Інші завдання дивись тут...

Завдання 416

Остап першого дня прочитав 9 сторінок книжки, що в 3 рази менше, ніж кількість сторінок, які Остап прочитав другого дня. Скільки сто­рінок книжки прочитав Остап за 2 дні?

Короткий запис

 9 с., що в 3 рази менше, гіж II.

II  ?

Разом  ?

Розв'язання

1) 9 • 3 = 27 (с.) – сторінок прочитав другого дня.

2) 27 + 9 = 36 (с.)

Відповідь: за два дні Остап прочитав 36 сторінок книжки.

 

Завдання 417

Одна з найвищих гір у Карпатах має назву Піп Іван. За 3 дні на цю гору піднялося 100 туристів. Першого дня піднялося 52 туристи, це на 26 туристів більше, ніж другого дня. Скільки туристів піднялося на гору третього дня?

Короткий запис

І дн. — 52 т., це на 26 т. більше, ніж ІІ дн.
ІІ дн. — ? 
ІІІ дн. — ?
Всього — 100 т.

Розв'язання

1) 52 – 26 = 26 (т.) – піднялося туристів другого дня.

2) 52 + 26 = 78 (т.)  піднялося туристів за перших два дні разом.

3) 100 – 78 = 22 (т.)

Відповідь: третього дня на гору піднялися 22 туристи.

 

Завдання 418

Як бідонами місткістю 12 л і 5 л відміряти 9 л води?

Із бідона місткістю 12 літрів два рази наповнити бідони по 5 л:

12 – 2  5 = 2 (л) — залишилося.

Із бідона 12 л відлити 5 л

12 – 5 = 7 (л) — залишилося;

2 + 7 = 9 (л).

 

Завдання 419 Рівняння

8 • х = 56

х = 56 : 8
х = 7
8 • 7 = 56
56 = 56

8 + х = 56
х = 56 – 8
х = 48
8 + 48 = 56
56 = 56

х : 8 = 6
х = 6 • 8
х = 48
48 : 8 = 6
6 = 6

56 : х = 8
х = 56 : 8
х = 7
56 : 7 = 8
8 = 8

Завдання 420

Кавун, маса якого 4 кг, коштує 24 грн, а головка капусти, маса якої 2 кг, — 16 грн. На скільки гривень один кілограм капусти дорожчий від одного кілограма кавуна?

Розв'язання

1) 24 : 4 = 6 (грн)  коштує 1 кг кавуна.

2) 16 : 2 = 8 (грн)  коштує 1 кг капусти.

3) 8 – 6 = 2 (грн)

Відповідь: на 2 гривні один кілограм капусти дорожчий від одного кілограма кавуна.

 

Завдання 421

До обіду назбирали 5 однакових ящиків полуниць, загальна маса яких 45 кг. Після обіду назбирали 4 таких ящики. Скільки кілограмів полу­ниць назбирали після обіду?

Короткий запис

5 ящ. — 45 кг
4 ящ. — ?

Розв'язання

1) 45 : 5 = 9 (кг)  маса 1 ящика полуниць.

2) 9  4 = 36 (кг)  маса 4 ящиків полуниць.

Відповідь: після обіду назбирали 36 кг полуниць.

 

Завдання 422

На двох автостоянках стояло 50 автомобілів. Коли з першої автосто­янки виїхало 13 автомобілів, а з другої — 19, то на обох залишилося автомобілів порівну. Скільки автомобілів залишилося на кожній авто­стоянці?

Короткий запис

Стояло  — 50 авт.
Виїхало — 13 авт. і 19 авт.
Залишилося — ?, порівно

Розв'язання

1) 13 + 19 = 32 (авт.)  всього автомобілів виїхало.

2) 50 - 32 = 18 (авт.)  залишилося автомобілів на двох автостоянках разом.

3) 18 : 2 = 9 (авт.)

Відповідь: на кожній автостоянці залишилося 9 автомобілів.

 

Завдання  423

У ювелірному магазині було 8 однакових наборів срібних ложок. За день продали 36 ложок. Залишилося на 24 ложки менше, ніж прода­ли. Скільки ложок в одному наборі?

Розв’язання:

1) 36 – 24 = 12 (л.) – ложок залишилося.

2) 36 + 12 = 48 (л.) – ложок було в магазині спочатку.

3) 48 : 8 = 6 (л.)

Відповідь: в одному наборі було 6 срібних ложок.

 

Завдання 424

Для приготування медових коржів потрібно взяти 9 мірок борошна, молока — у 2 рази більше, а меду — у 9 разів менше, ніж борошна і молока разом. Скільки мірок меду потрібно взяти?

Короткий запис

Борошна  — 9 м.
Молока — ?, у 2 рази більше, ніж борошна
Меду — ?, у 9 разів менше, ніж борошна і молока разом

Розв'язання

1) 9 • 2 = 18 (м.) — мірок молока треба взяти.

2) 18 + 9 = 27 (м.) — мірок молока і борошна разом треба взяти.

3) 27 : 9 = 3 (м.)

