Інші завдання дивись тут...

 

 Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Заїка А., Тарнавська С.", частина 1

Завдання 98 

88 – 12 = 76     42 + 32 = 74

91 – 17 = 71 + (20 – 17) = 71 + 3 = 74

100 – 28 = 70 + (30 – 28) = 70 + 3 = 73

24 + 75 – 23 = 99 – 23 = 76

38 + 38 = 38 + 2 + 36 = 40 + 36 = 76

Вирази, числове значення яких дорівнює 76:  88 – 12, 24 + 75 – 23, 38 + 38

 

Завдання 99 Суму всіх однакових доданків замінили добутком

84 – 12 – 12     13 + 13 + 13 = 13 • 3

73 + 11 – 73     49 – 49 + 49

21 + 21 + 21 + 21 = 21 • 4    21 + 21 – 21 – 21

 

Завдання 100

Множник • Множник = Добуток:  4 • 5 = 20    7 • 3 = 21     5 • 6 = 30

Ділене : Дільник = Частка:  16 : 2 = 8     25 : 2 = 5     32 : 4 = 8

 

Завдання 101

а) Добуток чисел 5 і 7; 15 і 2:  5 • 7 = 35    15 • 2 = 15 + 15

б) Частка чисел 24 і 3; 25 і 5:  24 : 3 = 8     25 : 5 = 5

 

Завдання 102 Взаємозв'язок  множення і ділення (до кожної рівності на множення можна скласти рівність на ділення):  6 • 4 = 24    24 : 4 = 6    24 : 6 = 4

 

Завдання 103  Складена задача на знаходження суми добутків

Для приготування однієї банки вишневого варення потрібно 3 кг вишень і 1 кг цукру. Допоможи татові обчислити кількість продуктів для приготування 8 таких банок варення

Спочатку треба обчислити окремо вишні та цукор, потім знайти загальну масу, тоді

Вишні

Цукор

Всього

8 банок по 3 кг

8 банок по 1 кг

?

Короткий запис

Вишні — ? кг, 8 банок по 3 кг

Цукор — ? кг, 8 банок по 1 кг

Всього — ?

Схема

Вираз   3 • 8 + 1 • 8

Короткий запис №1

Вишні — ? кг, 8 банок по 3 кг

Короткий запис №2

Цукор — ? кг, 8 банок по 1 кг

Короткий запис №3

Вишні — 24 кг

Цукор — 8 кг

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки кілограмів вишень треба для приготування варення?

2) Скільки кілограмів цукру треба для приготування варення?

3) Скільки всього кілограмів продуктів треба?

Розв’язання

1) 3 • 8 = 24 (кг) – кілограмів вишень треба для приготування варення

2) 1 • 8 = 8 (кг) – кілограмів цукру треба для приготування варення

3) 24 + 8 = 24 + 6 + 2 = 32 (кг) – всього кілограмів продуктів треба

2 спосіб

Спочатку можна обчислити масу продуктів для одної банки, потім – для восьми таких банок, тоді

Короткий запис

Продукти — ? кг, 8 банок по (3 кг і 1 кг)

Схема

Вираз   (3 + 1) • 8

Короткий запис №1

Вишні — 3 кг

Цукор — 1 кг

Всього — ?

Короткий запис №2

Продукти — ? кг, 8 банок по кг

План розв’язування

1) Скільки всього кілограмів продуктів треба для приготування однієї банки варення?

2) Скільки кілограмів продуктів треба?

Розв’язання

1) 3 + 1 = 4 (кг) – кілограмів продуктів треба для приготування однієї банки варення

2) 4 • 8 = 32 (кг) – кілограмів продуктів треба

Відповідь: треба 32 кілограми продуктів

 

Завдання 104 Складена задача з непов’язаними запитаннями

Для виготовлення трьох однакових гірлянд викорис­тано 24 м дроту і 90 світлодіодних лампочок. Якою завдовжки виявилася одна гірлянда? Скільки на ній лампочок?

24 м — це 3 гірлянди по ? м

90 лампочок — це 3 гірлянди по ? лампочок

Короткий запис

Довжина — ? м, 24 м розділити на 3 порівну

Лампочки — ? л., 90 лампочок розділити на 3 порівну

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (м) – завдовжки одна гірлянда

2) 90 : 3 = 30 (л.) – лампочок на кожній гірлянді

 

Завдання 105 Назви зображені на рисунку площинні геометричні фігури. Довжина якої фігури дорівнює її ширині? Обчисли периметр кожного прямокутника.

