Інші завдання дивись тут...

Завдання 569

12

36

90

150

240

270

4

12

30

50

80

90

12 : 3 = 4

36 : 3 = 12

90 : 3 = 30

150 : 3 = 50

240 : 3 = 80

270 : 3 = 90

 

Завдання 570

20 = 2 • 2 • 5

40 = 2 • 2 • 2 • 5

70 = 2 • 5 • 7

100 = 2 • 5 • 2 • 5

500 = 2 • 5 • 5 • 2 • 5

800 = 2 • 2 • 2 • 2 • 5 • 2 • 5

1000 = 2 • 5 • 5 • 2 • 5 • 2

Завдання 572

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 8 : 2 = 4

360 : 18 = 360 : (6 • 2) = 360 : 6 : 2 = 60 : 2 = 30

900 : 18 = 900 : (9 • 2) = 900 : 9 : 2 = 100 : 2 = 50

480 : 120 = 480 : (60 • 2) = 480 : 60 : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 573  

1000 деталей конструктора роздали порівну 2 кла­сам, у кожному з яких по 25 учнів. На скільки рів­них частин поділили всі деталі? На дві рівні частини.

Зі скількома дета­лями працює кожна дитина?

Коротка схема

2 кл, 25 уч. ― 1000 д.

1 кл, 1 уч. ― ? д.

Розв'язання

1000 : 2 : 25 = 20 (д.)

Відповідь: кожна дитина працює з 20 деталями.

 

Завдання 574

754 – 320 : 40 > 730 – 270 : 30

900 : 15 < 840 : 12

 

Завдання 575 По дорозі від міста до села туристи пройшли 8 км, це становить 1/2 того, що вони ще мають пройти. Яка від­стань від міста до села?

Розв'язання

• 2 = 16 (км)

Відповідь: відстань від міста до села 16 км.

Яка схема ілюструє зміст за­дачі? б)

 

Завдання 576 На виставці робіт народних умільців було 80 експонатів з дерева, рогози, бісеру та вишивок. Половина з них дерев'яні вироби, четверта частина з бісеру, десята — з рогози, а решта експонатів — вишивки. Скільки виробів кожного виду було на виставці?

Коротка схема

Всіх 80 в.

З дерева  ?, 1/2 всіх в.

З бісеру  ?, 1/4 всіх в.

З рогози  ?, 1/10 всіх в. 

Вишивки  ?, решта

Розв'язання

1) 80 : 2 = 40 (в.)  вироби з дерева

2) 80 : 4 = 20 (в.)  вироби з бісеру

3) 80 : 10 = 8 (в.)  вироби з рогози

4) 40 + 20 + 8 = 68 (в.)  разом виробів з дерева, з бісеру і з рогози

5) 80  68 = 12 (в.)

Відповідь: на виставці 40 виробів було з дерева, 20 виробів — з бісеру, 8 виробів — з рогози та 12 вишивок.

 

Завдання 577 Порядок дій

(15 + 25) • 3 + 80 = 200

1) 15 + 25 = 40

2) 40 • 3 = 120

3) 120 + 80 = 200

64 : 16 • 125 – 379 = 121

1) 64 : 16 = 4

2) 4 • 125 = 500

3) 500 – 379 = 121

(487 – 479) • 25 : 50 = 4
1) 487 – 479 = 8

2) 8 • 25 = 200

3) 200 : 50 = 4

(117 : 117 + 499) : 5 = 100

1) 117 : 117 = 1

2) 1 + 499) = 500

3) 500 : 5 = 100

Завдання 578 Мама за 1 хв робить 16 хрестиків у вишивці, а її син — 1/2 цього. Скільки хрестиків зроблять мама й син разом за 1 хв? За 10 хв? За 20 хв?

Коротка схема

Мама ― за 1 хв 16 хр. 

Син  ?, 1/2 від хр. мами

Разом за 1 хв ― ?

Разом за 10 хв ― ?

Разом за 20 хв ― ?

Розв'язання

1) 16 : 2 = 8 (хр.)  зробить син за 1 хв

2) 16 + 8 = 24 (хр.)  зроблять мама й син разом за 1 хв

3) 24 • 10 = 240 (хр.)  зроблять мама й син разом за 10 хв

4) 24 • 20 = 480 (хр.)  зроблять мама й син разом за 20 хв

Відповідь: мама й син разом за 1 хв зроблять 24 хрестики, за 10 хв  240 хрестиків, за 20 хв  480 хрестиків.

