Інші завдання дивись тут...

КРОК 9 

Завдання 116
32 : 8 = 4
48 : 6 = 8
54 : 9 = 6
63 : 7 = 30
Завдання 117
5 + 5 • 10 = 5 + 50 = 55
3 + 7 • 5 = 3 + 35 = 38
10  48 : 8 = 10  6 = 4
10  27 : 3 = 10  9 = 1
18 : 3 + 7 = 6 + 7 = 13
14 : 7 + 3 = 2 + 3 = 5
1 + 72 : 9 = 1 + 8 = 9
60  6 : 6 = 60  1 = 59
Завдання 118
900 = 9 сот.
700 = 7 сот.
300 = 3 сот.
400 = 4 сот.
Завдання 119
600 : 2 = 6 сот : 2 = 3 сот = 300
800 : 8 = 8 сот : 8 = 1 сот = 100
300 : 3 = 3 сот : 3 = 1 сот = 100
600 : 3 = 6 сот : 3 = 2 сот = 200
800 : 4 = 8 сот : 4 = 2 сот = 200
500 : 5 = 5 сот : 5 = 1 сот = 100
600 : 1 = 6 сот : 1 = 6 сот = 600
800 : 2 = 8 сот : 2 = 4 сот = 400
500 : 1 = 5 сот : 1 = 5 сот = 500
600 : 600 = 6 сот : 6 сот = 1 сот = 100
800 : 1 = 8 сот : 1 = 8 сот = 800
300 : 300 = 3 сот : 3 сот = 1 сот = 100
Завдання 120
Від Ужгорода до Києва автомобілем слід подолати 800 км. Друзі вирішили розбити цей шлях на рівні частини і проїхати його за 2 дні. Яку відстань вони планують проїхати за 1 день?
Розв'язання
54 : 6 = 9 (кн.)
Відповідь: учні для обміну принесли 9 книжок
.

 

Завдання 121
80 = 8 дес.
70 = 7 дес.
40 = 4 дес.
20 = 2 дес..
Завдання 122
40 : 2 = 4 дес. : 2 = 2 дес. = 20
60 : 3 = 6 дес. : 3 = 2 дес. = 20
70 : 1 = 7 дес. : 1 = 7 дес. = 70
80 : 4 = 8 дес. : 4 = 2 дес. = 20
90 : 3 = 9 дес. : 3 = 3 дес. = 30

 

Завдання 123
600 : 3 = (100  6) : 3 = 100  (6 : 3) = 100  2 = 200
600 : 2 = (100  6) : 2 = 100  (6 : 2) = 100  3 = 300
600 : 2 = (100  6) : 2 = (100 : 2)  6 = 50  6 = 300

 

Завдання 124
(54 • 6) : 9 = (54 : 9) • 6 = 6 • 6 = 36
(25 • 6) : 5 = (25 : 5) • 6 = 5 • 6 = 30
(72 • 6) : 9 = (72 : 9) • 6 = 8 • 6 = 48
(81 • 6) : 9 = (81 : 9) • 6 = 9 • 6 = 54
(36 • 5) : 4 = (36 : 4) • 5 = 9 • 5 = 45
(48 • 7) : 6 = (48 : 6) • 7 = 7 • 7 = 49
(8 • 27) : 3 = (27 : 3) • 8 = 9 • 8 = 72
(8 • 49) : 7 = (49 : 7) • 8 = 7 • 8 = 56

Завдання 125

У шкільну бібліотеку привезли 100 комплектів підручників для 3 класу і 50 комплектів підручників для 10 класу. Комплект підручників для 3 класу складався із 4 книжок, а для 10 — з 7. Скільки підручників усього привезли в бібліотеку?.

Короткий запис

100 к.  ?, по 4 кн.
50 к.  ?, по 7 кн.
Разом кн.  ?
Розв'язання
1) 4 • 100 = 400 (кн.)  книжок для 4 класу
2) 7 • 50 = 350 (кн.)  книжок для 10 класу
3) 400 + 350 = 750 (кн.)
Відповідь: привезли усього 750 підручників.

