Інші завдання дивись тут...

Завдання 547 

Визнач довжину в міліметрах кожного предмета, зображеного на ма­люнку.

 

Завдання 548 Одиниці вимірювання довжини.

4 см < 400 м

7 см = 70 мм

35 см = 350 мм

24 см > 200 мм

Завдання 549

На парковці було 6 білих автомобілів, сріблястих — на 2 автомобілі більше, ніж білих, а чорних — у 2 рази більше, ніж сріблястих. Скільки чорних автомобілів стояло на парковці?

Короткий запис

Білих  6 авт.

Сріблястих  ?, на 2 авт. більше, ніж білих

Чорних  ?, у 2 рази більше, ніж сріблястих

Розв'язання

1) 6 + 2 = 8 (авт.)  сріблястих автомобілів.
2) 8 • 2 = 16 (авт.) 
 чорних автомобілів.
Відповідь: на парковці стояло 16 чорних автомобілів.

 

Завдання 550

Олексій підтягнувся на турніку 12 разів, Олеся — у 2 рази менше, ніж Олексій, а Маркіян зробив на 4 підтягування більше, ніж Олеся. На скільки разів менше підтягнувся на турніку Маркіян, ніж Олексій?

Короткий запис

Олексій  12 р.

Олеся  ?, у 2 р. менше, ніж Олексій

Маркіян  ?, на 4 п. більше, ніж Олеся

На скільки менше  ?

Розв'язання

1) 12 : 2 = 6 (р.)  підтягнулася на турніку Олеся.

2) 6 + 4 = 10 (р.)  підтягнувся на турніку Маркіян.

3) 12  10 = 2 (р.)

Відповідь: на 2 рази менше підтягнувся на турніку Маркіян, ніж Олеся.

 

Завдання 551

Із двох міст назустріч один одному виїхали два автомобілі. Перший автомобіль проїхав до зустрічі 29 км, а другий — на 8 км більше. Яка відстань між цими містами?

Короткий запис

 29 км

II  ?, на 8 км більше, ніж I

Всього  ?

Розв'язання

1) 29 + 8 = 37 (км)  проїхав другий автомобіль.
2) 29 + 37 = 66 (км)
Відповідь: відстань між містами 66 км.

 

Завдання 552

Туристи другого дня пройшли 32 км, що на 5 км більше, ніж першого дня. Скільки всього кілометрів пройшли туристи за 2 дні?

Короткий запис

 32 км, що на 5 км більше

II  ?

Всього  ?

Розв'язання

1) 32  5 = 27 (км)  проїхали другого дня.
2) 32 + 27 = 59 (км)
Відповідь: туристи за два дні пройшли 59 км.

 

Завдання 553

У трьох бочках 76 відер води. У першій бочці 28 відер води, що на 8 відер менше, ніж у другій. Скільки відер води в третій бочці?

Короткий запис

Разом  76 в.

 28 в., що на 8 в. менше, ніж II

II  ?

III  ?

Розв'язання

1) 28 + 8 = 36 (в.)  відер води в другій бочці.
2) 28 + 36 = 64 (в.) 
 відер води в двох бочках разом.
3) 76 
 64 = 12 (в.)  відер води в третій бочці.
Відповідь: в третій бочці 12 відер води.

 

Завдання 554

За 1 годину потяг проїхав 64 км, а велосипедист — у 8 разів менше. На скільки кілометрів менше проїхав за годину велосипедист, ніж потяг?

Короткий запис

Потяг  64 км

Велосипедист  ?, у 8 разів менше

На скільки менше  ?

Розв'язання

1) 64 : 8 = 8 (км)  проїхав велосипедист
2) 64 
 8 = 56 (км)
Відповідь: на 56 км менше проїхав за годину велосипедист, ніж потяг.

 

Завдання 555

У магазин завезли 9 великих і 3 малі упаковки з круасанами. У великій упаковці 8 круасанів, а в малій — 3. У скільки разів менше круасанів завезли в малих упаковках, ніж у великих?

Короткий запис

Велика  9 уп. по 8 кр.

Мала  3 уп. по 3 кр.

У скільки разів  ?

Розв'язання

(8 • 9) : (3 • 3) = 72 : 9 = 8 (р.)
Відповідь: у 8 разів менше круасанів завезли в малих упаковках, ніж у великих.

