Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 60

Завдання 1 Порядок дій

4 • 90 – 60 • 6 + 420 : 7 • 8 = 480

1) 4 • 90 = 360

2) 60 • 6 = 360

3) 420 : 7 = 60

4) 60 • 8 = 480

5) 360 – 360 = 0

6) 0 + 480 = 480

2 • 30 • 8 – (7 • 60 – 40) + 240 : 60 = 104

1) 7 • 60 = 420

2) 420 – 40 = 420 – 20 – 20 = 380

3) 2 • 30 = 60

4) 60 • 8 = 480

5) 240 : 60 = 4

6) 480 – 380 = 100

7) 100 + 4 = 104

Завдання 2

1) Бобер за 6 годин обгриз 18 дерев, щого­дини обгризаючи їх однакову кількість. Скільки дерев обгриз бобер за 2 години?

Короткий запис

6 годин — 18 дерев

2 години — ? дерев

Розв'язання

1) 18 : 6 = 3 (д.) – дерев щогодини

2) 3 2 = 6 (д.)

Відповідь: бобер обгриз 6 дерев

 

2) Упродовж кожного із двох днів бобер обгриз однакову кількість дерев. Пер­шого дня він обгризав дерева 6 го­дин, обгризаючи щогодини 3 дере­ва. Скільки годин обгризав дерева бобер другого дня, якщо щогодини він обгризав 2 дерева?

Розв'язання

1) 3 6 = 18 (д.) – дерев за І або ІІ день

2) 18 : 2 = 9 (год)

Відповідь: другого дня бобер обгризав дерева 9 годин 

 

3) Протягом кожного із двох днів бобер об­гризав дерева однаковий час. Першого дня він обгриз 18 дерев, обгризаючи щогоди­ни 3 дерева. Скільки дерев обгриз бобер другого дня, якщо щогодини він обгризав 2 дерева?

Розв'язання

1) 18 : 3 = 6 (год) – годин обгризав І або ІІ дня

2) 2 6 = 12 (д.)

Відповідь: другого дня бобер обгриз 12 дерев

 

Завдання 3

560 + 240 = 700 + 100 = 800

750 – 440 = 310       260 + 330 = 590

460 – 280 = 460 – 300 + 20 = 180

320 + 290 = 320 + 300 – 10 = 610

800 – 310 = 800 – 300 – 10 = 490

920 – 780 = 920 – 720 – 60 = 140

190 + 190 = 190 + 10 + 180 = 380

 

СТОРІНКА 61

Завдання 4

50 • 4 = 200

7 • 50 = 350

640 : 8 = 80

40 • 9 = 360

320 : 80 = 4

540 : 6 = 90

80 • 4 = 320

300 : 6 = 50

630 : 7 = 90

30 • 9 = 270

420 : 7 = 60

4 • 60 = 240

90 • 9 = 180

400 : 50 = 8

150 : 50 = 3,  бо 150 : 3 = 50

8 • 20 = 160,  бо 160 : 20 = 8

240 : 3 = 80,  бо 240 : 80 = 3

8 • 30 = 240,  бо 240 : 30 = 8

400 : 8 = 50,  бо 50 • 8 = 400

210 : 30 = 7,  бо 210 : 7 = 30

800 : 8 = 100, бо 800 : 100 = 8

70 • 5 = 350,  бо 350 : 5 = 70

180 : 20 = 9,  бо 180 : 9 = 20

80 • 6 = 480,  бо 480 : 80 = 6

420 : 60 = 7,  бо 7 • 60 = 420

320 : 40 = 8,  бо 320 : 8 = 40

90 • 3 = 270,  бо 270 : 3 = 90

900 : 9 = 100,  бо 900 : 100 = 

Завдання 5

Якщо а = 80, тоді а • 7 + а : 10 = 80 • 7 + 80 : 10 = 568

Якщо а = 100, тоді а • 7 + а : 10 = 100 • 7 + 100 : 10 = 710

Якщо а = 30, тоді а • 7 + а : 10 = 30 • 7 + 30 : 10 = 213

 

Завдання 6 Діаметр кола — 5 см. Визнач радіус кола. Накресли це коло.

5 см : 2 = 50 мм : 2 = 25 мм = 2 см 5 мм – радіус кола

Завдання 7

На свято в лісі прийшли 10 гномів — у зелених, жовтих і червоних ковпачках. Гномів у жовтих ковпачках було в 2 рази менше, ніж у червоних, а решта гномів були в зелених ковпачках. Скільки було гномів у зелених, жовтих, червоних ков­пачках, якщо в зелених ковпачках їх було стільки ж, скільки в червоних?

4 + 4 + 2 = 10

Відповідь: у зелених ковпачках було 4 гноми, у жовтих – 2 гноми, у червоних – 4 гноми 

 

Завдання 8

(8 • (18 : 3) – 32 : 4 : 1 • 5) • 4 : 4 = 8

1) 18 : 3 = 6

2) 8 • 6 = 48

3) 32 : 4 = 8

4) 8 • 5 = 40

5) 48 – 40 = 8

6) 8 • 4 = 32

7) 32 : 4 = 8

 

СТОРІНКА 62

Завдання 1

Порозрядне додавання:

57 + 32 = (50 + 30) + (7 + 2) = 80 + 9 = 89

357 + 132 = (300 + 300) + (50 + 30) + (7 + 2) = 600 + 80 + 9 = 489

Порозрядне віднімання:

76 – 54 = (70 – 50) + (60 – 4) = 20 + 2 = 22

876 – 454 = (800 – 400) + (70 – 50) + (6 – 4) = 400 + 20 + 2 = 422

 

Завдання 2, 3 

Письмове додавання

Письмове віднімання

+564

  325

  889

+456

  327

  783

+734

  166

  900

+456

  287

  743

_390

 168

 222

_763

  351

  412

_863

  618

  245

_900

  238

  662

Завдання 4

Ціна м'яча 60 грн, а конструктора — 200 грн. За м'ячі заплатили 300 грн. Скільки заплатили за конструктори, якщо придбали однакову кількість м'я­чів і конструкторів?

Короткий запис

300 грн — це ? м’ячів по 60 грн

200 грн — це однаково м’ячів по ? грн

Розв'язання

1) 300 : 60 = 5 (шт.) — кількість м'ячів або конструкторів

2) 200 • 5 = 1000 (грн)

Відповідь: вартість конструкторів 1000 гривень

Інші завдання дивись тут...

  • Даша
    Дякую вам
    20 лютого 2023 16:55