 

Завдання 126
У господині було 900 грн. Третю частину вона витратила на продукти, а 100 грн — на мийні засоби. Скільки гривень залишилося у господині?
Короткий запис
Було  900 грн.
Витратила  ?, 3 ч. і 100 грн
Залишилося грн  ?
Розв'язання
1) 900 : 3 = 300 (грн.) – на продукти
2) 300 + 100 = 400 (грн.) – на продукти і мийні засоби разом
3) 900 - 400 = 500 (грн.)
Відповідь: у господині залишилося 500 гривень.

 

Завдання 127
Периметр кожної фігури дорівнює 600 см. У кожній фігурі довжини сторін рівні. Знайди довжину сторони кожної фігури.
600 : 10 = 60 (см) – сторона десятикутника 
600 : 6 = 100 (см) – сторона шестикутника
600 : 3 = 200 (см) – сторона трикутника

 

КРОК 10
Завдання 128
20 • 3 = 2 дес. • 3 = 6 дес. = 60
300 • 3 = 3 сот. • 3 = 9 сот. = 900
70 • 2 = 7 дес. • 2 = 17 дес. = 140
200 • 3 = 2 сот. • 3 = 6 сот. = 600
50 • 4 = 5 дес. • 4 = 20 дес. = 200
400 • 2 = 4 сот. • 2 = 8 сот. = 800
40 • 3 = 4 дес. • 3 = 12 дес. = 120
500 • 2 = 5 сот. • 2 = 10 сот. = 1000
80 • 7 = 8 дес. • 7 = 56 дес. = 560
100 • 7 = 1 сот. • 7 = 7 сот = 700
30 • 3 = 3 дес. • 3 = 9 дес. = 90
900 • 0 = 9 сот • 0 = 0
Завдання 129
У країні Цифрія зламалися всі універсальні обчислювальні машини, а залишилися невиконані завдання. Допоможи жителям Цифрії завершити обчислення.
50 • 7 = 350
30 • 7 = 210
40 • 7 = 280
90 • 7 = 630
60 • 7 = 420
30 • 6 = 180
60 • 6 = 360
600 • 6 = 3600
300 • 6 = 1800
54 • 6 =  50 • 6 + 4 • 6 = 300 + 24 = 324
700 : 10 = 70
60 : 10 = 6
200 : 10 = 20
10 : 10 = 1
500 : 10 = 50
Завдання 130
Яким би не було число а, завжди а  1 = 1  а = а. Істинне
Щоб поділити добуток двох чисел на число, достатньо один із множників поділити на це число, а потім знайдений результат помножити на інший множник. Істинне
Якщо будь-яке число а поділити на а, то отримаємо 1. Істинне
Щоб поділити на 100 будь-яке число, що закінчується кількома нулями, потрібно в ньому справа відкинути два нулі. Істинне

 

Завдання 131
Двоє дитинчат синього кита за 3 дні набирають 600 кг ваги. Якої ваги набере 1 дитинча кита за 3 дні? А за 1 день?
Короткий запис
2 д., 3 д.  600 кг
1 д., 3 д.  ?
1 д., 1 д.  ?
Розв'язання
1) 600 : 2 = 300 (кг)  набирає 1 дитинча за 3 дні
2) 300 : 3 = 100 (кг)
Відповідь: 300 кілограмів набере ваги за 3 дні; 100 кілограмів — за 1 день.

 

Завдання 132
4 личинки сонечка за 2 дні з’їдають 800 штук дорослої тлі. Скільки тлі з’їдають 2 личинки сонечка за 1 день? А за 5 днів?
Короткий запис
4 л., 2 дн.  800 шт.
2 л., 1 дн.  ?
2 л., 5 дн.  ?
Розв'язання
1) 800 : 4 = 200 (шт.)  1 личинка за 2 дні
2) 200 : 2 = 100 (шт.)  1 личинка за 1 день
3) 100 • 2 = 200 (шт.)  2 личинки за 1 день
4) 200 • 5 = 1000 (шт.)  2 личинки за 5 днів
Відповідь: 200 штук тлі з'їдають 2 личинки за 1 день; 1000 штук  за 5 днів.

