Інші завдання дивись тут...

Робота № 8. Варіант 1

«ШАХРАЙ І КОРЧМАР».

Завдання 2. Хлопець подався…

А з міста до села

Б із села до моря

В із села до міста

 

Завдання 3. У корчмі було мало людей, бо 

А було свято, усі відпочивали

Б корчмар погано готував

В усі поралися на городах

 

Завдання 4. Хлопець задумав …

А перетворитися ся на вовка

Б заволодіти одягом корчмаря

В узяти корчмаря із собою

 

Завдання 5. Дописати речення.

Приятель пояснив корчмареві, що пройдисвіт набалакав йому казна-чого, аби забрати одіж.

 

Завдання 6. Частини одного прислів’я однакового кольору.

Чужому лихові не

горить

У кого совісті нема – нема й

їсть

Розумний усьому лад

сорому

Хто не працює, той не

смійся

На злодієві шапка

очі

Не хвали в очі, не лай поза

дає

 

Завдання 7. Запиши, які людські вади засуджує автор (за байкою Езопа «Шахрай і корчмар»).

Інші завдання дивись тут...