АВСD – квадрат зі стороною 2 см (довжина  дорівнює ширині)

Р = 2 см • 4 = 8 см – периметр квадрата зі стороною 2 см

2 спосіб

Р = 2 см + 2 см + 2 см + 2 см = 8 см – периметр квадрата зі стороною 8 см

OKRT – прямокутник довжиною 4 см і шириною 2 см

Р = (4 см + 2 см) • 2 = 6 см • 2 = 12 см – периметр прямокутника

2 спосіб

Р = 4 см • 2 + 2 см • 2 = 8 см + 4 см = 12 см – периметр прямокутника

3 спосіб

Р = 4 см + 2 см + 4 см + 2 см = 12 см – периметр прямокутника

 

Завдання 106  Продовж ряди

Правило: кожне наступне число на 4 більше, ніж попереднє, тому

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35

Правило: у непарній позиції наступне число на 4 більше, ніж попереднє, у парних позиціях число 4, тому 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24

 

Завдання 107  Таблиця множення 5

У значеннях добутків з таблиці множення числа 5 під­кресли число одиниць:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

Кожен наступний результат мно­ження на 5 більший від попереднього.

 

Завдання 108  Проста задача на множення

Зібрану на грядці цибулю господар розфасував у сітки, по 10 цибулин у кожну. Таких сіток вийшло 9. Скільки цибулин розфасовано? (Скільки ци­булин зібрав господар з грядки?)

Короткий запис

Цибулини — ? ц., 9 сіток по 10 цибулин

Схема

Розв’язання

10 • 9 = 90 (ц.) – цибулин розфасовано (ци­булин зібрав господар з грядки)

Відповідь: 90 цибулин

 

Завдання 109

а • b = c    (добуток с більший, ніж множники а, b)

m : n = k   (ділене  m, більше, ніж дільник n або частка k)

х + y = z    (сума z більша, ніж доданки х або у)

Чи є серед цих чисел 0? Ні.

Якщо один із множників дорівнює 0, тоді добуток дорівнює 0

Якщо ділене дорівнює 0, тоді частка дорівнює 0

Якщо один із доданків дорівнює 0, тоді сума дорівнює іншому доданкові.

А це суперечить умові, де всі числа різні.

Чи є серед цих чисел 1? Так.

Якщо один із множників дорівнює 1, тоді добуток дорівнює іншому множнику

Якщо дільник дорівнює 1, тоді частка дорівнює діленому

Якщо ділене дорівнює 1, тоді дільник і частка також дорівнюють 1

А це суперечить умові, де всі числа різні

Доданок може дорівнювати 1, тоді сума на 1 більша за інший доданок, тобто усі числа різні

 

Завдання 110

кг • 3 = 15 кг     4 ц • 7 = 28 ц     15 кг : 5 = 3 кг

 

Завдання 111 Яка маса яблук? 13 кг.  Яка маса груш? 40 кг

Що важче? 40 кг > 13 кг  груші важчі, ніж яблука

На скільки кілограмів? 40 – 13 = 27 (кг)

 

Завдання 112

1 ц = 100 кг      100 кг = 1 ц     

2 кг + 98 кг = 100 кг = ц

 

Завдання 113  Порозрядне додавання з переходом через десяток

28 + 46 = (20 + 8) + (40 + 6) = (20 + 40) + (8 + 6) = 60 + 14 = 74

перевірка  74 – 28 = 74 – 24 – 4 = 46     74 – 46 = 74 – 44 – 2 = 28

37 + 45 = 70 + 12 = 82     54 + 26 = 70 + 10 = 80

39 + 23 = 50 + 12 = 62     75 + 17 = 80 + 12 = 92

24 + 38 = 50 + 12 = 62     65 + 15 = 70 + 10 = 80

 

Завдання 114  Відро — 10 л, каністра — 5 л, велика банка — 3 л, мала банка — 1 л

 

Завдання 115  Складена задача на зменшення у декілька разів та знаходження суми

У бідоні 18 л води, у відрі – у 2 рази менше. Скільки літрів води у відрі й бідоні разом?

Бідон

Відро

Всього

18 л

у 2 рази менше

?

Короткий запис

Бідон — 18 л

Відро — ?, у 2 рази менше

Всього — ?