Склади й розв’яжи подібну задачу про спільну роботу.

Мама за 1 хв миє 4 тарілки, а її донька — 1/2 цього. Скільки тарілок помиють мама й донька разом за 1 хв? За 10 хв? За 15 хв?

Коротка схема

Мама ― за 1 хв 4 т. 

Донька  ?, 1/2 від т. мами

Разом за 1 хв ― ?

Разом за 10 хв ― ?

Разом за 15 хв ― ?

Розв'язання

1) 4 : 2 = 2 (т.)  помиє донька за 1 хв

2) 4 + 2 = 6 (т.)  помиють мама й донька разом за 1 хв

3) 6 • 10 = 60 (т.)  помиють мама й донька разом за 10 хв

4) 6 • 15 = 90 (т.)  помиють мама й донька разом за 15 хв

Відповідь: мама й донька разом за 1 хв помиють 6 тарілок, за 10 хв  60 тарілок, за 15 хв  90 тарілок.

 

Завдання 579 Правильні (істинні) числові нерівності.

 72 : 36 < 72 : 8

54 : 27 > 54 : 54

36 : 18 < 36 : 2

88 : 22 > 88 : 44 

Завдання 580 Порядок дій

(910 – 310) : 60 = 600 : 60 = 10

(730 – 230) : 10 = 500 : 10 = 50

(340 + 660) : 50 = 1000 : 50 = 20

(450 • 2) : 9 = 900 : 9 = 100

(960 : 3) • 2 = 320 • 2 = 640

(960 : 8) : 12 = 120 : 12 = 10

280 • 2 + 40 = 560 + 40 = 600

640 : 8 + 68 = 80 + 68 = 148

650 : 5 + 750 = 130 + 750 = 880

Завдання 581 Порівняй.

2 дм 3 см < 32 см

30 дм > 2 м

100 см = 10 дм

2 доби 4 год > 30 год

1 хв > 55 с

1 год 30 хв = 90 хв

Завдання 582

70 : 14 = 5

0 : 39 = 0

44 : 22 = 2

1 • 1 = 1

70 : 2 = 35

2 • 6 = 12

72 : 18 = 4

33 : 11 = 3

13 • 2 = 26

120 : 30 = 4

4 • 1 = 4

160 : 40 = 4

Перевірка:

5 + 0 + 2 + 1 + 35 + 12 + 4 + 3 + 26 + 4 + 4 + 4 = 100

 

Завдання 583 Периметр прямокутника 18 см, його довжина 6 см. Побудуй цей прямокутник.

Розв'язання

1) 6  2 = 12 (см)  дві довжини прямокутника

2) 18  12 = 6 (см)  дві ширини прямокутника

3) 6 : 2 = 3 (см)

Треба побудувати прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см.

 

Завдання 584 У басейн за 1 хв з одного крану набирається 20 л води, з іншого крану — лише половина цього. За скільки хвилин у басейн наллється 900 л води, якщо відкри­ти обидва крани одночасно?

Розв'язання

1) 20 : 2 = 10 (л)  з другого крану за 1 хв

2) 20 + 10 = 30 (л)  разом з двох кранів за 1 хв

3) 900 : 30 = 30 (хв)

Відповідь: за 30 хвилин у басейн наллється 900 л води, якщо відкри­ти обидва крани одночасно.

 

Завдання 585

+ 326

   489

   815

Перевірка

_ 815

   489

   326

_821

  754

    67

Перевірка

+  67

  754

  821

_700

  471

  229

Перевірка

+ 229

   471

   700

7 • 8 = 56

Перевірка

56 : 8 = 7

160 : 4 = 40

Перевірка

40 • 4 = 160

120 : 30 = 4

Перевірка

4 • 30 = 120

Завдання 586

(9 9 (9 9) = 0

(9 : 9)(9 : 9) = 1

( 9 + 9) : 9 = 10

9 + 9 + 9 = 99

9 9 + 9 9 = 162

 

Завдання 587

+425

  325

  750

+412

  287

  699

_734

  407

  327

_740

  605

  135

 

 

 

 

Інші завдання дивись тут...