Інші завдання дивись тут...

§ 9 Завдання 68
Обчисліть ланцюжок виразів і дізнаєтеся, скільки «колінець» витьохкує справжній маестро солов’їного співу.
25 : 5  4 : 2  3 : 6  8 : 1 = 40

 

Завдання 69 Порядок дій
Якщо вираз містить дії різних ступенів (+; –; •; :) без дужок, то спочатку виконують дії множення або ділення.
У виразах з дужками спочатку виконують дії в дужках.

 

Завдання 70 Установи порядок дій та обчисли вирази.
15 : 3 + 14 : 2 = 12
1) 15 : 3 = 5
2) 14 : 2 = 7
3) 5 + 7 = 12
36 + 18 : 3 = 42
1) 18 : 3 = 6
2) 36 + 6 = 42
81 – 5 • 1 = 76
1) 5  1 = 5
2) 81 – 5 = 76
4 • 7 – 3 • 7 = 7
1) 4  7 = 28
2) 3 • 7 = 21
3) 28  21 = 7
45 : 5 + 38 = 47
1) 45 : 5 = 9
2) 9 + 38 = 47
36 : (13 – 9) = 9
1) 13  9 = 4
2) 36 : 4 = 9

Завдання 71

Довжина синьої стрічки 14 см, а жовтої — 7 см. У скільки разів синя стрічка довша, ніж жовта?
Короткий запис
Синя — 14 см
Жовта — 7 см
У скільки разів більша — ?

Розв’язання

14 : 7 = 2 (р.)

Відповідь: у 2 рази довша синя стрічка.

Довжина синьої стрічки 14 см, а жовтої — 7 см. На скільки сантиметрів синя стрічка довша, ніж жовта?
Короткий запис
Синя — 14 см
Жовта — 7 см
На скільки більша — ?

Розв’язання

14  7 = 7 (см)

Відповідь: на 7 сантиметрів синя стрічка довша.

Завдання 72

Тесляр виготовив 24 дерев’яні свищики. Художниця розписала в 4 рази менше свищиків, ніж виготовив тесляр. Скільки свищиків залишилося розписати художниці?
Короткий запис
Тесляр — 24 св.
Художниця — ?, в 4 рази більше
Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (св.) – свищиків розписала художниця 

2) 24  6 = 18 (св.)

Відповідь: залишилося розписати 18 свищиків.

 

Завдання 73
У трьох братів було по дві сестри. Скільки всього дітей у родині?
Короткий запис
Братів  3 д.
Сестер  ?, 3 рази по 3 д.
Разом  ?
Розв’язання

1) 2  3 = 6 (д.) – серед дітей було сестер  

2) 3 + 6 = 9 (д.)

Відповідь: у родині 9 дітей.

 

Завдання 74 Обчисли значення виразів.
4 • 6 : 3 = 24 : 3 = 8
6 : 1 • 8 = 6 • 8 = 48
24 – 8 • 3 = 24 –  24 = 0
7 • (19 – 15) = 7 • 4 = 28
14 : 7 + 18 = 2 + 18 = 20
(15 + 9) : 6 = 24 : 6 = 4

Завдання 75

Майстриня розписала 15, а її учениця — 5 горнят. У скільки разів більше горнят розписала майстриня, ніж її учениця?
Короткий запис
Майстриня  15 г.
Учениця  5 г.
У скільки разів більше  ?
Розв’язання

15 : 5 = 3 (р.)

Відповідь: у 3 рази більше горнят розписала майстриня, ніж її учениця.

 

§ 10 Завдання 76 Виконайте дії (усно).
• 4 = 20
• 4 = 36
• 4 = 12
• 4 = 32
• 4 = 8
• 4 = 16
• 4 = 28
• 4 = 24
6 : 3 = 2
18 : 3 = 6
12 : 3 = 4
27 : 3 = 9
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
15 : 3 = 5
: 3 = 3

Завдання 77 Математичний диктант

Добуток чисел 3 і 6 збільште на 14; 
• 6 + 14 = 18 + 14 = 32
Частку чисел 18 і 3 зменште у 2 рази; 
18 : 3 : 2 = 6 : 2 = 3
Від числа 42 відніміть частку чисел 8 і 4; 
42 – (8 : 4) = 42 – 2 = 40
Частку чисел 20 і 4 збільште в 3 рази. 
20 : 4 • 3 = 5 • 3 = 15

