КРОК 50
Завдання 663
Зафарбовані частини фігур: 1, 1, 2, 3, 2, 3
Незафарбовані частини фігур: 2, 3, 2, 1, 2, 1

 

Завдання 664 Установи, які із тверджень хибні.
• Половина центнера — це 50 кілограмів.
• Чверть метра — це 25 сантиметрів.
• Третина доби — це 20 хвилин.
• Половина кілограма — це 500 грамів.
• Десята частина дециметра — це 1 метр.
• Три чверті години — це 45 хвилин.

 

Завдання  665 Дроби
1/2 — одна друга
1/3 — одна третя
1/4 — одна четверта
2/3 — дві третіх
3/4 — три четвертих

 

Завдання 666
Зафарбовано одну частину кожного круга.

 

Завдання 667 Продовження ...
1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/8, 1/6

 

Завдання 668 Обчисліть добутки
 321 = 3 • (300 + 20 + 1) = 900 + 60 + 3 = 963
 132 = 4 • (100 + 30 + 2) = 400 + 120 + 8 = 528
 126 = 3 • (100 + 20 + 6) = 300 + 60 + 18 = 378
 125 = 6 • (100 + 20 + 5) = 600 + 120 + 30 = 750
 173 = 5 • (100 + 70 + 3) = 500 + 350 + 15 = 865

 

Завдання 669
Електропотяг від станції А проїхав 55 км до станції С. До кінцевої станції В йому залишилося проїхати відстань у 2 рази довшу, ніж він уже проїхав. Яка довжина усього маршруту електропотяга від станції А до станції В?
Розв'язання
1) 55  2 = 110 (км)  відстань від станції С до станції В
2) 110 + 55 = 165 (км)
Відповідь: довжина усього маршруту від станції А до станції В 165 кілометрів.

 

Завдання  670
Накресли прямокутник зі сторонами 3 і 4 клітинки. Розбий його на 12 рівних частин. Зафарбуй різними кольорами частини квадрата, що відповідають дробам 1/3 і 1/4

 

Завдання  671
Продовження... Запиши дробом частину прямокутника, що залишилася незафарбованою. 2/3, 3/4

 

КРОК 51
Завдання 672
Установи відповідність між фігурами, що поділені на однакову кількість частин. Які дроби їм відповідають?
Рис. 1 і 5 відповідає дріб 1/3
Рис. 2 і 4 відповідає дріб 1/1=1
Рис. 3 і 6 відповідає дріб 1/2

 

Завдання 673 Назви чисельник і знаменник дробів.
1/2 (чисельник — 1, знаменник  2)
1/3 (чисельник — 1, знаменник  3)
1/4 (чисельник — 1, знаменник  4)
2/3 (чисельник — 2, знаменник  3)
3/4 (чисельник — 3, знаменник  4)

 

Завдання 674 Прочитай дроби і склади розповідь до кожного малюнка.
1/2 (одна друга)1/2 (одна друга). 1/2 = 1/2 Дроби рівні.
1/4 (одна четверта)3/4 (три четвертих). 1/4 < 3/4
1/3 (одна третя)2/3 (дві третіх). 1/3 < 2/3

 

Завдання 675
Ціле поділили на 5, 7, 9 і 15 рівних частин. Як називають одну частину в кожному з випадків? Назви її у вигляді дробу.
1/5 (одна п'ята), 1/7 (одна сьома), 1/9 (одна  дев'ята), 1/15 (одна п'ятнадцята)

 

Завдання 676 Розглянь малюнки і порівняй дроби.
1/2 > 1/3
1/4 < 1/2
1/6 < 1/3
1/4 > 1/6
Завдання 677 Склади ще кілька правильних нерівностей за малюнком.
1/2 > 1/4
1/3 < 1/2
1/6 < 1/2
1/3 > 1/4
Завдання 678 Порівняй дроби, використовуючи малюнок.
1/6 < 1/3
1/3 < 1/2
1/6 < 1/2
Завдання 679 
Запиши дріб, у якого чисельник дорівнює 1, а знаменник:
на 3 більший за чисельник; 1/4
у 5 разів більший за чисельник. 1/5

 

Завдання 680 
Продовження... 1/4 > 1/5

 

Завдання 681 Виконай дії.
864 + 26 = 890
590 – 165 = 425
725 + 89 = 814
Завдання 682

Перший муляр за 5 хвилин поклав 55 цеглин, а другий — 35 цеглин. 

