Інші завдання дивись тут... 

Завдання 1. Приклад завдання на знаходження значення виразу (з дужками) з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій.

Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями. 149 + (13 028 – 26 265 : 85) 

Розв'язання.

149 + (13 028 – 26 265 : 85) = 12868

1)

_26265 | 85

 255        309

    76

     0

    765

    765

       0

2)

_13028

    309

 12719

 

 

 

3)

+12719

     149

  12868

 

 

 

 

Завдання 2. Приклади завдань на порівняння чисел і величин.

1) 1 мільйон 24 тисячі 405 □ число, яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу 

Розв'язання.

1 мільйон 24 тисячі 405 ˃ число, яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу.

Міркуємо так.

Для порівняння чисел запишемо словесне представлення за допомогою цифр.

1 мільйон 24 тисячі 405 = 1 024 405

Число, яке складається зі 107 одиниць другого класу і 5 одиниць першого класу = 107 005

1 024 405 ˃ 107 005

  

2) 726 см 8 мм □ 72 дм 68 мм 

Розв'язання.

726 см 8 мм = 72 дм 68 мм

Міркуємо так.

Якщо кількість цифр у величинах однакова, то порівнюємо величини вимірювання.

Інакше для порівняння величин зведемо величини до однакових одиниць вимірювання.

Нагадаємо, що 1 см = 10 мм, 1 дм = 10 см = 100 мм

Щоб перевести величину від більших одиниць вимірювання до менших, виконуємо дію множення.

726 см 8 мм = 726 см + 8 мм = 726 • 1 см + 8 мм = 726 • 10 мм + 8 мм = 7260 мм + 8 мм = 7268 мм

72 дм 68 мм = 72 дм + 68 мм = 72 • 1 дм + 68 мм = 72 • 100 мм + 68 мм = 7200 мм + 68 мм = 7268 мм

7268 мм = 7268 мм

 

Завдання 3. Приклади завдань на перетворення величин.

1) 540 с = □ хв 

Розв'язання.

540 с = 9 хв

Міркуємо так.

Якщо кількість цифр у величинах однакова, то порівнюємо величини вимірювання.

Інакше для порівняння величин зведемо величини до однакових одиниць вимірювання.

Нагадаємо, що 60 с = 1 хв.

Щоб перевести величину від менших одиниць вимірювання до більших, виконуємо дію ділення.

540 с = (540 : 60) хв = 9 хв  

 

2) 3 ц 10 кг = □ кг 

Розв'язання.

3 ц 10 кг = 310 кг

Міркуємо так.

Якщо кількість цифр у величинах однакова, то порівнюємо величини вимірювання.

Інакше для порівняння величин зведемо величини до однакових одиниць вимірювання.

Нагадаємо, що 1 ц = 100 кг.

Щоб перевести величину від більших одиниць вимірювання до менших, виконуємо дію множення.  

3 ц 10 кг = 3 ц + 10 кг = 3 • 1 ц + 10 кг = 3 • 100 кг + 10 кг = 300 кг + 10 кг = 310 кг

 

Завдання 4. Приклади завдань на знаходження частини від числа.

1) Запиши число, яке дорівнює 3/4 від 800.

Розв'язання.

800 : 4 • 3 = 200 • 3 = 600 - шукане число.

Відповідь: шукане число 600.

Міркуємо так.

У дробі 3/4 число 3 - чисельник дробу, 4 - знаменник дробу (у дробі над дробовою рискою знаходиться чисельник дробу, а під дробовою рискою знаходиться знаменник дробу).

Щоб знайти дробову частину від числа, треба число поділити на знаменник дробу і помножити на чисельник дробу.

Число : Знаменник • Чисельник 

 

2) Число 600 становить 3/4 від деякого задуманого числа. Знайди задумане число.

Розв'язання.

600 : 3 • 4 = 200 • 4 = 800 - задумане число.

Відповідь: задумане число 800. 

Міркуємо так.

У дробі 3/4 число 3 - чисельник дробу, 4 - знаменник дробу (у дробі над дробовою рискою знаходиться чисельник дробу, а під дробовою рискою знаходиться знаменник дробу).

Якщо дане число уже становить дріб від невідомого числа. Щоб знайти невідоме  число, треба дане число поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу.

Число : Чисельник • Знаменник 

 

Завдання 5. Приклад завдання на застосування геометричного матеріалу.

1) Накресли прямокутник, площа якого 18 см2 , а довжина – 6 см. 

Міркуємо так.

Нагадаємо формулу для знаходження площі прямокутника.

S = a • b, де a - довжина прямокутник, b - ширина прямокутника. 

З формули випливає 

a = S : b

b = S : a 

Розв'язання.

18 : 6 = 3 (см) - ширина прямокутника.

Накреслимо прямокутник довжиною 6 см та шириною 3 см.