 

Завдання 78
Якщо а = 40 і b = 4, то а : 5 + b • 3 = 40 : 5 + 4 • 3 = 8 + 12 = 20
Якщо а = 25 i b = 5, то а : 5 + b • 3 = 25 : 5 + 5 • 3 = 5 + 15 = 20
Якщо а = 45 i b = 8, то а : 5 + b • 3 = 45 : 5 + 8 • 3 = 9 + 24 = 33

 

Завдання 79
У шкільному спортзалі було 24 тенісних м’ячі, волейбольних м’ячів на 8 менше, ніж тенісних, а футбольних — у 8 разів менше, ніж тенісних. Скільки м’ячів кожного виду було в спортзалі? Скільки всього м’ячів у шкільному спортзалі?
Короткий запис
Тенісних  24 м.
Волейбольних  ?, на 8 менше
Футбольних  ?, у 8 разів менше
Разом  ?
Розв’язання

1) 24  8 = 16 (м.) – волейбольних м'ячів

2) 16 : 8 = 2 (м.) – футбольних м'ячів 

3) 24 + 16 + 2 = 32 (м.)

Відповідь: у спортзалі 32 м'ячі.

 

Завдання 80 Продовж твердження.
Чотирикутник, у якого всі кути прямі , а сторони рівні.
Прямокутник, у якого всі сторони рівні.

 

Завдання 81
Виміряй сторону квадрата (див. завдання 80). Побудуй квадрат у зошиті.
Завдання 82 Обчисли периметр побудованого квадрата (див. завдання 81).
Короткий запис
а = 5 см
Р  ?
Розв’язання
Р = а • 4 = • 4 = 20 (см)
Відповідь: периметр квадрата 20 сантиметрів.

 

Завдання 83
Якщо а = 4 і b = 24, то а • 4 – b : 3 = 4 • 4 – 24 : 3 = 16 – 8 = 8
Якщо а = 7 і b = 15, то а • 4 – b : 3 = 7 • 4 – 15 : 3 = 28 – 5 = 23
Якщо а =  9 і b = 21, то а • 4 – b : 3 = 9 • 4 – 21 : 3 = 36 – 7 = 29

 

Завдання 84
Сторона квадрата дорівнює 2 см. Побудуй квадрат, обчисли його периметр.
Короткий запис
Сторона = 2 см
Периметр  ?
Розв’язання
• 4 = 8 (см)
Відповідь: периметр квадрата 8 сантиметрів.

 

§ 11 Завдання 85
Установіть закономірність запису числового ряду. Назвіть пропущені числа.
Закономірність: кожне наступне число на 5 більше від попереднього.
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

 

Завдання 86
3 • 4 = 12, бо 12 : 4 = 3
3 • 5 = 15, бо 15 : 3 = 5
7 • 5 = 35, бо 35 : 5 = 7
2 • 7 = 14, бо 14 : 2 = 7

Завдання 87

18 : 3 = 6, бо 6 • 3 = 18
20 : 5  = 4, бо 20 : 4 = 5
40 : 5 = 8, бо 8 • 5 = 40
18 : 2 = 9, бо 18 : 9 = 2

Завдання 88

Обчисли значення виразів. Виконай перевірку обчислення виразів за зразком.
5 • 7 = 35  Перевірка: 35 : 5 = 7, 35 : 7 = 5
24 : 4 = 6  Перевірка:  6 = 24, 24 : 6 = 4
18 : 3 = 6  Перевірка:  3 = 18, 18 : 6 = 3
2 • 7 = 14  Перевірка: 14 : 2 = 7, 14 : 7 = 2

 

Завдання 89
У сувої було 36 м тканини. З цієї тканини пошили 5 суконь, використавши по 3 м тканини на кожну сукню. Скільки метрів тканини залишилося в сувої?
Короткий запис
Було  36 м
Пошили — ?, 5 с. по 3 м
Залишилося  ?
Розв’язання

1) 3  5 = 15 (м.) – витратили тканини на пошиття суконь

2) 36 – 15 = 21 (м.)

Відповідь: у сувої залишилося 21 метр тканини.

