Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 66

Завдання 4

У магазині іграшок за автомобіль і марсохід треба заплатити 310 грн, а за марсохід і ведмедика — 270 грн. Знайди ціну кожної іграшки, якщо за всі три іграшки треба заплатити 460 грн.

Короткий запис

Автомобіль і марсохід — 310 грн

Марсохід і ведмедик — 270 грн

Всього — 460 грн

Розв'язання

1) 460 – 310 = 150 (грн) – ціна ведмедика

2) 460 – 270 = 190 (грн) – ціна автомобіля

3) 310 – 190 = 120 (грн) – ціна марсохід

Відповідь: ціна автомобіля 190 грн, марсохода – 120 грн, ведмедика – 150 грн

 

Завдання 5

У трьох будинках 990 квартир. У першому і другому бу­динках разом 680 квартир, а в другому і третьому — 640. Скільки квартир у кожному будинку?

Короткий запис

І і ІІ будинках — 680 квартир

ІІ і ІІІ будинках — 640 квартир

Всього — 990 квартир

Розв'язання

1) 990 – 680 = 310 (кв.) – у ІІІ будинку

2) 990 – 640 = 350 (кв.) – у І будинку

3) 680 – 350 = 330 (кв.) – у ІІ будинку

Відповідь: у І будинку 310 квартир, у другому – 330, у третьому – 310 

 

Завдання 6  Додавання письмове і віднімання письмове

+567

  288

  855

_706

 379

 327

+265

  445

  710 

_700

  566

  134

Завдання 7

Пес Тузик на 12 кг важчий за кота Барсика, а Барсик учетверо легший від Тузика. Скільки важить кіт Барсик?

Розв'язання

1) 12 : (4 – 1) = 4 (кг) – маса Барсика

Відповідь: кіт Барси важить 4 кілограми

 

СТОРІНКА 67

Завдання 1

430 + 190 – (830 – 340) : 7 • 3 = 410

1) 830 – 340 = 830 – 330 – 10 = 500 – 10 = 490

2) 490 : 7 = 70

3) 70 • 3 = 210

4) 430 + 190 = 430 + 70 + 120 = 500 + 120 = 620

5) 620 – 210 = 410

 

Завдання 2

Для шкільного парку виділено 1000 грн. Щоб купити тро­янди і півонії, треба заплатити 760 грн, а щоб купити піво­нії і бузок — 510 грн. Скільки коштує кожний вид рослин?

Короткий запис

Троянди і півонії — 760 грн

Півонії і бузок — 510 грн

Всього — 1000 грн

Розв'язання

1) 1000 – 760 = 240 (грн) – бузок

2) 1000 – 510 = 490 (грн) – троянди

3) 760 – 490 = 270 (грн) – півонії

Відповідь: троянди коштують 490 гривень, півонії – 270 гривень, бузок – 240 гривень

 

Завдання 3

1) На 6 однакових яхтах можна поката­ти 540 туристів. Скільки потрібно та­ких яхт, щоб покатати 720 туристів?

Короткий запис

6 яхт — 540 туристів

? яхт — 720 туристів

Розв'язання

1) 540 : 6 = 90 (т.) – на 1 яхті

2) 720 : 90 = 8 (яхт)

Відповідь: потрібно 8 яхт

 

2) На 6 моторних човнах можна пока­тати 48 туристів. Скільки потрібно морських велосипедів для 32 ту­ристів, якщо на кожний велосипед може сісти на 4 особи менше, ніж на моторний човен?

Короткий запис

48 туристів — це 6 човнів по ? туристів

32 туристи — це ? велосипедів по (?, на 4 туристи більше)

Розв'язання

1) 48 : 6 = 8 (т.) – на 1 човні

2) 8 – 4 = 4 (т.) – на 1 велосипеді

2) 32 : 4 = 8 (в.)

Відповідь: потрібно 8 морських велосипедів

 

На 6 однакових яхтах можна поката­ти 540 туристів. Скільки потрібно та­ких яхт, щоб покатати 720 туристів? Скільки всього яхт потрібно, щоб покатати туристів?

