Інші завдання дивись тут...

§ 18 Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів.

Вправа 164

[о] – [і] коня — кінь, воза — віз, носа — ніс, коса — кіс.

[е] - [і] печі — піч, речі — річ, осені — осінь, лебеді — лебідь.

 

Вправа 165. Ночі — ніч, речі — річ, болю — біль, коти — кіт, воли — віл, роги — ріг, столи — стіл, ножі — ніж, громи — грім.

165.2. Темна ніч – темної ночі; гарні речі – гарна річ; пекучого болю – пекучий  біль; маленькі коти – маленький кіт; запряжені воли – запряжений віл; довгі роги – довгий ріг; святкові столи – святковий стіл; гострі ножі – гострий ніж; грізні громи – грізний грім.

 

Вправа 166. У вірші йдеться про побажання для бабусі.

166.2. Бабуся – бабусина, бабця, баба, бабка, прабабуся, бабусенька, бабуня.

166.3. Твого – твій, коси – кіски, іній – інеєм, ночі – ніч.

 

Вправа 167. Дзвонить, дзвін, дзвіночки.

167.2. Дзвонить – звуків 6 [дз в о н и т'], букв 8 («де», «зе», «ве», «о», «ен», «и», «те», «знак м’якшення».

 

Вправа 168. Зоря — зірка; нора — нірка; бджола – бджілка; школа – шкільний, гора – гірський, ходити — хід.

168.2. Зірка (корінь зір-, суфікс –к-, закінчення –а), нірка (корінь нір-, суфікс –к-, закінчення –а), бджілка (корінь бджіл-, суфікс –к-, закінчення –а), шкільний (корінь шкіл -, суфікс –н-, закінчення –ий), гірський (корінь гір-, суфікс –ськ-, закінчення –ий), хід (корінь хід).

 

Вправа 169. Чергування в корені приголосних звуків: [г] – [з'] – [ж], [к] – [ц'] – [ч], [х] – [с'] – [ш]

Нога — нозі — ніжка, луг — у лузі — лужок, берег — на березі — бережок,

рука — руці — ручка, око — в оці — очі, ріка — у ріці — річка, муха — мусі — мушка, вухо — у вусі — вушко, рух — у русі — рушати.

 

Вправа 170.  Нема друга — шукай, а знайшов — бережи. Справжні друзі пізнаються в біді. Де дружніші — там сильніші. Дерево міцне корінням, а людина — друзями. Дружній череді і вовк не страшний.

Чергуються звуки [г] – [ж] – [з'], Друга – дружніші – друзі.

 

Вправа 171. Мурахи – мурашка, вага – важко.

171.2. Мед несуть у вулик бджоли.

Схема речення: ____ _____ _____ _____ _____ . (Речення має п'ять слів).

Схема речення: ____  ===== ……  …….. . (Мед - підмет, несуть - присудок, прийменник у не є членом речення, вулик та бджоли - другорядні члени речення.

 

Вправа 172. Плуг – плужок – в плузі, луг – на лузі – лужок, дім – вдома, у нім – у ньому,  плоди – плід, дружба – друг – друзі.

 

Вправа 173. Пух — пушок, сніг — сніжок, гак — гачок, друг — дружній, ріка — річка, птах — пташка, роги — ріжки, ноги — ніжки, щоки — щічки.

173.2. Пушок – це мій пухнастий котик. Сьогодні падає лапатий сніжок.

На гачок дідуся попався великий окунь. Наш клас дуже дружній. Улітку я часто відпочиваю на березі річки. Пташка клювала зерно в годівничці. На морозі в дітлахів зарум’янилися щічки.   

Інші завдання дивись тут...