Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 4. Варіант 1

Завдання 1. Запис є виразом

А 4 + 5 = 9   (рівність)

Б 4 + 5         (вираз)

В 4 < 5         (нерівність)

 

Завдання 2. Зручний спосіб обчислення виразу 53 + 86 + 67 + 14?

А 53 + 86 + 67 + 14 = (53 + 86) + (67 + 14) = 320

Б 53 + 86 + 67 + 14 = (53 + 67) + (86 + 14) = 220

В 53 + 86 + 67 + 14 = (86 + 67) + (53 + 14) = 320

 

Завдання 3. Зображено циліндр.

А куля

Б еліпс

В циліндр

 

Завдання 4. Порядок дій у виразі 25 – (18 + 3 • 4) : 5

1. 3 • 4

2. 18 + О

3. О : 5

4. 25 – О

 

Завдання 5. 
1) Горобець за 2 год польоту подолав відстань 78 км. З якою швидкістю летів горобець?

78 : 2 = 39 (км/год) – швидкість горобця.

 

2) Швидкість голуба 78 км/год. Яку відстань він подолає за 2 год, якщо летітиме з такою самою швидкістю?

78 • 2 = 156 (км) – відстань подолає за 2 год.

 

3) Спочатку чайка летіла зі швидкістю 78 км/год, а потім полетіла на 2 км/год швидше. Якою стала швидкість польоту чайки?

78 + 2 = 80 (км/год) – стала швидкість польоту чайки.

 

Завдання 6.

80 т – 589 ц 25 кг = 21075 кг = 21 т 75 кг

80 т – 589 ц 25 кг = 80000 кг – (58900 кг + 25 кг) = 80000 кг – 58925 кг = 21075 кг =

= 21 т 75 кг

 

3 год 37 хв + 5 год 25 хв = 9 год 2 хв

+3 год 37 хв

  5 год 25 хв

  8 год 62 хв

  9 год 02 хв

 

5 ц 8 кг • 73 = (5 ц • 73) + (8 кг • 73) = 370 ц 84 кг

5 ц 8 кг • 73 = (5 ц • 73) + (8 кг • 73) = 365 ц + 587 кг = 365 ц + 500 кг + 87 кг =

= 365 ц + 5 ц + 84 кг = 370 ц 84 кг

 

31 м 28 см : 8 см = 3128 см : 8 см = 391

_3128 см | 8 см 

  24             391

  _72

    72

      _8

        8

        0  

 

Завдання 7. Сім’я має на рахунку в банку 50 000 грн. Частину грошей вона планує витратити на покупку пилососа й ноутбука. Ціна пилососа 7500 грн, що становить 2/5 вартості ноутбука. Скільки грошей залишиться на рахунку сім’ї в банку після придбання цієї техніки?

Розв’язання.

Якщо 7500 грн уже становить 2/5 вартості ноутбука, тоді

1) 7500 : 2 • 5 = 18750 (грн) — ціна ноутбука.

2) 7500 + 18750 = 26250 (грн) — ціна пилососа та ноутбука разом.

3) 50000 – 26250 = 23750 (грн) — грошей залишиться на рахунку сім’ї в банку.

Відповідь: 23750 гривень залишиться на рахунку сім’ї в банку.

 

Контрольна робота 4. Варіант 2

Завдання 1. Запис є виразом.

А 14 : 7 = 2    (рівність)

Б 14 > 7        (нерівність)

В 14 : 7         (вираз)

 

Завдання 2. Зручний спосіб обчислення виразу 38 + 64 + 72 + 36

А 38 + 64 + 72 + 36 = (38 + 64) + (72 + 36) = 210

Б 38 + 64 + 72 + 36 = (38 + 72) + (64 + 36) = 210

В 38 + 64 + 72 + 36 = (64 + 72) + (38 + 36) = 210

 

Завдання 3. Зображено піраміду

А трикутник

Б піраміда

В конус

 

Завдання 4. Порядок дій у виразі 90 + (68 – 21 : 7) • 5.

4. 90 + О

2. 68 – О

1. 21 : 7

3. О • 5

 

Завдання 5. 

1) 640 км вертоліт пролетів за 2 год. З якою швидкістю летів вертоліт?

640 : 2 = 230 (км/год) – швидкість вертольоту.

 

2) Літак летів 2 год зі швидкістю 640 км/год. Яку відстань подолав літак?

640 • 2 = 1280 (км) – відстань подолав літак.

 

3) До зупинки поїзд пройшов 640 км, а після зупинки – на 2 км менше. Скільки кілометрів пройшов поїзд після зупинки?

640 – 2 = 638 (км) – кілометрів пройшов поїзд після зупинки.

 

Завдання 6.

20 т – 132 ц 91 кг = 6709 кг = 6 т 7 ц 9 кг

20 т – 132 ц 91 кг = 20000 кг – (132 ц + 91 кг) = 20000 кг – (13200 кг + 91 кг) =

= 20000 кг – 13291 кг = 6709 кг = 6000 кг + 700 кг + 9 кг = 6 т 7 ц 9 кг

 

9 год 43 хв – 4 год 47 хв = 4 год 56 хв

  9 год 43 хв

 _8 год 103 хв

  4 год   47 хв

  4 год   56 хв

 

8 м 8 см • 47 = 379 м 76 см

8 м 8 см • 47 = (8 м • 47 + 8 см • 47) = 376 м 376 см = 376 м + 300 см + 76 см =

= 376 м + 3 м + 76 см = 379 м 76 см

 

16 ц 8 кг : 8 кг = 201

16 ц 8 кг : 8 кг = (16 ц + 8 кг) : 8 кг = (1600 кг + 8 кг) : 8 кг = 1600 кг : 8 кг + 8 кг : 8 кг =

= 200 + 1 = 201

 

Завдання 7. Підприємство випустило 50 000 акцій. 9000 акцій придбала фірма «Весна», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Пролісок». Решту акцій отримали працівники підприємства. Скільки акцій отримали працівники підприємства?

Розв’язання.

Якщо 9000 акцій уже становить 4/5 акцій фірми «Пролісок», тоді

1) 9000 : 4 • 5 = 11250 (ак.) — акцій придбала фірма «Пролісок».

2) 9000 + 11250 = 20250 (ак.) — акцій придбали фірми «Весна» та «Пролісок» разом.

3) 50000 – 20250 = 29750 (ак.) — акцій отримали працівники підприємства.

Відповідь: 29750 акцій отримали працівники підприємства.

Інші завдання дивись тут ...