Інші завдання дивись тут ...

Комбінована контрольна робота 11. Варіант 1

Завдання 1.

5/6 год < 56 хв

9 год = 3/8 доби

4/5 м >  45 см

Міркуємо так.

5/6 год = 1 год : 6 • 5 = 60 хв : 6 • 5 = 50 хв

50 хв < 56 хв

3/8 доби = 1 доба : 8 • 3 = 24 год : 8 • 3 = 9 год

9 год = 9 год

4/5 м = 1 м : 5 • 4 = 100 см : 5 • 4 = 80 см

80 см > 45 см

 

Завдання 2. 709 • (691 – 21 780 : 36) + 28 585 = 89 559

_21780 | 36  

 216          605

   _180

     180

         0

_691

  605

    86

х   709

       86

   4254

 5672 

 60974

+ 60974

   28585

   89559

 

Завдання 3. Смартфон коштував 5748 грн. За акцією вихідного дня його ціна зменшилася на чверть. Скільки грошей уторгував магазин у неділю за такі смартфони, якщо їх було продано 79?

Розв'язання.

1) 5748 : 4 = (4000 + 1600 + 120 + 28) : 4 = 1437 (грн) – знижка смартфона.

2) 5748 – 1437 = 4311 (грн) – нова ціна смартфона.

2) 4311 • 79 = 340 569 (грн) – грошей уторгував магазин у неділю за такі смартфони.

Відповідь: 340 569 гривень уторгував магазин у неділю за такі смартфони.

 

Завдання 4. Частка невідомого числа й 18 дорівнює різниці чисел 232 і 200.

х : 18 = 232 – 200

х : 18 = 32

х = 32 • 18

х = 576

 

Завдання 5. Площа прямокутника 85 см2, його ширина — 5 см. На скільки ширина прямокутника менша за його довжину?

Розв'язання.

1) 85 : 5 = (50 + 35) : 5 = 17 (см) – довжина прямокутника.

2) 17 – 5 = 12 (см) – на стільки ширина прямокутника менша за його довжину.

Відповідь: на 12 см ширина прямокутника менша за його довжину.

 

Завдання 6.

+4567

  6428

 10995

+*56*

  64*8

*0*95

Проводимо обчислення справа наліво.

Знайдемо невідомий доданок

10 + 5 – 8 = 7

Знайдемо невідомий доданок

9 – 1 – 6 = 2

Знайдемо суму

5 + 4 = 9

Знайдемо невідомий доданок

10 + 0 – 6 = 4

Значення суми 1

Вписуємо шукані цифри по порядку справа наліво.

_4687

 2495

 2192

_4*8*

 24*5

 *192

Проводимо обчислення справа наліво.

Знайдемо зменшуване

2 + 5 = 7

Знайдемо від’ємник

10 + 8 – 9 = 9

Знайдемо зменшуване

1 + 4 + 1 = 6

Знайдемо різницю

4 – 2 = 2

Вписуємо шукані цифри по порядку справа наліво.

 

Комбінована контрольна робота 11. Варіант 2.

Завдання 1.

3/4 хв  > 34 с

5/8 доби = 15 год

2/5 км > 250 м

Міркуємо так.

3/4 хв = 1 хв : 4 • 3 = 60 с : 4 • 3 = 45 с

45 с > 34 с

5/8 доби = доба : 8 • 5 = 24 год : 8 • 5 = 3 год • 5 = 15 год

15 год = 15 год

2/5 км = 1 км : 5 • 2 = 1000 м : 5 • 2 = 400 м

400 м > 250 м

 

Завдання 2.

305 • (804 – 22 592 : 32) + 45 397 = 75 287

_22592 | 32  

 224          706

    _192

      192

         0

_ 804

   706

     98

х  305

      98

  2440

 2745 

 29890

+ 29890

   45397

   75287

 

Завдання 3. У фірмовому магазині ціна планшета менша на п'яту частину ціни такого самого планшета в супермаркеті. Скільки грошей повинен виділити благодійний фонд на придбання у фірмовому магазині 42 планшетів для школи, якщо ціна планшета в супермаркеті — 7260 грн?

Розв'язання.

1) 7260 : 5 = (5000 + 2000 + 200 + 50 + 10) : 5 = 1000 + 400 + 40 + 10 + 2 = 1452 (грн) – п’ята частина ціни планшета в супермаркеті.

2) 7260 – 1452 = 5808 (грн) – ціна планшета у фірмовому магазині.

3) 5808 • 42 = 243 936 (грн) – грошей повинен виділити благодійний фонд.

Відповідь: 243 936 гривень повинен виділити благодійний фонд.

 

Завдання 4. Добуток невідомого числа й 17 дорівнює сумі чисел 390 і 120.

х • 17 = 390 + 120

х • 17 = 510

х = 510 : 17

х = 30

 

Завдання 5. Площа прямокутника — 96 см2, його довжина — 16 см. На скільки довжина прямокутника більша за його ширину?

Розв'язання.

1) 96 : 16 = 6 (см) – ширина прямокутника.

2) 16 – 6 = 10 (см) – на стільки довжина прямокутника більша за його ширину.

Відповідь: на 10 см довжина прямокутника більша за його ширину.

 

Завдання 6.

+ 16448

     1847

   18295

+16*4*

    18*7

  **295

Проводимо обчислення справа наліво.

Знайдемо невідомий доданок

10 + 5 – 7 = 8

Знайдемо невідомий доданок

9 – 4 – 1 = 4

Знайдемо невідомий доданок

10 + 2 – 8 = 4

Знайдемо суму 1 + 6 + 1 = 8

Запишемо суму 1

Вписуємо шукані цифри по порядку справа наліво.

_ 4837

  2841

  1996

_4*37

 *84*

 19*6

Проводимо обчислення справа наліво.

Знайдемо від’ємник

7 – 6 = 1

Знайдемо різницю

10 + 3 – 4 = 9

Знайдемо зменшуване

9 + 8 + 1 = 18 = 10 + 8

Знайдемо від’ємник

4 – 1 – 1 = 2

Вписуємо шукані цифри по порядку справа наліво.

Інші завдання дивись тут ...