Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В."

СТОРІНКА 116

Завдання 1

1) Проста задача на множення

Майстер виготовив 2 полиці, витративши на кожну 3 м дошки. Скільки всього мет­рів дошки витратив майстер на полиці?

Назва

Довжина дошки на полицю (м)

Кількість (п.)

Загальна довжина (м)

полиці

3

2

?

Короткий запис

Загальна довжина — ? м, 2 полиці по 3 м

Схема

Розв’язання

3 • 2 = 6 (м) – всього мет­рів дошки витратив майстер на полиці

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 полиця — 3 м

2 полиці — ? м

Короткий запис

3 м — 1 полиця

? м — 2 полиці

3 • 2 : 1 = 6 (м) – всього мет­рів дошки витратив майстер на полиці

Відповідь: на полиці майстер витратив 6 метрів дошки

 

2) Проста задача на множення

Майстер виготовляє щогодини 2 полиці. Скільки полиць виготовить майстер за 3 години роботи?

Назва

Кількість за одиницю часу (п.)

Час роботи (год)

Загальна кількість (п.)

полиці

2

3

?

Короткий запис

Загальна кількість — ? п., 3 години по 2 полиці

Схема

Розв’язання

2 • 3 = 6 (п.) – полиць виготовить майстер

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 година — 2 полиці

3 години — ? полиць

Короткий запис

2 полиці — 1 година

? полиць — 3 години

2 • 3 : 1 = 6 (п.) – полиць виготовить майстер

Відповідь: майстер виготовить 6 полиць

 

Завдання 2  Проста задача на ділення на вміщення

Кравець шиє 7 суконь за тиждень. Скільки тижнів має пра­цювати кравець, щоб пошити 14 суконь?

Назва

Кількість за одиницю часу (с.)

Час роботи (т.)

Загальна кількість (с.)

сукні

7

?

14

14 суконь — це ? тижнів по 7 суконь

Короткий запис

Час роботи — ? т., 14 суконь уміщає по 7 суконь

Схема

Розв’язання

14 : 7 = 2 (т.) – тижнів має пра­цювати кравець
2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

7 суконь  — 1 тиждень

14 суконь — ? тижнів

Короткий запис

1 тиждень  — 7 суконь

? тижнів — 14 суконь

1 • 14 : 7 = 2 (т.) – тижнів має пра­цювати кравець

Відповідь: кравець має працювати 2 тижні

 

СТОРІНКА 117

Завдання 1  Обернені задачі про продуктивність праці

1) Проста задача на множення

Щогодини робітник викопує 2 м траншеї для водогону. Скільки метрів траншеї викопає робітник за 4 години?

Назва

Довжина за одиницю часу (м)

Час роботи (год)

Загальна довжина (м)

траншея

2

4

?

Короткий запис

Загальна довжина — ? м, 4 години по 2 м

Схема

Розв’язання

2 • 4 = 8 (м) – метрів траншеї викопає робітник

2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

1 година — 2 м

4 години — ? м

Короткий запис

2 м — 1 година

? м — 4 години

2 • 4 : 1 = 8 (м) – метрів траншеї викопає робітник

Відповідь: робітник викопає 6 метрів траншеї

 

2) Проста задача на ділення на вміщення

Щогодини робітник викопує 2 м траншеї для водогону. Скільки годин працював робітник, якщо він викопав 8 м?

Назва

Довжина за одиницю часу (м)

Час роботи (год)

Загальна довжина (м)

траншея

2

?

8

8 м — це ? годин по 2 м

Короткий запис

Час роботи — ? год, 8 м уміщає по 2 м

Схема

Розв’язання

8 : 2 = 4 (год) – годин працював робітник
2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

2 м  — 1 год

8 м — ? год

Короткий запис

1 год  — 2 м

? год — 8 м

1 • 8 : 2 = 4 (год) – годин працював робітник

Відповідь: робітник працював 4 години

 

3) Проста задача на ділення

За 4 години робітник викопав 8 м траншеї, працюючи однаково. Скільки метрів траншеї викопував робітник щогодини?

Назва

Довжина за одиницю часу (м)

Час роботи (год)

Загальна довжина (м)

траншея

?

