КРОК 19
Завдання 239
Скільки вершин має кожна фігура? А разом?
Куля має 0 вершин, піраміда  5, куб  8, четверта фігура  6, п'ята фігура — 6, конус — 1, разом усіх вершин: 26

 

Завдання 240, 241
100 + 20 = 120
100 + 30 = 130
100 + 40 = 140
100 + 50 = 150
100 + 500 = 600
500 + 20 = 520
500 + 30 = 530
500 + 40 = 540
500 + 50 = 550
500 + 500 = 1000
10 • 2 = 20
10 • 3 = 30
10 • 4 = 40
10 • 5 = 50
10 • 10 = 100
100 • 2 = 200
100 • 3 = 300
100 • 4 = 400
100 • 5 = 50
100 • 10 = 1000
Завдання 242
Склади сервіз для ляльки та встанови його вартість.
5 • 5 + 15 • 5 + 30 = 25 + 75 + 30 = 130 (грн).

 

Завдання 243
Правильно.

 

Завдання 244
21 • 4 = (20 + 1) • 4 = 20 • 4 + 1 • 4 = 80 + 4 = 84
54 • 3 = (50 + 4) • 3 = 50 • 3 + 4 • 3 = 150 + 12 = 162
34 • 5 = (30 + 4) • 5 = 30 • 5 + 4 • 5 = 150 + 20 = 170
32 • 7 = (30 + 2) • 7 = 30 • 7 + 2 • 7 = 210 + 14 = 224
38 • 2 = (30 + 8) • 2 = 30 • 2 + 8 • 2 = 60 + 16 = 76

 

Завдання 245
Маленький тенісний контейнер містить 12 кульок, а тенісний кошик — 90. Чи помістяться кульки із 7 маленьких контейнерів у тенісний кошик?
Розв’язання
12 • 7 = (10 + 2) • 7 = 10 • 7 + 2 • 7 = 70 + 14 = 84 (к.)
84 < 90
Відповідь: помістяться.

 

Завдання 246
Одне колесо для велосипеда має 32 спиці. Скільки спиць потрібно, щоб виготовити колеса для трьох велосипедів?
Розв’язання
32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96 (сп.)
Відповідь: потрібно 96 спиць.

 

Завдання 247
Столяр робить за день 25 деталей, а його помічник — 12. Скільки деталей вони можуть зробити разом за 3 дні? А за 5?
Розв'язання:
1) 25 + 12 = 37 (д.) – за 1 день
2) 37 • 3 = 30 • 3 + 7 • 3 = 90 + 21 = 111 (д.) – за 3 дні
3) 37 • 5 = 30 • 5 + 7 • 5 = 150 + 35 = 185 (д.) – за 5 днів
Відповідь: можуть зробити 111 деталей і 185 деталей.

 

Завдання 248 Рівняння
8 + х = 32
х = 32 - 8
х = 24
70  х = 56
х = 70  56
х = 14
х  6 = 48
х = 48 + 6
х = 54
19 + х = 27
х = 27  19
х = 8
8 • х = 2
х = 32 : 8
х = 4
7 • х = 56
х = 56 : 7
х = 8
х • 6 = 48
х = 48 : 6
х = 8
9 • х = 27
х = 27 : 9
х = 3
Завдання 249
а) перший доданок 20, а другий є добутком чисел 10 і 90;
20 + 10 • 90 = 20 + 900 = 920
б) зменшуване 408, а від’ємник є добутком чисел 24 і 7;
408  24 • 7 = 408  308 = 100
в) частку чисел 81 і 9 збільшити в 9 разів
81 : 9 • 9 = 9 • 9 = 81

 

Завдання 250
 Діаграма відображає кількість учнів 3-х класів, які займаються плаванням, тенісом і футболом. Проаналізуй діаграму і дай відповіді на запитання:
1. Займається тенісом: у 3-А  7 учнів, 3-Б  8 учнів, 3-В  5 учнів.
2. Плаванням займається найбільше учнів у 3-В класі
3. Футболом займається найменше учнів у 3-Б класі
4. У 3-х класах займаються плаванням 15 учнів (5 + 4 + 6 = 15)

 

Завдання 251
Склади свої запитання за діаграмою для сусіда по парті.
1. Скільки учнів у кожному класі займається футболом?
2. У якому класі тенісом займається найбільше учнів?
3. У якому класі плаванням займається найменше учнів?
4. Скільки всього учнів 3-х класів займаються футболом?