 

Завдання 90
Сторона квадрата дорівнює 4 см. Довжина прямокутника у 2 рази більша за сторону квадрата, а його ширина дорівнює стороні квадрата. Обчисли периметри квадрата й прямокутника. На скільки сантиметрів периметр прямокутника більший за периметр квадрата? 
Короткий запис
Сторона кв.  4 см
Довжина пр. — ?, у 2 рази більша за сторону кв.
Ширина пр.  19
Периметр кв. ?
Периметр пр. ?
Розв’язання

1) 4  4 = 16 (см) – периметр квадрата

2) 4  2 = 8 (см) – довжина прямокутника

3) (8 + 4)  2 = 12 • 2 = 24 (см)

4) 24 – 16 = 8 (см)

Відповідь: периметр квадрата 16 см, периметр прямокутника 24 см, на 8  см периметр прямокутника більший, ніж периметр квадрата.

Побудуй ці геометричні фігури.

Завдання 91 Добери числа. Запиши рівності.

24 : 4 = 6, бо 6 • 4 = 24
25 : 5 = 5, бо 25 : 5 = 5
8 • 5 = 45, бо 45 : 5 = 8
1 • 4 = 4, бо 4 : 1 = 4

Завдання 92

Довжина сторони прямокутника дорівнює 10 см, а ширина — у 2 рази менша. Побудуй прямокутник та обчисли його периметр.
Короткий запис
Довжина  10 см
Ширина — ?, у 2 рази менша
Периметр  ?
Розв’язання

1) 10 : 2 = 5 (см) – ширина прямокутника

2) (10 + 5)  2 = 15 • 2 = 30 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 30 сантиметрів.

 

§ 12 Завдання 93
Назвіть числа, які «заховались» у хмарках. За якими правилами ви визначили ці числа?
15 : 3 = 5, бо 5 • 3 = 15
32 : 4 = 8, бо 32 : 8 = 4
2 •  9 = 18, бо 18 : 2 = 9
9 • 3 = 27, бо 27 : 3 = 9

Завдання 94 Кругові вирази

12 : 2 + 16 = 6 + 16 = 22
22 : 22 + 12 = 1 + 12 = 13
(13 - 12) * 7 = 1 * 7 = 7
(7 + 9) : 2 = 16 : 2 = 8
8 : 1 + 10 = 8 + 10 = 18
18 * 0 + 6 = 0 + 6 = 6
6 * 4 + 6 = 24 + 6 = 30
(30 - 18) : 1 = 12 : 1 = 12

 

Завдання  95

27 кущів троянд посадили в 3 ряди. Скільки кущів троянд у кожному ряду?
Короткий запис
27 к.  3 р. по ? к.
Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (к.)

Відповідь: у кожному ряду 9 кущів троянд.

 

Завдання 96
На трьох підвіконнях у класі стоїть по 4 вазони на кожному, а на полиці — ще 3 вазони. Скільки всього вазонів у цьому класі?
Короткий запис
На підвіконнях  ?, 3 р. по 4 в.
На полиці — 3 в.
Всього  ?
Розв’язання

1) 4  3 = 12 (в.) – вазонів на підвіконнях

2) 12 + 3 = 15 (в.)

Відповідь: у класі 15 вазонів.

 

Завдання 97
Купили п'ять сіток яблук по 4 кг в кожній, а груші — ще 6 кг. Скільки всього фруктів купили?
Короткий запис
Яблук  ?, 5 с. по 4 кг
Груш — 6 кг
Всього  ?
Розв’язання

 5 + 6 = 20 + 6 = 26 (кг)

Відповідь: купили 26 кілограмів фруктів.

 

Завдання 98 Запиши діаметр і радіуси зображеного кола.
Діаметр: АВ
Радіуси: АО, ОС, ОВ

Завдання  99

14 : 2 • 3 = 7 • 3 = 21
22 – 4 • 4 = 22 – 16 = 6
6 : 2 • 1 = 3 • 1 = 3
18 : 3 + 8 = 6 + 8 = 14
5 • (15 – 8) = 5 • 7 = 35
(17 + 7) : 24 = 24 : 24 = 1

Завдання 100

За допомогою яких предметів можна накреслити коло: 3, 8
За допомогою яких предметів можна накреслити круг: 4, 6, 7, 8