Скільки всього квітів у вінку, якщо маків 6, ромашок у 3 рази більше, а волошок — на 5 більше, ніж маків?
Короткий запис
Маків  6 кв.
Ромашок 
 ?, у 3 р. більше, ніж маків
Волошок 
 ?, на 5 більше, ніж маків
Разом кв.  ?
Розв'язання
1) 6 • 3 = 18 (кв.) 
– ромашок
2) 6 + 5 = 11 (кв.) 
 волошок
3) 6 + 18 
= 24 (кв.) – ромашок і волошок разом
4) 24 + 11 = 35 (кв.)
Відповідь: у вінку 35 квіток
.

 

Завдання 179
Для дитячого клубу закупили на 180 грн 9 альбомів, а на 240 грн — 6 тюбиків фарби. Що дорожче: тюбик фарби чи альбом і на скільки?
Розв’язання
1) 180 : 9 = 20 (грн)  ціна альбому
2) 240 : 8 = 30 (грн)  ціна фарби
3) 30 – 20 = 10 (грн)
Відповідь: фарба коштує дорожче на 10 гривень.

 

Завдання 180
Біла коза посадила 45 кущиків капусти по 9 у кожному ряду. Чорна коза посадила 56 кущиків — по 8 у кожному ряду. Маленьке козенятко посадило 2 ряди по 5 кущиків. Дайте відповіді на такі запитання:
1. Скільки кущів капусти посадило козенятко?
5 • 2 = 10 (к.)
2. Скільки всього кущів капусти посадили?
45 + 56 + 10 = 111 (к.)
3. Скільки рядків посадила Біла коза?
45 : 9 = 5 (р.)
4. Скільки рядків посадила Чорна коза?
56 : 8 = 7 (р.).

 

Завдання 181
Сформулюй кілька своїх запитань до задачі.
Скільки кущів капусти посадили Біла і Чорна кози разом?
На скільки більше кущів капусти посадила Чорна коза, ніж Біла?
На скільки менше кущів капусти посадило козенятко, ніж Біла і Чорна кози разом?

 

Завдання 182
Трикутник не має осі симетрії. Більше 1, окрім серця.
 

КРОК 14 

Завдання 183 Ділення з остачею
11 : 10 = 1 (ост. 1)
31 : 10 = 3 (ост. 1)

 

Завдання 184
На трьох ділянка посадили 210 саджанців. Скільки саджанців росте на третій ділянці, якщо на першій — 73, а на другій — 77?
Короткий запис
Разом — 210 с.
І — 73 с.
ІІ — 77 с.
ІІІ — ?
Розв’язання
1) 73 + 77 = 150 (с.) – на двох перших ділянках
2) 210  150 = 60 (с.) – на третій ділянці
Відповідь: на третій ділянці росте 60 саджанців.

 

Завдання 185
У трьох третіх класах навчається 86 учнів. У 3-А навчається 28 учнів, а у 3-В — 30. Скільки учнів у 3-Б класі?
Короткий запис
Всього  86 уч.
У 3-А  28 уч.
У 3-В  30 уч.
У 3-Б  ? уч.
Розв’язання
1) 28 + 30 = 58 (уч.) – у 3-А і 3-Б разом
2) 86  58 = 28 (уч.)
Відповідь: у 3-Б класі 28 учнів.

 

Завдання 185
У вівторок Музей води відвідало 120 учнів, а в середу — 180. Скільки учнів відвідало музей у четвер, якщо за 3 дні разом їх було 450?
Короткий запис
Разом  450 уч.
У вівторок  120 уч.
У середу  180 уч.
У четвер  ? уч.
Розв’язання
1) 120 + 180 = 300 (уч.) – у вівторок і середу разом
2) 450 – 300 = 150 (уч.)
Відповідь: у четвер музей відвідало 150 учнів.

 

Завдання 187
За 3 предмети заплатили 240 грн. Два з них коштують по 80 грн. Знайдіть вартість третього.
Розв'язання
1) 80 • 2 = 160 (грн) – коштують два предмети разом
3) 240  160 = 80 (грн.)
Відповідь: вартість третього предмета 80 гривень.

 

Завдання 188
Склади і розв’яжи обернену задачу, у якій потрібно дізнатися загальну суму. Два предмети коштують по 80 грн, а вартість третього — 90 грн.  Знайдіть вартість 3 предметів разом.
Розв'язання
1) 80 • 2 = 160 (грн) – коштують два предмети разом
3) 160 + 90 = 250 (грн)
Відповідь: вартість 3 предметів 250 гривень.

 

Завдання 189 Прочитай задачу і склади подібну про грошові розрахунки.
За перші дві пачки зошитів разом заплатили 90 грн, а за  другу і третю разом  85 грн. Скільки коштує третя пачка зошитів, якщо за першу пачку заплатили 50 грн?
Короткий запис
І — 50 грн
І і ІІ — 90 грн
ІІ і ІІІ — 85 грн
ІІІ — ?
Розв’язання
1) 90  50 = 40 (грн)  II пачка
2) 85  40 = 45 (грн)
Відповідь: за третю пачку зошитів заплатили 45 гривень.

 

Завдання 190
На перших двох машинах перевозили 45 велосипедів, а на другій і третій — 60. Скільки велосипедів перевозили на першій машині, якщо на третій їх було 33?
Короткий запис
І і ІІ — 45 в.
ІІ і ІІІ — 60 в.
ІІІ — 33 в.
І — ?
Розв’язання
1) 60  33 = 27 (в.)  на II машині
2) 45  27 = 18 (в.)
Відповідь: на першій машині перевозили 18 велосипедів.

 

Завдання 191
Продовження... Скільки велосипедів перевозили на трьох машинах разом? На скільки більше велосипедів було на третій машині, ніж на другій?
Розв’язання
1) 18 + 27 + 33 = 78 (в.)  разом
2) 33  27 = 6 (в.)
Відповідь: разом перевозили 78 велосипедів; на 6 велосипедів більше було на третій машині.

 

Завдання 192
Прочитай задачу і склади подібну про розваги на канікулах.
На трьох атракціонах покаталося 322 дітей. Скільки дітей покаталися на кожному атракціоні, якщо на першому і другому — 198, на другому і третьому — 236?
Розв’язання
1) 322 – 198 = 124 (д.) – на третьому атракціоні
2) 322 – 236 = 86 (д.) – на першому атракціоні
3) 124 + 86 = 210 (д.) – на третьому і першому разом
4) 322 – 210 = 112 (д.)
Відповідь: на першому атракціоні покаталося 86 дітей, на другому — 112 дітей, а на третьому — 124 дитини.

 

Завдання 193
За 3 бандани для триголового дракона продавець просив 999 срібних монет. Бандани для двох перших голів коштують 665 монет, для другої і третьої — 634. Яка вартість кожної бандани?
Розв’язання
1) 999  665 = 334 (м.)  за третій бандан
2) 999  634 = 365 (м.)  за перший бандан
3) 334 + 365 = 699 (м.)  за перший і третій бандани
4) 999  699 = 300 (м.)
Відповідь: за перший бандан  365 монет, за другий бандан  300 монет, за третій бандан  334 монет.

 

Завдання 194
Продовження ... Чи купить дракон ці бандани, якщо кожна з голів вимагає, щоб її бандана не була дешевшою від інших на 30 монет? Так, купить.