 

Завдання 252
 200 > 500
100  1 > 10
13  3 > 40, 13  3 = 39
33  3 > 90
50 > 25  2, 25  2 = 50
80 > 27  3, 27  3 = 81
Завдання 253
Посіяли 180 кг проса, ячменю — у 3 рази більше, ніж проса, а кукурудзи — у 2 рази більше, ніж ячменю і проса разом. Скільки посіяли кукурудзи??

Короткий запис
Проса  180 кг
Ячменю  ?, у 3 р. більше, ніж проса
Кукурудзи  ?, у 2 р. більше, ніж проса і ячменю разом

Розв'язання
1) 180 • 3 = 540 (кг) – ячменю
2) 180 + 540 = 720 (кг) – проса і ячменю разом
3) 720 • 2 = 1440 (кг)
Відповідь: посіяли 1440 кілограмів кукурудзи.

 

Завдання 254
Тобі наснився сон — кількість уроків математики збільшили удвічі. Порахуй, скільки тепер у тебе буде уроків математики на тиждень? А на місяць?
Розв'язання
Щотижня є 4 уроки математики, місяць має 4 тижні.
4 • 2 = 8 (ур.)  стало кожного тижня
8 • 4 = 32 (ур.) 
Відповідь: тепер кожного тижня буде по 8 уроків математики, а на місяць  32 уроки.

 

Завдання 255
Зображений на малюнку фрагмент грецького орнаменту, що має назву «меандр», схожий на ламану, яка містить 72 ланки. Для оздоблення вітрини потрібен фрагмент у 6 разів довший. Скільки ланок міститиме фрагмент орнаменту, що прикрашатиме вітрину?
Короткий запис
1 фр. - 72 л.
6 фр. - ?
Розв'язання
72  6 = 432 (л.)
Відповідь: фрагмент орнаменту буде мати 432 ланки.

 

Завдання 256
Намалюй 20 ланок меандру.

КРОК 20 

Завдання 257
(а • b) • с = а • (b • с)  сполучний закон множення
а + b = b + а  переставний занок додавання
а • b = b • а  переставний закон множення
(а + b) • с = а • с + b • с — розподільний закон множення

 

Завдання 258
15 • 4 = (10 + 5) • 4 = 10 • 4 + 5 • 4 = 40 + 20 = 60
100 • 3 = 300
5 • (17 + 3) = 5 • 20 = 100
9 • 7 = 7 • 9 = 63
(99 + 1) • 5 = 100 • 5 = 500

 

Завдання 259
За одну секунду хлопчик пробігає відстань у 5 м. Скільки метрів він пробіжить за 20 с?
Розв'язання
5 • 20 = 100 (м)
Відповідь: хлопчик пробіжить 100 метрів.