 

1) Накресли прямокутник, периметр якого 18 см , а довжина – 6 см. 

Міркуємо так.

Нагадаємо формулу для знаходження периметра прямокутника.

Р = (a + b) • 2 = a • 2 + b • 2, де a - довжина прямокутник, b - ширина прямокутника. 

З формули випливає 

a + b = Р : 2 - півпериметр прямокутника дорівнює сумі довжини та ширини прямокутника

Розв'язання.

18 : 2 = 9 (см) - півпериметр, або сума довжини та ширини прямокутника.

9 - 6 = 3 (см) - ширина прямокутника.

Накреслимо прямокутник довжиною 6 см та шириною 3 см. 

 

Завдання 6. Приклади завдань у тестовій формі закритого типу, які передбачають вибір правильної відповіді із трьох запропонованих варіантів.

1. Познач число, яке є значенням виразу 80 000 + 300 + 9.

Міркуємо так.

80 000 + 300 + 9 = 80 309

А 8 309 

Б 80 309 

В 83 009 

 

2. Познач число, яке є найбільшим серед пропонованих. 

А 1/8 

Б 1/6 

В 1/3 

Міркуємо так.

У дробі 1/8 число 1 - чисельник дробу, 8 - знаменник дробу (у дробі над дробовою рискою знаходиться чисельник дробу, а під дробовою рискою знаходиться знаменник дробу).

Серед дробів з однаковими чисельниками у більшого дробу менший знаменник (у меншого дробу більший знаменник)

 

Познач число, яке є найбільшим серед пропонованих. 

А 8/10

Б 6/10

В 3/10 

Міркуємо так.

У дробі 8/10 число 8 - чисельник дробу, 10 - знаменник дробу (у дробі над дробовою рискою знаходиться чисельник дробу, а під дробовою рискою знаходиться знаменник дробу).

Серед дробів з однаковими знаменниками в більшого дробу більший чисельник (у меншого дробу менший чисельник)

 

3. Познач рядок, у якому числа розміщені у порядку зростання. 

А 435 см, 436 м, 437 дм 

Б 564 мм, 563 см, 562 дм 

В 34 дм, 340 см, 3400 мм 

Міркуємо так.

Якщо кількість цифр у величинах однакова, то порівнюємо величини вимірювання.

435 см < 436 м, але 436 м ˃ 437 дм

Якщо кількість цифр у величинах однакова, то порівнюємо величини вимірювання.

564 мм < 563 см < 437 дм   - шуканий рядок.  

Нагадаємо, якщо кількість цифр величин різна, для правильності переводимо усі величини до однакових одиниць вимірювання.

Наприклад, зведемо величини останнього рядка до дециметрів (дм). Нагадаємо, що 1 дм = 10 см = 100 мм  

Щоб перевести величину від менших одиниць вимірювання до більших, виконуємо дію ділення.

340 см = (340 : 10) дм = 34 дм

3400 мм = (3400 : 100) дм = 34 дм

Маємо, 34 дм = 340 см = 3400 мм

Наприклад, зведемо величини останнього рядка до міліметрів (мм). Нагадаємо, що 1 дм = 10 см = 100 мм, 1 см = 10 мм  

Щоб перевести величину від більших одиниць вимірювання до менших, виконуємо дію множення.

340 см = 340 • 1 см = 340 • 10 мм = 3400 мм

34 дм = 34 • 1 дм = 34 • 100 см = 3400 мм

Маємо, 34 дм = 340 см = 3400 мм

 

Завдання 7. Приклади завдань на встановлення послідовності або відповідності. 

1. Пронумеруй величини у порядку зростання. 

□   273 см             □   275 м             □   277 дм

1   273 см             3   275 м            2   277 дм

Міркуємо так.

Якщо кількість цифр у величинах однакова, то порівнюємо величини вимірювання.

273 см < 277 дм < 275 м  

 

2. Покажи стрілочками значення кожного виразу. 

Міркуємо так.

263 • 100 • 7 = 1841 • 100 = 184100

х263

    7

1841

 

263 • 106 + 7 = 28397 

х   263

    106

  1578

263   

27878

 

+27878

       7

  28885

 

263 • 108 - 7 = 28397

 

х   263

    108

  2104

263   

28404

 

_28404

       7

 28397 

 

Завдання 8. Приклад відкритого завдання у тестовій формі, виконання якого передбачає коротку письмову відповідь.

Запиши два числа, які є розв’язками нерівності 600 : b ˂ 10

b  300, 600.  

Міркуємо так.

Розглянемо рівняння 600 : b = 10.

Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку b = 600 : 10 = 60, тоді можна записати 600 : b = 600 : 60.

Розглянемо нерівність 600 : b < 600 : 60. Якщо однакове ділене, то частка менша там, де більший дільник, тому маємо

b ˃ 60.

Інші завдання дивись тут...