1. Скільки цеглин клав перший муляр за 1 хвилину?
55 : 5 = 11 (ц.)
2. Скільки цеглин клав другий муляр за 1 хвилину?
35 : 5 = 7 (ц.)
3. На скільки менше цеглин клав другий муляр за 1 хвилину, ніж перший?
11 – 7 = 4 (ц.)
4. Скільки цеглин вони покладуть за 10 хвилин, якщо працюватимуть разом?
1) 11 + 7 = 18 (ц.)  за 1 хв покладуть разом
2) 18  10 = 180 (ц.)  за 10 хв покладуть разом

 

КРОК 52
Завдання 683
На скільки частин поділили коло? Вісім, дев'ять і дванадцять
Яку частину зафарбували? 1/8, 5/8, 6/9, 7/12

 

Завдання  684
Як поділити одне яблуко між двома сестричками? Поділити яблуко навпіл і дати кожній одну частину.
А якщо сестричок 4? Поділити яблуко на чверть частин і дати кожній одну частину.

 

Завдання 685
Як поділити 2 яблука між 4 друзями? Кожне яблуко поділити навпіл і дати кожному з друзів одну частину.
Яку частину отримає кожен? 1/2

 

Завдання 686
Як поділити 3 яблука між 4 друзями? Розглянь малюнок і поясни. Кожне яблуко поділити на 4 частини, одержимо 12 частин і дати кожному по 3 частини.

 

Завдання 687 Як називають:
• 7 частину тижня; день
• 10 частину метра; дециметр
• 24 частину доби; година
• 100 частину центнера; кілограм
• 60 частину хвилини; секунда
• 10 частину сантиметра? міліметр

 

Завдання 688 Як знайти 10 частину числа?
250 : 10 = 25
30 : 10 = 3
700 : 10 = 70
550 : 10 = 55
10 : 10 = 1
90 : 10 = 9

 

Завдання 689
На скільки частин поділили кожен круг? На 5 частин
Які дроби відповідають фіолетовим частинам на кожному крузі? 1/5, 2/5
Який із цих дробів більший? 2/5 > 1/5

 

Завдання 690
Продовження ... Які дроби відповідають зеленим частинам на кожному крузі? 4/5, 3/5
Який із цих дробів більший? 4/5 > 3/5

 

Завдання 691
Які дроби зі знаменником 6 можна скласти за цими малюнками? 1/6, 3/6, 2/6, 5/6

 

Завдання 692 Використай малюнок і вкажи, яка з нерівностей хибна.
2/6 1/6
3/6 1/6
1/6 3/6 
4/6 3/6 Хибна
Завдання 693
У перших двох упаковках разом 45 л соку, у другій і третій — 30 л соку. Скільки літрів соку разом в першій і третій упаковках, якщо у другій міститься 20 л соку?
Короткий запис
І і ІІ — 45 л
ІІ і ІІІ — 30 л
ІІ — 20 л
І — ?, ІІІ — ?, І і ІІІ — ?
Розв'язання
1) 45 – 20 = 25 (л)  в І упаковці
2) 30 – 20 = 10 (л)  в ІІІ упаковці
3) 10 + 25 = 35 (л)
Відповідь: 35 літрів разом у першій та третій упаковках.

 

Завдання 694
На спортивні змагання приїхали команди з 5 міст, з кожного міста по 4 команди. У кожній команді по 20 учнів. Скільки всього учнів приїхали на змагання?
Короткий запис
1 к., 1 м. — 20 учн.
4 к., 5 м. — ?
Розв'язання
1) 5  4 = 20 (к.) — всього команд
2) 20  20 = 400 (учн.)
Відповідь: всього на змагання приїхали 400 учнів.

 

Завдання 695 Порівняй дроби зі знаменниками 8 і 5.
3/8 > 2/8
2/5 > 1/5