 

Завдання 556

Сторона першого квадрата 8 дм, а другого — 2 дм. У скільки разів пе­риметр першого квадрата більший, ніж периметр другого?

Розв'язання

1) 8 • 4 = 32 (дм)  периметр першого квадрата.
2) 2 • 4 = 8 (дм)  периметр другого квадрата.
3) 32 : 8 = 4 (р.)
Відповідь: у 4 рази периметр першого квадрата більший, ніж периметр другого.

 

Завдання 557

Є два трикутники, у кожному з яких усі сторони рівні. Периметр пер­шого трикутника в 4 рази менший, ніж периметр другого. Сторона другого трикутника 8 дм. Яка довжина сторони першого трикутника?

Розв'язання

1) 8 • 3 = 24 (дм)  периметр другого трикутника.
2) 24 : 4 = 6 (дм)  периметр першого трикутника.
3) 6 : 3 = 2 (дм)
Відповідь: довжина сторони першого трикутника 2 дм.

 

Завдання 558

У кожному відділенні грошової скриньки касового апарата є купюри однакової вартості. У першому відділенні — 6 купюр на суму З0 грн, а в другому — 9 купюр на суму 18 грн. Щойно касир поклав у кожне з цих відділень по одній купюрі. Скільки всього гривень він щойно поклав?

Короткий запис

30 грн  6 к. по ? грн

18 грн  9 к. по ? грн

Разом  ?

Розв'язання

1) 30 : 6 = 5 (грн)  одна купюра в першому відділенні.
2) 18 : 9 = 2 (грн)  одна купюра в другому відділенні.
3) 5 + 2 = 7 (грн)
Відповідь: касир щойно поклав 7 гривень.

 

Завдання 559

До учнівської конференції кожен учасник підготував виступ. Першо­го дня за 72 хв виступило 9 учасників, а другого — 8. Яка загальна тривалість виступів другого дня, якщо всі виступи тривали однаковий проміжок часу?

Короткий запис

9 уч. — 72 хв

8 уч.  ?

Розв'язання

1) 72 : 9 = 8 (хв)  тривав виступ 1 учасника.
2) 8 • 8 = 64 (хв)  тривав виступ 8 учасників.
Відповідь: тривалість виступів другого дня 64 хвилини.

 

Завдання 560

У перший спортзал завезли 6 однакових гантелей загальною масою 18 кг, а в другий зал — 8 таких самих гантелей. Яка їх загальна маса?

Короткий запис

6 г.  18 кг

8 г.  ?

Розв'язання

1) 18 : 6 = 3 (кг)  маса 1 гантелі.
2) 3 • 8 = 24 (кг)  маса 8 гантелей.

Відповідь: загальна маса 24 кілограми.

 

Завдання 561

У раціоні харчування космонавтів передбачено споживання фрукто­вих соків з розрахунку 14 пакетів на тиждень для одної особи. Скільки пакетів соку потрібно космонавтові на 9 днів?

Короткий запис

7 дн.  14 п.

9 дн.  ?

Розв'язання

1) 14 : 7 = 2 (п.)  потрібно соків космонавтові на 1 день.
2) 2 • 9 = 18 (п.) 
 потрібно соків космонавтові на 9 днів.
Відповідь: 18 пакетів соку.

 

Завдання 562

Якщо велосипедист їхатиме весь час однаково і без зупинок, то від­стань між селищами Яблунівка і Липове він подолає за 6 год. Але через 2 год після виїзду з Яблунівки велосипедист зупинився відпо­чити на хуторі Лози. Яка відстань між Яблунівкою і Лозами? Розглянь рисунок і розв'яжи задачу.

Розв'язання

1) 54 : 6 = 9 (км)  долає відстань за 1 годину.
2) 9 • 2 = 18 (км) 
Відповідь: між Яблунівкою і Лозами 18 кілометрів. 

 

Завдання 563

Вітрильник за 5 год пройшов З0 км. Скільки кілометрів він пройде за 7 год, рухаючись так само?

Короткий запис

5 год  30 км

7 год  ?

Розв'язання

1) 30 : 5 = 6 (км)  пройде вітрильник за 1 год.
2) 6 • 7 = 42 (км)  пройде вітрильник за 7 год.
Відповідь: 42 кілометри.

Інші завдання дивись тут...