 

Завдання 133
Периметр трикутника, у якого всі сторони мають однакову довжину, дорівнює 600 мм. Знайди периметр квадрата, сторона якого дорівнює стороні трикутника. Відповідь запиши у сантиметрах.
Розв'язання
1) 600 : 3 = 200 (мм)  сторона квадрата
2) 200 • 4 = 800 (мм) = 8 (см)
Відповідь: периметр квадрата 8 сантиметрів.

 

Завдання 134
У скільки разів периметр квадрата зі стороною 30 см більший за периметр трикутника зі стороною 20 см?
Розв'язання
1) 30 • 4 = 120 (см)  периметр квадрата
2) 20 • 3 = 60 (см)  периметр трикутника
3) 120 : 60 = 2 (р.)
Відповідь: у 2 рази.

 

Завдання 135
Точка K лежить на відрізку AB, довжина якого 800 м. Знайдіть довжину відрізка AK, якщо KB = AK.
800 : 2 = 400 (м)

 

Завдання 136
32 + 640 : 8 = 32 + 80 = 112
40 + 72 : 8 = 40 + 9 = 49
27 + 630 : 9 = 27 + 70 = 97
36 + 540 : 9 = 36 + 60 = 96
320  160 : 8 = 320  20 = 300
400  420 : 7 = 400  60 = 340
270  63 : 7 = 270  9 = 261
360  36 : 9 = 360  4 = 356
Завдання 137

Знайди масу гарбуза.  1 = 6 (грн)

 

Завдання 138

Яка маса риби? 5 + 3  2 = 6 (кг)

 

Завдання 139
25 + 5 • 10 = 25 + 50 = 75
8 • 9 – 72 : 9 = 72 – 8 = 64
14 : 7 + 36 : 4 = 2 + 9 = 11
100 – 48 : 8 = 100 – 6 = 94
83 + 7 • 5 = 83 + 35 = 118
60 – (63 – 9) : 6 = 60 - 9 = 51
18 : 3 + 28 : 7 = 6 + 4 = 10
70 – 27 : 3 = 70 – 9 = 61
Завдання 140
Олена прочитала 20 сторінок книжки, що у 4 рази більше, ніж Ірина. Скільки сторінок книжки прочитала Ірина?
Короткий запис
Олена  20 с., у 4 р. більше, ніж у Ірини
Ірина  ?
Розв'язання
20 : 4 = 5 (с.)
Відповідь: Ірина прочитала 5 сторінок.

 

Завдання 141
Щоб зробити 4 браслети, потрібно 100 бусинок. Скільки бусинок знадобиться для 8 браслетів? А для 2 браслетів?
Короткий запис
4 бр.  100 б.
8 бр.  ?
2 бр.  ?
Розв'язання
1) 100 : 4 = 25 (б.)  для 1 браслета
2) 25 • 8 = (5 • 5) • 8 = (5 • 8) • 5 = 40 • 5 = 200 (б.)  для 8 браслетів
3) 25 • 2 = (5 • 2) • 8 = (5 • 8) • 2 = 40 • 2 = 80 (б.)  для 2 браслетів
Відповідь: знадобиться 200 бусинок для 8 браслетів і 80 бусинок для 2 браслетів.

 

Завдання 142
Із 5 м тканини пошили 4 дитячі сукні. Скористайся схемами і дай відповіді на запитання:
1. Скільки суконь можна пошити з 15 м?
15 : 5 • 4 =12 (с.)
2. Скільки метрів тканини потрібно на 16 таких суконь?
16 : 4 • 5 = 20 (м)

 

Завдання 143
Створи 2 власні орнаменти, які можна описати так:
1) АВВАВВАВВ … ; 

2) АВСАВСАВС … .

 

Завдання 144

Радіус 6 см, діаметр 6 см + 6 см = 12 см