Інші ГДЗ дивись тут...

ПІДРУЧНИК ЗАВАНТАЖИТИ (СКАЧАТИ)

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

НАДАНЕ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ВИКЛЮЧНО НА ЦЬОМУ САЙТІ

Розв'язник до підручника "Українська мова 3 клас Вашуленко М.С."

Розв'язник є складовою проекту «Сам собі репетитор», як форми дистанційного навчання (з допомогою батьків). Охороняється законом про авторське право. Жодна частина не може бути використана в комерційних цілях без письмової згоди його автора. 

Сторінка 4 – 11     § 1, 2, 3 Що таке текст, типи текстів, зв'язок речень

Сторінка 12  19    § 4 Будова тексту

Сторінка 20 – 27    § 5, 6, 7, 8 Ознаки текстів, порівняння описів, абзаци, план

Сторінка 28 – 37    § 9, 10, 11  Медіатекст, речення, види речень

Сторінка 38  46    § 12, 13, 14 Звертаннячлени речення, зв'язок слів у реченні

Сторінка 47  55    § 15, 16, 17 Багатозначні слова, переносне значення слова, синоніми

Сторінка 56 – 65    § 18, 19, 20 Антоніми, закінчення слова, основа слова

Сторінка 66  75    § 21, 22, 23, 24 Корінь слова, наголос, орфограма, ненаголошені [е], [и] в коренях слів 

Сторінка 76 – 83    § 25, 26, 27, 28  Алфавіт, слова зі звуками [г], [дж], [дз], [дз'], дзвінкі приголосні

Сторінка 84 – 93    § 29, 30  Префікс, апостроф

Сторінка 94 – 100   § 31, 32  Суфікс, подовжені приголосні звуки

Сторінка 101 – 109 § 33 Іменники

Сторінка 110 – 117 § 34, 35 Рід іменників, число іменника

Сторінка 118 – 121 § 36, 37, 38 Прийменники, прикметник

Сторінка 122 – 133 § 39, 40, 41 Узгодження прикметника з іменником, рід прикметника

Сторінка 134 – 143 § 42, 43, 44 Прикметники в мовленні, числівник

Сторінка 144 – 149 § 45, 46  Дієслово

Сторінка 150 – 157 § 47, 48 Час дієслівне з дієсловами

 

Завдання автора – спонукати учнів до вивчення державної мови.

Тому автор виклав дане ГДЗ з детальним поясненням, яке допоможе не тільки списати, а зрозуміти виконання всіх вправ. При розгляді теми про будову слова допоможуть чіткі авторські пояснення. 

Приділено багато уваги творчим роботам. Вони розроблені автором таким чином, щоб показати їхню цілісність та пізнавальність. На його думку, такий підхід навчить учнів писати їх самим, розвиватиме творчу думку. Щоб твір розгорнути, дається посилання зеленого кольору.

За таким же посиланням можна ознайомитись з відповідним правилом української мови. Адже, ґрунтовні знання учнів початкової школи з української мови – це вже перші кроки для майбутньої підготовки до ЗНО. 

З нашим ГДЗ учні зможуть самостійно (з батьками) вивчити предмет при дистанційному навчанні. 

 

Використані цитати з підручника у лапках або прописом. Цитати подані розбитими на склади словами для повторення та кращого засвоєння досить складної теми «Поділ слова на склади», яку вивчали в першому класі. Знання складоподілу допоможе будувати звукові схеми, ділити слова на склади для переносу.

 

Ваші пропозиції або зауваження можна подавати в коментарях до відповідних сторінок, вони будуть передані автору.

 

 

"Українська мова 3 клас Вашуленко М. С."

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2013 року

ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Вправа 1 – 9   § 1 Мова — найважливіший засіб спілкування

Вправа 10 – 19   § 2 Культура усного і писемного мовлення

Вправа 20 – 23   § 3 Культура спілкування

Вправа 24 – 35   § 4 Що таке текст

Вправа 36 – 58   § 5 Будова тексту

Вправа 60 – 74   § 6 Абзац

Вправа 75 – 87   § 7 Розповідні, питальні і спонукальні речення. Окличні речення

Вправа 88 – 92   § 8 Звертання

Вправа 93 – 107   § 9 Члени речення. Головні і другорядні члени речення.

Вправа 108 – 111   § 10 Слова з прямим і переносним значенням

Вправа 112 – 115   §11 Слова, що мають кілька значень

Вправа 116 – 120   § 12 Слова, які звучать і пишуться однаково

Вправа 121 – 128   § 13 Слова, близькі за значенням (синоніми)

Вправа 129 – 134   § 14 Слова, протилежні за значенням (антоніми)

Вправа 135 – 140   § 15 Закінчення слова

Вправа 141 – 151   § 16 Основа слова. Частини основи

Вправа 152 – 163   § 17 Спільнокореневі слова. Корінь

Вправа 164 – 173   § 18 Чергування голосних і приголосних звуків у коренях слів

Вправа 174 – 183   § 19 Слова з ненаголошеними [е], [и] в коренях.

Вправа 184 – 189   § 20 Слова з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом

Вправа 190 – 209   § 21 Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками

Вправа 210 – 214   § 22 Префікс

Вправа 215 – 219   § 23 Префікси і прийменники

Вправа 220 – 232   § 24 Правопис префіксів роз-, без-, з-(с-)

Вправа 233 – 240   § 25 Апостроф після префіксів

Вправа 241 – 258   § 26 Суфікс

Вправа 259 – 275   § 27 Загальне поняття про частини мови

Вправа 276 – 283   § 28 Загальне поняття про іменник

Вправа 284 – 303   § 29 Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках

Вправа 304 – 312   § З0 Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній) 

Вправа 313 – 321   § 31 Змінювання іменників за числами (однина і множина)

Вправа 322 – 330   § 32 Змінювання іменників за відмінками

Вправа 331 – 335   § 33 Загальне поняття про прикметник.

Вправа 336 – 355   § 34 Зв'язок прикметників з іменниками

Вправа 356 – 371   § 35 Змінювання прикметників за родами

Вправа 372 – 387    - // - 

Вправа 388 – 403   § 36 Загальне поняття про дієслово

Вправа 404 – 417    Змінювання дієслів за часамине з дієсловами 

Інші ГДЗ дивись тут...