Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 99

Завдання 1 Порядок дій

9 • (160 – 50) – 540 : 9 • 8 – 7 • 60 = 90

1) 160  50 = 110

2) 9 • 110 = 9 • (100 + 10) = 900 + 90 = 990

3) 540 : 9 = 60

4) 60 • 8 = 480

5) 7 • 60 = 420

6) 990  480  420 = 90

(420 : 70 • 40) : 80 • (720 : 9 – 60) = 60

1) 420 : 70 = 6

2) 6 • 40 = 240

3) 720 : 9 = 80

4) 80  60 = 20

5) 240 : 80 = 3

6) 3 • 20 = 60

 

Завдання 2

За 6 днів 4 кролі з'їдають 48 кг морк­ви. Скільки кілограмів моркви потріб­но одному кролю на один день, якщо всі кролі споживають щодня однакову кількість моркви?

Коротка схема

За 6 днів 4 кролі  48 кг

За 1 день 1 кріль  ? кг

Розв'язання

1 спосіб

1) 48 : 4 = 12 (кг)  6 кролів за 1 день

2) 12 : 6 = 2 (кг)  1 кріль за 1 день

2 спосіб

1) 48 : 6 = 8 (кг)  1 кріль за 4 дні

2) 8 : 4 = 2 (кг)  1 кріль за 1 день

Відповідь: 2 кг моркви потрібно одному кролю на один день.

 

Завдання 3

З однієї грядки зібрали 16 кг моркви, а з іншої — 24 кг. Усю моркву покла­ли в ящики, по 8 кг у кожен ящик. Скільки отримали ящиків із морквою?

Коротка схема

Зібрали  16 кг і 24 кг 

Отримали  у ? ящ. по 8 кг

Розв'язання

1) 16 + 24 = 40 (кг)  зібрали моркви

2) 40 : 8 = 5 (ящ.)

Відповідь: отримали 5 ящиків із морквою.

Обернена задача

З однієї грядки зібрали 16 кг моркви, а з іншої — 24 кг. Усю моркву покла­ли в 5 ящиків. Скільки кілограмів моркви отримали в кожному ящику?

Коротка схема

Зібрали  16 кг і 24 кг 

Отримали  у 5 ящ. по ? кг

Розв'язання

1) 16 + 24 = 40 (кг)  зібрали моркви

2) 40 : 5 = 8 (кг)

Відповідь: отримали по 8 кілограмів моркви в кожному ящику.

 

Завдання 4

567 – (349 + 630 : 70 – 246) + 476 = 931

1) 630 : 70 = 9

2) 349 + 9 = 358

3) 358  246 = 112

4) 567  112 = 455

5) 455 + 476 = 931

1000 – 422 + 240 : 6 : 5 • 4 + 118 = 728

1) 240 : 6 = 40

2) 40 : 5 = 8

3) 8 • 4 = 32

4) 1000  422 = 578

5) 578 + 32 = 610

6) 610 + 118 = 728

90 • 6 + 560 : 80 – 278 + 320 : 4 = 349

1) 90 • 6 = 540

2) 560 : 80 = 7

3) 320 : 4 = 80

4) 540 + 7 = 547

5) 547  278 = 269

6) 269 + 80 = 349

444 + (805 – 627 + 490 : 70 • 6) = 664

1) 490 : 70 = 7

2) 7 • 6 = 42

3) 805  627 = 178

4) 178 + 42 = 220

5) 444 + 220 = 664

 

Завдання 5

Куряче яйце важить 60 г. На шкаралупу при­падає десята частина цієї ваги, на білок — половина ваги, а решта — жовток. Скільки важить жовток?

Коротка схема

Вага яйця  60 г

Вага шкаралупи — ? г, 1/10 ваги яйця

Вага білка — ? г, 1/2 ваги яйця

Вага жовтка  ? г, решти

Розв'язання

1) 60 : 10 = 6 (г)  вага шкаралупи

2) 60 : 2 = 30 (г)  вага білка

3) 30 + 6 = 36 (г)  вага білка і шкаралупи разом

4) 60  36 = 24 (г)

Відповідь: жовток важить 24 г.

 

СТОРІНКА 100

Завдання 1

1) За 1 день цуценя має з'їсти 200 г сиру. Скільки сиру потрібно цуценяті на 3 дні?

Коротка схема

За 1 день — 200 г

За 3 дні  ? г

Розв'язання

200 • 3 = 600 (г)

Відповідь: 600 г сиру потрібно цуценяті на 3 дні.

2) За один рейс 3 човнярі переправили через річку 15 па­сажирів. Скільки пасажирів переправив через річку 1 човняр за умови однакового заповнення човнів?

Коротка схема

Три човнярі  15 пасажирів

Один човняр  ? пасажирів

Розв'язання

15 : 3 = 5 (п.)

Відповідь: 5 пасажирів переправив через річку один човняр.

3) За 4 квитки в театр родина заплатила 800 гривень. Скільки коштують 5 таких квитків?

Коротка схема

За 4 квитки  800 грн

За 5 квитків  ? грн

Розв'язання

1) 800 : 4 = 200 (грн)  коштує 1 квиток

2) 200 • 5 = 1000 (грн)

Відповідь: 1000 гривень коштують п'ять таких квитків.

 

Завдання 2

1) Щохвилини автомат наповнює водою 2 пляшки. Скільки пляшок наповнить авто­мат за 50 хвилин?

Коротка схема

За 1 хв  2 пляшки

За 50 хв  ? пляшок

Розв'язання

2 • 50 = 100 (пл.)

Відповідь: 100 пляшок наповнить авто­мат за 50 хвилин.

2) Щохвилини автомат наповнює водою 2 пляшки. Скільки пляшок наповнять 3 такі автомати за 50 хвилин?

Коротка схема

1 автомат за 1 хв  2 пляшки

3 автомати за 50 хв  ? пляшок

Розв'язання

1 спосіб

1) 2 • 50 = 100 (пл.)  1 автомат за 50 хв

2) 100 • 3 = 300 (пл.)  3 автомати за 50 хв

2 спосіб

1) 2 • 3 = 6 (пл)  3 автомати за 1 хв

2) 6 • 50 = 300 (пл.)  3 автомати за 50 хв

Відповідь: 300 пляшок наповнять 3 такі автомати за 50 хвилин.

Інші завдання дивись тут...