Відповідь: потрібно взяти 3 мірки меду.

 

Завдання 425

Аквалангісти знайшли на морському дні глечик, у якому було 29 зо­лотих монет і 37 срібних. Для дослідження вчені взяли 17 золотих монет і 26 срібних. Решту монет відправили в музей. Яких монет у музеї виявилось більше? На скільки?

Розв’язання

1) 29 – 17 = 12 (м.) – золотих монет відправили в музей.

2) 37 – 26 = 11 (м.) – срібних монет відправили в музей.

3) 12 – 11 = 1 (м.)

Відповідь: на 1 золоту монету у музеї виявилося більше, ніж срібних.

 

Завдання 426

У великій печі за один раз можна випекти 8 хлібин, а в малій — 4. На скільки більше хлібин можна випекти за 7 разів у великій печі, ніж у малій? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання

1 спосіб
1) 8 – 4 = 4 (хл.) – на стільки більше випікають у великій печі за раз.
2) 4 • 7 = 28 (хл.) – на стільки більше випікають у великій печі за 7 разів.
2 спосіб
1) 8 • 7 = 56 (хл.) – можна  випекти у великій печі 7 разів.
2) 4 • 7 = 28 (хл.) – можна випекти у малій печі 7 разів.
3) 56 – 28 = 28 (хл.) – на стільки більше випікають у великій печі за 7 разів.

Відповідь: на 28 хлібин більше можна випікати у великій печі за 7 разів, ніж у малій.

 

Завдання 427

Вантажний ліфт за один раз може підняти 8 пасажирів, а звичай­ний — 4. Скільки всього пасажирів можуть підняти обидва ліфти, якщо кожний підніметься 6 разів? (Розв'яжи задачу двома способами.)

Розв’язання

1 спосіб
1) 8 + 4 = 12 (п.) – перевозять обидва ліфти за 1 раз.
2) 12 • 6 = 72 (п.) – перевозять обидва ліфти за 6 разів.
2 спосіб
1) 8 • 6 = 48 (п.) – перевозить вантажний ліфт за 6 разів.
2) 4 • 6 = 24 (п.) – перевозить звичайний ліфт за 6 разів.
3) 48 + 24 = 72 (п.) – перевозять обидва ліфти за 6 разів.

Відповідь: всього 72 пасажирів можуть підняти обидва ліфти.

 

Завдання 428

Купили m кг апельсинів, а лимонів — у 5 разів менше. Скільки всього кілограмів фруктів купили?

Розв’язання

1) m : 5 (кг) — купили лимонів.

2) m + m/5 (кг) — всього купили.

Відповідь: всього купили (m + m/5) кг фруктів.

 

Завдання 429

Протягом тижня було b похмурих днів, а решта — сонячні. Скільки сонячних днів було цього тижня? На скільки більше сонячних днів, ніж по­хмурих, було протягом тижня, якщо b = 2? На скільки менше сонячних днів, ніж по­хмурих, було протягом тижня, якщо b = 6?

Розв’язання

1 тиждень = 7 днів
Вираз: 7 – b (дн.) – сонячних днів було цього тижня.
Якщо b = 2, тоді

1) 7 – 2 = 5 (дн.) – сонячних днів було цього тижня.
2) 5 – 2 = 3 (дн.) – на стільки більше сонячних днів, ніж похмурих цього тижня.
Якщо b = 6, тоді
1) 7 – 6 = 1 (дн.) – сонячних днів було цього тижня.
2) 6 – 1 = 5 (дн.) – на стільки менше сонячних днів, ніж похмурих цього тижня.

 

Завдання 430

У 6 великих будинках на 14 квартир більше, ніж у 8 малих. У великому будинку 9 квартир. Скільки квартир у малому будинку?

Розв’язання

1) 9 • 6 = 54 (кв.) – квартир у великих будинках.

2) 54 – 14 = 40 (кв.) – квартир у малих будинках.

3) 40 : 8 = 5 (кв.) – квартир у малому будинку.

Відповідь: у малому будинку 5 квартир.

 

Завдання 431

Оленка виміряла рулеткою і кроками довжину та ширину прямокутної грядки. Довжина грядки становить 32 дм, або 8 кроків, а ширина — 5 кроків. Скільки дециметрів становить ширина грядки?

Короткий запис

8 кр.  —32 дм
5 кр. — ?

Розв’язання

1) 32 : 8 = 4 (дм) — довжина 1 кроку.

2) 4 • 5 = 20 (дм) — довжина 5 кроків.

Відповідь: ширина грядки 20 дециметрів.

 

Завдання 432

Робітник за 6 хв може посипати піском 36 м доріжки. Скільки метрів доріжки він може посипати за 9 хв?

Короткий запис

6 хв  —36 м
9 хв — ?

Розв’язання

1) 36 : 6 = 6 (м) – посипає піском за 1 хв.

2) 6 • 9 = 54 (м) – посипає піском за 9 хв.

Відповідь: може посипати піском 54 метри доріжки.

Інші завдання дивись тут...