Інші завдання дивись тут...

Завдання 410

250, 40, 300, 800, 820

Число, запис якого закінчується нулем (нулями), називають круглим.

 

Завдання 411 Між якими найближчими (меншим і більшим) кру­глими числами розташовані числа:

39 між 30 і 40

45 між 40 і 50

151 між 150 і 160

487 між 480 і 490

999 між 990 і 1000

Завдання 412 Правила округлення

1) Числа, запис яких закінчується цифрами 1, 2, 3, 4, замінюють (округлюють) найближчим меншим круглим числом. Наприклад: 32 ≈ 30, 483 ≈ 480.

2) Числа, запис яких закінчується цифрами 5, 6, 7, 8, 9, замінюють (округлюють) найближчим більшим круглим числом. Наприклад: 28 ≈ 30, 487 ≈ 490, 45 ≈ 50.

 

Завдання 413

492 + 298 = 492 + 300 – 2 = 792 – 2 = 790

375 + 299 = 375 + 300 – 1 = 675 – 1 = 674

520 – 90 = 520 – 100 + 10 = 420 + 10 = 430

 

Завдання 414

х – 113 = 254 + 26

х – 113 = 280

х = 280 + 113

х = 393

393 – 113 = 254 + 26

280 = 280

х • 2 = 600 + 200

х • 2 = 800

х = 800 : 2

х = 400

400 • 2 = 600 + 200

800 = 800

4 • х = 400 – 200

4 • х = 200

х = 200 : 4

х = 50

4 • 50 = 400 – 200

200 = 200

Завдання 415 Фермер забезпечує овочеві кіоски свіжими полуни­цями. До трьох кіосків він завіз 625 кг полуниць. До першого — 155 кг, до другого — на 99 кг більше. Скільки кілограмів полуниць фермер завіз до третьо­го кіоску?

Кіоски – 625 кг

Кіоск перший – 155 кг

Кіоск другий – ?, на 99 кг більше, ніж перший кіоск

Кіоск третій – ? кг

Розв’язання

1) 155 + 99 = 254 (кг) – до другого кіоску

2) 155 + 254 = 409 (кг) – до першого і другого кіосків разом

3) 625 – 409 = 216 (кг)

Відповідь: до третього кіоску фермер завіз 216 кг полуниць.

 

Завдання 416 Сума двох чисел — 63. Перше число становить одну сьому частину суми. На скільки друге число більше за перше? У скільки разів перше число менше за друге?

Розв’язання

1) 63 : 7 = 9 – перше число

2) 63 – 9 = 54 – друге число

3) 54 – 9 = 45 – на стільки більше друге число за перше

4) 54 : 9 = 6 (разів) – у стільки разів перше число менше за друге

 

Завдання 417

а) Поділи квадрат на 4 рівні квадрати.

Які два відрізки забрати, щоб залишилося 2 квадрати?

Які два відрізки забрати, щоб залишився один квадрат?

Завдання 418 Обчисли, округлюючи доданки до десятків і сотень. 

229 + 199 = 230 – 1 + 200 – 1 = 230 + 200 – 2 = 430 – 2 = 428

368 + 404 = 370 – 2 + 402 + 2 = 370 + 402 = 772

418 + 482 = 420 – 2 + 480 + 2 = 420 + 480 = 900

406 + 318 = 400 + 6 + 320 – 2 = 400 + 320 + 4 = 724

 

Завдання 419 Щоб не відбувалися зсуви ґрунту на схилах, екологи посадили 700 рослин. Десята частина саджанців — тополя біла, решта — акація. На скільки менше по­садили саджанців тополі білої, ніж акації? У скільки разів?

Розв’язання

1) 700 : 10 = 70 (с.) – тополі

2) 700 – 70 = 630 (с.) – акації

3) 630 – 70 = 560 (с.) – на стільки менше тополів, ніж акацій

4) 630 : 70 = 9 (разів) – у стільки разів менше тополів, ніж акацій

Яку частину всіх насаджень становлять кущі акації? Дев’яту частину

 

Завдання 420 На сцені висіло 40 кульок червоного та зеленого кольорів. Через 1 годину 1/3 частина червоних кульок луснула, залишилося 38 кульок. Скільки червоних і скільки зелених кульок було спочатку?

Розв’язання

1) 40 – 38 = 2 (к.) – 1/3 частина 

2) 2 • 3 : 1 = 6 (к.) – червоні

3) 40 – 6 = 34 (к.)