Короткий запис

6 яхт — 540 туристів

? яхт — 720 туристів

Всього яхт — ?

Розв'язання

1) 540 : 6 = 90 (т.) – на 1 яхті

2) 720 : 90 = 8 (яхт)

3) 90 + 8 = 98 (яхт)

Відповідь: потрібно 98 яхт

 

4) Перетвори задачу 2 на задачу на знаходження четвертого пропорційного.

На 6 моторних човнах можна пока­тати 48 туристів. Скільки туристів можна покатати на 8 велосипедах, якщо на кожний велосипед може сісти на 4 особи менше, ніж на моторний човен?

Короткий запис

48 туристів — це 6 човнів по ? туристів

? туристи — це 8 велосипедів по (?, на 4 туристи більше)

Розв'язання

1) 48 : 6 = 8 (т.) – на 1 човні

2) 8 – 4 = 4 (т.) – на 1 велосипеді

2) 4 • 8 = 32 (т.)

Відповідь: можна покатати 32 туристів

 

Завдання 4

Обчислення

Перевірка

+408

  356

  764

_700

  275

  425

+627

  236

  863

_804

  609

  195

_764

  356

  408

_764

  408

  356

+425

  275

  700

_700

  425

  275

_863

  236

  627

_863

  627

 236

+195

  609

  804

_804

  195

  609

СТОРІНКА 68

Завдання 1

Протягом трьох змін на спортивній базі тренувалося 410 спортсменів, причому за першу та другу зміну — 330 спортсменів, а за другу і третю — 240. Скільки спорт­сменів тренувалося на спортивній базі кожної зміни?

Короткий запис

І і ІІ зміни — 330 спортсменів

ІІ і ІІІ зміни — 240 спортсменів

Всього — 410 спортсменів

Розв'язання

1) 410 – 330 = 80 (сп.) – було в ІІІ зміну

2) 410 – 240 = 170 (сп.) – було в І зміну

3) 330 – 170 = 160 (сп.) – було в ІІ зміну

Відповідь: у І зміну відпочивало 170 спортсменів, у ІІ зміну – 160 спортсменів, у ІІІ – 80 спортсменів

 

Завдання 2

Середньовічний лицар купив попону, шолом і лати за 629 монет. Якби він купив лише попону та шолом, то заплатив би 434 монети, а якби купив лише шо­лом і лати, то заплатив би 373 монети. Скільки монет коштував кожний обладунок?

Короткий запис

Шолом і лати — 373 монети

Попона і шолом — 434 монет

Всього — 629 монет

Розв'язання

1) 629 – 373 = 256 (м.) – попона

2) 434 – 256 = 178 (м.) – шолом

3) 373 – 178 = 195 (м.) – лати

Відповідь: попона коштувала 256 монет, шолом – 178 монет, лати – 195 монет

 

Завдання 3

Значення виразів

Перевірка

+487

  209

  696

_600

  481

  119

+309

  583

  892

_803

  234

  569

_696

  209

  487

_696

  487

  209

+119

   481

  600

_600

  119

  481

_892

  309

  583

_892

 583

 309

+569

  234

  803

_803

 569

 234

Завдання 4

+384

  399

  783

_802

  274

  528

+424

  467

  891

_1000

    332

    668

+274

  726

1000

Завдання 5 Ознайомлення з дробами

В одному мішку 48 кг борошна, а в іншому наполовину менше. Чому дорівнює чверть половини всього борошна?

Короткий запис

І мішок — 48 кг

ІІ мішок — ?, 1/2 від 48

Всього — ?

Половина — ?, 1/2 всього

Четвертина — ?, 1/4 половини

Розв'язання

1) 48 : 2 = (40 + 8) : 2 = 24 (кг) – половина І мішка або ІІ мішок

2) 48 + 24 = 72 (кг) – всього борошна

3) 72 : 2 = (60 + 12) : 2 = 36 (кг) – половина

4) 36 : 4 = 9 (кг) – четвертина

Відповідь: четвертина половини всіх мішків дорівнює 9 кілограмів

Інші завдання дивись тут...