Інші завдання дивись тут...

МАНДРИ ПО ДНУ МОРСЬКОМУ (Яків Михлик).

Завдання 1. Володя любить робити... 

А мандрувати

Б читати

В гуляти

 

Завдання 2. Наука про землю називається ...

А біологія

Б географія

В геологія

 

Завдання 3. Коли Володя розповідав про свої мандри, аж горіли очі... 

А татові

Б сестрички Галинки

В мамині

 

Завдання 4. Мета, з якою мандрував Володя, - ...

А хотів більше дізнатися про комах

Б хотів більше дізнатися про землю

В хотів знайти скарб 

 

Завдання 5. З останньої мандрівки у своєму рюкзаку Володя приніс ...

А камінці

Б коробочки із взірцями ґрунтів

В морські черепашки

 

Завдання 6. Чи дійсно Володя мандрував по морському дну? Запиши.

1 варіант.

Не зовсім. Він мандрував по тому місці, де море було багато мільйонів років тому.

2 варіант.

Володя знайшов мушлі морських черепашок. З цього тато зробив висновок, що багато років тому на тому місці було море. Значить хлопець ходив по колишньому морському дні, саме там назбирав мушлі.

 

Завдання 7 Знайди й випиши прислів’я, використане в оповіданні.

Хлібом його не годуй.

 

Завдання 8. Визнач головну думку твору. Доведи словами з оповідання.  

Інші завдання дивись тут...