Відповідь: спочатку було 6 червоних і 34 зелених кульок.

 

Завдання 421 Порядок дій

(750 – 50) : 7 = 700 : 7 = 100

(120 – 80) • 10 + 580 = 40 • 10 + 580 = 400 + 580 = 980

81 : 9 • 7 + 85 = 9 • 7 + 85 = 63 + 85 = 148

(320 + 80) : 4 = 400 : 4 = 100

1000 – (345 + 55) • 2 = 1000 – 400 • 2 = 1000 – 800 = 200

179 – 72 : 8 = 179 – 9 = 170

 

Завдання 422

а) Суму чисел 363 і 274 збільшити на 175.

(363 + 274) + 175 = 637 + 175 = 812

б) Різницю чисел 834 і 359 зменшити на 175.

(834 – 359) – 175 = 475 – 175 = 300

в) До різниці чисел 707 і 278 додати 399.

(707 – 278) + 399 = 429 + 399 = 828

 

Завдання 423 Рівняння

348 + х = 580 – 230

348 + х = 350

х = 350 – 348

х = 2

348 + 2 =350

350 = 350

у – 390 = 400 – 400

у – 390 = 0

х = 0 + 390

у = 390

390–390=400–400

0 = 0

348 + х = 200 + 380

348 + х = 580

х = 580 – 348

х = 232

232+348=200+380

580 = 580

у – 390 = 184 + 216

у – 390 = 400

у = 400 + 390

у = 790

790–390=184+216

400 = 400

Завдання 424

Приклад

Перевірка

Приклад

Перевірка

+450

    36

  486

_486

  450

    36

+542

    38

  580

_580

  542

    38

+364

    25

  389

_389

  364

    25

+542

    58

  600

_600

  542

    58

+542

  158

  700

_700

  442

  158

_300

  150

  150

+150

  150

  300

+542

  159

  701

_701

  542

  159

_400

  290

  110

+110

  290

  400

Завдання 425

2 год 10 хв – 2 год = 10 хв

2 год 10 хв – 10 хв = 2 год

7 хв 30 с + 30 с = 7 хв + 60 с = 8 хв

1 м – 45 см = 100 см – 45 см = 55 см

1 м – 3 дм = 10 дм – 3 дм = 7 дм

1 дм – 6 см = 10 см – 6 см = 4 см

1 ц – 75 кг = 100 кг – 75 кг = 25 кг

5 хв 25 с – 3 хв 15 с = 2 хв 10 с

 

Завдання 426 На яке найбільше число частин можна поділити круг трьома прямими? На 7 частин

Полічи частини на рисунках, що пропонує Мудрик.

 

Завдання 427 Поділи круг на 4 рівні частини.

Зафарбуй 1/2 круга; Дві частини

1/4 круга. Одну частину

 

Завдання 428 Є по одній паличці завдовжки 5 см і 4 см; три палич­ки по 6 см; три палички по 3 см. Чи можна, не лама­ючи паличок, скласти квадрат? Можна

Розв'язання:

5 + 4 + 3 • 6 + 3 • 3 = 36 см – периметр квадрата

36 см : 4 = 9 см – сторона квадрата

З паличок 5 см і 4 см складіть одну сторону, а з паличок 6 см і 3 см складіть кожну з трьох решти сторін квадрата.

 

Завдання 429 У хлопчика було 720 грн. Він купив 3 книги з історії України, по 60 грн кожна, і кілька енциклопедій, по 100 грн кожна. Скільки енциклопедій купив хлоп­чик, якщо в нього залишилося 40 грн?

Розв’язання

1) 60 3 = 180 (грн) – за книги по історії України

2) 720 – 180 = 540 (грн) – залишилося грошей

3) 540 – 40 = 500 (грн.) – за енциклопедії

4) 500 : 100 = 5 (кн.)

Відповідь: хлопчик купив 5 енциклопедій.

 

Завдання 430 Доповни речення, щоб твердження стало істинне.

1) Якщо від суми двох доданків відняти один з них, то отримаємо другий доданок.

40 + 85 = 125 → 125 – 85 = 40, 125 – 40 = 85

2) Якщо до різниці додати від'ємник, то отримаємо зменшуване.

250 – 225 = 25 → 25 + 225 = 250

3) Якщо від зменшуваного відняти різницю, то отримаємо від’ємник.

250 – 225 = 25 → 250 – 25 = 225

Інші завдання дивись тут...