Схема

Вираз 18 + 18 : 2

Короткий запис №1

Бідон — 18 л

Відро — ?, у 2 рази менше

Короткий запис №2

Бідон — 18 л

Відро — 9 л

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки літрів води у відрі?

2) Скільки літрів води у відрі й бідоні разом?

Розв’язання

1) 18 : 2 = 9 (л) – літрів води у бідоні

2) 18 + 9 = 18 + 2 + 7 = 27 (л) – літрів води у відрі й бідоні разом

Відповідь: у відрі і бідоні разом 27 літрів води

 

Завдання 116 Складена задача на різницеве порівняння суми і числа

До свята «Осінні барви» першокласники виготовили 8 букетів, а третьокласники — у 3 рази більше. На скільки букетів більше виготовили третьокласники, ніж першокласники?

Короткий запис

Першокласники — 8 букетів

Третьокласники — ?, у 3 рази більше; на ? років більше

Схема

Вираз   8 • 3 – 8

Короткий запис №1

Першокласники — 8 букетів

Третьокласники — ?, у 3 рази більше

Короткий запис №2

Першокласники — 8 букетів

Третьокласники — 24 букети, на ? букетів більше

План розв’язування

1) Скільки букетів виготовили третьокласники?

2) На скільки букетів більше виготовили третьокласники, ніж першокласники?

Розв’язання

1) 8 • 3 = 24 (б.) – букетів виготовили третьокласники

2) 24 – 8 = 16 (б.) – на стільки букетів більше виготовили третьокласники, ніж першокласники

2 спосіб

Якщо першокласники виготовили 8 букетів, а третьокласники – у 3 рази більше, це означає, що на букети першокласників припадає 1 частина, а на третьокласників – 3 таких частини, тоді різниця у кількості букетів — це 2 рази по 8 букетів

Розв’язання

8 • 2 = 16 (б.) – на стільки букетів більше виготовили третьокласники, ніж першокласники

Відповідь: третьокласники виготовили на 16 букетів більше, ніж першокласники

 

Завдання 117

28 + 40 = 68     56 – 14 = 42    

36 + 15 – 20 = 36 – 20 + 15 = 16 + 15 = 20 + 11 = 31

48 + 12 = 50 + 10 = 60       56 – 18 = 56 – 16 – 2 = 40 – 2 = 38

43 – 24 + 13 = 43 + 13 – 24 = 56 – 24 = 42

2 • 8 = 16      3 • 6 = 18     7 • 4 = 28

34 + 29 = 50 + 13 = 63     72 – 53 = 72 – 52 – 1 = 19

84 – 12 – 44 = 84 – 44 – 12 = 40 – 12 = 20 + (20 – 12) = 28

На скільки найбільший результат обчислення більший від найменшого?

68 > 16  на 52    (бо 68 – 16 = 52)

 

Завдання 118

75 – 17 + 25 = 75 + 25 – 17 = 100 – 17 = 80 + (20 – 17) = 80 + 3 = 83

(75 – 17) + 25 = (75 – 15 – 2) + 25 = 58 + 25 = 58 + 2 + 23 = 60 + 23 = 83

75 – (17 + 25) = 75 – (17 + 3 + 22) = 75 – 44 = 31

2 • 7 + 2 = 14 + 2 = 16       4 • 6 + 4 = 24 + 4 = 28    5 • 6 + 4 = 30 + 4 = 34

 

Завдання 119  Довжина городу прямокутної форми 40 м, а ширина — у 4 рази менша. Яка довжина огорожі всього городу?

1) 40 : 4 = 10 (м) – ширина городу

2) Р = (40 м + 10 м) • 2 = 50 м • 2 = 100 м – довжина огорожі всього городу

2 спосіб

1) 40 : 4 = 10 (м) – ширина городу

2) Р = 40 м • 2 + 10 м • 2 = 80 м + 20 м = 100 м – довжина огорожі всього городу

3 спосіб

1) 40 : 4 = 10 (м) – ширина городу

2) Р = 40 м + 10 м + 40 м + 10 м = 100 м – довжина огорожі всього городу

 

Завдання 120

Скільки квадратів на рисунку? Два квадрати

Зі скількох однакових паличок вони складені? Менший квадрат має 4 палички, більший квадрат має 8 паличок

Склади з десяти паличок три однакові квадрати

Яке найменше число однакових паличок потрібно, щоб скласти три окремі квадрати?

3 квадрати по 4 сторони (палички)     4 • 3 = 12 (п.)

Інші завдання дивись тут...