 

Завдання 260
2 • 43 = 43 • 2 = (40 + 3) • 2 = 40 • 2 + 3 • 2 = 80 + 6 = 86
3 • 32 = 32 • 3 = (30 + 2) • 3 = 30 • 3 + 2 • 3 = 90 + 6 = 96
4 • 21 = 21 • 4 = (20 + 1) • 4 = 20 • 4 + 1 • 4 = 80 + 4 = 84
5 • 11 = 11 • 5 = (10 + 1) • 5 = 10 • 5 + 1 • 5 = 50 + 5 = 55
6 • 18 = 18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 10 • 6 + 8 • 6 = 60 + 48 = 108
7 • 29 = 29 • 7 = (20 + 9) • 7 = 20 • 7 + 9 • 7 = 140 + 63 = 203

 

Завдання 261
На газоні розпустилося 20 квіток барвінку. Скільки пелюсток на усіх квітках разом?
5 • 20 = 100 (п.)  на барвінках
На клумбі зацвіло 12 квіток нарцисів. Скільки пелюсток на усіх нарцисах разом?
6 • 12 = 72 (п.)  на нарцисах
На кущі розпустилося 15 квіток рапсу. Скільки пелюсток на усіх квітках куща разом?
4 • 15 = 60 (п.)  на кущах рапсу

 

Завдання 262
На змаганнях у першому запливі брало участь 5 човнів по 4 спортсмени в кожному. У другому запливі брало участь 6 човнів також по 4 спортсмени в кожному. Скільки всього спортсменів брало участь у двох запливах?
Розв’язання
1-й спосіб
 (5 + 6) = 44 (с.)
1) 5 + 6 = 11 (ч.) – у двох запливах разом
2)  11 = 44 (с.)
2-й спосіб
 4 + 6  4 = 44 (с.)
1)  4 = 20 (с.) – у першому запливі
2)  4 = 24 (с.) – у другому запливі
3) 20 + 24 = 44 (с.)
Відповідь: 44 спортсмени.

 

Завдання 263
 (3 + 4) = 5  7 = 35
 (3 + 4) = 5  3 + 5  4 = 15 + 20 = 25

 

Завдання 264
12 • (3 + 7) = 12 • 10 = 120
4 • (30 + 5) = 4 • 30 + 4 • 5 = 120 + 20 = 140
8 • (22 + 8) = 8 • 30 = 240
3 • (300 + 20) = 3 • 300 + 3 • 20 = 900 + 60 = 960

 

Завдання 265
За два дні зібрали 800 кг помідорів. Скільки кілограмів помідорів зібрали першого дня, якщо другого дня  300 кг?
х + 300 = 800
х = 800 – 300
х = 500
Відповідь: першого дня зібрали 500 кілограмів помідорів.

 

Завдання 266
У казковій країні всі товари мають ціну 7 сонечок. Принцеса придбала 25 чарівних паличок, а принц — 32 м’ячі. Знайди вартість покупки кожного.
7 • 25 = 7 • (20 + 5) = 140 + 35 = 175 (с.) – вартість покупки принцеси
7 • 32 = 7 • (30 + 2) = 210 + 14 = 224 (с.) – вартість покупки принца

 

Завдання 267
Щоб прикрасити залу, виготовили 4 гірлянди, на кожній з яких було по 52 кольорових трикутники. Скільки трикутників знадобилося для всіх гірлянд?
Розв’язання
52 • 4 = 208 (т.)
Відповідь: знадобилося для всіх гірлянд 208 трикутників.

 

Завдання 268
У класі 27 учнів. У кожного на парті 6 цеглинок лего. Скільки всього цеглинок лего у класі?
Розв'язання
6 • 27 = 162 (ц.)
Відповідь: у класі 162 цеглинки лего.

 

Завдання 269
Скільки квартир у 16-поверховому будинку, якщо на кожному поверсі, крім першого, 6 квартир? А якщо під’їздів 2?
Розв'язання
6 • 15 = 90 (кв.)  в одному під'їзді
90 • 2 = 180 (кв.)  в двох під'їздах
Відповідь: в одному під'їзді 90 квартир, а в двох таких під'їздах 180 квартир.

 

Завдання 270
Накресли ламану, довжину якої можна знайти за допомогою виразу: 20 мм  4 + 50 мм. Знайди її довжину у сантиметрах.
20 мм  4 + 50 мм = 80 мм + 50 мм = 130 мм = 13 см