4

8

8 м — це 4 години по ? м

Короткий запис

Довжина щогодинна — ? мм, 8 м розділити на 2 порівну

Схема

Розв’язання

8 : 4 = 2 (м) – метрів траншеї викопував робітник щогодини
2 спосіб (метод пропорції для старших класів)

Короткий запис

8 м  — 4 год

? м — 1 год

Короткий запис

4 год  — 8 м

1 год — ? м

8 • 1 : 4 = 2 (м) – метрів траншеї викопував робітник щогодини

Відповідь: щогодини робітник викопував 2 метри траншеї

 

Завдання 2  Обернені задачі про продуктивність праці 

1) Складена задача на множення

Щогодини учень виготовляє 4 деталі, а майстер — на 2 деталі більше. Скільки деталей виготовить майстер за 8 робочих годин?

 

Продуктив­ність праці (д.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (д.)

Учень

4

 

 

Майстер

?, на 2 більше

8

?

Короткий запис

Загальний виробіток — ? д., 8 год по ? (4 деталі і ще 2 деталі)

Схема

Вираз    (4 + 2) • 8

Короткий запис №1

Учень — 4 деталі

Майстер — ?, на 2 деталі більше

Короткий запис №2

Загальний виробіток — ? д., 8 год по 6 деталей

План розв’язування

1) Скільки деталей виготовляє щогодини майстер?

2) Скільки деталей виготовить майстер за вісім робочих годин?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (д.) – деталей виготовляє щогодини майстер

2) 6 • 8 = 48 (д.) – деталей виготовить майстер за вісім робочих годин

Відповідь: за вісім робочих годин майстер виготовить 48 деталей

 

2) Складена задача на ділення на вміщення

Щогодини учень виготовляє 4 деталі, а майстер — на 2 деталі більше. За скільки годин майстер виготовить 48 деталей?

 

Продуктив­ність праці (д.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (д.)

Учень

4

 

 

Майстер

?, на 2 більше

?

48

48 деталей — це ? годин по (4 деталі і ще 2 деталі)

Короткий запис

Час роботи — ? год, 48 деталей уміщають по ? (4 деталі і ще 2 деталі)

Схема

Вираз    48 : (4 + 2)

Короткий запис №1

Учень — 4 деталі

Майстер — ?, на 2 деталі більше

Короткий запис №2

48 деталей — це ? годин по 6 деталей

Час роботи — ? год, 48 деталей уміщають по 6 деталей

План розв’язування

1) Скільки деталей виготовляє щогодини майстер?

2) За скільки годин майстер виготовить 48 деталей?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (д.) – деталей виготовляє щогодини майстер

2) 48 : 6 = 8 (год) – час роботи

Відповідь: сорок вісім деталей майстер виготовить за 8 годин

 

2) Складена задача на різницеве порівняння частки і числа

Щогодини учень виготовляє 4 деталі. Майстер за 8 год виготовив 48 деталей. На скільки більше деталей щогодини виготовляє майстер, ніж учень?

 

Продуктив­ність праці (д.)

Час роботи (год)

Загальний виробіток (д.)

Учень

4

 

 

Майстер

?, на ? більше

8

48

Короткий запис

Учень — 4 деталі

Майстер — ? д., 48 деталей уміщають по 8 деталей; на ? деталей більше

Схема

Вираз    48 : 8 – 4

Короткий запис №2

48 деталей — це 8 годин по ? деталей

Майстер — ? д., 48 деталей уміщають по 8 деталей

Короткий запис №1

Учень — 4 деталі

Майстер — 6 деталей, на ? деталі більше

План розв’язування

1) Скільки деталей виготовляє щогодини майстер?

2) За скільки годин майстер виготовить 48 деталей?

Розв’язання

1) 4 + 2 = 6 (д.) – деталей виготовляє щогодини майстер

2) 48 : 6 = 8 (год) – час роботи

Відповідь: сорок вісім деталей майстер виготовить за 8 годин

 

Завдання 3  Накресли відрізки АВ = 1 дм 6 см = 16 см; CD = 4 см 5 мм = 45 мм

Інші завдання дивись тут...